Nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng dược lý của rễ củ sâm Báo trồng tại Thanh Hóa (Hibiscus Sagitifolius Var. Septentrionalis Gag., Malvaceae

2 519 2
  • Loading ...
1/2 trang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn