ĐỀ- Phân tích và so sánh hai nhân vật chị em trong truyện ngắn Những đứa con trong gia đình

4 861 6
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 05:38

. ĐỀ: Phân tích và so sánh hai nhân vật chị em trong truyện ngắn Những đứa con tron g gia đình của Nguyễn Th i. * DÀN BÀI GỢI Ý: I mình. - Chiến, người chị sớm chín chắn, đảm đang: + Sớm trở thành người đảm đương cả gia đình, Chiến ý thức rất rõ vai trò của người chị cả đối với hai đứa em trong một gia đình mang mối thù. thù lớn với đế quốc. Tất cả những điều đó được ghi lại trong quyển sổ gia đình, với những dòng chữ văn tắt, nhưng trang nào cũng có máu và nước mắt. - Hai chị em liên tiếp mất cha rồi mất
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ- Phân tích và so sánh hai nhân vật chị em trong truyện ngắn Những đứa con trong gia đình, ĐỀ- Phân tích và so sánh hai nhân vật chị em trong truyện ngắn Những đứa con trong gia đình, ĐỀ- Phân tích và so sánh hai nhân vật chị em trong truyện ngắn Những đứa con trong gia đình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn