Phong cach ngon ngu nghe thuat

21 365 1
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 07:02

I. Ngôn ngữ nghệ thuật 1. Khái niệm : Ngôn ngữ nghệ thuật là ngôn ngữ gợi hình, gợi cảm được dùng trong văn bản nghệ thuật. 2. Phạm vi sử dụng: Chủ yếu trong văn bản nghệ thuật, các tác phẩm văn chương. Còn được sử dụng trong lời nói hàng ngày và các phong cách ngôn ngữ khác.3. Phân loại : có 3 loại Ngôn ngữ tự sự: Truyện, tiểu thuyết, bút kí, kí sự, phóng sự… Ngôn ngữ thơ: Ca dao, vè, thơ ( nhiều thể loại khác nhau)… Ngôn ngữ sân khấu: Kịch, chèo, tuồng… 4. Chức năng của ngôn ngữ nghệ thuật: Chức năng thông tin Chức năng thẩm mĩ: Biểu hiện cái đẹp và khơi gợi, nuôi dưỡng cảm xúc thẩm mĩ ở người người nghe, người đọc Ghi nhớ: SGK tr 98 3/20/15 1 LỚP 10C4 CHÀO CÁC EM TRƯỜNG THPT TÂN PHƯỚC KHÁNH Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra bài cũ: Khi sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp, ngoài những yêu cầu cơ bản, ta còn phải đảm bảo yêu cầu nào để có thể sử dụng hay, đạt hiệu quả giao tiếp cao? Khi sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp, ngoài những yêu cầu cơ bản, ta còn phải đảm bảo yêu cầu nào để có thể sử dụng hay, đạt hiệu quả giao tiếp cao? P H O N G C Á C H N G Ô N N G Ữ N G H Ệ T H U Ậ T I. Ngôn ngữ nghệ thuật I. Ngôn ngữ nghệ thuật II.Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật II.Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật III. Củng cố: III. Củng cố: V. Hướng dẫn học tập ở nhà: V. Hướng dẫn học tập ở nhà: IV. Luyện tập: IV. Luyện tập: I. Ngôn ngữ nghệ thuật I. Ngôn ngữ nghệ thuật 1. Khái niệm : 1. Khái niệm : Ngôn ngữ nghệ thuật là ngôn ngữ gợi hình, gợi cảm được dùng trong văn bản nghệ thuật. Ngôn ngữ nghệ thuật là ngôn ngữ gợi hình, gợi cảm được dùng trong văn bản nghệ thuật. 2. Phạm vi sử dụng: 2. Phạm vi sử dụng: - Còn được sử dụng trong lời nói hàng ngày và các phong cách ngôn ngữ khác. - Còn được sử dụng trong lời nói hàng ngày và các phong cách ngôn ngữ khác. - Chủ yếu trong văn bản nghệ thuật, các tác phẩm văn chương. - Chủ yếu trong văn bản nghệ thuật, các tác phẩm văn chương. I. Ngôn ngữ nghệ thuật I. Ngôn ngữ nghệ thuật - Ngôn ngữ sân khấu: Kịch, chèo, tuồng 3. Phân loại : 3. Phân loại : - Ngôn ngữ tự sự: Truyện, tiểu thuyết, bút kí, kí sự, phóng sự… - Ngôn ngữ thơ: Ca dao, vè, thơ ( nhiều thể loại khác nhau)… Có 3 loại Có 3 loại I. Ngôn ngữ nghệ thuật * Ghi nhớ: SGK tr 98 * Ghi nhớ: SGK tr 98 3. Chức năng của ngôn ngữ nghệ thuật: - Chức năng thông tin - Chức năng thông tin - Chức năng thẩm mĩ: Biểu hiện cái đẹp và khơi gợi, nuôi dưỡng cảm xúc thẩm mĩ ở người người nghe, người đọc. - Chức năng thẩm mĩ: Biểu hiện cái đẹp và khơi gợi, nuôi dưỡng cảm xúc thẩm mĩ ở người người nghe, người đọc. 1. Tính hình tượng : - Là đặc trưng cơ bản nhất. - Là đặc trưng cơ bản nhất. II. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật - Là khái niệm chỉ ra cách diễn đạt cụ thể, hàm súc và gợi cảm trong một ngữ cảnh. - Là khái niệm chỉ ra cách diễn đạt cụ thể, hàm súc và gợi cảm trong một ngữ cảnh. 1. Tính hình tượng : II. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật Trong đầm gì đẹp bằng sen Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng Nhị vàng bông trắng lá xanh Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn Trong đầm gì đẹp bằng sen Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng Nhị vàng bông trắng lá xanh Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn 1. Tính hình tượng : II. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật - Để tạo ra tính hình tượng ngôn ngữ, người viết thường dùng rất nhiều phép tu từ : so sánh, ẩn dụ, hoán dụ - Tính hình tượng  Ngôn ngữ nghệ thuật có tính đa nghĩa - hàm súc( lời ít ý nhiều) . N G Ữ N G H Ệ T H U Ậ T I. Ngôn ngữ nghệ thuật I. Ngôn ngữ nghệ thuật II .Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật II .Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật III. Củng cố: III. Củng cố: V. Hướng dẫn học tập. dụng: - Còn được sử dụng trong lời nói hàng ngày và các phong cách ngôn ngữ khác. - Còn được sử dụng trong lời nói hàng ngày và các phong cách ngôn ngữ khác. - Chủ yếu trong văn bản nghệ. nuôi dưỡng cảm xúc thẩm mĩ ở người người nghe, người đọc. - Chức năng thẩm mĩ: Biểu hiện cái đẹp và khơi gợi, nuôi dưỡng cảm xúc thẩm mĩ ở người người nghe, người đọc. 1. Tính hình tượng : -
- Xem thêm -

Xem thêm: Phong cach ngon ngu nghe thuat, Phong cach ngon ngu nghe thuat, Phong cach ngon ngu nghe thuat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn