Nghiên cứu hành vi đối với việc giữ gìn nghề làm bún truyền thống của người dân làng Phú Đô - Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

127 665 1
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 13:56

1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  ĐỖ THỊ THÚY NGA NGHIÊN CỨU HÀNH VI ĐỐI VỚI VIỆC GIỮ GÌN NGHỀ LÀM BÚN TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI DÂN LÀNG PHÚ ĐÔ – MỄ TRÌ – TỪ LIÊM – HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ TÂM LÝ HỌC Hà Nội – 2012 2 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  ĐỖ THỊ THÚY NGA NGHIÊN CỨU HÀNH VI ĐỐI VỚI VIỆC GIỮ GÌN NGHỀ LÀM BÚN TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI DÂN LÀNG PHÚ ĐÔ – MỄ TRÌ – TỪ LIÊM – HÀ NỘI Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành: Tâm lý học Mã số: 60.31.80 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Thị Thanh Hương Hà Nội – 2012 4 Mục lục Trang Bảng các chữ viết tắt 3 Mở đầu 4 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 9 1.1 . Tổng quan nghiên cứu vấn đề 9 1.1.1.Trên thế giới 9 1.1.2. Ở Việt Nam 18 1.2. Một số vấn đề lý luận về hành vi giữ gìn nghề truyền thống ………. 20 1.2.1. Khái niệm hành vi………………………… 20 1.2.2. Khái niệm và đặc điểm nghề truyền thống 21 1.2.3. Khái niệm hành vi giữ gìn nghề truyền thống 23 1.3. Nghề làm bún truyền thống và một số đặc điểm tâm lý của người dân tại làng bún Phú Đô - Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội 27 1.3.1. Nghề làm bún truyền thống của làng Phú Đô 27 1.3.2. Một số đặc điểm tâm lý của người dân làng Phú Đô 28 1.3.3. Một số yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của làng nghề làm bún Phú Đô - Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội 30 Tiểu Kết chương 1 36 Chương 2: TỔ CHỨC, TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37 2.1. Tổ chức, tiến trình và phương pháp nghiên cứu lý luận 37 2.1.1. Tổ chức nghiên cứu lý luận 37 5 2.1.2. Tiến trình nghiên cứu lý luận 37 2.1.3. Phương pháp nghiên cứu lý luận 37 2.2. Tổ chức, tiến trình và phương pháp nghiên cứu thực tiễn……… 38 2.2.1. Tổ chức nghiên cứu thực tiễn 38 2.2.2. Tiến trình nghiên cứu thực tiễn 41 2.2.3. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn 41 Tiểu kết chương 2 46 Chương 3: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 47 3.1.Thực trạng hành vi giữ gìn nghề làm bún truyền thống của người dân làng Phú Đô - Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội 47 3.1.1. Mức độ nhận thức, mong muốn, say mê tìm hiểu của người dân trong việc tìm hiểu, giữ gìn nghề làm bún truyền thống………………. 47 3.1.2. Mức độ tham gia hoạt động sản xuất và động cơ lựa chọn nghề của người dân thôn Phú Đô - Mễ Trì - Từ Liêm – Hµ Néi……………. 62 3.1.3. Mức độ lôi cuốn người khác cùng tham gia làm bún của người dân tại Phú Đô - Mễ Trì - Từ Liêm – Hµ Néi 70 3.2. Một số yếu tố ảnh hưởng đến hành vi giữ gìn nghề làm bún truyền thống của người dân 79 3.2.1. Nhóm yếu tố khách quan 79 3.2.2. Nhóm yếu tố chủ quan 84 3.2.3. Một số hoạt động sinh hoạt cộng đồng nhằm giữ gìn nghề truyền thống tại làng bún Phú Đô 86 3.3. Phân tích một số trường hợp điển hình 89 Tiểu kết chương 3 95 6 Kết luận và khuyến nghị 96 Tài liệu tham khảo 100 Phụ lục 103 Bảng các chữ viết tắt Chữ viết tắt Xin đọc là GGNTT Giữ gìn nghề truyền thống GGNLBTT Giữ gìn nghề làm bún truyền thống ĐTB Điểm trung bình St.D Độ lệch chuẩn p Hệ số p, nói lên ý nghĩa về mặt thống kê CNH, HĐH Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa 7 MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài. Việt Nam, đất nước phương đông với nhiều nét văn hoá truyền thống nổi tiếng được bạn bè trên thế giới biết đến và ngợi ca. Bên cạnh những nét văn hoá trong giao tiếp ứng xử, nghệ thuật ẩm thực cũng tạo nên nét đẹp văn hoá Á Đông riêng biệt đặc sắc. Xuất phát điểm là một nước nông nghiệp, với người dân, “bún” là một món ăn quen thuộc, được chế biến từ gạo, vừa là món quà để ăn chơi, vừa là món ăn chính phổ biến , có thể kết hợp với nhiều món ăn khác là đặc sản riêng của mỗi vùng miền trên khắp đất nước. Nghề làm bún truyền thống Việt Nam có lịch sử phát triển hàng trăm năm và trên nhiều tỉnh thành cả nước như: nghề làm bún ở Phú Đô - Hà Nội, Vân Cù – Huế, An Nhơn – Bình Định, Cẩm Thạch – Quảng Trị, Đông Cận – Hải Dương, Đông Xuân – Thái Bình,… . Đứng trước nhiều khó khăn và thử thách của thời đại mới, nhiều làng nghề bún đã quyết tâm vượt khó, lao động hết sức mình với ý thức quý trọng, giữ gìn nghề truyền thống của cha ông để lại. Đồng thời, nhiều làng nghề làm bún không chỉ mang ý nghĩa giữ gìn nghề truyền thống địa phương mà còn là thu nhập ổn định, hấp dẫn trong sự lựa chọn so với nghề khác của người nông dân sau mùa vụ. Tuy nhiên, bên cạnh những địa phương phát triển tốt nghề truyền thống , và nguồn thu nhập kinh tế của nông dân từ nghề làm bún là một thế mạnh thì còn có rất nhiều địa phương có nguy cơ nghề làm bún truyền thống bị suy yếu, đang dần có nguy cơ bị mai một do tốc độ 8 công nghiệp hoá , đô thị hoá quá nhanh đặc biệt ở một số làng nghề ngoại thành Hà Nội. Thủ đô Hà Nội, vùng đất chứa đựng của lịch sử ngàn năm văn hiến, là nơi hội tụ những nét tinh hoa của nghề, làng nghề truyền thống nhưng chính các quận, huyện ngoại thành Hà Nội lại là nơi có tốc độ đô thị hoá cao, đường quốc lộ và các khu công nghiệp, khu trung tâm du lịch, thể thao, giải trí dần thay thế ruộng vườn, đất đai mạnh mẽ. Kinh tế, văn hoá, tâm lý, xã hội của người dân làng nghề có nhiều sự thay đổi do điều kiện cuộc sống thay đổi. Chính vì vậy, người dân có mong muốn thay đổi nghề nghiệp. Làng nghề làm bún Phú Đô - Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội là một điển hình trong số các làng nghề ngoại thành Hà Nội chịu ảnh hưởng mạnh của xu thế trên. Từ việc nhìn nhận, đánh giá nghiêm túc hiện trạng trên, với mong muốn đi sâu tìm hiểu vấn đề, tác giả quyết định lựa chọn đề tài mang tên: “Nghiên cứu hành vi giữ gìn nghề làm bún truyền thống của người dân làng Phú Đô - Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội” cho luận văn thạc sĩ Tâm lý học của mình. 2. Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu thực trạng hành vi, những khó khăn thuận lợi và những yếu tố ảnh hưởng đến việc giữ gìn nghề truyền thống của người dân làng Bún Phú Đô - Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội. Trên cơ sở đó, đưa ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm gìn giữ và bảo vệ nghề truyền thống của địa phương. 3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu: Thực trạng hành vi, những khó khăn thuận lợi và những yếu tố ảnh hưởng đến việc giữ gìn nghề truyền thống của người dân làng Bún Phú Đô - Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội. 9 3.2. Khách thể nghiên cứu: - Số lượng: 200 người dân, trong đó có 110 người sống trong gia đình có làm bún & 90 người sống trong gia đình không làm bún tại làng Phú Đô - Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu 4.1. Nhiệm vụ nghiên cứu lý luận: - Xây dựng cơ sở lý luận cho việc nghiên cứu các vấn đề về hành vi, động cơ nhu cầu giữ gìn nghề truyền thống của người dân. 4.2.Nhiệm vụ nghiên cứu thực tiễn: - Nghiên cứu thực trạng hành vi giữ gìn nghề truyền thống của người dân làng bún Phú Đô - Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội và các yếu tố ảnh hưởng. - Nghiên cứu những yếu tố khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến việc giữ gìn và phát triển nghề làm bún truyền thống của địa phương. - Đề xuất một số kiến nghị, giải pháp dưới góc độ tâm lý nhằm giữ gìn nghề làm bún truyền thống của làng. 5.Giả thuyết nghiên cứu: Hành vi giữ gìn nghề làm bún truyền thống của người dân làng bún Phú Đô - Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội có sự khác biệt giữa những người là thành viên của gia đình có làm bún và gia đình không làm bún. Có tương quan thuận trong hành động thuyết phục, lôi cuốn người khác tham gia giữ gìn nghề truyền thống với mong muốn được giữ gìn, phát triển nghề làm bún của người dân. Một số yếu tố ảnh hưởng đến hành vi giữ gìn nghề làm bún truyền thống của người dân Phú Đô trong đó bao gồm: quá trình đô thị hóa của địa phương, 10 nghề làm bún vất vả, nặng nhọc nhưng thu nhập thấp và không được xã hội tôn vinh, kính nể. 6.Phương pháp nghiên cứu. 6.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận: 6.1.1.Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Phân tích các tài liệu có liên quan, phân tích so sánh, tổng hợp, khái quát hoá, 6.1.2. Phương pháp chuyên gia: Xin ý kiến đóng góp của các nhà chuyên môn có kinh nghiệm trong lĩnh vực tâm lý học về nội dung cần được xem xét khi xây dựng cơ sở lý luận cho vấn đề nghiên cứu của luận văn. 6.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: 6.2.1. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi: Đây là phương pháp chính để thu thập số liệu thực tế cho đề tài nghiên cứu dựa trên hệ thống câu hỏi được thiết kế sẵn. Kết cấu bảng câu hỏi gồm các câu hỏi đóng và mở, kết hợp bổ sung kiểm tra lẫn nhau.Với đề tài này chúng tôi dùng bảng câu hỏi để điều tra nhóm khách thể người dân có hành vi giữ gìn nghề làm bún truyền thống của làng Phú Đô - Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội. 6.2.2. Phương pháp phỏng vấn sâu: Đây là phương pháp áp dụng để tìm hiểu sâu và trực tiếp các thông tin có liên quan đến đề tài nghiên cứu, kết hợp với phương pháp điều tra bằng bảng hỏi để khai thác thêm thông tin, làm sáng tỏ những vấn đề mà phương pháp Ankét chưa điều tra được. 11 6.2.3.Phương pháp quan sát: Đây là phương pháp tìm hiểu gián tiếp các thông tin có liên quan, phương pháp này được tiến hành xen kẽ trong quá trình thực hiện các phương pháp khác. Mục đích nhằm đánh giá vấn đề một cách khách quan, triệt để hơn. 6.2.4 Phương pháp thống kê toán học thông qua việc sử dụng phần mềm SPSS 20: Sử dụng các công thức toán học để xử lý số liệu nghiên cứu. 7.Cấu trúc của luận văn gồm : Phần mở đầu. Chương 1: Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu. Chương 2: Tổ chức, tiến trình, phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Phân tích kết quả nghiên cứu. Kết luận, khuyến nghị. Danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục. [...]... vi c giữ gìn, duy trì nghề làm bún của làng Khi mà người dân trực tiếp tham gia hoặc chọn nghề làm bún là nghề chính có ý nghiã duy trì nghề truyền thống 1.2.4.3 Hành động lôi cuốn người khác cùng tham gia làm bún của người dân đối với vi c giữ gìn nghề làm bún truyền thống Sự lôi cuốn người khác cùng tham gia làm bún là biểu hiện rõ nét trong các biểu hiện của hành vi giữ gìn nghề làm bún truyền thống. .. nghề truyền thống nhằm bảo vệ và duy trì nghề phát triển 1.3 Nghề làm bún truyền thống tại làng bún Phú Đô - Mễ Trì - Từ Liêm Hà Nội và một số đặc điểm tâm lý nổi bật của người dân làng nghề Phú Đô 30 1.3.1 Nghề làm bún truyền thống tại làng bún Phú Đô - Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội Quy trình làm bún nhìn chung khá cầu kỳ và mất nhiều thời giờ tuy về cơ bản trong mọi làng nghề, mọi gia đình làm bún thủ... CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU HÀNH VI GIỮ GÌN NGHỀ LÀM BÚN TRUYỀN THỐNG 1.1.Tổng quan nghiên cứu về hành vi Hành vi dưới góc độ tâm lý học là một vấn đề đã được nghiên cứu trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu dưới nhiều góc độ khác nhau 1.1.1 Nghiên cứu về hành vi trên thế giới - Nghiên cứu về hành vi theo quan điểm của chủ nghĩa hành vi: Năm 1913, thuật ngữ hành vi xuất hiện với tư cách là... yếu tố ảnh hưởng đến hành vi giữ gìn nghề làm bún Phú Đô Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội 1.3.3.1 Những yếu tố khách quan Vị trí địa lý, gia đình của người dân thôn Phú Đô - Mễ Trì - Từ Liêm - Vị trí địa lý: Đây là yếu tố quan trọng nhất , có ý nghĩa lớn lao quyết định tới sự hình thành và đảm bảo sự tồn tại và phát triển lâu dài đối với nghề truyền thống nói chung và của làng bún Phú Đô nói riêng Yếu tố thuận... hoá này hợp thành bản tính con người Hành vi xã hội gồm có hành vi xã hội của cá nhân và hành vi xã hội của tập thể [13, tr 309] 1.2.4 Những biểu hiện của hành vi giữ gìn nghề làm bún truyền thống 1.2.4.1 Nhận thức, mong muốn giữ gìn nghề làm bún truyền thống của người dân Nhận thức là một trong ba mặt cơ bản của đời sống tâm lý con người (nhận thức, tình cảm, hành động) Nó quan hệ chặt chẽ với các mặt... mỗi người dân thấy được nhu cầu, động cơ, hứng thú, của người dân ở Phú Đô đối với vi c giữ gìn và bảo tồn nghề làm bún trong tốc độ đô thị hoá mạnh mẽ như hiện nay 1.2 Một số vấn đề lý luận về hành vi và hành vi giữ gìn nghề truyền thống 1.2.1 Khái niệm hành vi Trên cơ sở phân tích lý luận về hành vi của các trường phái tâm lý học chủ yếu của Tâm lý học phương Tây và Tâm lý học hoạt động, kết hợp với. .. triển nó  Động cơ của hành vi giữ gìn nghề truyền thống: Hành vi giữ gìn nghề truyền thống là hành vi xã hội, hành vi có ý thức, vì thế nếu không có động cơ thúc đẩy thì hành vi này không thể thực hiện được 29 Tuy động cơ là nguyên nhân bên trong và là động lực để thúc đẩy hành vi, những mối quan hệ giữa hành vi và động cơ hết sức phức tạp Có thể cùng một động cơ lại thúc đẩy các hành vi khác nhau, và... đối với vi c giữ gìn nghề làm bún truyền thống Hành động tham gia vào sản xuất bún tại làng nghề là thời gian và cách thức, phương pháp mà người dân sử dụng để làm bún Qua quá trình này, người dân trực tiếp thực hành nghề, cách thức sản xuất truyền thống , cải tiến của những người thợ mà được sử dụng hiện nay tại thôn Phú Đô Quá trình này thể hiện sự tham gia hoạt động sản xuất bún của người dân ở đây,... hưởng lớn đến hành vi của bản thân người làm nghề Thông thường, những người làm nghề thường trao đổi ý kiến với cha mẹ, anh chị em trong gia đình về cách thức, phương pháp, nguyện vọng, mong muốn đối với nghề Hoạt động của các cấp chính quyền địa phương đối với hành vi giữ gìn nghề làm bún truyền thống của người dân - Những hoạt động của chính quyền địa phương dành cho sự phát triển và gìn giữ nghề là hết... duy trì nghề làm bún ở nhiều hộ gia đình, khuyến khích nhiều người cùng tham gia vào hoạt động nghề làm bún Điều này có ý nghĩa to lớn nói lên sự bảo 28 tồn nghề Vi c bảo tồn này không chỉ có ý nghĩa đối với bản thân mỗi người dân mà còn đối với sự lan toả sang người khác cùng tham gia như mình 1.2.4.4 Nhu cầu, động cơ, hứng thú giữ gìn nghề làm bún truyền thống của người dân  Nhu cầu giữ gìn nghề truyền . tên: Nghiên cứu hành vi giữ gìn nghề làm bún truyền thống của người dân làng Phú Đô - Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội cho luận văn thạc sĩ Tâm lý học của mình. 2. Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu. trạng hành vi giữ gìn nghề làm bún truyền thống của người dân làng Phú Đô - Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội 47 3.1.1. Mức độ nhận thức, mong muốn, say mê tìm hiểu của người dân trong vi c tìm. điểm nghề truyền thống 21 1.2.3. Khái niệm hành vi giữ gìn nghề truyền thống 23 1.3. Nghề làm bún truyền thống và một số đặc điểm tâm lý của người dân tại làng bún Phú Đô - Mễ Trì - Từ Liêm
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu hành vi đối với việc giữ gìn nghề làm bún truyền thống của người dân làng Phú Đô - Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội, Nghiên cứu hành vi đối với việc giữ gìn nghề làm bún truyền thống của người dân làng Phú Đô - Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội, Nghiên cứu hành vi đối với việc giữ gìn nghề làm bún truyền thống của người dân làng Phú Đô - Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội, Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU HÀNH VI GIỮ GÌN NGHỀ LÀM BÚN TRUYỀN THỐNG, Chương 2 TỔ CHỨC, TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, Chương 3 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, Kết luận và khuyến nghị, TÀI LIỆU THAM KHẢO, BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn