Lưu Biến Học Thực Phẩm Đặng Minh Nhật

181 3,705 19
  • Loading ...
1/181 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 00:27

Giáo trình lưu biến học thực phẩm dành cho học viên cao học chuyên ngành công nghệ thực phẩm. Nội dung tài liệu giới thiệu những khái niệm cơ bản của tính lưu biến học như ứng suất, biến dạng, vận tốc biến dạng, đường cong lưu biến....
- Xem thêm -

Xem thêm: Lưu Biến Học Thực Phẩm Đặng Minh Nhật, Lưu Biến Học Thực Phẩm Đặng Minh Nhật, Lưu Biến Học Thực Phẩm Đặng Minh Nhật

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay