SKKN NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG MỘT SỐ LOẠI RAU CHO TRẺ 5 – 6 TUỔI

24 552 1
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 20:44

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN EA KAR TRƯỜNG MẦM NON NGỌC LAN  ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG MỘT SỐ LOẠI RAU CHO TRẺ 5 – 6 TUỔI Người viết: DƯƠNG THỊ TẦN Chức vụ : Hiệu trưởng Đơn vị : Trường MN Ngọc Lan Năm học : 2009-2010 1 MỤC LỤC Trang PHẦN I: MỞ ĐẦU I. Lý do chọn đề tài 1 II. Mục đích nghiên cứu 2 III. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3 PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: Các Phương Pháp Nghiên Cứu 4 CHƯƠNG II: Cơ sở thực tiễn của việc hành thành biểu tượng 6 Về các loại sau cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở trường MN Ngọc Lan Thị trấn Ea Kar CHƯƠNG III: Một số biện pháp hình thành biểu tượng các loại Rau cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi thông qua hoạt động chung 8 KẾT LUẬN CHUNG 12 NHỮNG Ý KIẾN ĐỀN XUẤT 13 2 DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT Danh từ viết tắc Chữ cái viết tắt - Xã hội chủ nghĩa - Cán bộ giáo viên - Cơ sở vật chất - Tìm hiểu môi trường xung quanh - Môi trường xung quanh - XHCN - CBGV - CSVC - THMTXQ - MTXH 3 PHẦN I MỞ ĐẦU I/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI : Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai, là niềm vui, hạnh phúc, niềm tự hào của mỗi gia đình,của xã hội và đất nước. Trong thời đại hiện nay đấ nước ta đang trên đà phát triển và hội nhập; chiến lược giáo dục con người mới,đòi hỏi chúng ta là những nhà giáo dục cần phải nâng cao hơn nữa về chất lượng gia đình toàn diện, để đào tạo gia đình những chủ nhân tương lai cho đất nước Bảo vệ chăm sóc, gia đình trẻ em là trách nhiệm của toàn xã hội của các cấp lãnh đạo,để thật sự gia đìnhlà quốc sách hàng đầu. Nhăm tạo ra những con người mới,con người phát triển toàn diện (đức,trí, thể,mỹ,lao động) để có thể tiếp nhận thông tin một cách năng động, sáng tạonhằm đưa đất nước này càng phát triển. Đây chính là vấn đề vô cùng cần thiết với ngành gia đình đặc biệt là ngành mầm non. Giáo dục mầm non là mắt xích đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân. Vì vậy trường mẫu giáo là nơi gieo mầm thuận lợi cho việc nảy nở và phát triển trí tuệ của tuổi thơ. Là môi trường tạo điều kiện cho sự phát triển toàn diện nhân cách con người mới XHCN. Xuất phát từ mục tiêu giáo dục mầm non, đòi hỏi đội ngũ CBGV ngành học mầm non. Phải đảm bảo về chất lượng giáo dục, đạt trình độ chuẩn có đạo đức trog sáng, có năng lực, sáng tạo đổi mới nội dung, phương pháp giáo gục mầm non, biết cách phối hợp lồng ghép nội dung các môn học, đan xen vào nhau một cách lô gích phù hợp với chủ điểm và từng độ tuổi của trẻ. Nhằm phát huy tính tích cực sáng tạo của trẻ, phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể ở trẻ. 4 Trong những năm học gần đây, ngành học mầm non của chúng ta đã được sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước xây dựng CSVC cho các điểm trường vùng có học sinh dân tộc, vùng khó khăn,các cấp lãnh đạo địa phương, các ban ngành cũng hết sức quan tâm vận động phụ huynh cho các cháu vào học các lớp mẫu giáo. Giáo dục mầm non là một hệ thống giáo dục quốc dân, trong sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ. Vì trẻ là chủ nhân tương lai của đất nước là lớp người kế tục sự nghiệp xây dựng đất nước ngày một vững mạnh, sánh vai với các nước bè bạn năm châu. Để đáp ứng với nhu cấu mầm non hiện nay. Trường Mầm non Ngọc Lan của Tôi đã thực hiện chương trình đổi mới áp dụng từ khối lớp mẫu giáo Bé,Nhỡ, và Lớn. Có kế hoạch cụ thể cho từng tháng, tuần. Chương trình dạy học các môn học được thực hiện rõ ràng, cụ thể,phù hợp với đặc trưng địa phương nơi trẻ sinh sống. Đặc biệt là môn THMTXQ được nhà trường chú trọng. Đây là môn học quan trọng trong việc giáo dục ở tuổi mầm non môn học góp phần tích cực vào việc giáo dục toàn diện trẻ về mọi mặt, đều quan trọng là hình thành nhân cách đầu tiên cho trẻ, hình thành những giá trị đạo đức, khả năng sống, và phát triển trể chất, trí tuệ, thẩm mỹ cho trẻ. MTXQ là cơ hội để trẻ khám phá thế giới xung quanh trẻ, trẻ được xử dụng các giác quan để lĩnh hội kiến thức, từ đó hoàn thành các quá trình tâm lý và phát triển tư duy sáng tạo của trẻ. Nhờ sự giúp đỡ của giáo viên, trẻ nắm bắt được tri thức mới do môn học THMTXQ đem lại. Tuy vậy vì lý do chủ quan trong khi thực hiện cho trẻ THMTXQ, giáo viên vẫn còn một số hạn chế nhất định. Vì trường Tôi có nhiều học sinh dan tộc, ngôn ngữ bất đồng, học sinh chưa hiểu hết tiếng phổ thông, giáo viên khinh nghiệm còn hạn chế nên trong quá trình truyến thụ kiến thứccho trẻ còn gặp nhiều khó khăn 5 Vì vậy mà chúng tôi chọn đề tài khảo sát mức độ hình thành về một số loại rau cho trẻ 5 – 6 tuổi ở mầm non Ngọc Lan. Thông qua hoạt động học tập, trẻ tìm hiểu nội dung bài học giúp trẻ tìm hiểu được thế giới xung quanh, cung cấp tri thức mới và hình thành được biểu tượng về mốtố loại rau cho trẻ, giáo viên lấy trẻ làm trung tâm khám phá theo yêu cầu nội dung nhiệm vụ giảng dạy, giáo viên tác động đến trẻvề mọi mặt ý thích, tình cảm, hành viđể giúp trẻ phát triển toàn diện, nhất la mở rộng tầm quan sát, khám phá về thế giới môi trường xung quanh trẻ đang diễn ra hằng ngày trong cuộc sống. II/ Mục đích nghiên cứu Chúng tôi nghiên cứu đề tài khảo sát mức độ hình thành biểu tượng về một số loại rau cho trẻ 5 – 6 tuổi nhằm mục đích làm rõ thực trạng mức độ hình thành các biểu tượng về lợi ích của một số loại rau nhằm phát triển toàn diện cho trẻ . III/ Khách thể và đối tượng nghiên cứu 1. Khách thể nghiên cứu quá trình hình thành biểu tượng về một số loại rau cho trẻ 5 – 6 tuổi thông qua hoạt động chung. Ở trường Mầm non Ngọc lan. Nghiên cứu này được thực hiện với 2 giáo viên tại 2 lớp lá 1 và lá 2. trường Mầm non Ngọc Lan – thị trấn Eakar – Huyện Eakar – Tỉnh ĐăkLăk. 2. Đối tượng nghiên cứu : Một số biện pháp khảo sát mức độ hình thành biểu tượng về một số loại rau cho trẻ 5 – 6 tuổi thông qua hoạt động chung. Môi trường xung quanh trẻ vô cùng phong phú, hấp dẫn, thế giới thực vật, cây cối, rau quả muôn màu muôn sắc, kích thích tìm tòi, khám phá, sự tò mò ở trẻ, trẻ mong muốn được tìm hiểu về đặc điểm, cấu tạo, lợi ích của các loại rau trong cuộc sống hằng ngày. Giáo viên cần tổ chức các hoạt động tìm hiểu về một số loại rau một cách phong phú, đa dạng để trẻ tích cực tham gia vào các 6 hoạt động. Khám phá với vật thật, tranh ảnh, mô hình, trẻ được chế biến các món ăn từ các loại rau, củ quả. Khi trẻ được làm quen với một sự thật,hiện tượng, cô giáo giúp trẻ nhận biết một cách linh hoạt, sáng tạo, để trẻ biết được tên gọi, màu sắc, cấu tạo hình dạng, kích thước, đặc điểm của chúng. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu : 3.1 Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc hình thành biểu tượng về các loại rau cho trẻ 5 – 6 tuổi thông qua hoạt động chung ở trường Mầm non Ngọc Lan . 3.2 Nghiên cứu cơ sở thực hiện của việc hình thành biểu tượng chủ điểm thế giới thực vật “ Một số loại rau cho trẻ 5 -6 tuổi thông qua hoạt động khảo sát ở trường Mầm Non Ngọc Lan thị trấn Eakar – Huyện Eakar – Tỉnh ĐăkLăk” . 4. Các phương pháp nghiên cứu : 4.1 Phương pháp nghiên cứu lý luận . 4.2 Phương pháp nghiên cứu : Để thực hiện đề tài này chúng tôi tiến hành thực hiện các phương pháp sau : a. Phương pháp điều tra : Chúng tôi điều tra số lượng trẻ tren lớp, độ tuổi 5 – 6 tuổi với tổng số học sinh là 60 trẻ. Địa điểm : tại trường Mầm Non Ngọc Lan thị trấn Eakar – Huyện Eakar – Tỉnh ĐăkLăk . b. Phương pháp quan sát : Tôi tiến hành quan sát theo hướng đổi mới, chủ điểm thế giới thực vật bước khảo sát hình thành biểu tượng về một số loại rau ở trẻ 5 – 6 tuổi và giaó viên mẫu giáo Lớn, mức độ thông qua hoạt động chung ở trường Mầm non Ngọc Lan. c. Phương pháp tổng kết kinh nghiệm : Sau khi điều tra khảo sát mức độ hình thành biểu tượng về các loại rau cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi Tôi ghi chép đánh giá giáo viên một cách 7 trung thực, chính xác, cụ thể, khả quan, rõ ràng tại lớp lá điểm trường Mầm non Ngọc Lan 5.Phương pháp xử lý số liệu : Xử lý những số liệu khảo sát, đã đạt được kết quả, mức độ đạt được, để rút ra kinh nghiệm . 6. Phạm vi nghiên cứu Tôi tiến hành nghiên cứu trên 2 lớp mẫu giáo lớn với 60 học sinh, tại điểm lớp chính khối 3A thị trấn Eakar – Huyện Eakar – Tỉnh ĐăkLăk . Điều tra khảo sát trưng cầu ý kiến 08 giáo viên trong trường Mầm non Ngọc Lan NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1. Phương pháp hình thành biểu tượng về các loại rau cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi thông qua hoạt động chung : Sau khi xây dựng các kế hoạch nhiệm vụ triển khai các hoạt động làm quen với MTXQ với chủ đề “ Bước đầu khảo sát mức độ hình thành biểu tượng về các loại rau” chúng tôi đã tiến hành các phương pháp sau : 8 • Phương Pháp thứ nhất : Phương pháp điều tra : Tiến hành tổ chức cho 60 trẻ tại lớp lá 1 và lớp lá 2, quan sát thử nghiệm trên thực tế theo chủ đề hình thành biểu tượng về các loại rau theo chương trình đổi mới, chủ điểm thế giới thực vật. • Phương pháp thứ 2 : Phương pháp quan sát thực hành : Trên cơ sở thực hành quan sát thử nghiệm “ Hình thành biểu tượng về các loại rau” chúng tôi đã theo dõi phân tích hiệu quả của quá trình hoạt động phương án mới và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc cho trẻ làm quen MTXQ nói chung và “ Hình thành biểu tượng về các loại rau” nói riêng. Trong khi tổ chức cho trẻ hoạt động “ Hình thành biểu tượng về các loại rau” thông qua hoạt động chung trên lớp chúng tôi gồm hai người đã liên tục bám sát tổ chức hoạt động, một người trực tiếp giảng dạy hướng dẫn giúp trẻ quan sát khám phá hình thành biểu tượng về các loại rau và tích hợp các bộ môn học như : âm nhạc,văn học, toán, tạo hình, trò chơi trong suốt 1 tuần diễn ra hoạt động xoay quanh chủ đề, chúng tôi thấy trẻ rất tích cực chủ động tìm tòi, khám phá qua tranh ảnh và thực tế đem lại kết quả sáng tạo. Trong quá trình hoạt động làm cho trẻ tư duy, linh hoạt và nhanh nhẹn hơn. • Phương pháp thứ 3 : Phương pháp tổng kết kinh nghiệm : Sau khi thực hành thử nghiệm quan sát “ Hình thành biểu tượng về các loại rau ” chúng tôi ghi chép đánh giá một cách trung thực, khách quan rõ ràng, cụ thể toàn bộ các hoạt động mới. Sau khi quan sát xong cả người dạy và người quan sát, tiến hành trao đổi nhận xét về các loại hoạt động đã thực hiện và cùng rút ra bài học kinh nghiệm. Sau đó Tôi tiến hành khảo sát chất lượng từng trẻ của hai lớp Lá1 và Lá 2 xoay quanh chủ đề theo 4 tiêu chí cụ thể sau : Tiêu chí 1 : Nêu tính phong phú, đa dạng của các loại rau, cu, quả : Ví dụ : Rau lá to, rau lá nhỏ, rau lá dài, lá ngắn, lá tròn, rau màu xanh, màu đỏ, màu tím, rau ăn quả, rau ăn lá,rau ăn củ, rau ăn chín, rau ăn sống. Tiêu chí 2 : Nêu tính chính xác của các loại rau : 9 Ví dụ : Con thích ăn rau gì nhất? An rau có ích lợi như thế nào đối với cơ thể? Rau có mùi vị gì? Tiêu chí 3 : Nêu tính khái quát của các loại rau, Củ, quả : Ví dụ : Rau cải xanh, rễ, thân và lá như thế nào? Có màu gì? Mùi vị như thế nào? Rau bắp cải, rau ngót, mồng tơi, rau đay, cà chua, bí đỏ, su hào v.v… Tiêu chí 4 : Khả năng sử dụng các loại rau, củ, quả trong hoạt động. Ví dụ : Cho trẻ thực hiện chế biến các món ăn từ rau, củ,quả. Trẻ biết thực hiện các thao tác như: nhặt rau, rửa sạch, thái nhỏ… 2.Các hình thức tổ chức hình thành biểu tượng về các loại rau cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi thông qua hoạt động chung : Tôi tiến hành triển khai các hoạt động cho trẻ tìm hiểu, khám phá “ hình thành biểu tượng về các loại rau” trong thời gian một tuần, gồm các hoạt động : hoạt động nhận thức, hoạt động góc, hoạt động ngoài trời, đi dạo đi chơi, giờ chơi tự do, cho trẻ nêu lại những gì trẻ được khám phá bằng ngôn ngữ, qua ghi chép bằng ký hiệu, vẽ, năn, xé dán, sao chép tên các loại rau có trong ảnh, ảnh trẻ được quan sát. Giáo viên giải thích những điều trẻ chưa rõ khi khám phá bằng ngôn ngữ, hình ảnh, vật thật gợi mở cho trẻ hiểu sâu, hiểu rộng về đối tượng và sự việc trong quá trình quan sát khám phá. 3. Đặc điểm hình thành biểu tượng một só loai rau cho trẻ 5 – 6 tuổi thông qua hoạt động chung. * Đặc điểm tâm lý của trẻ 5 – 6 tuổi thông qua hoạt động chung. Độ tuổi mẫu giáo lớn là giai đoạn cuối cùng của trẻ ở lứa tuổi mầm non, tức là độ tuổi đến trường phổ thông ở giai đoạn này những cấu tạo tâm lý đặc trưng của con người đã được hinh thành trước đây, đặc biệt là trong độ 10 [...]... loại rau, hy vọng rằng qua đề tài này sẽ đóng góp một 13 phần nhỏ bé vào sự đổi mới chủ chương trình giáo dục mầm non trong nhà trường ngày càng có hiệu quả hơn CHƯƠNG III 14 MỘT SỐ BIỆN PHÁP HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG CÁC LOẠI RAU CHO TRẺ MẪU GIÁO 5- 6 TUỔI THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG CHUNG 1 Cơ sở xác định biện pháp hình thành biểu tượng các loại qủa cho trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi Biện pháp là những yếu tố hỗ trợ cho. .. món ăn từ rau để mở rộng và khắc sâu kiến thức cho trẻ, rèn cho trẻ có những kỹ năng, kỷ xảo, phong phú và đa dạng hơn 20 KẾT LUẬN CHUNG Sau khi xây dựng kế hoach hoạt động cho trẻ làm quen với môi trưỡng xung quanh và triển khai thực tế Về việc bước đầu khảo sát mức độ hình thành biểu tượng về một số loại rau cho trẻ 5- 6 tuổi Tôi nhận thấy các hoạt động đưa rađều phù hợp với nhận thức của trẻ, đồng... biệt là khi tổ chức cho trẻ hình thành biểu tượng về các loại rau để từ đó giáo viên bám sát thực hiện đầy đủ nghiêm túc: * xây dựng môi trường sinh hoạt hàng ngày: Chuẩn bị và nghiên cứu các bước tiến hành qui trình trước khi cho trẻ “ hình thành biểu tượng các loại rau BIỆN PHÁP 2: Công tác phối kết hợp,tuyên truyền xây dựng đội ngũ trong việc hình thành biễu tượng các loại rau * Công tác phối... ý thức và tính chủ động trong hoạt động, tâm lý xuất hiện kiểu tư duy trực quan, hình tượng mới, tư duy trực quan sơ đồ và những yếu tố của kiểu tư duy lô gíc CHƯƠNG II : CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA VIỆC HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG VỀ CÁC LOẠI RAU CHO TRẺ MẪU GIÁO 5- 6 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON NGỌC LAN THỊ TRẤN EAKAR 11 1 Thực trạng về việc hình thành biểu tương về các loại rau cho trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi ở trường mầm... thực vật “ hình thành biểu tượng về các loại rau việc thực hiện chương trình theo hướng tích hợp không phải ngày một, ngày hai, có thể thực hiện đại trà được trong thực tế đã thực hiện nhưng kết quả không theo ý muốn của chương trình đổi mới Chính vỳ vậy việc nghiên cứu tổ chức thực hiện dề tài “ bước đầu khoả sát mức độ hình thành biểu tượng về các laọi rau cho trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi trẻ quan sát thực... lên kế hoạch hoạt động gồm những hình thức tổ chức nào? Sẽ đem lại hiệu quả cao, lôi cuốn, hấp dẫn,kích thích trẻ khám phá mà không lặp lại cái cũ Trên đây là đề tài nghiên cứu môn học THMTXQ đề tài : “ Khảo sát mức độ hình thành biểu tượng một số loại rau cho trẻ 5- 6 tuổi. ” Rất mong được sự đóng góp xây dựng của chuyên môn ngành học mầm non và các bạn đồng nghiệp Để đề tài nghiên cứu được hoàn thiện... quyết các vấn đề trong việc tổ chức cho trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi hoạt đọng quan sát khám phád,tìm hiểu thực hiện “bước đầu khảo sát mức độ hình thành biểu tượng về các laọi rau cho trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi đạt kết quả cao cần phải có những biện pháp sau đây BIỆN PHÁP 1: * Xây dựng kế hoạch năm,tháng,tuần 17 Xây dựng kế hoạch là một biện pháp rất quan trọng nó trở thành một nghi quyết soi sáng suốt cả trong... chức thực hiện “ bước đầu khảo sát mức độ hình thành biểu tượng về các loại rau cho trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi thông qua hoạt động chung trong nhà trường đặc biệt là 2 lớp lá1 và lá 2 và thực hiện bộ môn làm quen vơí MTXQ xoay quanh chủ điểm, chủ đề, thế giới thực vật “ hình thành biểu tượng về các loại rau Đồng thời qua quá trình đổi mới nội dung chương trình chăm sóc giáo dục trẻ, Tôi rút ra những bài... để hình thành những kỹ năng tâm lý và nhân cách con người Thực hiện lời dạy của Bác “ mầm non tốt là mở đầu cho nền giáo dục tốt” Muốn làm tốt được điều này trong mỗi nhà trường,mỗi chúng ta cần phải chó nhưng biện pháp, giải pháp để thực hiện 2 Các biện pháp hình thành biểu tượng về các loại rau cho trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi 15 a) Mục đích : Thông qua hoạt độnghọc tập “ hình thành biểu tượng về các loại. .. khảo sát và trưng cầu các ý kiếncủa 08 giáo viên trong trường,kết hợp với quan sát các tiết hoạt động trên lớp theo chương trình đổi mới.xoay quanh chủ điểm chủ đề hình thành biểu tượng về các loại rau thời gian trong một tuần tại lớp lá 1 và lớp lá 2 trường mầm non Ngọc Lan Tôi đã đóng góp trao đổi ý kiến rút kinh nghiệm sửa sai kịp thời 2 Thực trạng về mức độ hình thành biểu tượng về các loại rau . cuộc sống. II/ Mục đích nghiên cứu Chúng tôi nghiên cứu đề tài khảo sát mức độ hình thành biểu tượng về một số loại rau cho trẻ 5 – 6 tuổi nhằm mục đích làm rõ thực trạng mức độ hình thành. thị trấn Eakar – Huyện Eakar – Tỉnh ĐăkLăk. 2. Đối tượng nghiên cứu : Một số biện pháp khảo sát mức độ hình thành biểu tượng về một số loại rau cho trẻ 5 – 6 tuổi thông qua hoạt động chung. . thứccho trẻ còn gặp nhiều khó khăn 5 Vì vậy mà chúng tôi chọn đề tài khảo sát mức độ hình thành về một số loại rau cho trẻ 5 – 6 tuổi ở mầm non Ngọc Lan. Thông qua hoạt động học tập, trẻ tìm
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG MỘT SỐ LOẠI RAU CHO TRẺ 5 – 6 TUỔI, SKKN NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG MỘT SỐ LOẠI RAU CHO TRẺ 5 – 6 TUỔI, SKKN NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG MỘT SỐ LOẠI RAU CHO TRẺ 5 – 6 TUỔI

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay