Nghiên cứu tác dụng hạ glucose huyết của chiết phẩm Steviosid từ lá của cây cỏ ngọt trồng ở Việt Nam trên động vật thực nghiệm

2 342 1
  • Loading ...
1/2 trang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn