Sử dụng phần mềm trong việc tự động hóa quá trình xử lý số liệu và lập báo cáo tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Liên Việt

53 377 0

Kaka Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 6,785 tài liệu

  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2015, 14:45

  LỜI CẢM ƠN Để viết một khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Sử dụng phần mềm trong việc tự động hóa quá trình xử lý số liệu và lập báp cáo tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Liên Việt” ngoài sự nổ lực của bản thân qua quá trình học tập còn có sự giúp đỡ rất nhiều của Thầy cô trong khoa Hệ thống thông tin kinh tế, cùng ban lãnh đạo cũng như cán bộ nhân viên trong công ty TNHH xây dựng và thương mại Liên Việt. Lời đầu tiên em chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô trong khoa Hệ thống thông tin đã tận tình truyền đạt kiến thức trong 4 năm học tập. Vốn kiến thức được tiếp thu trong quá trình học không chỉ là nền tảng cho quá trình nghiên cứu khóa luận mà còn là hành trang quý báu để em bước vào đời một cách vững chắc và tự tin. Tiếp đến, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Thầy giáo ThS. Nguyễn Đức Minh, người đã trực tiếp hướng dẫn em hoàn thành khóa luận. Em xin cảm ơn Thầy đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo và giúp đỡ em trong suốt quá trình viết khóa luận tốt nghiệp. Lời cuối cùng, em xin kính chúc toàn thể quý Thầy Cô trong khoa Hệ thống thông tin kinh tế luôn dồi dào sức khỏe, thành công trong sự nghiệp giảng dạy của mình. Do trình độ hiểu biết và thời gian còn hạn chế, bài khóa luận của em chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của các Thầy Cô giáo.  !"#$ %& Sinh viên thực hiện Nguyễn Văn Quang MỤC LỤC ST Tên Bảng biểu, sơ dồ hình vẽ Trang 1 '()*+,  1 1 1   T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21 22 23 24 25 -.,Mô hình hệ thống thông tin -.. Mô hình phân tích, thiết kế hệ thống thông tin -./. Sơ đồ tổ chức bộ máy Công ty -.* Biểu đồ tăng trưởng doanh thu của công ty -.+ Mô hình thực thể liên kết -.0 Mô tả quan hệ các thuộc tính trong Access -.1Giao diện quản lý thông tin nhân viên -.2 Giao diện quản lý thông tin khách hàng -.3 Giao diện quản lý sản phẩm -.,4 Giao diện quản lý thông tin hóa đơn -.,, Lập báo cáo về nhân viên -.,. Lập báo cáo về khách hàng -.,/ Lập báo cáo về sản phẩm -.,* Lập báo cáo về hóa đơn 5$.,. Tình hình tăng trưởng của công ty trong các năm 5$. Bảng nhân viên 5$./ Bảng khách hàng 5$.* Bảng sản phẩm 5$.+Bảng hóa đơn 11 13 26 29 38 41 42 42 43 44 45 45 46 46 27 39 39 40 40 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa của từ 2 '()*+,  2 2 2   TNHH OA CNTT CBNV KH SP HĐ VD HTTT Trách nhiệm hữu hạn Tự động hóa văn phòng Công nghệ thông tin Cán bộ nhân viên Khách hàng Sản phẩm Hóa đơn Ví dụ Hệ thống thông tin 3 '()*+,  3 3 3   PHẦN I: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.Tầm quan trọng, ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu : Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật và công nghệ hiện đại kéo theo đó là sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin. Công nghệ thông tin đã trở thành một ngành công nghiệp hàng đầu đối với những quốc gia phát triển trên thế giới, thông tin thực sự đã và đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong quá trình hội nhập, phát triển. Hiện nay các doanh nghiệp tại Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng thương mại, vai trò của tin học và sử dụng tin học lại càng có ý nghĩa đặc biệt. Nó giúp các doanh nghiệp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh và phát triển. Nhưng con người luôn là yếu tố trung tâm và sử dụng các tài nguyên khác cho quá trình phát triển. Có được nguồn nhân lực vững mạnh, tay nghề cao là sự đảm bảo thành công cho tất cả mọi tổ chức. Vì thế việc sử dụng phần mềm vào vấn đề tự động hóa quá trình xử lý số liệu và lập báo cáo của doanh nghiệp là việc làm giúp người quản lý dễ dàng kiểm soát hoạt động trong công ty. Công ty TNHH xây dựng và thương mại Liên Việt với chức năng chính là chuyên về cung cấp vật liệu hoàn thiện công trình như: cổng đúc hợp kim nhôm. Trang trí nội thất … và cung cấp xây dụng như: bơm hút cát, san lấp mặt bằng. Với hệ thống tổ chức của Công ty ngày càng mở rộng là công ty xây dựng nên việc kiểm soát quá trình xử lý số liệu và lập báo cáo của công ty sẽ giúp người quản lý dễ dàng hơn trong việc sắp xếp, quản lý phù hợp hơn. Công ty còn có nhiều thiếu xót trong việc kiểm soát cũng như nắm bắt quá trình xử lý số liệu và lập báo cáo, việc quản lý vẫn ở dạng tin học hóa cục bộ và chưa thống nhất. Thực tế hiện nay việc tự động hóa quá trình xử lý số liệu và lập báo cáo tại Công ty chỉ đuợc xây dựng và quản lý bằng tay gây khó khăn và mất nhiều thời gian cho cán bộ quản lý. Vì vậy, việc sử dụng phần mềm trong việc tự động hóa quá trình xử lý số liệu và lập báo cáo trong công ty để nâng cao vấn đề nắm bắt con người, tổ chức, nhân viên, lập báo cáo sản phẩm, xử lý sản phẩm của Công ty là cần thiết. 4 '()*+,    Do tầm quan trọng của vấn đề sử dụng phần mềm trong việc tự động hóa quá trình xử lý số liệu và lập báo cáo nên qua quá trình thực tập tốt nghiệp tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại Liên Việt, em tìm hiểu về quá trình xứ lý số liệu và lập báo cáo tại Công ty em quyết định lựa chọn đề tài: “ Sử dụng phần mềm trong việc tự động hóa quá trình xử lý số liệu và lập báo cáo tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Liên Việt”. Đề tài nhằm mục đích đi sâu vào việc sử dụng phần mềm access để tạo ra một phần mềm giúp người quản lý có thể dễ dàng kiểm soát quá tình xử lý số liệu và lập báo cáo trong công ty, cũng như phân tích những mặt mạnh và điểm yếu còn tồn tại để khắc phục, bổ sung, giúp cho công ty phát triển hơn 1.2. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu : Việc sử dụng phần mềm vào hoạt động kinh doanh sản xuất trong mỗi doanh nghiệp giúp người quản lý dễ dàng kiểm soát hơn. Đặc biệt sử dụng phần mềm trong việc tự động hóa quá trình xử lý số liệu và lập báo cáo có vai trò vô cùng quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do nhận thấy tầm quan trọng của việc sử dụng phần mềm vào hoạt động kinh doanh sản xuất nên đã có nhiều công trình nghiên cứu liên quan tới việc sử dụng hay ứng dụng phần mềm vào một vấn đề của công ty như: Tuyển tập báo cáo Hội sinh viên nghiên cứu khoa học của nhóm sinh viên: Huỳnh Đức Dũng, Nguyễn Thị Khế, Lê Thị Thu Hiền- Ngành Kế toán – Tin học, Trường cao đẳng công nghệ thông tin với đề tài “Ứng dụng access trong công tác quản lý nhân sự và kế toán tiền lương”. Đề tài đã đưa ra một số lý luận về hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của hệ thống thông tin,định nghĩa về access. Trên cơ sở lý luận nhóm đã xây dưng được một chương trình quản lý nhân sự và kế toán tiền lương cơ bản bằng access đáp ứng được một số yêu cầu của các doanh nghiệp trong việc ứng dụng phần mềm vào quản lý nhân sự và kế toán tiền lương. Tuy nhiên đề tài mới chỉ thực hiện được một phần của kế toán tiền lương và phần mềm quản lý nhân sự chưa hoàn thiện, giao diện chưa được đẹp. Khóa luận tốt nghiệp của Nguyễn Chí Cường, Khoa Công nghệ thôn tin, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM, 2009, với đề tài “ Xây dựng ứng dụng Quản lý hàng hóa công nợ tại công ty Nam Mai”. Đề tài đã nêu được 5 '()*+,    tổng quan về vấn đề hàng hóa của Công ty từ đấy đưa ra được những thuận lợi và khó khăn trong việc quản lý hàng hóa của công ty. Trong đề tài còn nêu ra được khái niệm hệ thống, hệ thống thông tin các phương pháp luận cơ bản để thiết kế và xây dựng ứng dụng quản lý hàng hóa công nợ tại công ty.Tuy nhiên, đề tài mới chỉ thực hiện được công việc quản lý số liệu về hàng hóa của công ty chưa quản lý rộng được nhiều mặt khác của công ty Tuy nhiên các đề tài ấy còn các vấn đề như: chưa nêu bật tầm quan trọng ý nghĩa, các đánh giá, phân tích thực trạng ứng dụng quản lý còn chung chung chưa nêu rõ ưu điểm, nhược điểm của các đề tài. Do đó, các đề tài thiếu tính thực tiễn chưa đáp ứng được nhu cầu của các nhà quản lý. Công ty TNHH xây dựng và thương mại Liên Việt sau 8 năm thành lập và phát triển lĩnh vực phát triển các sản phẩm hoàn thiện xây dựng và xây dựng các công trình đã và đang ngày càng dành được uy tín trên thị trường. Trước kia, khi Công ty chưa mở rộng lĩnh vực hoạt động của mình quá trình xử lý số liệu và lập báo cáo của công ty đang phải sử dụng thủ công, làm mất thời gian và công sức rất nhiều của người quản lý. Hiện nay, Công ty đang ngày càng mở rộng lĩnh vực hoạt động của mình. Để có thể đáp ứng cho phát triển Công ty thì yếu tố quan trọng đóng vai trò quyết định chính là các hoạt động về nhân sự - tổ chức, sản phẩm, tài chính, khách hàng Muốn vậy tổ chức phải tiến hành: kế hoạch hóa nhân lực; phân tích, thiết kế công việc; biên chế nhân lực; tuyển mộ, tuyển chọn, các chế độ đãi ngộ, chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho người lao động, an toàn lao động và điều kiện việc làm,kế hoạch bán hàng.chăm sóc khách hàng, quảng cáo sản phẩm Tuy nhiên, việc quản lý số liệu và lập báo cáo của ông ty TNHH xây dựng và thương mại Liên Việt còn thực hiện khá thủ công với hệ thống cơ sở vật chất công nghệ thông tin còn nhiều hạn chế. Bởi vậy, nhằm nâng cao hiệu quả quá trình xử lý số liệu và lập báo cáo của Công ty em đã lựa chọn đề tài “Sử dụng phần mềm trong việc tự động hóa quá trình xử lý số liệu và lập báo cáo tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Liên Việt” 1.3. Mục tiêu nghiên cứu : Việc sử dụng phần mềm vào quá trình xử lý số liệu và lập báo cáo về tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Liên Việt nhằm các mục đích sau : - Quản lý tốt hồ sơ nhân viên. - Giúp người quản lý dễ dàng kiểm soát được các sản phẩm của công ty. 6 '()*+,    - Cung cấp thông tin nhân viên phản ánh có hệ thống, khái quát và chi tiết vấn đề có liên quan đến đội ngũ nhân sự trong của công ty. - Quản lý tốt khách hàng của công ty - Giúp người quản lý kiểm soát tốt các báo cáo và các số liệu về sản phẩm, khách hàng, nhân viên, hóa dơn của công ty Trên cơ sở thông tin của từng phòng ban,từng sản phẩm cán bộ quản lý thực hiện các công việc sau: + Xây dựng hệ thống chương trình lưu trữ, tra cứu nhanh các thông tin với độ chính xác, tin cậy cao trong thời gian nhanh nhất. + Cung cấp nhanh chóng, đầy đủ chính xác thông tin theo yêu cầu của cán bộ quản lý, các cấp lãnh đạo có liên quan. + Xem trên màn hình các biểu mẫu báo cáo tổng quát hay chi tiết và in báo cáo hóa dơn Do đó mục đích của đề tài này là xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất cho việc quản lý và lưu trữ những thông tin về quá trình xử lý số liệu và lập báo cáo của công ty TNHH xây dựng và thương mại Liên Việt giúp cho việc kiểm soát của cán bộ quản lý chính xác và nhanh chóng. Chương trình cho phép lưu trữ, thống kê, tra cứu, in các báo cáo theo yêu cầu của cán bộ quản lý 1.4. Cơ sở để nghiên cứu đề tài: Dựa trên cơ sở chủ yếu sau: - Những yêu cầu cụ thể về công việc của người quản lý của công ty. - Những góp ý đề nghị thêm của bản thân để làm cho việc sử dụng phần mềm thông dụng hơn với người quản lý của công ty. 1.5. Phương pháp nghiên cứu : Đề tài nghiên cứu sử dụng một số phương pháp sau: - Phương pháp quan sát: Quan sát quá trình làm việc của người quản lý công ty để tìm hiểu về cách thức lập báo cáo và xử lý số liệu của công ty. Từ đó giúp em có thể nắm bắt được cách sử lý công việc hiện tại của người quản lý để có thể đưa ra giải pháp cải thiện hiện trạng. - Phương pháp nghiên cứu tài liệu:Từ những tài liệu như : Hóa đơn giao dịch, phiếu thanh toán, báo cáo tổng kết hàng tuần, hàng tháng, lịch làm việc tuần của ca nhân hay nhóm cá nhân em đưa ra kết luận về cách xử lý số liệu và lập báo cáo tại công ty. 7 '()*+,    1.6. Kết cấu khóa luận : Ngoài Lới cảm ơn, Mục lục, Danh mục bảng biểu, Danh mục từ viết tắt, Kết luận, Tài liệu tham khảo, kết cấu khóa luận bao gồm ba phần : Phần 1: Tổng quan về vấn đề nghiên cứu. Phần 2 : Cơ sở lý luận thực trạng Sử dụng phần mềm trong việc tự động hóa quá trình xử lý số liệu và lập báo cáo tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Liên Việt. Phần 3 : Sử dụng phần mềm trong việc tự động hóa quá trình xử lý số liệu và lập báo cáo tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Liên Việt 8 '()*+,    PHẦN II : CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM TRONG VIỆC TỰ ĐỘNG HÓA QUÁ TRÌNH XỬ LÝ SỐ LIỆU VÀ LẬP BÁO CÁO TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LIÊN VIỆT 1. Về cơ sở lý luận : Ứng dụng phần mềm ở đây có thể hiểu là chúng ta sử dụng một phần mềm để thiết kế ra một chương trình (hay tạo ra một hệ thống thông tin để quản lý) từ đó ta sử dụng chương trình ấy ứng dụng vào việc tự động hóa. 1.1. Một số khái niện và định nghĩa cơ bản : ,,,67 8 9:;<=>?@ • Khái niệm và phân loại phần mềm (Software) Phần mềm (Software) là : một tập hợp những câu lệnh được viết bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình theo một trình tự xác định nhằm tự động thực hiện một số chức năng hoặc giải quyết một vấn đề tính toán nào đó. Phần mềm thực hiện các chức năng của nó bằng các chỉ thị trực tiếp đến phần cứng hoặc bằng cách cung cấp dữ liệu để phục vụ các chương trình hay phần mềm khác. Phần mềm là một khái niệm trừu tượng, nó khác với phần cứng ở chỗ là “ Phần mềm không thể sờ hay đụng vào ” và nó phải có phần cứng mới thực thi được. Phần mềm mang lại cho con người sự tự động hóa nhằm tiết kiệm thời gian đồng thời sản xuất phần mềm cũng mang tính cạnh tranh nhằm đưa nền công nghệ phát triển ngày một lớn mạnh hơn. Có thể phân loại phần mềm theo phương thức hoạt động như : - phần mềm hệ thống : dùng để vận hành máy tính và các phần cứng máy tính VD : Windows, Linux… Đây là các loại phần mềm mà hệ điều hành liên lạc với chúng để điều khiển và quản lý các thiết bị phần cứng. - Phần mềm ứng dụng : để người sử dụng có thế hoàn thành một hay nhiều công việc nào đó. VD : Phần mềm văn phòng Microsoft Office, phần mềm doanh nghiệp, phần mềm trò chơi, phần mềm tiện ích… 9 '()*+,    Các phần mềm chuyển dịch mã bao gồm trình phiên dịch và trình phiên dịch: Các loại chương trình này sẽ đọc các câu lệnh từ mã nguồn được viết bởi các lập trình viên theo một ngôn ngữ lập trình và dịch nó sang dạng ngôn ngữ máy mà máy tính có thể hiểu được hay dịch nó sang một dạng khác như là một tậ tin đối tượng (object file) và các tập tin như viện(library file) mà các phần mềm khác có thể hiểu để vận hành máy tính thực thi các lệnh. • Đặc điểm của phần mềm : Trước đây để tạo ra chương trình máy tính người ta phải làm việc trực tiếp với các con số 0 hoặc 1 (sử dụng hệ số nhị phân), hay còn gọi là ngôn ngữ máy. Công việc này vô cùng khó khan, chiếm nhiều thời gian, ông sức và đặ biệt dễ gây ra lỗi. Để khắc phục nhược điểm này người ta đề xuất ra hợp ngữ, một ngôn ngữ cho phép thay thế dãy 0 hoặc 1 này bởi các từ gợi nhớ tiếng Anh. Tuy nhiên cải tiến này còn chưa thật thích hợp với đa số người dung máy tính,những người luôn mong muốn các lệnh chính là ý nghĩa của các thao tác mà nó mô tả. Vì vậy, ngay từ những năm 1950, người ta đã xây dựng những ngôn ngữ lập trình mà câu lệnh của nó gần với ngôn ngữ tự nhiên. Các ngôn ngữ này được gọi là các ngôn ngữ bậc cao. Chương trình máy tính thường được tạo ra bởi con người, những người này được gọi là lập trình viên, tuy nhiên cũng tồn tại những chương trình được sinh ra bởi các chươn trình khác. Chương trình máy tính thường được tạo ra bởi con người, những người này được gọi là lập trình viên, tuy nhiên cũng tồn tại những chương trình được sinh ra bởi các chươn trình khác. ,,.ABC#-@ABCD'E#-@ • Tự động hóa : là việc sử dụng các hệ thống kiểm soát như máy tính để kiểm soát máy móc thiết bị giảm bớt sự cần thiết phải can thiệp của con người. Trong phạm vi điều chỉnh của công nghiệp hóa, tự động hóa là một bước kế tiếp của cơ giới hoá. Trong khi cơ giới hoá mang lại cho con người khả năng vận hành máy móc thiết bị để giúp cho các cơ cấu vật lý hoạt động theo yêu cầu công việc, thì tự động hóa lại làm giảm thiểu rất nhiều nhu cầu về sự giám sát cần thiết cũng như trí tuệ của con người. Các quy trình và hệ thống đều có thể được tự động hoá. • Tự động hóa văn phòng : 10 '()*+,  [...]... lập báo cáo đáp ứng được các yêu cầu đã đặt ra giúp cho quá trình quản lý số liệu và lập báo cáo trong Công ty TNHH xây dựng và thương mại Liên Việt một cách hiệu quả PHẦN III : ỨNG DỤNG PHẦN MỀM TRONG VIỆC TỰ ĐỘNG HÓA QUÁ TRÌNH XỬ LÝ SỐ LIỆU VÀ LẬP BÁO CÁO TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LIÊN VIỆT 1.Khảo sát hiện trạng : Hệ thống sử dụng phần mềm quản lý số liệu và lập báo cáo xây dựng cho Công. .. trạng sử dụng phần mềm trong việc tự động hóa quá trình xử lý số liệu và lập báo cáo tại công ty: 32 SVTH : Nguyễn Văn Quang – K45S1 GVHD : Th.S Nguyễn Đức Minh Khóa luận tốt nghiệp 2.2.1 Cách thức ứng dụng phần mềm vào việc tự động hóa quá trình xử lý số liệu và lập báo cáo tại công ty Ứng dụng phần mềm vào việc tự động hóa là mục tiêu lâu dài và là mục đích phấn đấu của công ty TNHH xây dựng và thương. .. thương mại Liên Việt Trong quá trình phát triển công ty luôn đưa ra các “Chính sách mới về tự động hóa tin học trong quá trình xử lý số liệu và lập báo cáo để tạo ra được cơ chế tự động hóa vấn đề tin học cho Công ty nhằm đạt được các mục đích sau: - Sử dụng phần mềm để quản lý số liệu cần thiết của công ty - Sử dụng phần mềm để quản lý hệ thống báo cáo về mức độ hoàn thành công việc, quá trình làm việc. .. Minh Khóa luận tốt nghiệp 2 Thực trạng về việc sử dụng phần mềm trong quá trình tự động hóa xử lý số liệu và lập báo cáo tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Liên Việt 2.1.1 Giới thiệu chung về công ty : Giới thiệu chung : Tên đơn vị viết bằng Tiếng Việt: Công ty TNHH xây dựng và thương mại Liên Việt Tên đơn vị viết bằng Tiếng Anh: Liên Việt Trading and Construction Company Limited Trụ sở chính : Số. .. nhân trong một tập thể đoàn kết dẫn dắt tới thành công của công ty - Hiện nay theo khảo sát thì công ty vẫn chưa có phần mềm nào chuyên dụng để quản lý số liệu và lập báo cáo, việc quản lý vẫn ở dạng tin học hóa cục bộ và chưa thống nhất, chưa hình thành rõ ràng một hệ thống quản lý số liệu và lập báo cáo Thực tế hiện nay việc quản lý số liệu và lập báo cáo tại Công ty chỉ đuợc xây dựng và quản lý trên... với những phần mềm rất hữu dụng vào trong quản lý mà hiện nay công ty vẫn đang quản lý, lưu trữ số liệu và lập báo cáo trên sổ sách giấy tờ, và sự truyền tải thông tin dùng nhiều bằng con đường qua lại giữa các phòng ban với sự trợ giúp của máy điện thoại nên gặp nhiều bất cập trong công tác quản lý Quy trình và thu thập xử lý số liệu và lập báo cáo của Công ty Liên Việt vẫn làm bằng thủ công nên mất... lý như: theo dõi số liệu hay lập báo cáo về một vấn đề nào đó vẫn chỉ thực hiện thủ công trên giấy Vì vậy, yêu cầu cấp thiết hiện nay là xây dựng được hệ thống thông tin quản lý số liệu và lập báo cáo đáp ứng được nhu cầu quản lý của Công ty 2.3 Đánh giá thực trạng 2.3.1 Những thuận lợi của quá trình quản lý số liệu và lập báo cáo ở Công ty Hạ tầng kỹ thuật CNTT trong Công ty có mức độ triển khai và. .. : Th.S Nguyễn Đức Minh Khóa luận tốt nghiệp - Công ty Liên Việt không chỉ chú trọng phát triển về lĩnh vực thi công công trình, công ty còn phát triển mạnh về khai thác và kinh doanh vè vật liệu xây dựng để có thể chủ động trong việc cung cấp các công trình do công ty trúng thầu 2.1.3 Cơ cấu tổ chức của công ty cổ TNHH xây dựng và thương mại Liên Việt Cơ cấu tổ chức của công ty được thể hiện theo hình... huyết đã cùng nhau góp vốn, góp sức thành lập Công ty có tên gọi: "Công ty TNHH xây dựng và Thương mại Liên Việt Công ty TNHH xây dựng và Thương mại Liên Việt được thành lập và hoạt động kinh doanh theo phương châm “Giải pháp tối ưu của khách hàng”, lấy chất lượng sản phẩm dịch vụ, ứng dụng công nghệ mới và đảm bảo tiến độ là kim chỉ nam cho công tác quản lý và điều hành, đảm bảo kinh doanh phát triển,... TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÒNG KINH DOANH PHÒNG HÀNH CHÍNH- NHÂN SỰ Hình 2.3 Sơ đồ tổ chức công ty TNHH xây dựng và thương mại Liên Việt * Chức năng các phòng ban tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Liên Việt Bộ máy của Công ty được tổ chức theo mô hình trực tuyến- chức năng Giữa ban lãnh đạo và các bộ phận phòng ban trong Công ty có mối quan hệ chức năng, hỗ trợ lẫn - nhau Tổ chức bộ máy của Công ty bao
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng phần mềm trong việc tự động hóa quá trình xử lý số liệu và lập báo cáo tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Liên Việt, Sử dụng phần mềm trong việc tự động hóa quá trình xử lý số liệu và lập báo cáo tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Liên Việt, Sử dụng phần mềm trong việc tự động hóa quá trình xử lý số liệu và lập báo cáo tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Liên Việt, Về cơ sở lý luận :, Thực trạng về việc sử dụng phần mềm trong quá trình tự động hóa xử lý số liệu và lập báo cáo tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Liên Việt, Phân tích hệ thống sử dụng phần mềm :, Thiết kế phần mềm với các giao diện :, Một số giải pháp nhằm nâng cao việc sử dụng phần mềm trong việc tự động hóa quá trình xử lý số liệu và lập báo cáo tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Liên Việt :

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay