Vai trò của thị trường chứng khoán đối với nền kinh tế Việt Nam

25 557 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/03/2015, 10:00

Lời nói đầu Đờng lối kinh tế và chiến lợc phát triển kinh tế của nớc ta là "Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, đa nớc ta trở thành một nớc công nghiệp; u tiên phát triển lực lợng sản xuất, đồng thời xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo định hớng xã hội chủ nghĩa " (trích Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ơng Đảng khoá VIII và trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng) đòi hỏi phải có nguồn lực lớn mà cụ thể là huy động đợc nguồn vốn lớn cho sự phát triển kinh tế đất nớc. Phát triển thị trờng chứng khoán, tìm ra các giải pháp phát triển thị trờng chứng khoán đã đáp ứng đợc nhu cầu cấp bách về nguồn vốn hiện nay. Đề tài: Vai trũ ca th trng chng khoỏn i vi nn kinh t Vit Nam 1 Phần I: Những vấn đề cơ bản về thị trờng chứng khoán I. Chứng khoán và thị trờng chứng khoán 1. Lịch sử hình thành và phát triển của thị trờng chứng khoán trên thế giới. Thị trờng chứng khoán là yếu tố cơ bản của nền kinh tế thị trờng hiện đại. Đến nay, hầu hết các quốc gia có nền kinh tế phát triển đều có thị trờng chứng khoán. Thị trờng chứng khoán đã trở thành một định chế tài chính không thể thiếu đợc trong đời sống kinh tế của những nớc theo cơ chế thị trờng. Vào khoảng giữa thế kỷ 15 ở tại những thành phố trung tâm buôn bán của phơng tây, các thơng gia thờng tụ tập tại các quán cà phê để thơng lợng việc mua bán, trao đổi các loại hàng hoá nh: nông sản, khoáng sản, ngoại tệ và giá khoán động sản Điểm đặc biệt là trotng những cuộc thơng lợng này các th- ơng gia chỉ dùng lời nói để trao đổi với nhau, không có hàng hoá, ngoại tệ, giá khoán động sản hay bất cứ một loại giấy tờ nào. Những cuộc thơng lợng này nhằm thống nhất với nhau các "Hợp đồng" mua bán, trao đổi thực hiện ngay, kể cả những hợp đồng cho tơng lai 3 tháng, 6 tháng hoặc một năm sau mới thực hiện. Những cuộc trao đổi này lúc đầu chỉ có một nhóm nhỏ, dần dần số ngời tăng lên. Đến cuối thế kỷ 15 "khu chợ riêng" này trở thành một "thị trờng" và thời gian họp chợ rút xuống hàng tuần và sau đó là hàng ngày. Trong các phiên chợ này họ thống nhất với nhau những quy ớc cho các cuộc thơng lợng. Dần dần những quy ớc đó đợc tu bổ hoàn chỉnh thành những quy tắc có giá trị bắt buộc đối với những ngời tham gia. Từ đó thị trờng chứng khoán bắt đầu hình thành. Phiên chợ đầu tiên năm 1453 tại đai Vanber của Bỉ sau đó đợc xuất hiện ở Anh năm 1773, ở Đức 1778, ở Mỹ 1792, ở Thụy sĩ 1876, ở Nhật 1878, ở Pháp 1801, ở Hơng Cảng 1946, ở Inđônêxia 1925, ở Hàn Quốc 1956, ở Thái Lan 1962, ở Malaysia và Philipin 1963. Quá trình hình thành và phát triển của các thị trờng chứng khoán thế giới đã trải qua những bớc thăng trầm. Thời kỳ huy hoàng vào những năm 1975 - 1913 cùng với sự phát triển thịnh vợng của nền kinh tế. Cũng có lúc thị trờng chứng khoán rơi vào đêm đen nh ngày thứ năm đen tối tức ngày 29/10/1929 rồi ngày thứ hai đen tối năm 1987, vừa qua tháng 7/97 thị trờng chứng khoán 2 ở các nớc Châu á sụt giá, mất lòng tin bắt đầu từ Thái Lan. Đến nay thị trờng chứng khoán các nớc đang phát triển mạnh mẽ về số lợng thị trờng chứng khoán lên đến 160 sở giao dịch, chất lợng hoạt động thị trờng ngày càng đáp ứng cho số đông những nhà đầu t trong và ngoài nớc, tiến tới một thị trờng chứng khoán hội nhập khu vực và quốc tế. Hiện nay thị trờng chứng khoán đã phát triển mạnh mẽ ở hầu hết các nớc công nghiệp hàng đầu Mỹ, Nhật, Anh, Đức, Pháp Bên cạnh đó hơn 40 nớc phát triển đã thiết lập thị trờng chứng khoán cũng đã hình thành ở các nớc láng giềng Việt Nam nh Singapore, Malaysia, Thái Lan, Philipin và Inđônêxia và Việt Nam cũng đã có trung tâm giao dịch thị trờng chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. (7/2000). 2. Các khái niệm a. Chứng khoán: Chứng khoán là các loại công cụ tài chính dài hạn, bao gồm các loại cổ phiếu và trái phiếu. Cổ phiếu là loại chứng chỉ xác nhận việc góp vốn của một ngời vào công ty cổ phần. Cổ phiếu xác nhận quyền sở hữu của ngời này đối với công ty cổ phần, ngời sở hữu đợc gọi là cổ đông, cổ đông có các quyền hạn và trách nhiệm đối với công ty cổ phần, đợc chia lời (cổ tức) theo kết quả kinh doanh của công ty cổ phần: đợc quyền bầu cử, ứng cử vào ban quản lý, ban kiểm soát. Cổ phiếu có thể đợc phát hành vào lúc thành lập công ty, hoặc lúc công ty cần thêm vốn để mở rộng, hiện đại hoá sản xuất kinh doanh. Một đặc điểm của cổ phiếu là cổ đông đợc chia cổ tức theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Cổ đông có thể đợc hởng lợi nhuận nhiều hơn giá trị của cổ phiếu và cũng có thể bị mất trắng khi công ty làm ăn thua lỗ. Cổ đông không đợc quyền đòi lại số vốn mà ngời đó đã góp vào công ty cổ phần, họ chỉ có thể thu lại tiền bằng cách bán cổ phiếu đó ra trên thị tr- ờng chứng khoán. Trái phiếu là chứng chỉ xác nhận quyền làm chủ một món nợ của chủ sở hữu trái phiếu đối với đơn vị phát hành. Trái phiếu là loại chứng khoán mà lãi suất vay nợ đã đợc xác định rõ ngay khi phát hành do đó nó có lợi tức cố định và chỉ đợc hoàn trả khi đến hạn thanh toán ghi trên trái phiếu mà ngời phát hành phải thực hiện. Trái phiếu do các doanh nghiệp có thể là quốc doanh, t doanh hay cổ phần phát hành. ở Việt Nam hình thức vay vốn bằng cách phát hành 3 trái phiếu đã xuất hiện ở một vài nơi. Ví dụ nh việc phát hành trái phiếu huy động vốn cho đầu t mở rộng sản xuất của nhà máy xi măng Hoàng Thạch vào cuối năm 994, một số doanh nghiệp khác cũng có hình thức huy động vốn này để vay của cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp. Kỳ phiếu là chứng chỉ của nhà nớc phát hành với mục đích vay vốn của các tổ chức kinh tế xã hội, các tầng lớp dân c để bù đắp vào thâm hụt của ngân sách Nhà nớc. Trong vài năm trở lại đây, kho bạc nhà nớc đã phát hành kỳ phiếu kho bạc rộng rãi trong cả nớc. b. Thị trờng chứng khoán. Thị trờng chứng khoán (tiếng latinh là Bursa - nghĩa là cái ví tiền) là nơi mà cung và cầu của các loại chứng khoán gặp nhau để xác định giá cả. Số lợng của từng loại chứng khoán đợc giao dịch trên thị trờng. Cụ thể hơn thị trờng chứng khoán có thể đợc định nghĩa nh là nơi tập trung các nguồn tiết kiệm để phân phối lại cho ngời muốn sử dụng những nguồn tiết kiệm đó theo giá mà ngời sử dụng sẵn sàng trả. Nói cách khác thị trờng chứng khoán là nơi tập trung và phân phối các nguồn đầu t này, có thêm nhiều vốn hơn để đa vào sản xuất trong nền kinh tế vì vậy có thể làm cho nền kinh tế tăng trởng và tạo nên sự thịnh vợng. Theo định nghĩa nêu trên, thị trờng chứng khoán không phải là cơ quan mua vào hoặc bán ra các loại chứng khoán. Thị trờng chứng khoán chỉ là nơi giao dịch, ở đó việc mua bán chứng khoán đợc thực hiện bởi những ngời môi giới chứng khoán. Nh vậy thị trờng chứng khoán không phải là nơi giao dịch (mua - bán) chứng khoán của những ngời muốn mua hay bán chứng khoán mà là của những nhà môi giới. Nếu một ngời muốn mua hay bán chứng khoán, ngời này sẽ thông qua ngời môi giới chứng khoán của anh ta trên thị trờng chứng khoán để tiến hành việc mua bán chứ không trực tiếp tham gia mua bán. Giá cả chứng khoán đợc hình thành một cách khách quan theo hệ thống bán đấu giá hai chiều. Ngời môi giới mua khác đợc với giá thấp nhất, ngời môi giới bán cạnh tranh với những ngời môi giới bán khác để bán đợc giá cao nhất. Vì thế mà thị trờng chứng khoán là thị trờng có tính tự do cao nhất trong các loại thị trờng. c. Phân loại thị trờng chứng khoán. Về phơng diện pháp lý thị trờng chứng khoán gồm có: 4 Thị trờng chứng khoán (TTCK tập trung) là thị trờng hoạt động theo đúng các qui luật pháp định, là nơi mua bán các loại chứng khoán đã đợc đăng biểu hay đợc biệt lệ. Chứng khoán đăng biểu là loại chứng khoán đã đợc cơ quan có thẩm quyền cho phép bảo đảm, phân phối và mua bán qua trung gian các kinh kỷ và công ty kinh kỷ, tức là đã hội đủ các tiêu chuẩn đã định. Chứng khoán biệt lệ là loại chứng khoán đợc miễn giấy phép của cơ quan có thẩm quyền, do chính phủ trong các cơ quan công quyền, thành phố, tỉnh quận, huyện, thị phát hành và bảo đảm. Thị trờng chứng khoán chính thức có địa điểm và thời biểu mua bán rõ rệt và giá cả đợc tính theo thể thức đấu giá công khai, có sự kiểm soát của hội động chứng khoán. Thị trờng chứng khoán chính thức chủ yếu đợc thể hiện bằng các sở giao dịch chứng khoán. Thị trờng chứng khoán phi chính thức: (TTCK phi tập trung) là thị trờng mua bán chứng khoán bên ngoài sở giao dịch chứng khoán, không có địa điểm tập trung những ngời môi giới, những ngời kinh doanh chứng khoán nh ở sở giao dịch chứng khoán. ở đây không có sự kiểm soát từ bên ngoài, không có ngày giờ hay thủ tục nhất định mà do sự thoả thuận của ngời mua và ngời bán. d. Chỉ số chứng khoán: Khi nói đến thị trờng chứng khoán không thể không nói đến chỉ số chứng khoán. Ngời ta thờng coi chỉ số chứng khoán là chiếc "phong vũ biểu" của thị trờng chứng khoán mà ở dạng này hay dạng khác ngời ta dùng chỉ số chứng khoán để thể hiện sự phát triển của thị trờng và các thành phần của nó. Các chỉ số này thờng đợc thông báo trên các phơng tiện thông tin đại chúng và các tờ nhật báo lớn ở các nớc chỉ số chứng khoán phản ánh tình hình hoạt động của các công ty trên thị trờng. Nếu các công ty làm ăn có lãi, giá chứng khoán của các công ty đó sẽ tăng và làm tăng theo chỉ số chứng khoán. Ngợc lại, chỉ số chứng khoán sẽ giảm. Dựa vào chỉ số chứng khoán, các nhà đầu t có thể xác định đợc hiệu quả của một cổ phiếu hoặc một danh mục các chứng khoán để đầu t vào. Bất kỳ một thị trờng chứng khoán nào cũng có một chỉ số chứng khoán của riêng nó. Ví dụ thị trờng chứng khoán New york có chỉ số Dow Jones, thị tr- ờng chứng khoán Tokyo áp dụng chỉ số Nikkei, Hong Kong áp dụng chỉ số Hang - xieng, Singapore áp dụng chỉ số "Strai taime" 5 Một loại chỉ số chứng khoán đợc nhiều ngời biết đến nhất là chỉ số Dow Jones ra đời cách đây vừa tròn 100 năm (896). Chỉ số này đợc coi nh một cột mốc của thị trờng chứng khoán thế giới. Chỉ số này do hai nhà kinh tế Mỹ Edward David Jones và Charles Hery Dow đề xuất đo lờng mức độ biến động của thị giá cổ phiếu trên thị trờng chứng khoán New York. Chỉ số Dow Jones bao gồm 65 loại cổ phiếu đợc chia thành 3 nhóm chỉ số bình quân nhỏ nh sau: + Chỉ số Dow Jones công nghiệp bao gồm giá cổ phiếu của 30 công ty hàng đầu ngành công nghiệp công lại rồi chia cho 1504 (con số này có khi có giảm). + Chỉ số Dow Jones vận tải bao gồm giá cổ phiếu của 20 công ty hàng đầu ngành giao thông vận tải cộng lại chia cho 2785 (con số này có khi tăng). + Chỉ số Dow Jones dịch vụ công cộng bao gồm giá cổ phiếu của 15 công ty hàng đầu ngành dịch vụ công cộng. Để biết đợc tình hình phát triển kinh tế gần đây ngời ta xác định thêm một số tiêu chuẩn khác. Đó là các điểm giới hạn và điểm liệt. Chẳng hạn điểm giới hạn của chỉ số Dow Jones là 800, điểm liệt là 700. Nếu chỉ số Dow Jones hàng ngày vợt quá 800 điểm chung trong nền kinh tế đang đi lên, nếu dới 800 điểm cho biết có nguy cơ xảy ra suy thoái kinh tế. II. Cơ cấu và hoạt động của thị trờng chứng khoán. Thị trờng chứng khoán chính thức đợc thể hiện bằng sở giao dịch chứng khoán. Thông thờng một thị trờng chứng khoán bao gồm hai thị trờng cùng tham gia (cấu trúc thị trờng chứng khoán) là thị trờng sơ cấp và thị trờng thứ cấp. 1. Thị trờng sơ cấp: Là thị trờng cấp một hay thị trờng phát hành, hàm ý chỉ nơi diễn ra hoạt động giao dịch mua bán những chứng khoán mới phát hành lần đầu, kéo theo sự tăng thêm qui mô đầu t vốn. Nguồn cung ứng vốn chủ yếu tại thị trờng này là nguồn tiết kiệm của dân chúng nh của một số tổ chức phi tài chính. Thị tr- ờng sơ cấp là thị trờng tạo vốn cho đơn vị phát hành. 2. Thị trờng thứ cấp. Còn gọi là thị trờng cấp hai hay thị trờng lu thông, là nói đến nơi diễn ra hoạt động giao dịch mua bán chứng khoán đến tay thứ hai, tức là việc mua bán tiếp thu sau lần bán đầu tiên. Nói cách khác, thị trờng thứ cấp là thị trờng mua đi bán lại các loại chứng khoán đã đợc phát hành qua thị trờng sơ cấp. 6 Điểm khác nhau căn bản giữa thị trờng sơ cấp và thị trờng thứ cấp không phải là sự khác nhau về hình thức mà là sự khác nhau về nội dung, về mục đích của từng loại thị trờng. Bởi lẽ, việc phát hành cổ phiếu hay trái phiếu ở thị trờng sơ cấp là nhằm thu hút mọi nguồn vốn đầu t và tiết kiệm vào công cuộc phát triển kinh tế. Còn ở thị trờng thứ cấp, dù việc giao dịch rất nhộn nhịp có hàng chục, hàng trăm thậm chí hàng ngàn tỉ đô la chứng khoán đợc mua đi bán lại, nhng không làm tăng thêm qui mô đầu t vốn, không thu hút thêm đợc các nguồn tài chính mới. Nó chỉ có tác dụng phân phối lại quyền sở hữu chứng khoán từ chủ thể này sang chủ thể khác, đảm bảo tính thanh khoản của chứng khoán. Thị trờng sơ cấp và thị trờng thứ cấp gộp lại đợc gọi là thị trờng chứng khoán. Hai thị trờng này tồn tại quan hệ mật thiết với nhau đợc ví dụ nh hai bánh xe của một chiếc xe, trong đó thị trờng sơ cấp là cơ sở, là tiền đề, thị tr- ờng thứ cấp là động lực. Nếu không có thị trờng sơ cấp thì sẽ chẳng có chứng khoán để lu thông trên thị trờng thứ cấp và ngợc lại, nếu không có thị trờng thứ cấp thì việc hoán chuyển các chứng khoán thành tiền sẽ bị khó khăn, khiến cho ngời đầu t sẽ bị thu nhỏ lại, hạn chế khả năng huy động vốn trong nền kinh tế. Việc phân biệt thị trờng sơ cấp và thị trờng thứ cấp chỉ có ý nghĩa về mặt lý thuyết. Trong thực tế tổ chức thị trờng chứng khoán không có sự phân biệt đâu là thị trờng sơ cấp và đâu là thị trờng thứ cấp. Nghĩa là, trong một thị trờng chứng khoán vừa có giao dịch của thị trờng sơ cấp vừa có giao dịch của thị tr- ờng thứ cấp. Vừa có việc mua bán chứng khoán theo tính chất mua đi bán lại. Tuy nhiên, điểm cần chú ý là phải coi trọng thị trờng sơ cấp, vì đây là thị tr- ờng phát hành là hoạt động tạo vốn cho đơn vị phát hành đồng thời phải giám sát chặt chẽ thị trờng thứ cấp, không để tình trạng đầu cơ lũng đoạn thị trờng để đảm bảo thị trờng chứng khoán trở thành công cụ hữu dụng của nền kinh tế. 3. Sở giao dịch chứng khoán: Thị trờng chứng khoán chính thức đợc tổ chức theo hình thức Sở giao dịch chứng khoán. a. Các hình thức tổ chức sở giao dịch chứng khoán. Hiện nay trên thế giới có 3 hình thức tổ chức sở giao dịch chứng khoán. 7 Thứ nhất: Sở giao dịch chứng khoán đợc tổ chức theo hình thức "Câu lạc bộ" tự nguyện của các thành viên. Trong hình thức này, các thành viên của sở giao dịch (hội viên) tự tổ chức và tự quản lý sở giao dịch chứng khoán theo pháp luật không có sự can thiệp của nhà nớc. Các hội viên của Sở giao dịch bầu ra Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị bầu ra ban điều hành. Thứ hai: Sở giao dịch chứng khoán đợc tổ chức dới hình thức một công ty cổ phần có các cổ đông là các công ty thành viên. Đây là hình thức phổ biến nhất hiện nay. Sở giao dịch chứng khoán tổ chức dới hình thức này đợc hoạt động theo luật công ty cổ phần, phải nộp thuế cho nhà nớc và chịu sự giám sát của một cơ quan chuyên môn do chính phủ lập ra. Cơ quan chuyên môn này là cơ quan quản lý nhà nớc về chứng khoán và thị trờng chứng khoán. Quản lý và điều hành sở giao dịch chứng khoán là Hội đồng quản trị do các công ty chứng khoán thành viên bầu ra và ban điều hành sở giao dịch chứng khoán do Hội đồng quản trị đề cử. Thứ ba: Sở giao dịch chứng khoán đợc tổ chức dới dạng một công ty cổ phần nhng có sự tham gia quản lý và điều hành của nhà nớc. Đây là hình thức phổ biến ở hầu hết các nớc Châu á. Cơ cấu tổ chức và quản lý điều hành cũng tơng tự nh hình thức trên nhng trong thành phần Hội đồng quản trị có một số thành viên do uỷ ban chứng khoán quốc gia đa vào, giám sát điều hành. Sở giao dịch chứng khoán quốc gia bổ nhiệm. b. Quản lý và điều hành sở giao dịch chứng khoán Uỷ ban chứng khoán quốc gia là cơ quan quản lý nhà nớc về thị trờng chứng khoán do chính phủ thành lập. Uỷ ban chứng khoán quốc gia có nhiệm vụ xác định loại doanh nghiệp nào đợc phép phát hành chứng khoán và loại chứng khoán nào đợc mua bán. Uỷ ban này cấp giấy phép và kiểm tra hoạt động của các công ty môi giới và thực hiện các công việc quản lý nhà nớc khác. Hội đồng quản trị và ban điều hành sở giao dịch chứng khoán quản lý và điều hành sở giao dịch chứng khoán. Tất cả các quyết định đều đợc Hội đồng quản trị đa ra. Hội đồng này bao gồm các công ty chứng khoán thành viên của sở giao dịch chứng khoán, các thành viên liên doanh thậm chí có một số không phải là thành viên của sở giao dịch chứng khoán do Uỷ ban chứng khoán quốc gia đa vào. Hội đồng quản trị có quyền quyết định nhng thành viên nào đợc phép buôn bán tại sở giao dịch, những loại chứng khoán nào đủ tiêu chuẩn đợc phép niêm yết tại phòng giao dịch. Hội đồng này có quyền đình chỉ hoặc huỷ bỏ việc niêm yết một chứng khoán nào đó. Hội đồng quản 8 trị có quyền kiểm tra quá trình kinh doanh của các thành viên sở giao dịch. Nếu phát hiện vi phạm, Hội đồng quản trị có quyền phạt hoặc đình chỉ việc kinh doanh của thành viên trong một thời gian nhất định hoặc trục xuất không cho phép mua bán trên sở giao dịch. Nếu phát hiện vi phạm, Hội đồng quản trị có quyền phạt hoặc đình chỉ việc kinh doanh của thành viên trong một thời gian nhất định hoặc trục xuất không cho phép mua bán trên sở giao dịch chứng khoán nữa. c. Thành viên sở giao dịch chứng khoán. Thành viên sở giao dịch chứng khoán có thể là các cá nhân hoặc các công ty chứng khoán. Để trở thành thành viên của sở giao dịch chứng khoán trớc hết công ty phải đợc công ty có thẩm quyền của nhà nớc cấp giấy phép hoạt động. Phải có số vốn tối thiểu theo quy định, có chuyên gia kinh tế, pháp lý đã đợc đào tạo về phân tích và kinh doanh chứng khoán. Ngoài ra công ty còn phải thoả mãn các yêu cầu của từng sở giao dịch chứng khoán cụ thể. Một công ty chứng khoán có thể là thành viên của nhiều sở giao dịch chứng khoán khác nhau nhng không đợc là thành viên của thị trờng chứng khoán phi tập trung và ngợc lại công ty chứng khoán có thể thực hiện một hay nhiều nghiệp vụ khác nhau trên thị trờng chứng khoán. d. Giám sát thị trờng chứng khoán. Để đảm bảo cho các giao dịch đợc công bằng đảm bảo lợi ích của các nhà đầu t, sở giao dịch chứng khoán có một bộ phận chuyên theo dõi giám sát các giao dịch chứng khoán để ngăn chặn kịp thời các vi phạm trong giao dịch chứng khoán. Nhiệm vụ chủ yếu của các bộ phận giám sát là kiểm tra theo dõi và ngăn chặn kịp thời các hoạt động tiêu cực nh gây nhiễu giá, giao dịch tay trong, giao dịch lòng vòng, giao dịch có dàn xếp trớc. 4. Những nguyên tắc cơ bản về hoạt động của thị trờng chứng khoán. a. Nguyên tắc trung gian mua bán chứng khoán. Hoạt động mua bán chứng khoán không phải trực tiếp diễn ra giữa những ngời muốn mua và bán, chứng khoán thực hiện mà do các nhà trung gian môi giới thực hiện. Đây là nguyên tắc trung gian căn bản cho tổ chức và hoạt động của thị trờng chứng khoán. 9 Nguyên tắc trung gian nhằm đảm bảo cho các loại chứng khoán là chứng khoán thực và thị trờng hoạt động lành mạnh, đều đặn hợp pháp và phát triển, bảo vệ lợi ích của ngời đầu t. Vì những nhà đầu t không thể xét đoán một cách nhanh chóng và chính xác giá trị thực sự của từng loại chứng khoán và cũng không dự đoán đợc chính xác xu hớng biến động của nó. Vì vậy nếu ngời môi giới có thái độ không khách quan trong hoạt động trung gian sẽ gây thiệt haị cho các nhà đầu t. Xét về tính chất kinh doanh, môi giới chứng khoán có 2 loại: Môi giới chứng khoán và thơng gia chứng khoán. Môi giới chứng khoán chỉ thơng lợng mua bán chứng khoán theo lệnh của khách hàng và ăn hoa hồng. Thơng gia chứng khoán còn gọi là ngời kinh doanh chứng khoán. Nói chung các công ty môi giới chứng khoán tại các thị trờng chứng khoán đều đồng thời thực hiện 2 nghiệp vụ là ngời môi giới vừa là ngời kinh doanh nhng tại thị trờng chứng khoán New York, London từ lâu ngời ta đã phân biệt 2 loại môi giới này và có luật lệ không chỉ hoạt động của thơng gia chứng khoán. b. Nguyên tắc định giá của mua bán chứng khoán. Giá chứng khoán trên thị trờng chứng khoán do các nhà môi giới đa ra. Mỗi nhà môi giới định giá mỗi loại chứng khoán tại từng thời điểm tuỳ theo sự xét đoán, kinh nghiệm và kỹ thuật dựa trên lợng cung cầu loại chứng khoán đó trên thị trờng. c. Nguyên tắc công khai của thị trờng chứng khoán. Tất cả các hoạt động trên thị trờng chứng khoán đều đợc công khai hoá. Thông tin về các loại chứng khoán đợc đa ra mua bán trên thị trờng, tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của các công ty phát hành, số lợng chứng khoán và giá cả của từng loại chứng khoán đều đợc thông báo công khai trên thị trờng. Khi kết thúc một cuộc giao dịch, số lợng mua bán và giá cả thống nhất lập tức đợc thông báo ngay. Nguyên tắc công khai của thị trờng chứng khoán nhằm đảm bảo quyền lợi cho ngời mua bán chứng khoán không bị "hớ" trong mua bán chứng khoán. Tất cả các nguyên tắc trên đều đợc thể hiện bằng văn bản pháp quy từ luật đến qui chế, điều lệ của mỗi thị trờng chứng khoán nhằm bảo vệ quyền lợi của ngời mua chứng khoán và của các thành viên trên thị trờng chứng khoán. 10 [...]... chỉ ra rằng thị trờng chứng khoán có vai trò tích cực và không thể thiếu trong nền kinh tế 13 Phần II: Sự hình thành thị trờng chứng khoán tại Việt Nam I Tính tất yếu của việc hình thành thị trờng chứng khoán tại Việt Nam 1 Do yêu cầu của nền kinh tế Thực tế cho thấy ở tất cả các nớc có thị trờng chứng khoán, khi nền kinh tế thị trờng ra đời thì cha có thị trờng chứng khoán Thị trờng chứng khoán chỉ... hình thành thị trờng chứng khoán tại Việt Nam I/ Tính tất yếu của việc hình thành thị trờng chứng khoán tại Việt nam 1 Do yêu cầu của nền kinh tế 2 Do yêu cầu của nhà nớc III/ Thực trạng thị trờng chứng khoán ở Việt Nam hiện nay 1 Thực trạng 2 Những thuận lợi cho sự hình thành một thị trờng chứng khoán thực sự tại Việt Nam 3 Chủ thể tham gia thị trờng chứng khoán 4 Hàng hoá ở thị trờng chứng khoán 5 Những... trờng chứng khoán I/ Chứng khoán và thị trờng chứng khoán 1 Lịch sử hình thành và phát triển của thị trờng chứng khoán trên thế giới 2 Khái niệm II/ Cơ cấu và hoạt động của thị trờng chứng khoán 1 Thị trờng sơ cấp 2 Thị trờng thứ cấp 3 Sở giao dịch chứng khoán 4 Những nguyên tắc cơ bản về hoạt động của thị trờng chứng khoán 5 Giao dịch trên thị trờng chứng khoán III/ Vai trò của thị trờng chứng khoán Phần... chứng khoán Việt Nam mới chỉ tồn tại ở mức độ rất sơ khai, cha thực sự là thị trờng chứng khoán với đúng ý nghĩa của khái niệm thị trờng chứng khoán đã đợc mọi ngời nhìn nhận 2 Những thuận lợi cho sự hình thành một thị trờng chứng khoán thực sự tại Việt Nam 15 Hiện nay nền kinh tế Việt Nam đã có những tiến triển cơ bản tạo điều kiện thuận lợi cho sự hình thành và phát triển của thị trờng chứng khoán. .. chỉ ra đời khi nền kinh tế thị trờng đã phát triển ở mức độ nhất định và đòi hỏi phải hình thành một tổ chức nào đó có khả năng tiếp thêm sức mạnh cho thị trờng đó là thị trờng chứng khoán với việc cung cấp vốn cho nền kinh tế Có thể nói nền kinh tế hàng hoá phát triển làm nảy sinh thị trờng chứng khoán và thị trờng chứng khoán đến lợt nó lại tiếp thêm nguồn lực để thúc đẩy nền kinh tế hàng hoá phát... trong nền kinh tế thị trờng hiện đại Phát triển thị trờng chứng khoán ở Việt Nam với các giải pháp phát triển đồng bộ, tác động tích cực đối với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân Do đó: "Phát triển nhanh thị trờng vốn, nhất là thị trờng vốn dài hạn và trung hạn Tổ chức và vận hành thị trờng chứng khoán an toàn hiệu quả Hình thành đồng bộ thị trờng tiền tệ; Tăng khả năng chuyển đổi của đồng tiền Việt. .. nhất của loại chứng khoán này sau đó công ty 11 này thông báo lại cho khách hàng biết và nếu khách hàng chấp nhận, công ty sẽ thực hiện lệnh và giao dịch của khách hàng đợc thực hiện III Vai trò của thị trờng chứng khoán Thị trờng chứng khoán đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế các nớc trên thế giới Khi nền kinh tế hàng hoá phát triển đến một mức độ nhất định sẽ cần tới thị trờng chứng. .. kiến thức cơ sở về thị trờng chứng khoán cho nhân dân, củng cố lòng tin của họ bằng các luật, qui định chặt chẽ và khẩn trơng đào tạo đội ngũ cán bộ chứng khoán và thiết lập hệ thống thông tin kinh tế tài chính rộng lớn 19 Phần III: Định hớng và giải pháp để phát triển thị trờng chứng khoán ở Việt Nam I Định hớng phát triển thị trờng chứng khoán ở Việt Nam Thị trờng chứng khoán là một thị trờng cao cấp... hoá các doanh nghiệp nhà nớc diễn ra nhanh hơn Nhu cầu về một thị trờng chứng khoán tại Việt Nam ngày càng trở nên bức thiết do những lý do mà em đã nêu trên nên chắc chắn trong tơng lai gần Việt Nam sẽ có một thị trờng chứng khoán theo đúng ý nghĩa của nó để đáp ứng các nhu cầu của nền kinh tế III Thực trạng thị trờng chứng khoán ở Việt Nam hiện nay 1 Thực trạng Tại thành phố Hồ Chí Minh hiện đã có... của đồng tiền Việt Nam. " (Trích báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ơng Đảng khoá VIII) là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lợc phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nớc ta hiện nay Sự ra đời của thị trờng chứng khoán tại Việt nam là một quá trình tất yếu Mặc dù còn nhiều hạn chế nhng sự ra đời và hoạt động của thị trờng chứng khoán tạo tiền đề cho sự phát triển ổn định của nền kinh tế quốc dân./ 23 . chứng khoán tại Việt Nam. 1. Do yêu cầu của nền kinh tế. Thực tế cho thấy ở tất cả các nớc có thị trờng chứng khoán, khi nền kinh tế thị trờng ra đời thì cha có thị trờng chứng khoán. Thị trờng chứng. điều lệ của mỗi thị trờng chứng khoán nhằm bảo vệ quyền lợi của ngời mua chứng khoán và của các thành viên trên thị trờng chứng khoán. 10 5. Giao dịch trên thị trờng chứng khoán. Các chứng khoán. rằng thị trờng chứng khoán có vai trò tích cực và không thể thiếu trong nền kinh tế. 13 Phần II: Sự hình thành thị trờng chứng khoán tại Việt Nam. I. Tính tất yếu của việc hình thành thị trờng chứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của thị trường chứng khoán đối với nền kinh tế Việt Nam, Vai trò của thị trường chứng khoán đối với nền kinh tế Việt Nam, Vai trò của thị trường chứng khoán đối với nền kinh tế Việt Nam, I. Chøng kho¸n vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn