Cách ghi học bạ theo thông tư 30 Chuẩn thành phố

3 19,750 243
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 21:48

. lớp mà thầy cô ghi cho phù hợp. - Hoàn thành nội dung các bài học ở HKI. - Biết giữ vệ sinh và phòng bệnh cho mình và người khác. + Môn Thủ công: - Biết gấp được các đồ vật, con vật theo mẫu. -. Đối với học sinh còn hạn chế của môn học: * Giáo viên ghi những nội dung chưa hoàn thành của môn học cần được khắc phục. Cột điểm KTĐK: - Ghi điểm KTĐK cuối HKI đối với những môn học đánh giá. bật/Những điều cần khắc phục, giúp đỡ: Ghi lại các thành tích nổi bật hoặc những điều lưu ý HS cần phải khắc phục về các mặt hoạt động giáo dục ở HKI. Đồng thời ghi rõ nhiệm vụ giáo dục của HS ở
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách ghi học bạ theo thông tư 30 Chuẩn thành phố, Cách ghi học bạ theo thông tư 30 Chuẩn thành phố, Cách ghi học bạ theo thông tư 30 Chuẩn thành phố

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay