Đất đai nhóm 2 _ Phong Thu Phạm.doc

6 404 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2012, 23:51

Đất đai nhóm 2 _ Phong Thu Phạm.doc . với thu đất đai như thu chuyển quyền sử dụng đất, thu sử dụng đất. Chính sách thu đất đai nhằm điều tiết, phân phối lại các khoản thu nhập từ đất đai. chính đối với đất đaiTheo quy định tại Điều 54 Luật đất đai năm 20 03 và các quy định cụ thể hoá về tài chính đất đai thì khoản thu từ đất đai cho ngân sách
- Xem thêm -

Xem thêm: Đất đai nhóm 2 _ Phong Thu Phạm.doc, Đất đai nhóm 2 _ Phong Thu Phạm.doc, Đất đai nhóm 2 _ Phong Thu Phạm.doc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn