SKKN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN MẦM NON

16 704 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 20:44

PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO KRÔNG ANA TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA PƠ LANG  Kinh nghiệm Nâng cao chất lượng cho đội ngũ giáo viên Mầm non NĂM HỌC 2009-2010 Họ và tên: NGUYỄN VĂN NHẪN Chức vụ: Hiệu trưởng Đơn vị cơng tác: trường Mẫu giáo Hoa pơ lang Trình độ Chun mơn, Nghiệp vụ: THSP Mầm non 1 I.Lí DO CHN TI 1.Lý do khỏch quan Đội ngũ cán bộ giáo viên có vai trò quyết định trong việc chăm sóc giáo dục trẻ ở các trờng mầm non vì vậy bất kỳ ngời quản lý nào không thể bỏ qua việc bồi dỡng lực lợng cán bộ giáo viên. Mục tiêu của công tác bồi dỡng là nhằm hoàn thiện quá trình đào tạo, khắc phục những thiếu sót lệch lạc trong công tác giảng dạy, về quan điểm, nội dung phơng pháp giáo dục đồng thời theo kịp những yêu cầu của xã hội. Để phục vụ cho nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ đòi hỏi ngời giáo viên mầm non phải có phẩm chất, trình độ, năng lực đề cao lơng tâm và nhân cách nhà giáo, lòng nhân ái tận tuỵ thơng yêu trẻ, thể hiện ở tinh thần tự học, tự bồi dỡng cải tiến nội dung phơng pháp chăm sóc giáo dục trẻ tham gia tích cực Bản thân mỗi ngời quản lý đều suy nghĩ: làm thế nào để đơn vị mình trở thành một đơn vị tốt. Muốn thế trớc hết phải có đội ngũ mạnh. Thế kỷ 21 là thế kỷ của trí tuệ, là thế kỷ của nền kinh tế trí thức. Đất nớc Việt Nam tiến tới năm 2020 với s thay đổi của nền kinh tế, xã hội và công nghệ cùng với nó là hình ảnh ngời công dân Việt Nam mới với trình độ học vấn cao, năng động, sáng tạo, có khả năng xử lý thông tin cao, có khả năng tự lựa chọn và giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống, thích ứng với sự biến đổi không ngừng của xã hội. Trách nhiệm này đặt trên vai ngành Giáo dục đòi hỏi ngành phải có những nội dung chơng trình phù hợp, đổi mới phơng pháp dy và học một cách tích cực. Giáo dục không chỉ hoàn thành việc đào tạo những con ngời thích ứng với xã hội mà còn đào tạo ra những con ngời đủ phẩm chất và trí tuệ để đón đầu sự phát triển của xã hội. Giáo dục mầm non là tiền đề cho giáo dục tiểu học với nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ từ 0 đến 5 tuổi một lứa tuổi vô cùng quan trọng. Nhà tâm lý học ngời Nga Ma Ca Ren Cô đã nói: Những cái không có đợc ở trẻ em trớc 5 tuổi thì sau này rất khó hình thành và nhân cách đã sai lệch từ nhỏ thì sau này khó cải tạo Trẻ ở tuổi mầm non ngoài sự chăm sóc dy dỗ của ông bà, cha mẹ trẻ ở gia đình thì yếu tố quan trọng quyết định lớn về sự phát triển toàn diện của những trẻ đến trờng mầm non là đội ngũ giáo viên mầm non. 2 Từ nhận thức trên là một cán bộ quản lý tôi đã xác định việc xây dựng đội ngũ giáo viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà mình không đợc phép sao nhãng, phải bằng mọi cách để xây dựng một đội ngũ có đủ trình độ năng lực, sức khỏe mẫu mực, có đủ khả năng chăm sóc giáo dục trẻ theo yêu cầu hiện nay. Tôi càng thấm nhuần sâu sắc câu: Đội ngũ giáo viên là nhân tố quyết định chất lợng giáo dục. 2. Lý do ch quan Trng Mu giỏo Hoa Plang, mt trng luụn thay i ln v cụng tỏc i ng, S lng giỏo viờn c iu ng n v i hng nm do yờu cu cụng tỏc; i ng giỏo viờn chuyn n l giỏo sinh ra trng nhiu nm cha c ng trờn bc ging ln no; trỡnh chuyờn mụn cha cp nht theo yờu cu i mi ca ngnh; hn na s giỏo viờn c vỡ trỡnh o to trc õy l s cp v cp tc. Vi trỡnh chuyờn mụn ca i ng giỏo viờn quỏ khp khnh, cha ng u, Nh th mi cụng tỏc trin khai ch o, nht l cụng tỏc giỏo dc , chm súc v tuyờn truyn tr mm non gp nhiu khú khn; khụng ỏp ng vi nhu cu giỏo dc hin nay. Trc thc trng nh vy, l mt hiu trng trng Mm non vựng khú khn, hc sinh hu ht l con em ng bo dõn tc thiu s v Vic bi dng, nõng cao cht lng i ng l cụng vic thng xuyờn ca ngi qun lý;bn thõn tụi quyt nh tỡm ra mt s bin phỏp bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn ca n v v cng l lý do tụi chn ti nõng cao trỡnh chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn mm non. 3. Mc ớch nghiờn cu Trờn c s v thc trng tỡm ra nhng bin phỏp nõng cao trỡnh chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn mm non trng mu giỏo Hoa P Lang xó khú khn Dur Kmn Huyn Krụng Ana tnh k lk. II.I TNG C S V PHNG PHP NGHIấN CU 1. i tng : i ng giỏo viờn trng mu giỏo Hoa P lang, Xó Dur K mn, Huyn Krụng ana Tnh k Lk 2. Phng phỏp nghiờn cu 3 Để thực hiện được nhiệm vụ của đề tài này, tôi đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp nghiên cứu lý thuyết - Phương pháp nghiên cứu thực tiễn ( điều tra thực trạng, phỏng vấn trực tiếp giáo viên, phân loại giáo viên, tổng hợp) III. PHẦN NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU A. Cơ sở Khoa học: Để thực hiện tốt nhiệm vụ của giáo viên mầm non và thực hiện lời dạy của Bác Hồ đã để lại: Dạy mẫu giáo là thay mẹ dạy trẻ, Muốn làm được thì trước hết phải thương yêu trẻ , các cháu nhỏ hay quấy, phải bền bỉ, chịu khó mới nuôi dạy được các cháu, dạy trẻ nhỏ tốt thì sau này các cháu mới trở thành người tốt. Ngành học này lấy phương thức giáo dục là người mẹ, tình cảm của mẹ để giáo dục các cháu. Thất đúng như vậy; Giáo viên mầm non không chỉ là nhà giáo đơn thuần mà là ca sĩ, nghệ sĩ và là người mẹ hiền thứ hai của trẻ, lứa tuổi mầm non còn non nớt, chưa phát triển hoàn thiện về tâm sinh lý, dễ nhạy cảm với mọi hoạt động xung quanh cho nên chúng ta phải có một vốn kiến thức cơ bản để hướng các cháu đi đúng mục tiêu mà Đại hội Đảng đã đề ra là chăm sóc trẻ trước 6 tuổi một cách chất lượng để trẻ phát triển toàn diện về thể chất tình cảm, trí tuệ thẩm mỹ trên cơ sở một chương trình nuôi dạy trẻ khoa học, một đội ngũ giáo viên tâm huyết với nghề và hiểu biết nghiệp vụ, một hệ thống trường lớp phù hợp với các loại hình đa dạng và một cơ sở giáo dục mầm non chuẩn mực, một mạng lưới phổ biến kiến thức và tư vấn nuôi dạy trẻ đến từng gia đình, kể cả các vùng nông thôn , vùng sâu vàng xa, có chính sách đầu tư và đãi ngộ hợp lý những giáo viên mầm non ở khu vực vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào Dân tộc thiểu số… Muốn thực hiện được như vậy, đội ngũ giáo viên phải được bồi dưỡng về năng khiếu như đàn, hát, múa, vẽ, và phương pháp nghệ thuật giảng dạy trên lớp để thu hút trẻ, tạo cho trẻ hứng thú trong giờ học, lôi cuốn trẻ vào hoạt động học tập một cách , tích cực ,nhẹ nhàng, qua các biện pháp giáo dục linh hoạt, khéo léo thông qua con 4 ng chi m hc, hc m chi, lng ghộp cỏc mụn hc vo chng trỡnh mt cỏch phự hp, c bit l giỏo viờn phi du dng, giu tỡnh cm, ngụn ng phi d hiu, bit thng yờu, tụn trng v cụng bng i vi tr nh con em ca chớnh mỡnh. Ngoi ra giỏo viờn mm non phi bit kiờn trỡ chu khú, linh hot trong mi tỡnh hung giỏo dc, nht l i vi cỏc tr cỏ bit, tr khuyt tt; giỏo viờn phi tỡm ra cho mỡnh mt phng phỏp giỏo dc i vi mi a tr. Phi linh hot, thay i theo tng bi dy ca la tui khỏc nhau tr d tip thu khụng b nhm chỏn. Giỏo viờn mm non cũn l mt tuyờn truyn viờn gii, nhm tuyờn truyn ph bin kin thc nuụi dy con theo khoa hc cho cỏc bc cha m, nht l cụng tỏc xó hi húa giỏo dc i vi ngnh hc mm non, giỳp cỏc bc cha m v c cng ng hiu c tm quan trng ca ngnh hc,vn ng nhõn dõn ng h v tinh thn v vt cht, gúp phn xõy dng c s vt cht cho trng lp, to iu kin a trng hc phỏt trin i lờn cựng vi cỏc trng khỏc. thc hin c cỏc yờu cu trờn, ngi giỏo viờn mm non phi cú trỡnh chuyờn mụn vng vng, cú phm cht o c tt tht s l tm gng sỏng cho cỏc chỏu noi theo. Vỡ vy phi tp trung lm tt cụng tỏc bi dng i ng giỏo viờn gii v chuyờn mụn mnh v cụng tỏc qun lý lp v cỏc hot ng phong tro, o c li sng tt, hon thnh chin lc giỏo dc mm non nm 2020 m ng ta ó khng nh. B. Mt s gii phỏp t chc thc hin 1. Xõy dng k hoch ng trc thc trng tỡnh hỡnh giỏo viờn trỡnh chuyờn mụn cha ng u. ngay t u nm hc tụi phõn loi giỏo viờn v lp k hoch bi dng - Khảo sát, thống kê tình hình đội ngũ. - Tìm hiểu nghiên cứu những mô hình xây dựng đội ngũ đạt kết quả ở đơn vị bạn. - Họp thông báo đăng ký các nhu cầu học tập nâng cao trình độ bằng các hình thức: + Học trung cấp s phạm mầm non tại chức. + Học nâng trình độ văn hoá từ Trung học cơ sở lên Trung học PT. 5 + Học đào tạo ngắn hạn để nắm bắt chuyên môn kịp thời. + Hc Tin hc A son ging trờn mỏy vi tớnh, v ỏp dng CNTT vo bi ging trờn lp + Hp ng hc n Or gan s dng n trong gi giỏo dc õm nhc. Căn cứ vào số liệu đăng ký tôi đã xây dựng kế hoạch cụ thể. 2. Nâng cao t tởng và nhận thức cho giáo viên: * Tổ chức lớp tập huấn hè kết hợp với học tập và bồi dỡng chính trị cho toàn thể cán bộ giáo viên u nm hc ,nh trng t chc hc tp ni dung cỏc cuc vn ng nh Xõy dng trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc Hc tp v lm theo tm gng o c H Chớ Minh Ch nm hc 2009-2010 v nhim v nm hc , Hc tp Ni dung quy nh chun ngh nghip giỏo viờn mm non, Thụng t ỏnh giỏ xp loi giỏo viờn + Học tập các nghị quyết của Tỉnh của Huyện. đờng lối chính sỏch của Đảng v phỏp lut ca nh nc + Tổ chức triển khai nhiệm vụ năm học mới của ngành, của huyện. * Xây dựng kỷ cơng, nhiệm vụ thực hiện * Lấy chuyên đề giáo dục lễ giáo làm thớc đo nhân cách cho giáo viên * Tuyên truyền những tấm gơng tiêu biểu trong trng * Phát động phong trào giỏi việc trờng đảm việc nhà, yêu cầu cho đăng ký phong trào gia đình văn hoá. Trờng đã có tổ chức công đoàn chăm lo đời sống ng viờn tinh thn cho giáo viên yên tâm học tập công tác, 3 Nõng cao trỡnh chuyờn mụn qua cỏc chuyờn u nm hc, nh trng t chc chuyờn , hng dn cho giỏo viờn ca mỡnh thng nht v phng phỏp lờn lp, hng dn v thng nht lm h s s sỏch, Xõy dng k hoch nm hc, thỏng tun; trong ú cú k hoch tuyờn truyn, k hoch bo m an ton tuyt i cho trXõy dng cỏc tt mu giỏo viờn d gi rỳt kinh nghim, hc tp.Hng dn t chc cụng tỏc tuyờn truyn cỏc bc cha m 6 nuụi dy con theo khoa hc. Hng dn t chc cỏc hot ng vui chi gia 2 tit hc v 60 phỳt chi di trong ngy v cỏch xõy dng k hoch chi theo ch im. Thng nht vic trang trớ lp theo ch im quy nh, Dn dn qua kim tra, thao ging ó thy giỏo viờn cú nhiu tin b, ỏp dng c vo chng trỡnh dy. 4. Nõng cao Hot ng ca mng li kim tra v mang li chuyờn mụn Để thúc đẩy phong trào giáo dục Mầm non, công tác kim tra phải đợc tiến hành thờng xuyên và có kế hoạch, căn cứ vào nhiệm vụ và yêu cầu cụ thể của từng năm học. - Đầu năm nh trng xây dựng công tác kim tra cụ thể chi tiết. - 100% giỏo viờn đợc kim tra t xut theo chuyên đề. - Kim tra từ 2 đến 3 chuyên đề trong 1 năm học (căn cứ vào nhiệm vụ năm học). - Kim tra khoảng 1/3 giáo viên trong toàn trng Hng thỏng - Cng c v Bổ sung các thanh tra viên vào đầu năm học. Yêu cầu các thanh tra viên phải giỏi về chuyên môn nghiệp vụ đã qua giảng dạy cú nhiu kinh nghim trong cụng tỏc ging dy; phải là giáo viên dy giỏi - Khi tiến hành kim tra phải thực hiện đúng quy trình và các bớc tiến hành thanh tra. - Tổ chức thực hiện kim tra theo đúng kế hoạch. - Nắm chắc yêu cầu khi tiến hành kim tra. - Có kết luận về kim tra sau kim tra. - Nhờ có việc tổ chức kim tra thờng xuyên theo đúng quy trình đã tác động cho đội ngũ giáo viên ý thức chấp hành các nội quy về quy chế chuyên môn. Tay nghề đợc nâng lên sau mỗi lần đợc kim tra - Màng lới chuyên môn hoạt động đều thờng xuyên củng cố. - Đi sâu các chuyên đề Bộ, S, Phũng triển khai. - Tổ chức chuyên đề theo kế hoạch đã đề ra. - Tổ chức thao ging hàng thỏng . Gúp ý, xp loi cụng khai, dõn ch; quy nh nhng sai lm thiu sút mc phi s khụng lp li mi thnh viờn 7 - Xây dựng các tiết dạy mẫu hay để học tập. Nhờ vậy mà chất lợng giảng dy của đội ngũ giáo viên ngày càng đợc nâng lên. 5. T chc tt Hot ng thi ua khen thng - Tổ chức phỏt ng và đăng ký thi đua: Phi hp tt vi Ban chp hnh cụng on c s tổ chức tốt các hội thi nh: Giáo viên tài năng duyên dáng, thi Cô nấu ăn giỏi, thi Tuyên truyền viên giỏi thi Hồ sơ sổ sách thi Tiếng hát giáo viên mầm non hỏt dõn ca. - Vi tr thỡ t chc cỏc cuc thi Bộ ngoan hc tt, Bộ vi an ton giao thụng, - Chỉ đạo cụ thể, có xếp loại đánh giá thi đua khen thởng bằng nhiều hình thức tiền mặt hoặc hiện vật cho tập thể và cá nhân. - Ngoài ra còn tổ chức tốt các hội thi kết hợp với gia đình và trẻ nh: Gia đình và ngời công dân tý hon, Bé khéo tay,Bé nhanh trí, Mụi trng v v sinh cỏ nhõn đợc đông đảo các cấp các ngành nhiệt tình hởng ứng và tích cực tham gia u nm cho giỏo viờn t vit ng ký thi ua thc hin. Hng thỏng, hc k cú ỏnh giỏ, nhc nh thng xuyờn theo quy ch thi ua; biu im ỏnh giỏ xp loi , nờu nhng mt tn ti, nhng thnh tớch cỏ nhõn v c tuyờn dng Hàng năm có đánh giá xếp loại thi đua rõ ràng đối với từng cỏ nhõn. Và yêu cầu phải có phiu t đánh giá thi đua cụ thể cui nm. Nh trng kp thi khen th- ởng động viên, - Kiểm tra học kỳ có biểu điểm đánh giá toàn diện (Biểu điểm đợc thông qua bàn bạc thống nhất trong cuộc họp, da trờn c s quy nh ca ngnh ). - Các đợt thi đua đợc tổ chức gối sóng và có kế hoạch nhờ vậy mà phong trào thi đua đã thật sự có tác dụng thúc đẩy nâng chất lợng hoạt động chuyên môn cho giáo viên. 6 Nõng cao i sng tinh thn, vt cht cho giỏo viờn - Tổ chức thật tốt hoạt động của công đoàn trong trờng để chăm lo đời sống cho cán bộ giáo viên - Tham mu với các đoàn thể chăm lo xây dựng đến giáo dục Mầm non nh phi hp, ng h trong cụng tỏc chm súc GDMN, 8 - Hng nm, Nh trng phi hp vi Ban chp hnh cụng on, on Thanh niờn t chc tt chuyn du lch, tham quan mụ hỡnh GDMN in hỡnh ca cỏc tnh bn, nh Vng tu, Tõy ninh, Nha trang, TP H Chớ Minh, Lt m rng tm nhỡn , nõng cao nhn thc, trỏch nhim tng thờm lũng yờu ngh mn tr - Nh trng luụn gii quyt ch d lng, cỏc ph cp khỏc kp thi y ,cụng khai dõn ch ; khụng i ng giỏo viờn gõy nghi ng, thc mc; õy l nguyờn nhõn xõy dng mi on kt, n th khiu ni Nhờ có s quan tõm ỳng mc , kp thi nờn đội ngũ giáo viên an tõm cụng tỏc, Nhit tỡnh bỏm trng bỏm lp, Hon thnh tt cụng tỏc do cp trờn giao v nõng cao chất lợng ging dy ở nhà trờng. 7 Nõng cao trỡnh chuyờn mụn qua thi vit Sỏng kin kinh nghim - Đầu năm đăng ký đề tài. - Tổ chức thi viết sáng kiến kinh nghiệm hàng năm vào đợt cho mng ngy Nh Giỏo Vit nam 20-11 - Tổ chức chấm sáng kiến kinh nghiệm để chọn sáng kiến hay vào cuối năm. - Tổ chức học tập những sáng kiến kinh nghiệm ở tập san. - Bình chọn và khen thởng những sáng kiến đạt kết quả cao . - Có báo cáo điển hình những sáng kiến hay để học tập. Sau mỗi chuyên đề hoặc tổng kết thi đua khen thởng. Nhờ có việc tổ chức thi viết sáng kiến kinh nghiệm hàng năm mà những kinh nghiệm hay đã đợc phổ biến áp dụng, chất lợng giảng dạy trong trờng ngày một tốt hơn. 8 Bi dng qua phong tro thi giỏo viờn dy gii Hng nm, khụng nm no nh trng b qua vic t chc phong tro thi giỏo viờn dy gii cp trng, giỏo viờn lờn lp 2 tit v mt hot ng vui chi; ng thi t chc thi lý thuyt cho giỏo viờn. Thc t cho thy rng vic t chc phong tro thi giỏo viờn dy gii cú tỏc dng rt ln trong vic nõng cao nng lc chuyờn mụn cho giỏo viờn; bi vỡ khi tham gia thi giỏo viờn dy gii ũi hi giỏo viờn phi suy ngh nghiờn cu ni dung chng trỡnh k hn, tỡm tũi nhng phng phỏp, bin 9 phỏp lờn lp tht linh hot, sỏng to trong khi lờn lp, to nhng tỡnh hung mi l tr tp trung chỳ ý hn , hng thỳ trong giũ hc, Bờn cnh ú giỏo viờn u t nhiu hn v vic lm dựng dy hc, chi phc v cho hot ng vui chi, dựng cú nhiu sỏng to tham gia d thi t kt qu cao. V mt iu quan trng hn õy l t sinh hot, giao lu hc hi, trao i v chuyờn mụn nghip v. C sau mi ln t chc thi , thỡ s giỏo viờn tham gia nhanh chúng nm vng chuyờn mụn, to c uy tớn i vi ng nghip vi cỏc bc cha m cỏc chỏu. 9. Bi dng qua hng dn k nng lm dựng chi dựng chi úng mt vai trũ rt quan trng trong vic giỏo dc Mm non, nú l phng phỏp hu hiu nht truyn th kin thc cho tr. Vỡ c im ca la tui ny l thụng qua con ng chi m hc, hc m chi. Qua vui chi tr cú th tip thu kin thc ca bi hc nhanh nht , ln nht. Thc t qua vui chi giỳp tr phỏt huy c tớnh tũ mũ, ham hiu bit, giỳp tr ny sinh nhiu ý sỏng to, tr rt thớch chi vi dựng chi v chi c luụn luụn thay i s thu hỳt tr vo cuc choi lõu hn, hng thỳ trong khi chi hn. Trong iu kin a phng cũn nghốo nn, cha m cỏc chỏu khụng cú tin mua thờm chi cho cỏc chỏu hc. Nh trng ó hng dn cho giỏo viờn tn dng mt s ph liu, vt sn cú ti a phng lm ra dựng chi p mt cho cỏc chỏu v phc v dy hc. Qua gi dy cú chun b y dựng chi nờn vic truyn th kin thc cho cỏc chỏu d dng hn, vỡ la tui ny phng phỏp quan trng nht l trc quan, hỡnh nh, sinh ng. Cho nờn vic bi dng mt s k nng lm dựng dy hc l mt trong nhng yờu cu quan trng giỳp cho giỏo viờn nõng cao c cht lng gi dy, to iu kin cho giỏo viờn hon thnh nhim v ca mỡnh 10. Xây dựng khối đoàn kết nhất trí: Trong sự nghiệp giáo dục, Lênin đã nói: Sự nhất trí trong một tập thể s phạm la yếu tố quyết định mọi sự thành công trong nhà trờng. Do đó, muốn xây dựng tập thể đoàn kết, thì mỗi Hiệu trởng phải là trung tâm xây dựng khối đoàn trong nhà trờng. Xác định đợc yêu cầu trên, Hiệu trởng phải thực sự là con chim đầu đàn, gơng mẫu trong công tác, trong sinh hoạt, đầu t nghiên cứu để tạo đợc niềm tin thật sự của tập thể, luôn 10 [...]... chất và trang thiết bị góp phần nâng cao chất lợng Ngi vit Nguyn Vn Nhn 13 tài liệu tham khảo 1 Những quan điểm chỉ đạo phát triển giáo dục trong chiến lc Giáo dục - Đào tạo hiện nay 2 T tởng Hồ Chí Minh về giáo dục - Phó giáo s - Tiến sĩ Đặng Quốc Bảo 3 Một số định hớng đổi mới trong chơng trình giáo dục mầm non - Vụ Giáo dục Mầm non 4 Chiến lợc Mầm non từ 2001 đến 2002 và 2020 - Vụ Giáo dục Mầm non. .. dụng vào tình hình của đơn vị mình nhằm nâng cao hiệu quả, chất lợng của công tác xây dựng và bồi dỡng giáo viên V NHNG XUT, KIN NGH Trớc yêu cầu phát triển của giáo dục Mầm non trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc đòi hỏi nhiều ở các cán bộ quản lý - giáo viên Mầm non Tôi có một số kiến nghị sau: - Có chế độ chính sách u ói, h tr cụ thể cho giáo viên ngoài công lập, đợc hởng các chế... hiểm, để đảm bảo đời sống hiện nay và sau này - Đối với giáo viên nhiều tuổi có từ 15 - 20 năm công tác trở lên, nên có chính sách giải quyết chuyn cụng tỏc khỏc, để đảm bảo quyền lợi, mặt khác đảm bảo chuẩn hoá đội ngũ giáo viên, trẻ hoá phù hợp với việc chăm sóc và giáo dục các cháu ở lứa tuổi mầm non - Nhà nớc cần có sự đầu t ngân sách cho Mầm non đặc biệt là những vùng nông thôn, miền núi để cùng... trong công tác chăm sóc, nuôi dỡng - giáo dục trẻ từ chỗ rất ít giáo viên dạy giỏi, nay phong trào dạy giỏi qua các hội thi đã sôi nổi; 100% giáo viên tham gia hội giảng trờng, mạnh dạn đăng ký phấn đấu giáo 11 viên giỏi các cấp hàng năm có 6 - 8 giáo viên đạt giỏi cấp trờng; 2-3 đạt giáo viên giỏi cấp huyện, từ năm 2006 đến nay có 4 giáo viên giỏi cấp Tỉnh - Hng nm, vo cỏc t thi ua sụi ni nh 20/11 ngy... bằng trong tập thể qua kiểm tra dự giờ, đánh giá khen thởng, phát huy tinh thần tự học, tự rèn về chuyên môn, phẩm chất đạo đức ở mỗi cán bộ- giáo viên Mầm non 7 Nội dung các chuyên đề đa ra bồi dỡng đội ngũ phải phù hợp với yêu cầu giáo dục, với chỉ đạo của ngành giáo dục, của ngành học Mầm non, với tình hình thực tế của đơn vị mình, các hình thức tổ chức phải chặt chẽ làm đến nơi đến chốn, có kiểm tra,... tợng giáo viên bỏ nghề - Về trình độ văn hoá : 82% có trình độ văn hoá cấp III; 18% trình độ văn hoá cấp II Hiện nay vẫn tiếp tục khuyến khích những giáo viên trình độ CM-Nghiep vu - Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Toàn truong đạt trình độ chuẩn 96%; Phấn đấu đến 2012 trình độ tren chuẩn của giáo viên sẽ đạt 20-30% - Đội ngũ giáo viên đã có nhiều chuyển biến tốt trong công tác chăm sóc, nuôi dỡng - giáo. .. tham mu với các cấp để tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ về vật chất cũng nh tinh thần thực hiện tốt chế độ chính sách và tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ - giáo viên đi học để nâng cao trình độ 9 Vai trò của ngời quản lý hết sức quan trọng, phải thực sự gơng mẫu, phải giỏi về chuyên môn, có uy tín, phải xây dựng đợc sự tin yêu và tin tởng đối với đội ngũ phơng hớng vận dụng Những biện pháp tôi đã áp dụng trên... ý thức trách nhiệm cao, có tinh thần xây dựng tập thể Đặc biệt là đội ngũ đã thực sự gắn bó với nghề, xem nhà trờng, lớp học là tổ ấm đã đóng góp rất lớn trong việc xây dựng trờng vững mạnh làm cho phong trào Mầm non ngaỳ càng ổn định về số lợng và chất lợng ngày càng cao - Về trình độ chính trị: Đã có 02 giỏo viờn đợc đứng trong hàng ngũ của Đảng, s ng viờn trong trng hin nay l 5 ng chớ, v ó thnh lp... biện pháp trên và nâng cao yêu cầu để buộc GV của đơn vị mình, phải luôn luôn rèn luyện và hành động, phát huy những biện pháp tốt mang lại hiệu quả cao Đồng thời cũng rút ra những hạn chế trong các biện pháp, luôn cố gắng tìm tòi, học hỏi suy nghĩ, phát hiện những điều hay, những cái mới của các lớp tập huấn, của đồng nghiệp để vận dụng tốt hơn vào công tác bồi dỡng đội ngũ giáo viên Ngoài ra, tôi... cán bộ giáo viên về mọi mặt nhất là những hiểu biết về chuyên môn, về quản lý, về tham gia học tập v.v Đồng thời tạo điều kiện để cùng thăm hỏi, quan tâm giúp đỡ nhau tạo thành một tập thể yêu thơng, tôn trọng nhau, cùng chung sức và hoàn thành nhiệm vụ III Kt qu Nhờ các biện pháp nêu trên, trong những năm qua đội ngũ giáo viên đã có nhiều chuyển biến tốt về nhận thức, có ý thức trách nhiệm cao, có . PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO KRÔNG ANA TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA PƠ LANG  Kinh nghiệm Nâng cao chất lượng cho đội ngũ giáo viên Mầm non NĂM HỌC 2009-2010 Họ và tên:. phẩm chất đạo đức ở mỗi cán bộ- giáo viên Mầm non. 7. Nội dung các chuyên đề đa ra bồi dỡng đội ngũ phải phù hợp với yêu cầu giáo dục, với chỉ đạo của ngành giáo dục, của ngành học Mầm non, với. về giáo dục - Phó giáo s - Tiến sĩ Đặng Quốc Bảo. 3. Một số định hớng đổi mới trong chơng trình giáo dục mầm non - Vụ Giáo dục Mầm non. 4. Chiến lợc Mầm non từ 2001 đến 2002 và 2020. - Vụ Giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN MẦM NON, SKKN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN MẦM NON, SKKN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN MẦM NON

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay