Một số giải pháp hình thành và phát triển thị trường chứng khoán phi tập trung ở Việt Nam

76 571 1
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2013, 08:20

Một số giải pháp hình thành và phát triển thị trường chứng khoán phi tập trung ở Việt Nam Một số giải pháp hình thành phát triển thị trường OTC Việt Nam LỜI MỞ ĐẦU Thị trường chứng khoán là nơi luân chuyển phân bổ các nguồn vốn từ khu vực có lợi nhuận thấp sang khu vực có lợi nhuận cao, tạo điều kiện cho các nguồn vốn được sử dụng một cách có hiệu quả nhất. Do đó, khi vốn đã trở thành một loại hàng hoá đặc biệt, phát triển thị trường chứng khoán là việc rất cần thiết để phát triển nền kinh tế hàng hoá. Thị trường chứng khoán được hình thành phát triển bắt đầu từ nhu cầu tự phát về trao đổi sau đó được phát triển với quy mô lớn dần về phương thức giao dịch, quản lý cũng ngày càng chặt chẽ hơn. Thị trường chứng khoán bao gồm hai loại thị trường: thị trường giao dịch các loại chứng khoán được cấp giấy phép niêm yết (thị trường chứng khoán tập trung) thị trường giao dịch các chứng khoán của công ty vừa nhỏ không hoặc chưa được niêm yết trên thị trường chứng khoán tập trung (thị trường giao dịch phi tập trung). Sự kết hợp giữa hai loại thị trường này sẽ tạo thành một hệ thống thị trường chứng khoán khá hoàn chỉnh, rộng lớn, sôi động linh hoạt. Việt Nam, thị trường chứng khoán tập trung (Trung tâm giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh) đã đi vào hoạt động được 8 năm; hàng hoá trên thị trường tuy đã được bổ sung nhưng vẫn còn khá nghèo nàn; các điều kiện chặt chẽ còn là những cản trở lớn đến việc được tham gia niêm yết khi đại bộ phận các doanh nghiệp Nhà nước trong diện cổ phần hoá đều là những doanh nghiệp vừa nhỏ. Do vậy, việc hình thành phát triển thị trường chứng khoán phi tập trung (OTC) là rất cần thiết nhằm tạo điều kiện cho các công ty vừa nhỏ, các công ty mới thành lập có thể huy động vốn trên thị trường chứng khoán. Đồng thời cung cấp thêm các loại công cụ đầu tư đa dạng cho các nhà đầu tư, tạo cơ chế giao dịch linh hoạt, chi phí thấp tạo cơ chế định giá mới để góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam phục vụ cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 1 Nguyễn Hoàng - CKB - K7 1 Một số giải pháp hình thành phát triển thị trường OTC Việt Nam Xuất phát từ những đòi hỏi cấp thiết của thực tế, với sự cố gắng học hỏi của bản thân được sự giúp đỡ của các thầy cô giáo đặc biệt là Th.sĩ Nguyễn Thanh Phương, em chọn đề tài “Một số giải pháp hình thành phát triển thị trường chứng khoán phi tập trung Việt Nam” nhằm mục đích nghiên cứu rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc thành lập thị trường chứng khoán phi tập trung của một số nước trên thế giới qua đó lựa chọn mộthình các giải pháp thích hợp cho việc thành lập thị trường chứng khoán phi tập trung Việt Nam. Ngoài phần mở đầu kết luận, báo cáo được chia làm 3 chương: Chương I: Một số vấn đề lý luận cơ bản về OTC Chương II: thực trạng hình thành phát triển thị trường OTC Việt Nam kinh nghiệm một số nước trên thế giới Chương III : Một số giải pháp hình thành phát triển thị trường OTC Việt Nam Em xin chân thành cảm ơn Th.sĩ Nguyễn Thanh Phương các anh chị tại công ty chứng khoán Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn đã trực tiếp hướng dẫn em làm đề tài này. Với kiến thức lý luận thực tiễn còn hạn chế nên Báo cáo không tránh khỏi những thiếu sót, em mong thầy cô giáo cùng các bạn đọc góp ý kiến bổ sung cho Báo cáo được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! CHƯƠNG I 2 Nguyễn Hoàng - CKB - K7 2 Một số giải pháp hình thành phát triển thị trường OTC Việt Nam MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ OTC I.CƠ BẢN VỀ THỊ TRƯỜNG OTC: Thuật ngữ OTC - nghĩa là giao dịch “ngoài quầy” theo cách diễn đạt nguyên thuỷ - xuất hiện khi các chứng khoán vẫn còn được giao dịch một cách thủ công. Ngày nay, nhờ sự phát triển của kỹ thuật truyền thông vi xử lý, thị trường OTC hiện đại đã thoát ly xa khỏi các quầy hoạt động theo một cơ chế được tổ chức với sự trợ giúp về kỹ thuật điện tử rất tinh vi, có khả năng kết nối trên quy mô rộng lớn giữa các nhà môi giới kinh doanh chứng khoán với nhau, nhưng thuật ngữ OTC vẫn được dùng để mô tả các hoạt động mua bán các chứng khoán không được tham gia trên sở giao dịch. Do đó, theo cách hiểu thông dụng nhất hiện nay thì thị trường OTC được tổ chức bao gồm một mạng lưới các tổ chức trung gian môi giới tạo lập thị trường, các tổ chức này được kết nối với nhau kết nối với trung tâm quản lý thông qua một mạng máy tính điện tử diện rộng. Các công ty chứng khoán sẽ liên tục đưa lên mạng báo giá hai chiều khối lượng chứng khoán tối đa có thể thực hiện mua hoặc bán. Với mạng lưới này, các công ty chứng khoán cũng có thể thực hiện việc đàm phán, thương lượng giá khối lượng giao dịch trên cơ sở báo giá, thông báo về kết quả giao dịch cho trung tâm quản lý, trung tâm thanh toán bù trừ lưu ký chứng khoán. Cơ chế thiết lập giá trên thị trường này chủ yếu là theo thoả thuận, mua bán phi tập trung tại nhiều địa điểm đồng thời vẫn được quản lý, giám sát tốt. Như vậy, thị trường OTC là một thị trường có tổ chức hoạt động theo các quy định của pháp luật, nó khác biệt hoàn toàn so với thị trường “chợ đen” - là thị trường tự phát không có điều chỉnh của pháp luật. Có thể nói thị trường OTC có một số đặc điểm sau: 3 Nguyễn Hoàng - CKB - K7 3 Một số giải pháp hình thành phát triển thị trường OTC Việt Nam - Các giao dịch có thể được tiến hành mọi nơi do thị trường OTC không có sàn giao dịch tập trung hay có thể nói các giao dịch được tiến hành thuận lợi hơn so với giao dịch trên TTGDCK. - Các giao dịch có thể được tiến hành trực tiếp giữa người mua người bán dựa trên sự thương lượng về giá cả, số lượng phương thức thanh toán. - Tại cùng một thời điểm có thể tồn tại nhiều mức giá đối với một cổ phiếu đặc thù do các giao dịch có thể được tiến hành một cách riêng rẽ tại các quầy của các công ty chứng khoán khác nhau. - Thị trường OTC không giới hạn số lượng thành viên giao dịch như trên SGDCK. Tuy nhiên, thị trường OTC được phát triển thành một hệ thống có tổ chức gần giống với SGDCK các nước công nghiệp phát triển như Mỹ, Anh, Nhật Bản. Thị trường chứng khoán phi tập trung có mối liên hệ chặt chẽ với Sở Giao dịch chứng khoán. Trong các giai đoạn phát triển ban đầu, thị trường OTC có chức năng như là một nhánh của Sở Giao dịch chứng khoán. Trong quá trình phát triển, nó sẽ vừa có sự cạnh tranh (nhưng không loại trừ) vừa có sự hợp tác liên hệ với SGDCK để có thể tương trợ lẫn nhau phát triển góp phần lớn đến sự phát triển về số lượng chất lượng của thị trường vốn. Có thể khái quát các chức năng của thị trường OTC như sau: - Đóng vai trò chuẩn bị ban đầu cho Sở Giao dịch chứng khoán, cung cấp các cổ phiếu không niêm yết với khả năng thanh khoản cao giới thiệu các cổ phiếu đã hội đủ các tiêu chuẩn niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán. - Đóng vai trò bổ trợ cho SGDCK thông qua việc cung cấp các lô lẻ cổ phiếu, đình chỉ tạm ngưng giao dịch các cổ phiếu. 4 Nguyễn Hoàng - CKB - K7 4 Một số giải pháp hình thành phát triển thị trường OTC Việt Nam - Cùng với Sở Giao dịch chứng khoán, giữ cho giá cả dao động mức thấp nhất thông qua việc kiểm tra chéo thông tin giá cả của các cổ phiếu. II. VAI TRÒ TÁC ĐỘNG CỦA OTC ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ 1. Những tác động tích cực của OTC Thị trường chứng khoán (Thị trường chứng khoán tập trung thị trường OTC) là một thể chế tài chính bậc cao mà hoạt động của nó thông qua các giao dịch cụ thể là mua bán, trao đổi cổ phiếu, trái phiếu với nhiều loại hình khác nhau, phù hợp với tâm lý muôn vẻ của người dân, qua đó cho phép các doanh nghiệp, các tổ chức tài chính, ngân hàng Chính phủ huy động tối đa các nguồn vốn nhàn rỗi vào đầu tư phát triển kinh tế. Thị trường chứng khoán ra đời là một bước phát triển cao hoàn thiện của thị trường vốn, đồng thời nó cũng trở thành một công cụ quan trọng của thị trường vốn. Công cụ này có những lợi thế rất căn bản so với các công cụ khác (thị trường ngầm hoặc thị trường tín dụng qua hệ thống ngân hàng), cụ thể là: Các chứng khoán được giao dịch trên thị trường OTC có tính thanh khoản rất cao nên việc hình thành thị trường này sẽ thoả mãn được nhu cầu của người có vốn người cần có vốn. Tâm lý của người có vốn là muốn để vốn nơi vừa có thể sinh lợi nhuận cao nhưng lại vừa có thể dễ dàng rút vốn về khi cần thiết. Còn người cần có vốn lại muốn huy động vốn với thời hạn dài, ổn định với chi phí thấp. Nếu gửi ngân hàng thì các yêu cầu trên không thể thoả mãn được cùng một lúc. Song, nếu mua chứng khoán trong điều kiện đã có thị trường chứng khoán, nhất là thị trường OTC, thì hai yêu cầu trên sẽ được thoả mãn: người sử dụng vốn có thể mua chứng khoán, khi cần tiền mặt có thể bán chúng vào bất kỳ lúc nào mà không ảnh hưởng gì đến người sử dụng vốn. 5 Nguyễn Hoàng - CKB - K7 5 Một số giải pháp hình thành phát triển thị trường OTC Việt Nam Ngoài ra, trong quá trình vận hành của nền kinh tế, luôn xuất hiện một số quỹ có vốn bằng tiền tạm thời nhàn rỗi như quỹ bảo hiểm, quỹ phúc lợi, quỹ tương hỗ. Hoạt động tách biệt giữa các khoản thu chi của các loại quỹ này đã dẫn đến việc thường xuyên có một lượng vốn tạm thời nhàn rỗi. Để tránh tình trạng “vốn chết” trong qúa trình vận hành, các tổ chức quản lý quỹ này thường gửi vào ngân hàng lấy lãi hoặc tham gia đầu tư vào thị trường chứng khoán, nhằm tạo ra khả năng sinh lời cao hơn. Thị trường OTC tạo ra nhiều cơ hội đầu tư khác nhau, với những mức độ rủi ro khác nhau, có thể thoả mãn được yêu cầu của tất cả các đối tượng trong xã hội. Các công ty vừa nhỏ có thể tham gia huy động vốn cho phát triển sản xuất kinh doanh v.v trong khi các nhà đầu tư (người có vốn) cũng tiếp cận nhanh hơn với các đối tượng cần vốn cơ chế giải phóng vốn thông thoáng, dễ dàng hơn. Đó là vì các công cụ thị trường chứng khoán rất đa dạng với nhiều loại cổ phiếu, trái phiếu khác nhau (cả về thời gian, tính chất mức độ an toàn cũng như quy mô). Thị trường OTC cùng với thị trường chứng khoán tập trung tạo thành một hệ thống đánh giá giá trị doanh nghiệp nền kinh tế một cách tổng hợp nhất, chính xác nhất (kể cả giá trị vô hình hữu hình) thông qua cung cầu, giá cả chỉ số giá chứng khoán trên thị trường. Từ đó cũng tạo ra môi trường cạnh tranh rất mạnh nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, kích thích áp dụng công nghệ mới, tăng hàm lượng công nghệ trong sản phẩm. So với thị trường chứng khoán tập trung, thị trường OTC có cơ chế rộng mở hơn nên cũng dễ dàng huy động vốn hơn tính thanh khoản của các loại chứng khoán trên thị trường này cũng cao hơn. Thông qua cơ chế hoạt động của thị trường OTC, Chính phủ cũng có thể huy động các nguồn vốn trong ngoài nước phục vụ cho chương trình phát triển kinh tế. nhiều nước có thị trường chứng khoán phát triển, các chứng khoán được niêm yết trên thị trường chứng khoán tập trung thì cũng được tham gia vào thị trường 6 Nguyễn Hoàng - CKB - K7 6 Một số giải pháp hình thành phát triển thị trường OTC Việt Nam OTC, nhất là các chứng khoán của Chính phủ (trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương .). Nhà nước nào cũng có nhiệm vụ ổn định phát triển kinh tế. Nền kinh tế tăng trưởng hay suy thoái trước hết phụ thuộc vào các chính sách các biện pháp kinh tế của Chính phủ. Ngân sách Nhà nước càng lớn mạnh thì khả năng thực hiện các mục tiêu, chiến lược kinh tế càng dễ dàng. Thông tin qua thị trường chứng khoán, Chính phủ, chính quyền địa phương các tổ chức của Chính phủ có thể phát hành các loại trái phiếu Nhà nước bán cho các hộ gia đình, các tổ chức kinh tế xã hội để có tiền bù đắp thiếu hụt ngân sách hoặc có vốn để xây dựng các công trình công cộng, các dự án của Nhà nước . Các doanh nghiệp nếu được cơ quan có thẩm quyền cho phép thì cũng có thể phát hành trái phiếu để vay vốn trên thị trường cấp là nơi làm tăng thêm vốn đầu tư cho nền kinh tế từ các nguồn vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế (trong nước nước ngoài) mà không làm tăng thêm lượng tiền trong lưu thông. Cũng như thị trường chứng khoán tập trung, thị trường OTC cũng là một trong những công cụ kiểm soát huy động các nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Vốn đầu tư nước ngoài có vị trí vai trò đặc biệt quan trọng đối với các nước có nền kinh tế đang phát triển. Trên thực tế, các khoản vốn đầu tư từ nước ngoài thường được thu hút dưới hai hình thức, đó là đầu tư trực tiếp thông qua các dự án sản xuất kinh doanh, đầu tư gián tiếp thông qua các định chế tài chính trung gian. Cả hai loại hình này nếu như không có TTCK thì sẽ không phát huy hết được hiệu quả của nó. Bản thân các nhà đầu tư nước ngoài khi xem xét về khía cạnh môi trường đầu tư, họ thường tính đến khả năng sinh lợi, khả năng hoàn vốn cũng như khả năng chuyển đổi sở hữu 7 Nguyễn Hoàng - CKB - K7 7 Một số giải pháp hình thành phát triển thị trường OTC Việt Nam khi thấy cần thiết điều đó chỉ có thể thực hiện được khi có thị trường chứng khoán, nơi luôn tạo ra sự chu chuyển cho các luồng vốn đầu tư (chuyển hoá tư bản từ trạng thái này sang trạng thái khác) cung cấp các thông tin một cách chính xác nhất để tìm hiểu các đối tác đầu tư. Việc tham gia của nhà đầu tư nước ngoài còn được thể hiện thông qua việc mua trực tiếp các chứng khoán là các cổ phiểu, trái phiếu của các công ty trong nước việc tham gia vào các công ty chứng khoán liên doanh hoặc công ty chứng khoán 100% vốn nước ngoài. Điều này sẽ tạo ra tính sôi động của thị trường trên cơ sở chứng khoán hoá các tài sản nợ cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho khả năng xâm nhập cũng như vươn ra thị trường quốc tế cho các doanh nghiệp trong nước tạo ra khả năng kiểm soát việc tham gia sở hữu đối với nhà đầu tư nước ngoài . Bên cạnh việc tạo ra sân chơi cho các công ty vừa nhỏ không đủ tiêu chuẩn niêm yết trên SGDCK, thị trường OTC cũng tạo tiền đề cần thiết để các chứng khoán hội đủ các điều kiện sẽ được niêm yết trên thị trường chứng khoán tập trung. 2. Những mặt hạn chế của OTC Thị trường chứng khoán có tác dụng tích cực là công cụ huy động vốn trung dài hạn hữu hiệu mà hầu hết các quốc gia có nền kinh tế thị trường đều sử dụng. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, nó cũng có những nét hạn chế nhất định, có thể gây ra những hậu quả khó có thể lường hết được, làm ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường tài chính nói riêng nền kinh tế nói chung. Chính vì vậy, người ta thường ví thị trường chứng khoán như con dao hai lưỡi, biết sử dụng thì sẽ mang lại rất nhiều sự tiện lợi nhưng ngược lại không biết cách sử dụng phát huy hiệu quả thì có thể gây rối loạn trong nền kinh tế. Đặc biệt trong giai đoạn mở cửa hội nhập hiện nay, nó có thể dẫn đến những cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính mang tầm quốc 8 Nguyễn Hoàng - CKB - K7 8 Một số giải pháp hình thành phát triển thị trường OTC Việt Nam gia, khu vực thế giới. Trong đó, những biểu hiện tiêu cực trên thị trường chứng khoán thường thấy như: Thị trường chứng khoán luôn chứa đựng yếu tố đầu cơ. Đây là yếu tố rất khó kiểm soát trên SGDCK lại càng khó kiểm soát hơn trên thị trường OTC. Đầu cơ là một yếu tố có tính toán của những người chấp nhận rủi ro. Họ có thể mua cổ phiếu với hy vọng giá sẽ tăng lên trong tương lai qua đó thu lợi nhuận. Yếu tố đầu cơ dễ gây ảnh hưởng dây chuyền làm cho giá cổ phiếu có thể tăng đột biến giả tạo. Sự kiện này càng dễ xảy ra trở nên rất nguy hiểm khi có nhiều người cấu kết với nhau để đồng thời mua vào hay bán ra một loại chứng khoán nào đó. Sự cấu kết giữa những người đầu cơ đó sẽ tạo ra một sự khan hiếm hay thừa thãi giả tạo làm cho giá chứng khoán có thể tăng lên hay giảm xuống một cách đột ngột, gây nhiều tác động tiêu cực đến thị trường. Hiện tượng giao dịch nội gián thường xảy ra trên thị trường chứng khoán. Một cá nhân nào đó lợi dụng việc nắm bắt, tiếp xúc được với những thông tin nội bộ cũng như các thông tin quan trọng khác, không được phép công bố của doanh nghiệp sử dụng các thông tin đó cho giao dịch nhằm thu lợi bất chính thì được gọi là giao dịch nội gián. Thị trường chứng khoán là nơi chứa đựng các thông tin nhiều chiều, trong đó có các thông tin từ nội bộ công ty cũng như các thông tin từ sở giao dịch, có thông tin chính thức được phổ biến có thông tin chưa được phép phổ biến. Hoạt động giao dịch nội gián được xem là một hành động phi đạo đức về mặt thương mại, vì một số người sử dụng các thông tin không được công bố để trục lợi hành động này đã đi ngược với nguyên tắc của thị trường là các nhà đầu tư đều có quyền bình đẳng công khai thông tin như nhau. Luật pháp về thị trường chứng khoán đã có những điều khoản nghiêm 9 Nguyễn Hoàng - CKB - K7 9 Một số giải pháp hình thành phát triển thị trường OTC Việt Nam cấm về hành vi giao dịch nội gián. Việt Nam, việc mua bán nội gián cũng là một hành vi bị cấm. Thông tin sai sự thật: Việc thông tin sai sự thật về hoạt động của công ty cũng như các chứng khoán giao dịch trên thị trường, tạo ra sự hoảng loạn của thị trường, dẫn đến tình trạng bán ạt một loại chứng khoán nào đó với giá quá thấp làm ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Qua đó phục vụ cho mục tiêu, ý đồ phá hoại công ty hoặc mua vào các chứng khoán với giá thấp để nắm giữ , thao túng hoặc thâu tóm công ty. Việc phao tin đồn gây bất lợi cho các nhà đầu tư chân chính thường được gắn liền với các hoạt động như đầu cơ, trục lợi, lũng đoạn thị trường. Ngoài ra, cũng cần xét đến yếu tố chính trị tác động bên ngoài do phá hoại thị trường biến động dây chuyền từ các Sở Giao dịch chứng khoán. Thông tin sai sự thật cũng là một trong các hành vi bị cấm trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Dễ huy động vốn, đồng thời cũng dễ bị rút vốn ạt gây nên khủng hoảng thị trường: Cơ chế vận hành thị trường chứng khoán cho phép các nhà đầu tư có thể tiến hành đầu tư một cách nhanh chóng, tuy nhiên các đối tượng đầu tư cũng hàm chứa một tính lỏng rất cao (việc rút vốn nhanh), nhất là trên thị trường OTC. Chính vì điều này, nhiều lúc đã gây nên những tác hại không thể lường trước đối với thị trường. Khi một lĩnh vực đầu tư nào đó có xu thế cao, nhiều khi giá chứng khoán được đánh giá cao hơn rất nhiều so với giá trị thực. Tuy nhiên, khi có những xu hướng biến động bất lợi có ảnh hưởng đến giá chứng khoán, các nhà đầu tư lại bán tống, bán tháo các loại chứng khoán nhằm thu hồi vốn, bảo vệ lợi ích đầu tư đồng vốn, điều này trong thực tế đã gây ra không ít trường hợp làm thị trường hoảng loạn có thể dẫn đến sụp đổ. Bài học thực tế qua ba lần khủng hoảng thị trường chứng khoán quốc 10 Nguyễn Hoàng - CKB - K7 10 [...]... để hưởng hoa hồng bằng cách cộng thêm vào giá mua chứng khoán của nhà đầu tư X hoặc trừ vào giá bán nếu X là người bán chứng khoán Tỷ lệ hoa hồng này do pháp luật quy định, công ty chứng khoán không được định đoạt một cách tuỳ ý 20 Nguyễn Hoàng - CKB - K7 20 Một số giải pháp hình thành phát triển thị trường OTC Việt Nam Chương II THỰC TRẠNG HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG OTC VIỆT NAM KINH... về số lượng cũng như doanh số cùng với xu 34 34 Nguyễn Hoàng - CKB - K7 Một số giải pháp hình thành phát triển thị trường OTC Việt Nam hướng tự động hoá đang diễn ra trên toàn cầu Chính vì lẽ đó mà Chính phủ Trung quốc đã quyết định thành lập hai Sở giao dịch Thâm Quyến Thượng Hải Sự hình thành phát triển của TTCK Trung quốc đi từ tự phát đến phát triển có tổ chức, từ không tập trung đến tập. .. chỉnh tốt hơn thị trường giao dịch chứng khoán tập trung Tham gia mua bán trên thị trường OTC còn có các định chế tài chính, các quỹ đầu tư các công ty bảo hiểm giữa các nhà tạo lập thị trường với nhau 3 Người phát hành chứng khoán 17 Nguyễn Hoàng - CKB - K7 17 Một số giải pháp hình thành phát triển thị trường OTC Việt Nam Là những người huy động vốn bằng cách in bán các chứng khoán cho người.. .Một số giải pháp hình thành phát triển thị trường OTC Việt Nam tế (1929, 1987 1997) là một minh chứng điển hình cho việc rút vốn ạt dẫn đến khủng hoảng thị trường chứng khoán IV CÁC NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN CỦA OTC Về bản chất, chứng khoán là “tư bản giá”, khác hẳn so với các loại hàng hoá thông thường khác, do đó, thị trường chứng khoánmột loại thị trường đặc biệt,... thành lập thị trường chứng khoán tập trung (Trung tâm giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh) Những chứng khoán còn lại chưa tham gia TTCK tập trung được giao dịch trên thị trường tự do, chưa có sự quản lý của Nhà nước, tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau, hoạt động tại các quán cà phê hay trên 25 25 Nguyễn Hoàng - CKB - K7 Một số giải pháp hình thành phát triển thị trường OTC Việt Nam mạng... được hình thành theo nguyên tắc thoả thuận Nguyên tắc trung gian là căn bản cho việc tổ chức hoạt động của thị trường chứng khoán (thị trường chứng khoán tập trung thị trường OTC) Nguyên tắc này nhằm đảm bảo các loại chứng khoán được giao dịch là chứng khoán thực, thị trường chứng khoán hoạt động được lành mạnh, hợp pháp ngày càng phát triển, bảo vệ được lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư Bởi... trên thị trường chứng khoán được hưởng ưu đãi về thuế nên mức trả cổ tức hấp dẫn người đầu tư UBCKNN cũng đã cấp giấy phép hoạt động cho 80 công ty chứng khoán Tính đến tháng 12/2007, số tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng được mở tại các công ty chứng khoán là gần 200.000 Các công 21 Nguyễn Hoàng - CKB - K7 21 Một số giải pháp hình thành phát triển thị trường OTC Việt Nam ty chứng khoán. .. chợ” mua bán đó Chính cái chợ phát triển mang tính tự phát song song với chợ chính thức trên sàn Khi thị trường chính thức hoạt động thì thị trường tự do bên ngoài (tiền đề cho thị trường phi chính thức OTC) lại phát triển theo gần như một lúc 2 thị trường hoạt động Chính sự 24 24 Nguyễn Hoàng - CKB - K7 Một số giải pháp hình thành phát triển thị trường OTC Việt Nam mua bán cổ phần bên ngoài đã... các loại chứng khoán đã niêm yết (listed) trên sàn giao dịch, ngoại trừ có quy định khác - Về thủ tục chi phối việc mua bán, giao nhận hàng tiền cũng được áp dụng thống nhất (giống như cho Sở giao dịch) theo luật lệ về chứng khoán thị trường chứng khoán 19 Nguyễn Hoàng - CKB - K7 19 Một số giải pháp hình thành phát triển thị trường OTC Việt Nam Cách thức mua bán chứng khoán trên thị trường. .. CKB - K7 Một số giải pháp hình thành phát triển thị trường OTC Việt Nam gây khó khăn cho việc quản lý giá cả khi đưa vào niêm yết trên TTGDCK trong khi thị trường không có luật lệ để bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nhà đầu tư Do vậy, sự phát triển của thị trường tự do này sẽ gây bất bình đẳng trong môi trường đầu tư chứng khoán nói chung ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển ổn định lành . thị trường OTC ở Việt Nam và kinh nghiệm ở một số nước trên thế giới Chương III : Một số giải pháp hình thành và phát triển thị trường OTC ở Việt Nam. Một số giải pháp hình thành và phát triển thị trường OTC ở Việt Nam LỜI MỞ ĐẦU Thị trường chứng khoán là nơi luân chuyển và phân bổ các
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp hình thành và phát triển thị trường chứng khoán phi tập trung ở Việt Nam, Một số giải pháp hình thành và phát triển thị trường chứng khoán phi tập trung ở Việt Nam, Một số giải pháp hình thành và phát triển thị trường chứng khoán phi tập trung ở Việt Nam, Những tác động tích cực của OTC, Những mặt hạn chế của OTC, Nguyên tắc công khai Nguyên tắc trung gian, Hàng hố cho thị trường Các nhà mơi giới và các nhà tạo giá, Thực trạng hoạt động tại thị trường tự do, Những hạn chế và nguyên nhân, Một số mơ hình OTC trên thế giới, III MỘT SỐ GIẢI PHÁP HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN, Những nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn mơ hình OTC ở Việt Nam., Lựa chọn mơ hình OTC ở Việt Nam dựa trên kinh nghiệm của một số nước, Xây dựng hành lang pháp lý cho thị trường OTC, Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, công nghệ, Giải pháp về nguồn nhân lực

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay