Sự vận động và phát triển của tiểu phẩm trong báo chí Việt Nam hiện đại

112 617 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 13:21

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUÔC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN KHOA BÁO CHÍ VÀ TRUYỀN THÔNG *** TRẦN NGỌC HÀ SỰ VẬN ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TIỂU PHẨM TRONG BÁO CHÍ VIỆT NAM HIỆN ĐẠI. CHUYÊN NGÀNH: BÁO CHÍ HỌC MÃ SỐ: 60 32 01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. PHẠM THÀNH HƯNG HÀ NỘI: 2008 MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết và lý do lựa chọn đề tài 1 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 2 3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn 3 4. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu 4 5. Phương pháp nghiên cứu 5 6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn 5 7. Cấu trúc của luận văn 6 PHẦN NỘI DUNG 7 Chƣơng I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIỂU PHẨM VÀ BIẾN THỂ CỦA NÓ 7 I. Quá trình hình thành và phát triển của tiểu phẩm báo chí 7 1.1 Sự xuất hiện của tiểu phẩm với tư cách là một thể loại trên báo chí 7 1.2 Vị trí của tiểu phẩm trong hoạt động báo chí hiện đại 9 II. Khái niệm 10 2.1 Các quan niệm khác nhau về tiểu phẩm 10 2.2 Khái niệm về tiểu phẩm và tiểu phẩm báo chí 11 2.3 Những đặc trưng cơ bản của tiểu phẩm 15 III. Biến thể của tiểu phẩm 17 3.1 Quan niệm về biến thể của tiểu phẩm 17 3.2 Sự xuất hiện của tiểu phẩm biến thể trên báo chí Việt Nam hiện đại 18 Chƣơng II: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TIỂU PHẨM NỬA ĐẦU THẾ KỶ XX QUA PHONG CÁCH CỦA HAI TÁC GIẢ NGUYỄN AÍ QUỐC VÀ NGÔ TẤT TỐ 20 I. Đôi nét về diện mạo báo chí và tình hình sử dụng tiểu phẩm trên báo chí Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX 20 II.Phong cách tiểu phẩm Hồ Chí Minh 26 2.1 Về sự nghiệp báo chí cách mạng của chủ tịch Hồ Chí Minh 26 2.2 Những nét độc đáo trong phong cách tiểu phẩm Hồ Chí Minh 27 2.2.1 Vận dụng sáng tạo các thủ pháp của sáng tác văn học vào tiểu phẩm 31 2.2.2 Độc đáo trong sử dụng ngôn từ 33 2.2.3 Độc đáo trong cách rút tít cho tiểu phẩm 35 III.Tiểu phẩm báo chí Ngô Tất Tố 38 3.1 Sơ lược tiểu sử tác giả Ngô Tất Tố 38 3.2 Ngô Tất Tố nghề văn và nghiệp báo 39 3.3 Nội dung tiểu phẩm báo chí Ngô Tất Tố 41 3.4 Những đặc trưng và sự sáng tạo trong tiểu phẩm Ngô Tất Tố 43 3.4.1 Sử dụng có hiệu quả bút pháp trào phúng, châm biếm 43 3.4.2 Sự độc đáo về việc sử dụng giai thoại, điển tích trong tiểu phẩm 44 3.4.3 Nghệ thuật sử dụng ngôn từ trong tiểu phẩm Ngô Tất Tố 46 Chƣơng III: BIẾN THỂ CỦA TIỂU PHẨM TRÊN BÁO CHÍ VIỆT NAM ĐƢƠNG ĐẠI 50 I. Diện mạo báo chí Việt Nam đương đại 50 II Biến thể của tiểu phẩm và hiệu quả của nó trong quá trình tạo lập và định hướng dư luận xã hội 52 2.1 Thử tìm một khái niệm 52 2.2 Tình hình sử dụng biến thể tiểu phẩm trên báo in hiện đại 53 2.3 Sự đa dạng về đề tài, nội dung phản ánh của biến thể tiểu phẩm 55 2.4 Hiệu quả truyền thông của tiểu phẩm biến thể 56 III. Một số tác giả tiêu biểu về phong cách sử dụng tiểu phẩm biến thể 59 3.1. Nhà báo Hữu Thọ 59 3.2 Biến thể trong tiểu phẩm của Ba Thợ Tiện 63 3.3 Lý Sinh Sự và sự tiếp nối chuyên mục “Nói hay đừng” trên báo Lao động 70 3.4 Độc đáo tiểu phẩm biến thể của Bút Bi trên báo Tuổi trẻ 75 IV. Đặc điểm về phong cách, cấu trúc và kết cấu của tiểu phẩm biến thể 85 4.1 Chủ đề, đề tài của tiểu phẩm biến thể 86 4.2 Phong cách ngôn ngữ của tiểu phẩm biến thể 88 4.3 Đặc điểm về kết cấu, dung luợng và vị trí tiểu phẩm biến thể trên mặt báo 91 V. Định danh tiểu phẩm biến thể 97 5.1 Tiểu phẩm chính luận-thời đàm 97 5.2 Tiểu phẩm đối thoại giả tưởng và phỏng vấn giả tưởng 98 5.3 Tiểu phẩm ngụ ngôn 99 5.4 Tiểu phẩm tiếu lâm 100 KẾT LUẬN 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 PHẦN MỞ ĐẦU. 1. Tính cấp thiết và lý do lựa chọn đề tài. Báo chí Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ trên tất cả các phương diện, từ kỹ thuật làm báo, công nghệ làm báo, công tác đào tạo báo chí lẫn khoa học và lý luận về báo chí. Sự đa dạng của bức tranh báo chí có sự đa dạng của các loại hình báo chí cũng như tính phong phú của các thể loại báo chí. Báo chí hiện đại không đóng khung trong các dạng thức thể loại đã từng phôi thai xuất hiện và định hình trong lịch sử. Thực tiễn nghề báo cho thấy xuất hiện ngày càng nhiều thể loại mới hoặc những thể loại cũ được cách tân tạo nên những biến thể mới mà khoa học báo chí chưa thực sự khảo sát và tổng kết hết. Tiểu phẩm báo chí là một trong những dạng thức hết sức thú vị và đặc biệt đó. Tiểu phẩm báo chí đã xuất hiện khá lâu trong lịch sử báo chí thế giới lẫn báo chí Việt Nam. Nhiều cây bút đã thành danh và gắn tên tuổi của mình với thể loại vừa có tính trào lộng, vừa có tính chiến đấu này. Một mặt đặc trưng với lối viết giàu chất văn trên cái nền của sự kiện và thông tin mang tính báo chí đã làm cho tiểu phẩm ngày càng phát triển mạnh mẽ và có một chỗ đứng xứng đáng qua tất cả các giai đoạn phát triển khác nhau của lịch sử báo chí. Tất nhiên hoàn cảnh xã hội thay đổi, thông tin báo chí theo đó cũng thay đổi. Sự vận động, đổi mới của tiểu phẩm cho phù hợp với tâm lý bạn đọc đang là một xu thế tất yếu. Trên báo in, đa phần các báo lớn, nhỏ, kể cả báo địa phương đều xuất hiện tiểu phẩm với tư cách là một bài viết trội có thế mạnh. Tiểu phẩm trên báo chí ngày nay tiết kiệm thời gian cho bạn đọc nên kết cấu vô cùng ngắn gọn, linh động và không kém phần sâu sắc. Tuy tiểu phẩm xuất hiện đã lâu trên báo chí nhưng hệ thống lý luận về nó vẫn chưa thực sự phong phú, có tính hệ thống và đầy đủ. Đặc biệt những biến thể của nó trên báo chí Việt Nam hiện đại thì càng không thấy đề cập đến từ góc độ lý luận, với những đặc trưng, đặc điểm trên phương diện cấu trúc tác 2 phẩm, đồng thời cũng chưa thấy có những nghiên cứu về hiệu quả báo chí, hiệu quả thông tin trên phương diện nội dung. Chính vì vậy, luận văn này sẽ góp phần nghiên cứu thêm tiểu phẩm và biến thể của nó để góp thêm một góc nhìn lý luận và thực tiễn đầy đủ và toàn diện hơn về tiểu phẩm và những biến thể của nó. Trong lĩnh vực báo chí học xuất phát từ sự thiếu vắng, mỏng manh của lý luận thể loại, chúng tôi mạnh dạn lựa chọn đề tài này với chút hy vọng góp phần hoàn thiện hơn lý luận về tiểu phẩm báo chí cả trong lịch đại và đồng đại. Chính vì những đòi hỏi từ thực tiễn nghiên cứu về tiểu phẩm và các biến thể của nó trong sự vận động đi lên, xuất hiện nhiều điểm mới mẻ như vậy nên mặc dầu biết sẽ gặp nhiều khó khăn trong nghiên cứu, chúng tôi vẫn cố gắng lý giải xuất phát từ sự cấp thiết của vấn đề. 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề Hiện tại có thể nói chưa có một công trình nghiên cứu nào dày dặn hoặc có những giáo trình, cuốn sách nào về lý luận cũng như thực tiễn riêng về thể loại tiểu phẩm cũng như sự vận động của nó để dẫn đến sự ra đời của các biến thể trên báo chí Việt Nam hiện đại. Nếu như các thể loại khác như tin tức, phóng sự, phỏng vấn, điều tra…đã có nhiều công trình nghiên cứu, các giáo trình và cả sách công cụ, kỹ năng thì tiểu phẩm báo chí và các biến thể của nó có thể nói chưa có một công trình hoàn chỉnh nào. Nghiên cứu về tiểu phẩm trong lịch sử báo chí, đa phần các tác giả đi sâu vào nghiên cứu phong cách tiểu phẩm của các nhà báo cụ thể. Chẳng hạn như phong cách tiểu phẩm Hồ Chí Minh, phong cách tiểu phẩm Ngô Tất Tố, Hữu Thọ, Lý Sinh Sự Tiêu biểu như TS Phạm Thành Hưng với: “Ảnh hưởng qua lại giữa văn học và báo chí qua tiểu phẩm của Nguyễn Ái Quốc và Ngô Tất Tố”; thạc sỹ Đỗ Chỉnh với tiểu luận: “Vài suy nghĩ về tiểu phẩm trên báo chí của Nguyễn Ái Quốc và Ngô Tất Tố”; Luận văn thạc sỹ của Trần Xuân Thân với: “Phong cách hài trong các tiểu phẩm báo chí hiện đại qua ba nhà báo Lý 3 Sinh Sự, Lê Thị Liên Hoan, Thảo Hảo”. Khóa luận cử nhân của Phan Giang Liên với : “Tìm hiểu thể loại tiểu phẩm trong di sản báo chí của Hồ Chủ Tịch”… Những nghiên cứu chung về tiểu phẩm báo chí có tiểu luận của PGS.TS Tạ Ngọc Tấn với : “Tiểu phẩm báo chí (từ khái quát đến tác giả tiêu biểu- Hồ Chí Minh) PGS. TS Dương Xuân Sơn có một chương về tiểu phẩm trong giáo trình “Các thể loại báo chí chính luận nghệ thuật”.Trong một số giáo trình của Phân viện báo chí tuyên truyền phần thể loại cũng có đề cập đến tiểu phẩm báo chí… Như vậy, việc nghiên cứu tiểu phẩm báo chí đã có những nền móng nhất định, song để nghiên cứu và gọi tên biến thể của tiểu phẩm thì chưa thấy đề cập nhiều.Các tài liệu nói về biến thể của tiểu phẩm báo chí hiện đại đặt trong sự vận động và phát triển của nó cho tới nay vẫn chưa có được một công trình nghiên cứu hoàn chỉnh. Thừa hưởng những kết quả nghiên cứu quan trọng nói trên, chúng tôi xem đây như là những nền móng vô cùng quan trọng để tiếp tục nghiên cứu thêm, làm sâu sắc và phong phú hơn kho tang lý luận về thể loại tiểu phẩm cũng như các biến thể của nó trong khoa học về báo chí nói chung trong đề tài luận văn thạc sỹ khoa học báo chí “Sự vận động và phát triển của thể loại tiiểu phẩm trong báo chí Việt Nam hiện đại”. 3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn. Như đã trình bày, tiểu phẩm báo chí trong sự vận động và phát triển của nó rất cần một sự nghiên cứu và tổng kết từ thực tiễn cho đến lý luận một cách đầy đủ để bổ sung vào hệ thống lý luận về thể loại trong báo chí học. Vì lẽ đó, mục đích và nhiệm vụ của Luận văn này sẽ góp phần vào việc tập trung khái quát và hệ thống hoá một cách tương đối đầy đủ các vấn đề lý luận chung về tiểu phẩm. Trên cơ sở đó, luận văn cũng sẽ đi tìm và “giải mã” những bí ẩn của thể loại, cũng như chỉ ra những vấn đề lý luận mới về Biến thể của tiểu 4 phẩm trên báo chí Việt Nam hiện đại. Từ kết quả của sự tập hợp và phân tích thực tiễn thể loại,chúng tôi cố gắng chỉ ra những đặc trưng, kết cấu cũng như ý nghĩa nội dung của biến thể tiểu phẩm để vận dụng nó trong đời sống báo chí đương đại. Không chỉ trên phương diện lý luận, luận văn cũng sẽ tiếp cận trên cả những kỹ năng, phương pháp sáng tạo của tiểu phẩm và biến thể của nó với mong muốn không chỉ trang bị kiến thức lý luận mà cả kỹ năng cho tất cả những ai quan tâm đến thể loại báo chí sinh động mà hấp dẫn này. Cùng với ý tưởng đó, trên cơ sở nhận diện những đặc trưng cơ bản và những nét mới của tiểu phẩm trên báo chí Việt Nam hiện đại, mục tiêu của luận văn còn là sử thử nghiệm chính danh hóa các loại tiểu phẩm, phân loại và “đặt tên” cho biến thể tiểu phẩm. Dẫu biết đây là một công việc khó khăn và chắc chắn sẽ còn nhiều bàn cãi, song luận văn đã đặt ra một nhiệm vụ như vậy. Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết trong tầm nhận thức và kiến thức của một học viên cao học và trong khuôn khổ cho phép của một luận văn thạc sỹ khoa học báo chí. 4. Phạm vi và đối tƣợng nghiên cứu. Lịch sử báo chí Việt Nam đã để lại nhiều cây bút tiểu phẩm tên tuổi, nhưng trong phạm vi và như tên gọi của luận văn là “Sự vận động và phát triển của tiểu phẩm trong báo chí Việt Nam hiện đại” thì sẽ là một “sân chơi” quá rộng mà tác giả luận văn không thể nào khái quát và kham nổi. Vậy nhưng để thấy được sự vận động của nó luận văn phải đặt tiểu phẩm trong dòng chảy chung từ khi báo chí Việt Nam ra đời. Nói cách khác sẽ quy chiếu vấn đề nghiên cứu trong cả cách nhìn lịch đại lẫn đồng đại. Cũng do phạm vi rộng lớn như vậy nên luận văn lựa chọn khảo sát phong cách của các tác giả tiêu biểu trong quá khứ, mà cụ thể là hai tên tuổi không thể không nhắc đến là Nguyễn Ái Quốc và Ngô Tất Tố. Từ sự khảo sát này để dẫn đến sự so sánh diện mạo tiểu phẩm báo chí một thời để thấy sự “vận động” và thay đổi những phong cách tiểu phẩm của một số cây bút hiện tại như Hữu Thọ, Ba Thợ Tiện, Lý Sinh Sự, Bút Bi 5 trên các tờ báo xuất hiện nhiều thể loại này như Lao Động, Nhân dân, Tuổi trẻ, Thể thao Văn hóa, Pháp luật Việt Nam… Như vậy Phạm vi nghiên cứu của Luận văn chủ yếu tập trung vào hai giai đoạn. Một là trên diện mạo báo chí Việt Nam những năm đầu thế kỷ XX trên cơ sở khảo sát các tác giả tiêu biểu, cụ thể, luận văn sẽ tập trung vào các nhà báo Hồ Chí Minh, Ngô Tất Tố. Giai đoạn thứ hai, luận văn khảo sát về những biến thể của tiểu phẩm trên báo chí hiện đại, cũng tập trung vào một số tác giả tiêu biểu như Hữu Thọ, Ba Thợ Tiện, Lý Sinh Sự, Bút Bi Đối tượng mà luận văn tập trung nghiên cứu là tiểu phẩm báo chí và các biến thể của nó, thông qua khảo sát các tác phẩm của các nhà báo kể trên để nhận diện đặc trưng rồi chỉ ra các biến thể của tiểu phẩm báo chí là gì. 5. Phƣơng pháp nghiên cứu. - Đề tài được nghiên cứu dựa trên nền tảng và cơ sở lý luận của Chủ nghĩa duy vật biện chứng Mác- Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh về Báo chí cách mạng và nhiệm vụ của báo chí cách mạng. - Phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh các tác phẩm báo chí và các tác giả liên quan đến phạm vi, đối tượng và đề tài nghiên cứu qua việc hệ thống hóa tài liệu và các tác phẩm báo chí. - Nghiên cứu văn bản, cụ thể là tiếp cận văn bản tiểu phẩm của các tác giả liên quan trong hoàn cảnh xã hội xuất hiện tiểu phẩm - Lấy mẫu và số liệu để khảo sát tần suất xuất hiện của tiểu phẩm cũng như có những nghiên cứu nhỏ bằng phương pháp điều tra xã hội học về tâm lý, thái độ từ thực tiễn công chúng trong việc tiếp nhận thể loại tiểu phẩm và các biến thể của tiểu phẩm báo chí. - Dựa trên nền tảng lý luận, các sách vở, giáo trình có đề cập đến vấn đề mà luận văn quan tâm nghiên cứu. 6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn. 6 Về ý nghĩa lý luận, luận văn sẽ góp phần làm rõ thêm và hệ thống hoá lại những kiến thức về thể loại tiểu phẩm báo chí. Đặc biệt sẽ bổ sung những thông tin lý luận ít nhiều mới mẻ về các biến thể của nó vào hệ thống lý luận tiểu phẩm nói chung. Cùng với mục tiêu đó luận văn triển khai theo hướng khẳng định lại vai trò, vị trí và hiệu qủa thông tin của tiểu phẩm báo chí và những biến thể của nó mang lại trong hoạt động báo chí hiện nay. Về ý nghĩa thực tiễn, luận văn sẽ là tài liệu góp phần để các bạn sinh viên, học viên cao học và những ai quan tâm đến tiểu phẩm và các biến thể của tiểu phẩm tìm hiểu để phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu và hoạt động chuyên môn của mình. Mặt khác, luận văn cũng sẽ gọi tên, chỉ ra đặc điểm, cách viết, cấu trúc của các biến thể tiểu phẩm để những người làm báo có thể vận dụng nó vào trong hoạt động chuyên môn cho nghề báo. 7. Cấu trúc của luận văn. Luận văn được cấu trúc như sau + Phần mở đầu + Phần nội dung: Bao gồm 3 chương Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về tiểu phẩm và những biến thể của nó Chƣơng 2: Sự hình thành và phát triển của tiểu phẩm nửa đầu thế kỷ XX qua phong cách hai tác giả: Nguyễn Ái Quốc và Ngô Tất Tố. Chƣơng3: Biến thể của tiểu phẩm trên báo chí Việt Nam đương đại. Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục. [...]... pháp thể của tiểu phẩm để giúp những ng-ời làm báo có thể tiếp cận và thực hành trong quá trình sáng tạo tác phẩm báo chí của mình Tiểu kết ch-ơng 1 Tóm lại tiểu phẩm báo chí hiện đại đã có những sự vận động và phát triển theo thời gian để rồi từ thể gốc của tiểu phẩm ban đầu xuất hiện những biến thể với những đặc tr-ng, kết cấu hết sức linh động và hấp dẫn Sức chiến đấu của tiểu phẩm và tiểu phẩm biến... dùng trong tính t-ơng đối của ngữ nghĩa Biến thể chỉ có khi chung một gốc xuất phát, khởi đầu Biến thể của tiểu phẩm báo chí Việt Nam hình th nh và phát triển trên cơ sở: 1 -Kế thừa truyền thống tiếu lâm và văn ch-ơng trào phúng dân gian 2- Tiếp thu và phát triển các thành tựu của tiểu phẩm, của thể văn giai thoại trong báo chí và văn học Trung Quốc Ngô Tất Tố là cây bút tiểu phẩm tiêu biểu cho sự ảnh... Quốc, Ngô Tất Tố thực sự là 12 những cây bút tiểu phẩm tiên phong của báo chí Việt Nam hiện đại Di sản tiểu phẩm của hai tác giả ngay từ đầu đã hội đủ không chỉ những thuộc tính phổ quát của thể loại feuilleton ph-ơng Tây mà còn có sự bổ sung các đặc điểm mới: Tính chiến đấu và sự can dự sâu rộng vào địa hạt chính trị Tiểu phẩm của báo chí đầu thế kỷ này ở Việt Nam th-ờng xuất hiện trong các chuyên mục... h-ởng và chủ động tiếp thu đó 3 Tiếp thu và phát triển kinh nghiệm tiểu phẩm Âu châu, tr-ớc hết là từ báo chí, văn học Pháp Nguyễn i Quốc và nhiều ký giả Tây học tr-ớc CM tháng Tám đã chủ động tiếp nhận Do vậy khái niệm Biến thể ở đây nh- đã nói là đ-ợc dùng với nghĩa nhnhững dạng thức phát triển phong phú trong đời sống báo chí Việt Nam Mặt khác, nếu tính từ khi tiểu phẩm xuất hiện trên mặt báo châu... của đời sống xã hội khiến thể loại này chiếm một vị trí xứng đáng với tần suất xuất hiện khá dày đặc trong hoạt động báo chí hiện nay Cũng chính từ sự đa dạng của đề tài, vấn đề phản ánh cộng với sự sáng tạo của ng-ời viết trên việc nắm bắt nhu cầu, tâm lý của độc giả, tiểu phẩm biến thể xuất hiện với nhiều dạng thức, làm sinh động và phong phú thêm cho cả hoạt động lý luận lẫn thực tiễn của nghề báo. .. loại, tiểu phẩm đã thực sự biến đổi Việc dùng từ Biến thể là hoàn toàn phù hợp, phản ánh đúng thực tiễn báo chí thế giới cũng nh- hoạt động của báo chí Việt Nam hiện nay S xut hin ca tiu phm bin th trờn bỏo chớ Vit Nam hin i Báo chí thời kỳ đấu tranh Giải phóng dân tộc đã sử dụng tiểu phẩm chủ yếu vì mục tiêu đấu tranh chống kẻ thù xâm l-ợc Sự tập trung vào một đối t-ợng duy nhất tất yếu dẫn tới sự đơn... tới lượng chứ không tới chất của tác phẩm Trong lĩnh vực truyền thông, đặc biệt là báo in, tiểu phẩm là thể loại có vị thế t-ơng đối cổ điển Thời kỳ đầu xuất hiện, tiểu phẩm còn nằm lẫn trong các trang phụ tr-ơng quảng cáo gắn kèm với nội dung chính của tờ báo Nổi tiếng nhất trong số các trang phụ tr-ơng tiểu phẩm và quảng cáo này là phụ tr-ơng của nhà văn Lessing cho tờ báo Đức Vossische Zeitung, xuất... chủ yếu, tiểu phẩm đ-ợc phép phát triển nằm ngoài sự quan tâm của bộ máy kiểm duyệt chính thống Sự nhận biết v khai trương thể loại chính thức diễn ra vào năm 1800, khi chủ bút tờ báo Pháp Journal des Débats là J Geoffroy quyết định di chuyển tiểu phẩm cùng mục quảng cáo từ các trang phụ tr-ơng vào nửa d-ới trang nhất của mỗi số báo Những số báo đầu tiên, ông in các bài phê bình sân khấu của mình Nửa... duy, cụ thể là t- duy báo chí đã tạo điều kiện cho các nhà báo tự tin, tự do sáng tạo, phát huy tính năng động trong đổi mới, cách tân hình thức, bút pháp thể hiện Một quá trình biến đổi tiểu phẩm đã diễn ra, nhiều khi v-ợt xa tầm tay nắm bắt của lý luận báo chí học và chính sự biến đổi ấy rất cần đ-ợc nghiên cứu một cách đầy đủ, toàn diện để đáp ứng cả công tác nghiên cứu về báo chí lẫn việc định dạng,... đều tham gia viết tiểu phẩm Một số nước còn gọi tiểu phẩm bng cái tên nôm na l bi dưới vạch (podcara Séc), tức l dưới vạch cấm, hay khu vực phi kiểm duyệt Các bi tiểu phẩm càng ngày càng hấp dẫn độc giả và ảnh h-ởng sâu rộng tới đông đảo công chúng Đề tài của tiểu phẩm mở rộng dần trên các mặt của đời sống văn hoá-xã hội và nghệ thuật Vì bị giới hạn về dung l-ợng chữ, tiểu phẩm phát triển theo xu h-ớng . động và phát triển của thể loại tiiểu phẩm trong báo chí Việt Nam hiện đại . 3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn. Như đã trình bày, tiểu phẩm báo chí trong sự vận động và phát triển của nó rất. hình thành và phát triển của tiểu phẩm báo chí. Sự xuất hiện của tiểu phẩm với tƣ cách là một thể loại trên báo chí. Khá nhiều các tài liệu đều cho rằng tiểu phẩm báo chí xuất hiện vào khoảng. tiểu phẩm 17 3.2 Sự xuất hiện của tiểu phẩm biến thể trên báo chí Việt Nam hiện đại 18 Chƣơng II: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TIỂU PHẨM NỬA ĐẦU THẾ KỶ XX QUA PHONG CÁCH CỦA HAI TÁC GIẢ
- Xem thêm -

Xem thêm: Sự vận động và phát triển của tiểu phẩm trong báo chí Việt Nam hiện đại, Sự vận động và phát triển của tiểu phẩm trong báo chí Việt Nam hiện đại, Sự vận động và phát triển của tiểu phẩm trong báo chí Việt Nam hiện đại, Chương I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ IỂU PHẨM VÀ BIẾN THỂ CỦA NÓ, I. Quá trình hình thành và phát triển của tiểu phẩm báo chí. Sự xuất hiện của tiểu phẩm với tƣ cách là một thể loại trên báo chí., III. Biến thể của tiểu phẩm., Chương 2 SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TIỂU PHẨM NỬA ĐẦU THẾ KỶ XX QUA PHONG CÁCH CỦA HAI TÁC GIẢ NGUYỄN AÍ QUỐC VÀ NGÔ TẤT TỐ., I. Đôi nét về diện mạo báo chí và tình hình sử dụng tiểu phẩm trên báo chí Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX., 2 Những nét độc đáo trong phong cách tiểu phẩm Hồ Chí Minh, 4 Những đặc trưng và sự sáng tạo trong tiểu phẩm Ngô Tất Tố., Chương III. BIẾN THỂ CỦA TIỂU PHẨM TRÊN BÁO CHÍ VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI, II. Biến thể của tiểu phẩm và hiệu quả của nó trong quá trình tạo lập và định hƣớng dƣ luận xã hội., III. Một số tác giả tiêu biểu về phong cách sử dụng tiểu phẩm biến thể., 2 Biến thể trong tiểu phẩm của Ba Thợ Tiện., 3 Lý Sinh Sự và sự tiếp nối chuyên mục “Nói hay đừng” trên báo Lao động., 4 Nét độc đáo của Bút Bi và tiểu phẩm biến thể trên báo Tuổi trẻ., 2 Phong cách ngôn ngữ của tiểu phẩm biến thể., 3 Đặc điểm về kết cấu, dung luợng và vị trí tiểu phẩm biến thể trên mặt báo., 4 Tiểu phẩm tiếu lâm

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn