Phân tích tác động của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến thị trường chứng khoán VN

18 552 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/03/2015, 16:42

Phân tích tác động của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến thị trường chứng khoán VN ĐẠI HỌC NHA TRANG KHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH  ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Phân tích tác động của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến thị trường chứng khoán VN Nhóm 4 Giáo viên hướng dẫn: TS. Hà Việt Hùng Thành viên Khổng Trung Kiên 53130725 Vân Thiên An Bình 53130111 Hoàng Thu Hiền 53130507 Cao Xuân Hưng 53130564 Trần Nguyễn Quang Minh 53130958 Nguyễn Hoàng Thiện 52131300 Nguyễn Thị Lan Anh 53130085 Mục lục I. Giới thiệu I.1. Mục đích nghiên cứu I.2. Mục tiêu nghiên cứu I.3. Lịch sử vấn đề I.4. Phương pháp nghiên cứu I.5. Dự kiến đóng góp I.6. Cấu trúc bài viết II. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu II.1. Giả thuyết cần kiểm định II.2. Phạm vi nghiên cứu II.3. Cơ sở lý thuyết II.4. Phương pháp thu thập số liệu III. Mô hình hồi quy III.1. Kiểm định đa cộng tuyến III.2. Ước lượng mô hình III.3. Kiểm định Wald IV. Kết quả ước lượng mô hình V. Các chính sách được đề xuất VI. Kết luận, hạn chế và định hướng cho nghiên cứu tiếp theo I. Giới thiệu 1.1. Mục đích nghiên céu Thông qua kiểm định trong thực tế, đưa ra được con số tương đối chính xác về sự tác động qua lại giữa các biến kinh tế lên thị trường chứng khoán, giúp đưa ra cái nhìn chung đầu tiên khi có những thay đổi trong chính sách vĩ mô như lạm phát, tỷ giá, giá dầu, sản lượng công nghiệp,…các vấn đề xảy ra khá thường xuyên ở Việt Nam 1.2. Mục tiêu nghiên cứu và dự kiến đóng góp Đề ra những đề xuất các ý kiến mới, hữu ích cho việc xây dựng và hoàn thiện các chính sách điều hành và quản lý kinh tế vĩ mô. 1.3. Những nghiên cứu trước đây Nhiều nhà khoa học đã chứng minh bằng thực nghiệm tác động của các nhân tố vĩ mô như sản lượng công nghiệp, chỉ số giá tiêu dùng, cung tiền, GDP, tỉ giá hối đoái, lãi suất, lạm phát, rủi ro chính trị, giá dầu, khu vực mậu dịch, và các chỉ số chứng khoán thị trường khu vực… đến TTCK như Merton (1973); Nelson (1976), Jaffe & M&elker (1976), Fama & Schwert (1977) Ross (1976); Chen, Roll, & Ross (1986); Jorion (1991); Ely & Robinson (1997); Ferson & Harvey (1994); Mukherjee & Naka (1995); Humpe & Macmillan (2007); Yin-Wong Cheung & Kon S.Lai (1998). Nhìn chung, tại các quốc gia phát triển thể hiện rõ tác động của các nhân tố vĩ mô đếnTTCK Theo nghiên cứu của Humpe & Macmillan (2007), các tác giả thực hiện mô hình véc tơ hiệu chỉnh sai số VECM để so sánh ảnh hưởng của các biến vĩ mô là chỉ số sản xuất công nghiệp I P, chỉ số giá tiêu dùng CPI, cung tiền M1, lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm TB (đối với TTCK Mỹ) và lãi suất chiết khấu Disco (đối với TTCK Nhật) đến giá cổ phiếu ở TTCK Mỹ và Nhật trong dài hạn. Bộ dữ liệu là lấy lôgarit tự nhiên theo tháng của các biến này trong khoảng thời gian từ tháng 1/1965 đến tháng 6/2005. Kết quả nghiên cứu cho thấy đối với chỉ số S&P 500 của TTCK Mỹ tồn tại một véc tơ đồng liên kết với giá chứng khoán tương quan cùng chiều với sản xuất công nghiệp, tương quan ngược chiều với cả chỉ số giá tiêu dùng và lãi suất dài hạn, tương quan cùng chiều nhưng không đáng kể với cung tiền. Đối với chỉ số Nikkei 225 của TTCK Nhật các tác giả phát hiện tồn tại hai véc tơ đồng liên kết: véc tơ đồng liên kết thứ nhất cho thấy giá chứng khoán tương quan cùng chiều với sản xuất công nghiệp, tương quan ngược chiều với cung tiền và véc tơ đồng liên kết thứ hai cho thấy mối tương quan ngược chiều của chỉ số sản xuất công nghiệp đối với cả chỉ số giá tiêu dùng và lãi suất dài hạn. Nghiên cứu của Stephen A. Ross (1976) đã phát triển Lý thuyết kinh doanh chênh lệch giá (APT – Arbitrage Pricing Theory) để giải thích tỉ suất sinh lợi của chứng khoán trên thị trường. 1.4. Phương pháp nghiên cứu - Thu thập, lọc số liệu với Excel và Eviews. - Sử dụng phương pháp phân tích đồng tích hợp của Engle – Granger (1987) và Johansen (1990) nhằm xác định khả năng tồn tại các mối quan hệ trong dài hạn giữa các biến. 1.5. Cấu trúc bài viết Bài viết gôm 3 phần: Phương pháp nghiên cứu kiểm định bằng mô hình Kết luận về mô hình Đề xuất giải pháp cho kinh tế Việt Nam Kết luận, hạn chế và định hướng cho nghiên cứu tiếp theo II. Phương pháp luân và phương pháp nghiên cứu 2.1. Giả thuyết cần kiểm định Bài nghiên cứu của nhóm dựa trên việc hệ thống và phân tích các giả thuyết đã được đưa ra trước đó về các nhân tố kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Từ việc phân tích sự tác động của các nhân tố này đến thị trường chứng khoán, nhóm đã tiến hành đề xuất một số giải pháp để ổn định thị trường chứng khoán Việt Nam. 2.2. Phạm vi nghiên cứu: 2.2.1. Không gian nghiên cứu: Nền kinh tế Việt Nam 2.2.2. Giai đoạn nghiên cứu: Từ tháng 1 năm 2004 đến tháng 12 năm 2013 2.2.3. Đối tượng nghiên cứu: Chỉ số VN-Index và các chỉ số kinh tế vĩ mô 2.2.4. Dữ liệu thu thập: • Chỉ số VN – Index • Chỉ số giá tiêu dùng CPI • Sản lượng công nghiệp IP • Giá dầu OP • Tỷ giá nhối đoái EX 2.2.5. Nguồn thu thập dữ liệu: Vietstock.vn, cafef.vn, Tổng cục thống kê, google.com, eia.gov 2.3. Cơ sở lý thuyết Bảng kỳ vọng tương quan: Nhân tố Tương quan Lý thuyết đã được thực nghiệm IP +/- Fama (1991); Mohamed & cộng sự (2009) CPI - Fama (1991); Mohamed & cộng sự (2009) TGHĐ +/- Bailey & Chung (1995); Ajayi (1996); Granger (2000); Gautam Goswami & Sung-Chang Jung (1997) OP +/- Ferson & Harvey (1994); Hosseini S.M, Z.Ahmad & Y,W.Lai (2011); Mohan N& H.Singh (2011); 2.4. Phương pháp thu thập số liệu 2.4.1. Dữ liệu cần cho nghiên cứu: Sau khi tìm hiểu, nhóm quyết định lựa chọn 4 nhân tố đại diện cho các nhân tố kinh tế vĩ mô nói chung để phân tích. Đó là: • Chỉ số VN – Index: Giá đóng cửa trung bình của mỗi tháng • Chỉ số IP: Tổng sản phẩm quốc nội mỗi tháng • Lạm phát: Chỉ số CPI mỗi tháng • Giá dầu: Giá FOB giao ngay Brent tại châu Âu trung bình mỗi tháng • Tỷ giá hối đoái: tỷ giá USD/VND trung trung bình mỗi tháng 2.4.2. Phương pháp thu thập số liệu  Đối với nhân tố lạm phát: Sử dụng chỉ số giá tiêu dùng CPI (Consumer Price Index) làm cơ sở tính toán. Tiến hành thu thập chỉ số CPI theo tháng. Biểu đồ thống kê chỉ số giá tiêu dùng CPI  Đối với chỉ số VN – Index: Tiến hành thu thập dữ liệu và tính giá đóng cửa trung bình của mỗi tháng. Biểu đồ thống kê chỉ số VN - Index  Đối với IP: Tiến hành thu thập thống kê sản lượng công nghiệp các tháng dựa vào báo cáo tình hình kinh tế xã hội của Chính phủ các tháng trong năm, số liệu thu thập từ năm 2004 đến 2013. Biểu đò thống kê sản lượng công nghiệp  Đối với giá dầu: xử lí giá dầu bình quân số học theo tháng Biểu đồ thể hiện giá dầu Tỷ giá hối đoái III. Nghiên cứu trên mô hình hồi quy Cấu trúc dữ liệu: thời gian Số quan sát: 120 Độ tin cậy: 5% Mô hình hồi quy mẫu Trong đó: Biến phụ thuộc: VNI Biến giải thích: CPI, IP, EX, OP 1 2 3 4 5 VNI CPI IP EX OPt u t t t t t α α α α α = + + + + + 3.1. Kiểm định đa cộng tuyến 3.1.1. Tính hệ số tương quan giữa các biến trong mô hình Correlation VNI CPI EX IP OP VNI 1,000000 CPI 0,171615 1,000000 EX -0,084870 -0,060374 1,000000 IP 0,093322 -0,053646 0,926500 1,000000 OP 0,193453 0,253576 0,736035 0,795698 1,000000 Thứ nhất là giữa biến phụ thuộc và biến giải thich: qua việc tính toán ta thấy hệ số tương quan giữa OP và VNI là lớn nhất (bằng 0,193453) cho thấy OP có tác động mạnh mẽ đến VNI Thứ hai là giữa các biến giải thich với nhau: ta thấy hệ số tương quan giữa EX và IP lớn hơn 0,9 ( bằng 0,9265) nên ta nghi ngờ 2 biến này xảy ra đa cộng tuyến. 3.1.2. Mô hình hồi quy phụ giữa EX và IP Dependent Variable: EX Variable Coefficien t Std. Error t-Statistic Prob. IP 114,1037 4,266205 26,746 0 C 11338,89 258,3294 43,8931 0 R-squared 0,858402 Mean dependent var 17957,6 Adjusted R- squared 0,857202 S.D. dependent var 2148,96 S,E, of regression 812,0627 Akaike info criterion 16,2536 Sum squared resid 77814611 Schwarz criterion 16,3 Log likelihood -973,214 Hannan-Quinn criter, 16,2724 F-statistic 7,153,457 Durbin-Watson stat 0,46431 Prob(F-statistic) 0 Ta thây giá trị Prob <10% và R-squared hiệu chỉnh>80% nên 2 biến IP và EX phụ thuộc vào nhau nên xuất hiện đa cộng tuyến Tuy nhiên, vì mối quan hệ đa cộng tuyến này không đáng kể và để đảm bảo tính bền vững của mô hình nên ta không loại bỏ biến nào 3.2. Ước lượng mô hình hồi quy Bảng ước lượng mô hình hồi quy Variable Coefficient Std, Error t-Statistic Prob. OP 1,943022 1,190903 1,631553 0,1055 IP 12,38835 2,997246 4,133245 0,0001 EX -0,119177 0,021161 -5,631966 00000 CPI 21,96493 22,33958 0,983229 0,3276 C 1724,411 248,4928 6,939480 0,0000 R-squared 0,260050 Mean dependent var 477,1296 Adjusted R-squared 0,234313 S,D, dependent var 213,2257 S,E, of regression 186,5801 Akaike info criterion 13,33637 Sum squared resid 4003396 Schwarz criterion 13,45252 Log likelihood -795,1823 Hannan-Quinn criter, 13,38354 F-statistic 10,10397 Durbin-Watson stat 0,426053 Prob(F-statistic) 0,000000 [...]... nền kinh tế Kết quả phân tích hồi quy đã cho thấy các nhân tố kinh tế vĩ mô thực sự có tác động đến thị trường chứng khoán Do đó, việc ban hành và quản lí các chính sách kinh tế vĩ mô của Chính Phủ không chỉ hướng đến việc điều hành nền kinh tế mà còn cần phải quan tâm đến sự phát triển bền vững cho thị trường chứng khoán 5.3 Chính sách kinh tế muốn hiệu quả phải dựa trên tập trung phát triển các ngành... việc phát huy tác dụng của các chính sách Hơn thế nữa, thị trường chứng khoán VN còn non trẻ nên chưa bền vững, dễ bị sụt giảm do tác động của chính sách thắt chặt tiền tệ Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước cần tránh những động thái bất ngờ trong điều hành chính sách 5.2 Chính sách kinh tế vĩ mô cần hướng đến tạo sự ổn định bền vững cho thị trường chứng khoán Thị trường chứng khoán là một thị trường sôi nổi... nghiên cứu tiếp theo 6.1 Kết luận Các nhân tố kinh tế vĩ mô thực sự có ảnh hướng tới thị trường chứng khoán Việt Nam Quá trình nghiên cứu về mối quan hệ này đã giúp nhóm đề ra những đề xuất các ý kiến mới, hữu ích cho việc xây dựng và hoàn thiện các chính sách điều hành và quản lý kinh tế vĩ mô Đề tài này dựa trên những nghiên cứu ở các nước trên thế giới 6.2 Hạn chế của đề tài Đề tài được thực hiện... sót và nhầm lẫn 6.3 Đề xuât cho các nghiên cứu tiếp theo Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiến hành nghiên cứu sự ảnh hưởng của các yếu tố khác ngoài các yếu tố vĩ mô đã đề cập tới thị trường chứng khoán Việt Nam Từ đó đưa ra những chính sách toàn diện để góp phần phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam Phụ lục Tài liệu tham khảo Bảng tổng hợp số liệu Thời gian VNI OP IP CPI EX 01/2004 265,2 31,28... dùng để thể hiện nhân tố giá dầu EX : tỉ giá USD/VND thể hiện cho nhân tố tỉ giá hối đoái R2 điều chỉnh = 23,43% nghĩa là sự thay đổi của các biến kinh tế vĩ mô giải thích được 23,43% sự biến động của TTCK Mô hình hồi quy có p-value < 0,01 ước lượng hồi quy có độ tin cậy cao Hiện tượng đa cộng tuyến không đáng kể và để đảm bảo tính hiệu quả (efficiency) và tính bề vững (consistency) của mô hình hồi quy,... số nào của mô hình Kiểm định Wald để kiểm định ràng buộc tuyến tính các hệ số trong mô hình, xem các hệ số hồi quy có nghía không Kết quả p-value < mức ý nghĩa 5% nên t bác bỏ giả thuyết Ho, tức là các hệ số hồi quy không đồng thời bằng 0, mô hình hồi quy là có ý nghĩa Tóm lại, kết quả của mô hình hồi quy cho thấy : Khi các nhân tố khác nhân tố khác không đổi, tại VN: 4.2 EX tương quan âm với VNI Tỉ... méo 4.4 CPI tương quan dương với VNI Khi lạm phát tăng 1% thì chỉ số VN- index tăng 21,963 điểm Tuy nhiên biến CPI trong mô hình có ý nghĩa thống kê thấp, không phản ánh chính xác tác động thực sự của nhân tố lạm phát đến TTCK Một trong những nguyên nhân là do cách tính chỉ số CPI của VN mang tính đặc thù dẫn đến biểu hiện bất thường của CPI 4.5 IP tương quan dương với VNI Khi sản lượng công nghiệp tăng... cầu mở rộng hoạt động, lượng hàng hóa chứng khoán trên thị trường cũng hấp dẫn hơn vì thế, TTCK sẽ tăng trưởng khi nền kinh tế tăng trưởng V Đề xuất chính sách Trên cơ sở kết quả phân tích ở trên và bài học kinh nghiệm rút ra từ các lý thuyết và nghiên cứu trên thế giới, bài nghiên cứu đề xuất một số ý kiến cho việc xây dựng và hoàn thiện các chính sách điều hành và quản lý kinh tế vĩ mô: 5.1 Chính sách... các ngành kinh tế phụ trợ phát triển theo 5.4 Kết hợp giữa các chính sách dài dài hạn và ngắn hạn Bên cạnh đó cần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển nguồn nhân lực; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, các chính sách vĩ mô ở tầm ngắn hạn (như kiểm soát lạm phát, nâng cao chất lượng tăng trưởng, tái cơ cấu đầu tư công, đánh giá bối cảnh quốc tế và những tác động. .. đưa vào dự báo giá chứng khoán trên thị trường và xây dựng chiến lược đầu tư Độ chính xác, minh bạch và kịp thời của thông tin sẽ có những tác động lên thị trường và hành vi của các nhà đầu tư Do đó, việc công bố thông tin cần được thực hiện chuyên nghiệp và được kiểm soát bởi hành lang pháp lý để tránh tình trạng kinh doanh nội gián, lợi ích nhóm làm bóp méo và rối loạn thị trường VI Kết luận, hạn . cứu của nhóm dựa trên việc hệ thống và phân tích các giả thuyết đã được đưa ra trước đó về các nhân tố kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Từ việc phân tích sự tác động của các. tế. Kết quả phân tích hồi quy đã cho thấy các nhân tố kinh tế vĩ mô thực sự có tác động đến thị trường chứng khoán. Do đó, việc ban hành và quản lí các chính sách kinh tế vĩ mô của Chính Phủ. KHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH  ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Phân tích tác động của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến thị trường chứng khoán VN Nhóm 4 Giáo viên hướng dẫn: TS. Hà Việt Hùng Thành viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tác động của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến thị trường chứng khoán VN, Phân tích tác động của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến thị trường chứng khoán VN, Phân tích tác động của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến thị trường chứng khoán VN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay