Bài giảng Hình học 9 chương 3 bài 10 Diện tích hình tròn, hình quạt tròn

15 435 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 16:38

DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN BÀI GIẢNG MÔN TOÁN 9 – BÀI 10 [...].. .Bài tập 2: Một chiếc quạt có các kích thước như hình vẽ Hãy tính diện tích phần giấy của chiếc quạt Giải: Diện tích hình quạt có bán kính R1 = 14cm là: π 142.120 196 π S1 = = (cm 2 ) 36 0 3 Diện tích hình quạt có bán kính R2 = 4cm là: π 42.120 16π S2 = = (cm 2 ) 36 0 3 Diện tích phần giấy của chiếc quạt là: S = S1 − S 2 = 196 π 16π − = 60π (cm 2 ) 3 3 Đáp số: 60π cm2 HƯỚNG DẪN BÀI TẬP VỀ NHÀ Bài 80 /98 ... cách buộc: • Mỗi dây thừng dài 20 m • Một dây thừng dài 30 m và dây thừng kia dài 10 m Hỏi với cách buộc nào thì diện tích cỏ mà cả hai con dê có thể ăn được sẽ lớn hơn ? A 20m 20m B A 10m B 30 m 30 m D 40m C 30 m D 40m C Dặn dò: - Học bài - Làm bài 77, 78, 80 SGK trang 98 - Xem trước phần luyện tập Bài học đến đây kết thúc Cảm ơn quí thầy cô và các em học sinh ... NHÀ Bài 80 /98 (SGK) Một vườn cỏ hình chữ nhật ABCD có AB = 40 m, AD = 30 m Người ta muốn buộc hai con dê ở hai góc vườn A, B Có hai cách buộc: • Mỗi dây thừng dài 20 m • Một dây thừng dài 30 m và dây thừng kia dài 10 m Hỏi với cách buộc nào thì diện tích cỏ mà cả hai con dê có thể ăn được sẽ lớn hơn ? Bài 80 /98 (SGK) Một vườn cỏ hình chữ nhật ABCD có AB = 40 m, AD = 30 m Người ta muốn buộc hai con . Diện tích hình tròn R: Bán kính hình tròn π ≈ 3, 14 Bài 10: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN O R Áp dụng: Tính diện tích hình tròn có bán kính 3cm Giải: Diện tích hình tròn có bán kính 3cm. hình quạt tròn Giải: a) Diện tích hình quạt tròn bán kính 6 cm, số đo cung 36 o là: b) Diện tích hình quạt tròn bán kính 6 cm, độ dài cung bằng 3, 14 cm là: 2) Cách tính diện tích hình quạt tròn Hình. 36 0 o ) có diện tích là: 2 Rπ Hình quạt tròn bán kính R, cung 1 o có diện tích là: Hình quạt tròn bán kính R, cung n o có diện tích là: 2 R 36 0 π 2 R n S 36 0 π = n o O R 2) Cách tính diện tích
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Hình học 9 chương 3 bài 10 Diện tích hình tròn, hình quạt tròn, Bài giảng Hình học 9 chương 3 bài 10 Diện tích hình tròn, hình quạt tròn, Bài giảng Hình học 9 chương 3 bài 10 Diện tích hình tròn, hình quạt tròn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn