Chuyển đổi sang nền kinh tế xanh ở một số nước EU và gợi mở cho Việt Nam

102 644 1
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2015, 12:37

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THỊ THU HƯƠNG CHUYỂN ĐỔI SANG NỀN KINH TẾ XANH Ở MỘT SỐ NƯỚC EU VÀ GỢI MỞ CHO VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI Hà Nội - 2012 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THỊ THU HƯƠNG CHUYỂN ĐỔI SANG NỀN KINH TẾ XANH Ở MỘT SỐ NƯỚC EU VÀ GỢI MỞ CHO VIỆT NAM Chuyên ngành: KTTG&QHKTQT Mã số : 60 31 07 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN MẠNH HÙNG Hà Nội - 2012 MỤC LỤC Danh mục các ký hiệu viết tắt i Danh mục các bảng iii Danh mục các hình vẽ, biểu đồ, sơ đồ iv MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CHUYỂN ĐỔI SANG NỀN KINH TẾ XANH 10 1.1. Cơ sở lý luận của chuyển đổi sang nền kinh tế xanh. 10 1.1.1. Khái quát về kinh tế học “xanh” và nền kinh tế "xanh. 10 1.1.2. Sự hình thành của lý thuyết kinh tế xanh 10 1.1.3. Những nội dung cơ bản của kinh tế học xanh hiện nay 15 1.1.4. Tính tất yếu của việc lựa chọn chuyển đổi sang nền kinh tế xanh 16 1.2. Mô hình phổ biến và khung khổ lý thuyết về nền kinh tế xanh 19 1.2.1. Những quan điểm về mô hình nền kinh tế xanh 19 1.2.2. Những quan điểm về tăng trưởng xanh 22 1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá mức độ xanh của nền kinh tế 23 1.3. Lộ trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh 24 1.4. Các yếu tố tác động đến việc chuyển đổi sang nền kinh tế xanh 27 1.4.1. Các yếu tố thúc đẩy xu hướng chuyển dịch sang nền kinh tế xanh 27 1.4.2. Các yếu tố cản trở việc chuyển đổi sang nền kinh tế xanh 29 CHƯƠNG 2: CHUYỂN ĐỔI SANG NỀN KINH TẾ XANH Ở MỘT SỐ NƯỚC EU 32 2.1. Khái quát chung về xu hướng chuyển đổi sang nền kinh tế xanh ở EU 32 2.1.1. Bối cảnh ban đầu của xu thế chuyển đổi 32 2.1.2. Các đặc điểm nổi bật của xu hướng chuyển sang nền kinh tế xanh ở EU. 34 2.2. Thực trạng chuyển đổi sang nền kinh tế xanh ở một số nước EU 44 2.2.1. Lộ trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh 44 2.2.2. Thực trạng chuyển đổi sang nền kinh tế xanh ở một số nước EU 45 2.3. Nghiên cứu trường hợp: Chuyển đổi sang kinh tế xanh ở Đức 54 2.3.1. Bối cảnh ban đầu của quá trình chuyển đổi 54 2.3.2. Thực trạng quá trình chuyển đổi và chính sách. 55 2.3.3. Đánh giá quá trình chuyển đổi sang kinh tế xanh của Đức 62 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GỢI MỞ CHUYỂN ĐỔI KINH TẾ THEO HƯỚNG XANH CỦA VIỆT NAM 66 3.1. Việt Nam trước xu thế chuyển đổi sang nền kinh tế xanh của thế giới 66 3.1.1. Sự cần thiết phải chuyển đổi sang nền kinh tế xanh của Việt Nam 66 3.1.2. Những cơ hội và thách thức đối với việc chuyển đổi sang nền kinh tế xanh của Việt Nam 70 3.2. Quan điểm và một số kiến nghị về giải pháp chuyển đổi sang nền kinh tế xanh rút ra từ kinh nghiệm của EU 73 3.2.1. Một số quan điểm 73 3.2.2. Một số kiến nghị về giải pháp chính sách 77 KẾT LUẬN 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 i DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt 3GF Global Green Growth Forum Diễn đàn tăng trưởng xanh toàn cầu BaU Business as Usual Kinh doanh thông thường BĐKH Biến đổi khí hậu BVMT Bảo vệ môi trường CDM Clean Development Mechanism Cơ chế phát triển sạch CO2 Carbon dioxide Các bon CNH, HĐH Công nghiệp hoá, hiện đại hoá DDT Dichloro-diphenyl- dichloroethane Thuốc trừ sâu EACP East Asia Climate Partnership Hiệp hội Khí hậu Đông Á EC European Commission Ủy ban châu Âu EDP Environmental Declaration Products Hệ thống sản phẩm công bố về môi trường EPR Extended Producer Responsibility Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất ETR Eco Tax Reform Cải cách thuế sinh thái EU European Union Liên minh châu Âu GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội GEI Green Economy Initiative Sáng kiến về nền kinh tế xanh GGEI Global Green Economy Index Chỉ số nền kinh tế xanh toàn cầu GGGI Global Green Growth Institute Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu ii Từ viết tắt Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt GGND Global Green New Deal Thỏa thuận xanh mới toàn cầu GHG Greenhouse Gas Khí nhà kính IEA International Energy Agency Cơ quan Thông tin năng lượng IEA International Energy Agency Cơ quan năng lượng quốc tế IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change Hội đồng liên chính phủ về Biến đổi khí hậu PTBV Phát triển bền vững LHQ Liên hợp quốc MDG Millennium Development Goal Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ OECD Organization for Economic Co- operation and Development Tổ chức hợp tác kinh tế và phát triển PV Photovoltaic Quang điện R&D Research and Development Nghiên cứu và phát triển SBCI Sustainable Buildings and Climate Initiatives Sáng kiến Xây dựng bền vững UNCSD/ Rio +20 United Nations Conference on Sustainable Development Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Phát triển bền vững UNDP United Nations Development Programme Chương trình phát triển Liên hợp quốc UNEP United Nations Environment Programme Chương trình môi trường Liên Hợp Quốc UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu iii DANH MỤC CÁC BẢNG STT Số hiệu Nội dung Trang 1 Bảng 2.1 Những gói kích thích kinh tế toàn cầu và Đầu tư xanh (tính đến tháng 1/2009) 36 iv DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ STT Số hiệu Nội dung Trang 1 Hình 1.1 Bộ tiêu chí đo Chỉ số nền kinh tế xanh toàn cầu (GGEI) năm 2011 24 2 Hình 1.2 Các yếu tố cản trở thực hiện tăng trưởng xanh 30 1 MỞ ĐẦU 1. Sự cần thiết và ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu. Trong thời gian qua, các quốc gia trên thế giới phải đối mặt với một tình hình chung đó là các thách thức do hậu quả của các cuộc khủng hoảng kinh tế, xã hội xảy ra liên tiếp tại nhiều quốc gia. Cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu đã làm bộc lộ những mâu thuẫn, rủi ro khó lường của các mô hình kinh tế hiện tại và đặt ra yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng và tái cấu trúc kinh tế để tạo lập lại nền tảng cho sự phát triển bền vững. Tình trạng càng trở nên trầm trọng hơn trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp, dân số thế giới ngày càng tăng cao kéo theo nhu cầu về nước, đất, nơi cư trú, năng lượng cũng tăng nhanh chưa từng có. Cùng với đó, quá trình phát triển kinh tế chưa chú ý đến môi trường, tài nguyên ngày càng cạn kiệt, giá trị vốn tư bản tự nhiên chưa được định giá đúng và đủ, lãng phí tài nguyên trong sản xuất và tiêu dùng đang là những thách thức lớn đối với các quốc gia. Những thách thức này mang một ý nghĩa quan trọng, đặt ra nhu cầu tìm kiếm những công cụ mới và chuyển đổi mô hình tăng trưởng hiện có để giải quyết hiệu quả các vấn đề mà thế giới đang phải đối mặt. Tuy nhiên, có một thực tế rằng, nếu như việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng và tái cấu trúc kinh tế chỉ bó hẹp trong phương thức phát triển truyền thống, vốn đặt sức ép quá lớn lên các nguồn lực tự nhiên, thì nó đang trở nên không còn phù hợp. Tăng trưởng kinh tế chủ yếu chú trọng vào mặt “hiệu quả – lợi nhuận” đơn thuần của các hoạt động sản xuất, kinh doanh, mà ít tính đến các chi phí phải đầu tư để ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm và bảo vệ môi trường đang tạo ra sự tàn phá nhiều hơn là của cải thực. Bằng chứng là, nó đang gây ra những 2 chu kỳ suy thoái kinh tế, khủng hoảng sinh thái trầm trọng và biến đổi khí hậu toàn cầu. Mô hình phát triển kinh tế hiện tại dường như không còn phù hợp nữa đối với mục tiêu phát triển bền vững. Vì vậy, một phương diện chuyển đổi quan trọng không thể không nhắc đến là xu hướng phát triển “xanh” trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang trở thành một thách thức lớn đối với sự tồn vong của nhân loại. Trong gần hai thập kỷ qua, kể từ khi Chương trình nghị sự 21 (Agenda 21) được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh trái đất (Hội nghị của Liên hợp quốc về môi trường và phát triển) ở Rio de Janerio năm 1992, phát triển xanh nhằm chống biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường đã trở thành một trong những mục tiêu phát triển hàng đầu của tất cả các nước, từ các nước phát triển cho đến các nước đang phát triển. Đến nay, thực tế cho thấy tăng trưởng xanh đã được xác định là trọng tâm trong chính sách phát triển quốc gia của nhiều nước trên thế giới trong nỗ lực đạt được sự phát triển bền vững. Trong đó, đáng chú ý nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản ở châu Á, Đức, Anh, Pháp, Hà Lan ở châu Âu đã đi tiên phong trong việc thúc đẩy tăng trưởng xanh với nhiều nội dung quan trọng thể hiện sự cam kết mạnh mẽ hướng tới nền kinh tế xanh. Bối cảnh hậu khủng hoảng hiện nay cho thấy yêu cầu cần có những thay đổi mạnh mẽ hơn nữa để hướng tới một nền kinh tế xanh của nhân loại. Những thay đổi này không chỉ đơn thuần về mặt nhận thức mà còn phải cả thực tiễn hành động: từ chuyển đổi mô hình công nghiệp hóa, hạn chế khai thác tài nguyên thiên nhiên, phát triển các ngành công nghệ cao, thay đổi phương thức sử dụng năng lượng, xây dựng các thể chế mới cho nền kinh tế cho đến thay đổi thói quen tiêu dùng và cả những thành phố, tòa nhà nơi người ta sinh sống và làm việc v.v [...]... số gợi mở về chính sách cho Việt Nam - Nhiệm vụ nghiên cứu i) Tìm hiểu cơ sở lý luận trong chuyển đổi sang nền kinh tế xanh ii) Tìm hiểu những đặc điểm của xu hướng chuyển đổi sang nền kinh tế xanh ở EU trong thời kỳ hậu khủng hoảng iii) Rút ra một số gợi mở cho Việt Nam 4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu của đề tài là : Chuyển đổi sang nền kinh tế xanh ở một số nước EU và. .. nước đi trước và khả năng áp dụng của các nước đi sau Đây cũng là một trong những ưu tiên trọng điểm của cộng đồng các nhà tài trợ cho Việt Nam 3 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu - Mục đích nghiên cứu của đề tài: “ Chuyển đổi sang nền kinh tế xanh ở một số nước EU và gợi mở cho Việt Nam nhằm tìm hiểu xu thế chuyển đổi sang nền kinh tế xanh ở một số nước EU, kinh nghiệm của Đức và từ đó rút ra một số. .. trưởng xanh trên thế giới - Phân tích xu thế chuyển đổi sang nền kinh tế xanh ở EU, đặc biệt sau thời kỳ hậu khủng hoảng 8 - Rút ra một số gợi mở cho Việt Nam 7 Bố cục của luận văn Luận văn ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, nội dung gồm có 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận của chuyển đổi sang nền kinh tế xanh Chương 2: Thực trạng chuyển đổi sang nền kinh tế xanh ở EU, Chương 3: Một số gợi. .. nay? 2) Những đặc điểm nổi bật của xu hướng tăng trưởng xanh ở EU và hàm ý cho việc chuyển đổi sang nền kinh tế xanh của Việt Nam là gì? 3 3) Việt Nam cần làm gì để có những bước đi phù hợp, đúng đắn trong lộ trình phát triển xanh và bền vững? Trên cơ sở đó, tác giả đã chọn chủ đề: Chuyển đổi sang nền kinh tế xanh ở một số nước EU và gợi mở cho Việt Nam, làm đề tài luận văn nghiên cứu 2 Tổng quan tình... số gợi mở cho chuyển đổi kinh tế theo hướng xanh của Việt Nam 9 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CHUYỂN ĐỔI SANG NỀN KINH TẾ XANH 1.1 Cơ sở lý luận của chuyển đổi sang nền kinh tế xanh 1.1.1 Khái quát về kinh tế học xanh và nền kinh tế "xanh Những năm cuối thế kỷ 20 và thập niên đầu của thế kỷ 21 đã chứng kiến nhiều biến động cả về kinh tế, chính trị cũng như trên nhiều phương diện khác của đời sống xã... nhưng có phân biệt và sự cần thiết đối với các nước để có thể làm cho quá trình chuyển đổi sang một nền kinh tế xanh ở tốc độ của riêng của mỗi nước và trên con đường riêng của họ Thực tế cho thấy, chưa có một lộ trình thống nhất nào trên thế giới cho việc chuyển đổi từ nền kinh tế nâu” sang nền kinh tế xanh Điều này vẫn đang được tranh luận và có những quốc gia đã đưa ra những gợi ý về lộ trình... cho việc chuyển đổi sang một nền kinh tế xanh và công bằng là việc tạo ra các lộ trình nền kinh tế xanh Đây là những kế hoạch chuyển tiếp với các mục tiêu cụ thể, mục tiêu và hành động ở cấp quốc gia và quốc tế, để thúc đẩy phối hợp và gắn kết chính sách Quốc tế Phân tích vị thế quốc gia đã cho thấy khái niệm nền kinh tế xanh" rất khác nhau [56] Trong khi nhiều quốc gia phát triển ủng hộ, một số nước. .. trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; 2 Thiết lập các thể chế cho nền kinh tế xanh; 3 Thay đổi nhận thức xã hội - Thời gian nghiên cứu: từ năm 2000, đặc biệt sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu - Không gian nghiên cứu : chuyển đổi sang nền kinh tế xanh ở một số nước EU, tập trung nghiên cứu trường hợp của Đức 5 Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu tại chỗ và thư viện Nghiên cứu mang tính chất định tính và. .. tin, giáo dục) - Khuyến khích các nước để tạo thử nghiệm các cách thức mới để tổ chức nền kinh tế của họ 1.4 Các yếu tố tác động đến việc chuyển đổi sang nền kinh tế xanh 1.4.1 Các yếu tố thúc đẩy xu hướng chuyển dịch sang nền kinh tế xanh Quá trình phân tích ở các phần trước đã cho thấy có rất nhiều yếu tố thúc đẩy và ủng hộ cho xu hướng chuyển dịch sang nền kinh tế xanh, trong đó được tóm lại trong... Việt Nam trước xu thế chuyển đổi sang nền kinh tế xanh của thế giới Mặc dù phát triển bền vững và bảo vệ môi trường đã trở thành một trong những nội dung trọng tâm của các Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội trong giai đoạn 2001-2010 và 2011-2020, các nghiên cứu hiện nay vẫn chưa trả lời tốt câu hỏi: Việt Nam nên tiếp cận với nền kinh tế xanh như thế nào? Có thể nói, trong xu thế chuyển đổi sang nền . sang nền kinh tế xanh ở một số nước EU và gợi mở cho Việt Nam nhằm tìm hiểu xu thế chuyển đổi sang nền kinh tế xanh ở một số nước EU, kinh nghiệm của Đức và từ đó rút ra một số gợi mở về. Thực trạng chuyển đổi sang nền kinh tế xanh ở một số nước EU 44 2.2.1. Lộ trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh 44 2.2.2. Thực trạng chuyển đổi sang nền kinh tế xanh ở một số nước EU 45 2.3 Một số gợi mở cho chuyển đổi kinh tế theo hướng xanh của Việt Nam 10 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CHUYỂN ĐỔI SANG NỀN KINH TẾ XANH 1.1. Cơ sở lý luận của chuyển đổi sang nền kinh tế
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyển đổi sang nền kinh tế xanh ở một số nước EU và gợi mở cho Việt Nam, Chuyển đổi sang nền kinh tế xanh ở một số nước EU và gợi mở cho Việt Nam, Chuyển đổi sang nền kinh tế xanh ở một số nước EU và gợi mở cho Việt Nam, CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CHUYỂN ĐỔI SANG NỀN KINH TẾ XANH, CHƯƠNG 2: CHUYỂN ĐỔI SANG NỀN KINH TẾ XANH Ở MỘT SỐ NƯỚC EU, CHƯƠNG 3:MỘT SỐ GỢI MỞ CHUYỂN ĐỔI KINH TẾ THEO HƯỚNG XANH CỦA VIỆT NAM, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn