biện pháp thúc đẩy hoạt động triển khai thực hiện dự án FDI

92 369 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2013, 17:07

biện pháp thúc đẩy hoạt động triển khai thực hiện dự án FDI Trờng đại học ngoại thơng Khoa kinh tế ngoại thơng khoá luận tốt nghiệp Đề tài: một số biện pháp thúc đẩy hoạt động triển khai thực hiện dự án fdi trong các khu công nghiệp ở Việt Nam Giáo viên hớng dẫn : PGS. TS. Vũ Chí Lộc Sinh viên : Lê Thị Thanh Thuỷ Lớp : A13 - K38D - KTNT Hµ néi - 2003 2 Mục lục Trang Mục lục Lời nói đầu lý luận chung về hoạt động triển khai thực hiện dự án FDI 3 Một số vấn đề về dự án đầu t trực tiếp nớc ngoài: 3 1. Khái niệm & các đặc trng cơ bản: .3 2. Phân loại dự án FDI: 5 3. Các giai đoạn trong chu trình dự án FDI: .7 triển khai thực hiện dự án FDI: .9 4. Khái niệm và vai trò của giai đoạn triển khai thực hiện dự án FDI: .9 5. Các công việc cần thực hiện khi triển khai dự án FDI: 10 6. Các nhân tố ảnh hởng tới hoạt động triển khai dự án FDI: .12 7. Sự khác biệt giữa triển khai dự án FDI trong và ngoài KCN: 14 Các quy định về triển khai dự án FDI ở Việt Nam: .16 8. Thủ tục hình thành doanh nghiệp có vốn FDI: 17 9. Lập hồ sơ xin thuê đất: .19 10. Lập hồ sơ xin duyệt thiết kế xây dựng và triển khai xây dựng công trình: .20 11. Xin duyệt kế hoạch nhập khẩu để xây dựng cơ bản tạo tài sản cố định (TSCĐ): .22 12. Vấn đề đăng ký kinh doanh: .22 13. Tuyển lao động: .22 3 chơng II: Thực trạng Hoạt động triển khai thực hiện dự án FDI trong các KCN*) ở Việt Nam 24 Đánh giá chung về hoạt động của các KCN ở Việt Nam : .24 1. Xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật KCN: .25 2. Vấn đề cho thuê đất trong các KCN: 25 3. Thu hút đầu t: 26 4. Lao động và các vấn đề liên quan đến cơ sở hạ tầng xã hội: .27 thực trạng hoạt động Triển khai thực hiện Dự án FDI trong các KCN ở Việt Nam: 28 5. Khái quát tình hình triển khai thực hiện dự án FDI trong các KCN Việt Nam giai đoạn 1988-2002: .28 6. Tình hình triển khai thực hiện dự án FDI trong các KCN xét theo lĩnh vực đầu t- : .34 7. Tình hình triển khai thực hiện dự án FDI trong KCN xét theo địa phơng: .39 8. Tình hình triển khai thực hiện dự án FDI trong KCN xét theo hình thức đầu t:45 9. Tình hình triển khai thực hiện dự án FDI trong KCN xét theo đối tác đầu t: 49 Đánh giá thực trạng hoạt động triển khai thực hiện dự án FDI trong các KCN ở Việt Nam: .51 10. Một số u điểm của hoạt động triển khai thực hiện dự án FDI trong các KCN ở Việt Nam: .51 11. Những nhợc điểm & hạn chế cơ bản của hoạt động triển khai thực hiện dự án FDI trong các KCN ở Việt Nam: 53 12. Nguyên nhân: 59 4 chơng III: Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động triển khai thực hiện dự án FDI trong các KCN ở Việt Nam 64 Phơng hớng thu hút FDI trong các KCN Việt Nam những năm tới: .64 một số giải pháp đối với các chủ đầu t nhằm thúc đẩy hoạt động triển khai thực hiện dự án FDI trong các KCN Việt Nam: .66 1. Nhóm giải pháp đối với các công việc cụ thể cần phải thực hiện trong giai đoạn triển khai dự án FDI trong KCN: 66 2. Một số giải pháp khác: .68 Một số kiến nghị đối với các cơ quan quản lý Nhà nớc nhằm thúc đẩy hoạt động triển khai thực hiện dự án FDI trong các KCN Việt Nam: 69 3. Nhóm kiến nghị về vấn đề luật pháp và chính sách liên quan tới hoạt động triển khai thực hiện các dự án FDI KCN: .69 4. Nhóm kiến nghị về vấn đề đất đai, giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng KCN: 70 5. Nhóm kiến nghị về vấn đề lao động trong KCN: 77 6. Nhóm kiến nghị về vấn đề tài chính và tín dụng trong KCN: .79 Kết Luận Danh mục tài liệu tham khảo Danh mục các bảng Danh mục các hình Danh mục các từ viết tắt 5 Khoá Luận Tốt Nghiệp Một số biện pháp thúc đẩy hoạt động triển khai thực hiện dự án FDI trong các KCN ở Việt Nam Lời nói đầu Hiện nay, Việt Nam đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội từ một nớc nông nghiệp lạc hậu. Đây là thời kỳ chuyển giao mà nhiệm vụ trung tâm của nó là tiến hành CNH & HĐH nhằm thúc đẩy sự phát triển của LLSX sao cho tính chất và trình độ của LLSX phải thích ứng và phù hợp với QHSX mới XHCN. Với điều kiện của một nớc tiến hành quá độ lên CNXH từ một nớc nông nghiệp lạc hậu nh Việt Nam, đòi hỏi phải có một cách tiến hành phù hợp trong việc CNH & HĐH đất nớc. Trên cơ sở học hỏi kinh nghiệm của các nớc trên thế giới và vận dụng một cách hợp lý vào điều kiện của Việt Nam cũng nh đúc kết kinh nghiệm của bản thân, Đảng và Nhà nớc ta đã quyết định áp dụng mô hình các KCN, KCX, KCNC nh một công cụ hiệu quả để thực hiện thành công sự nghiệp CNH-HĐH. Và thực tế hơn 10 năm xây dựng và phát triển KCN (dùng theo nghĩa chung, bao gồm cả KCN, KCX, KCNC) trên phạm vi cả nớc đã phần nào minh chứng cho sự đúng đắn của quyết định này. Trong thực tế hơn 10 năm phát triển vừa qua, các KCN trong cả nớc đã thu hút đợc lợng vốn đầu t nớc ngoài (FDI) tơng đối lớn, góp phần thúc đẩy công cuộc công nghiệp hoá-hiện đại hoá đất nớc, phát triển kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, có một thực tế đáng buồn là hoạt động triển khai thực hiện dự án FDI trong các KCN lại không thực sự hiệu quả, làm giảm đi vai trò tích cực của các KCN. Vậy nguyên nhân nào đã khiến cho hoạt động triển khai thực hiện dự án FDI trong các KCN trở nên kém hiệu quả nh vậy trong khi điều kiện lại có đợc những điều kiện hết sức thuận lợi. Từ những băn khoăn đó, em đã lấy đề tài Một số biện pháp thúc đẩy hoạt động triển khai thực hiện dự án FDI trong các khu công nghiệp ở Việt Nam làm đề tài nghiên cứu của bài Khoá luận tốt nghiệp này. Khoá luận nhằm mục đích, trớc hết là nhằm hệ thống hoá các vấn đề lý luận về hoạt động đầu t nớc ngoài nói chung và hoạt động triển khai thực hiện các dự án đầu t nớc ngoài nói riêng. Tiếp đến là tiến hành phân tích về thực trạng hoạt động triển khai thực hiện các dự án FDI trong KCN ở Việt Nam thời gian qua, đánh giá u, nhợc điểm và xác định các nguyên nhân khiến cho hoạt động triển khai các dự án FDI KCN lâm vào tình trạng không hiệu quả. Và cuối cùng là đa ra một số kiến nghị và giải pháp nhằm góp phần tháo gỡ các vớng mắc, khắc phục những nhợc điểm, hạn chế của hoạt động triển khai thực hiện dự án FDI trong KCN, qua đó nhằm đẩy Lê Thị Thanh Thuỷ 1 Đại học Ngoại Thơng Khoá Luận Tốt Nghiệp Một số biện pháp thúc đẩy hoạt động triển khai thực hiện dự án FDI trong các KCN ở Việt Nam mạnh hoạt động triển khai các dự án FDI đầu t vào KCN ở Việt Nam một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn. Đối tợng và phạm vi nghiên cứu của Khoá luận là hoạt động triển khai thực hiện các dự án đầu t nớc ngoài trong các KCN trên cả nớc, đợc xem xét và đánh giá trong tơng quan so sánh với hoạt động thu hút các dự án FDI vào KCN và hoạt động triển khai thực hiện các dự án FDI đầu t chung trên cả nớc. Với mục đích và phạm vi nghiên cứu nh trên, Khoá luận đợc kết cấu thành 3 chơng: Chơng I: Lý luận chung về hoạt động triển khai thực hiện dự án FDI. Chơng II: Thực trạng hoạt động triển khai thực hiện dự án FDI trong các KCN ở Việt Nam. Chơng III: Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động triển khai thực hiện dự án FDI trong các KCN ở Việt Nam. Mặc đã rất nỗ lực nhng do thời gian và trình độ có hạn nên bài viết không tránh khỏi những sai sót, rất mong đợc sự chỉ bảo, góp ý của các thầy cô và các bạn. Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2003 Sinh Viên Lê Thị Thanh Thuỷ Lê Thị Thanh Thuỷ 2 Đại học Ngoại Thơng Khoá Luận Tốt Nghiệp Một số biện pháp thúc đẩy hoạt động triển khai thực hiện dự án FDI trong các KCN ở Việt Nam lý luận chung về hoạt động triển khai thực hiện dự án FDI Một số vấn đề về dự án đầu t trực tiếp nớc ngoài: 1. Khái niệm & các đặc trng cơ bản: Khái niệm đầu t nớc ngoài và dự án đầu t nớc ngoài: Để làm rõ đợc hai khái niệm về đầu t trực tiếp nớc ngoài (FDI) và dự án đầu t trực tiếp nớc ngoài (dự án FDI), trớc tiên cần phải hiểu đợc thế nào là hoạt động đầu t và dự án đầu t. Cho đến nay, đã có rất nhiều khái niệm đợc đa ra nhằm định nghĩa hoạt động đầu t và dự án đầu t. Tuy nhiên, trong quy mô bài viết này, chỉ xin nêu ra một khái niệm đợc dùng phổ biến nhất. Theo đó: Đầu t là tập hợp các hoạt động bỏ vốn và sử dụng vốn theo một chơng trình đã đợc hoạch định trong một khoảng thời gian tơng đối dài nhằm thu đợc lợi ích lớn hơn cho các nhà đầu t, cho xã hội và cộng đồng. Dự án đầu t là tập hợp những ý kiến, đề xuất về việc bỏ vốn đầu t vào một đối tợng nhất định và giải trình kết quả thu đợc từ hoạt động đầu t. Ban đầu, các hoạt động đầu t chỉ diễn ra giữa các chủ thể trong cùng một quốc gia. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của loài ngời, các quan hệ kinh tế quốc tế giữa các quốc gia đợc thiết lập và ngày càng đợc tăng cờng. Nhờ sự phát triển mạnh mẽ của các quan hệ kinh tế quốc tế đó, đã làm xuất hiện một hình thức đầu t mới mà quy mô của nó không chỉ bó hẹp trong phạm vi một quốc gia, đó là hoạt động đầu t quốc tế. Đầu t quốc tế chính là việc các nhà đầu t ở quốc gia này bỏ vốn vào các quốc gia khác theo một chơng trình đã đợc hoạch định trong một thời gian dài nhằm đáp ứng các nhu cầu của thị trờng và mang lại lợi ích lớn hơn cho chủ đầu t và cho xã hội. Hoạt động đầu t trực tiếp nớc ngoài (FDI) đợc nghiên cứu trong phần này chính là một trong hai loại hình cơ bản của đầu t quốc tế. Đầu t trực tiếp nớc ngoài là hình thức đầu t mà ngời bỏ vốn đồng thời là ngời sử dụng vốn, có nghĩa là nhà đầu t trực tiếp thực hiện việc quản lý và điều hành hoạt Lê Thị Thanh Thuỷ 3 Đại học Ngoại Thơng Khoá Luận Tốt Nghiệp Một số biện pháp thúc đẩy hoạt động triển khai thực hiện dự án FDI trong các KCN ở Việt Nam động đầu t. FDI đợc thực hiện thông qua việc thành lập các công ty con để mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh của các công ty quốc tế ra toàn cầu. Việc mở rộng qua hình thức FDI này không chỉ đơn thuần là sự chu chuyển tài chính quốc tế, mà cùng với nó là sự chuyển giao công nghệ, bí quyết quản lý và các tài sản vô hình khác. Các dự án đầu t có sự góp vốn và tham gia quản lý vốn của ngời nớc ngoài đợc gọi là dự án đầu t trực tiếp nớc ngoài (dự án FDI). Nh vậy, ta có thể định nghĩa hoạt động đầu t trực tiếp nớc ngoài và dự án FDI nh sau: Đầu t trực tiếp nớc ngoài (FDI) là hoạt động đầu t do các tổ chức kinh tế và cá nhân nớc ngoài tự mình hoặc cùng với các tổ chức kinh tế của nớc sở tại bỏ vốn vào một đối tợng nhất định, trực tiếp quản lý và điều hành để thu lợi trong kinh doanh. Dự án FDI là những dự án đầu t do các tổ chức kinh tế và cá nhân ở nớc ngoài tự mình hoặc cùng với các tổ chức kinh tế ở nớc sở tại bỏ vốn đầu t, trực tiếp quản lý và điều hành để thu lợi trong kinh doanh. Các đặc trng cơ bản của dự án FDI: Các dự án FDI, trớc hết cũng là một dự án đầu t nên cũng có đầy đủ các đặc tr- ng cơ bản của một dự án đầu t nói chung. Đó là: + Dự án không chỉ là một ý định hay phác thảo, mà có tính cụ thể và mục tiêu xác định, nhằm đáp ứng một nhu cầu nào đó của một cá nhân, tập thể hay một quốc gia; + Dự án đòi hỏi sự tác động tích cực của con ngời, con ngời chính là nhân tố quyết định sự thành bại thậm chí ngay từ giai đoạn hình thành dự án; + Dự án luôn có một độ bất định và những rủi ro có thể xảy ra; + Dự án phải có bắt đầu và kết thúc và chịu những giới hạn đã cho về nguồn lực (phơng tiện) Ngoài các đặc trng nói trên, các dự án FDI còn có các đặc trng mang tính chất đặc thù so với các dự án đầu t trong nớc và thậm chí so cả với các dự án ODA. Các đặc trng đó là: Lê Thị Thanh Thuỷ 4 Đại học Ngoại Thơng Khoá Luận Tốt Nghiệp Một số biện pháp thúc đẩy hoạt động triển khai thực hiện dự án FDI trong các KCN ở Việt Nam Một là, nhà đầu t nớc ngoài trực tiếp tham gia hoặc tự mình quản lý, điều hành đối tợng bỏ vốn. Hai là, các bên tham gia vào dự án FDI có quốc tịch khác nhau, đồng thời th- ờng sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Ba là, dự án FDI chịu sự chi phối đồng thời của nhiều hệ thống pháp luật (bao gồm luật pháp của các quốc gia xuất thân của các Bên và luật pháp quốc tế). Quá trình tự do hoá thơng mại và đầu t quốc tế đòi hỏi các quốc gia đều phải tiến hành cải tiến hệ thống pháp luật của mình cho phù hợp với thông lệ quốc tế. Bốn là, có sự gặp gỡ, cọ sát giữa các nền văn hoá khác nhau trong quá trình hoạt động của dự án. Năm là, các dự án FDI đợc thực hiện thông qua nhiều hình thức đầu t có tính đặc thù. Đó là việc hình thành các pháp nhân mới có yếu tố nớc ngoài, hoặc là sự hợp tác có tính đa quốc gia trong các hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc BOT, hoặc là tạo ra những khu vực đầu t tập trung đặc biệt có yếu tố nớc ngoài . Sáu là, hầu hết các dự án FDI đều gắn liền với quá trình chuyển giao công nghệ với nhiều hình thức và mức độ khác nhau. Bảy là, cùng có lợi đợc các Bên coi là phơng châm chủ đạo, là nguyên tắc cơ bản để giải quyết quan hệ giữa các Bên trong mọi giai đoạn của dự án FDI. Tóm lại, các đặc trng cơ bản của các dự án FDI trên đã cho thấy, dự án FDI về bản chất là sự hợp tác theo nguyên tắc thoả thuận của nhiều quốc gia với quốc tịch, ngôn ngữ, luật pháp, văn hoá và trình độ phát triển khác nhau. Chính sự khác nhau về nhiều mặt trong quá trình hợp tác đầu t giữa các Bên (đại diện cho các quốc gia xuất thân) đã làm cho các dự án FDI trở nên hết sức phức tạp trong quá trình soạn thảo, triển khai và vận hành dự án. Các đặc trng này đòi hỏi các Bên trực tiếp hợp tác đầu t và cả các quốc gia cần chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tham gia kinh doanh với các nhà đầu t nớc ngoài một cách hữu hiệu nhất và hạn chế với mức cao nhất những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình hợp tác đầu t với quốc gia khác. 2. Phân loại dự án FDI: Trong thực tiễn hợp tác đầu t nớc ngoài, một quốc gia luôn có khá nhiều các dự án FDI. Để thuận tiện cho việc quản lý, ngời ta thờng phân loại các dự án này theo các tiêu thức khác nhau. Có thể kể ra sau đây một số tiêu thức phân loại thờng gặp: Lê Thị Thanh Thuỷ 5 Đại học Ngoại Thơng [...]... nghiệp triển khai thực hiện dự án FDI: 4 Khái niệm và vai trò của giai đoạn triển khai thực hiện dự án FDI: Khái niệm: Triển khai dự án FDI là quá trình các nhà quản trị giao dịch với các cơ quan quản lý nớc sở tại và thực hiện các công việc cụ thể biến các dự kiến trong dự án khả thi thành hiện thực, nhằm đa các dự án đã đợc cấp giấy phép đầu t vào xây dựng và hoạt động Nh vậy, thực chất triển khai dự án. .. ra đợc đó là hoạt động triển khai thực hiện dự án FDI KCN có khá nhiều điểm chung với hoạt động triển khai thực hiện các dự án FDI chung Điều đó cũng có nghĩa là đối với các dự án FDI KCN, thực tiễn hoạt động triển khai dự án không hẳn là dễ dàng, thuận lợi và đạt hiệu quả cao nh những phân tích ban đầu Có thể thấy rõ điều này khi xem xét tỷ lệ triển khai vốn trung bình của các dự án FDI KCN Tính đến... 19,33% số dự án và 21,46% số vốn đăng ký của các dự án FDI chung bị giải thể Những con số này bớc đầu cho thấy tính hiệu quả trong hoạt động của các dự án FDI trong các KCN cũng nh trong việc triển khai các dự án FDI KCN, so với các dự án FDI chung Tình hình triển khai thực hiện dự án FDI trong các KCN ở Việt Nam: Trớc tiên, ta sẽ xem xét sự biến động của lợng vốn triển khai của các dự án FDI KCN qua... Nghiệp Một số biện pháp thúc đẩy hoạt động triển khai thực hiện dự án FDI trong các KCN ở Việt Nam mang tính thủ tục hành chính bắt buộc mà các nhà đầu t cần thực hiện trong giai đoạn triển khai dự án FDI Hiện nay, các công việc mang tính thủ tục hành chính chủ yếu cần thực hiện trong giai đoạn triển khai của dự án FDI đợc quy định nh sau: 8 Thủ tục hình thành doanh nghiệp có vốn FDI: Để thực hiện các công... quan so sánh với lợng vốn đăng ký của các dự án FDI KCN và với lợng vốn triển khai thực hiện của các dự án FDI chung trên cả nớc nhằm phác hoạ sơ lợc thực trạng triển khai thực hiện dự án FDI KCN trong những năm qua Xét trong mối tơng quan với lợng vốn FDI KCN thu hút đợc, trong khi hoạt động thu hút vốn FDI vào KCN bắt đầu từ năm 1988 thì phải đến năm 1992, hoạt động triển khai các dự án FDI KCN mới... trình dự án FDI: Chu trình dự án FDI chính thức bắt đầu từ khi nghiên cứu cơ hội đầu t hoặc có ý đồ đầu t cho đến khi kết thúc hoạt động của dự án và thanh lý xong dự án Nếu phân theo giai đoạn thì chu trình của dự án FDI bao gồm: Lê Thị Thanh Thuỷ Thơng 7 Đại học Ngoại Khoá Luận Tốt Nghiệp Một số biện pháp thúc đẩy hoạt động triển khai thực hiện dự án FDI trong các KCN ở Việt Nam Giai đoạn hình thành dự. .. Tốt Nghiệp Một số biện pháp thúc đẩy hoạt động triển khai thực hiện dự án FDI trong các KCN ở Việt Nam thể thực hiện đợc Điều này sẽ cản trở, gây ách tắc đối với quá trình triển khai dự án FDI Các nhân tố thuộc môi trờng đầu t nớc sở tại: Hoạt động đầu t nớc ngoài đợc diễn ra ở nớc sở tại, chính vì vậy, môi trờng đầu t của nớc sở tại có ảnh hởng rất lớn tới hoạt động triển khai dự án FDI Nhân tố quan... to lớn tới hoạt động triển khai chính là hệ thống pháp luật cùng các quy định có liên quan về hoạt động triển khai dự án FDI Đây là khuôn khổ và cũng là cơ sở pháp lý cho hoạt động đầu t nớc ngoài nói chung và hoạt động triển khai dự án FDI nói riêng ở nớc sở tại Nó quy định cụ thể các công việc, thời hạn của từng công việc mà các bên cần phải thực hiện trong giai đoạn triển khai một dự án FDI, các cơ... các dự án còn lại đều đang trong giai đoạn triển khai thực hiện Tình hình hoạt động của các dự án FDI trong KCN tính đến hết năm 2002 đợc thể hiện qua bảng sau Bảng 1: Khái quát tình hình hoạt động của các dự án FDI KCN ở Việt Nam giai đoạn 1988-2002 STT Tình trạng dự án Số dự án Số vốn đầu t dự án (%) tr USD (%) 1 Số dự án còn hiệu lực 1.262 93,55 10.284 90,72 2 Số dự án hết hạn 0 0,00 0 0,00 3 Số dự. .. giám sát hoạt động triển khai của các dự án Do đó, quốc gia nào xây dựng đợc một hệ thống luật pháp với các quy định rõ ràng, ngắn gọn, chặt chẽ, đồng bộ và đầy đủ về hoạt động triển khai dự án FDI thì việc triển khai các dự án FDI ở quốc gia đó sẽ thuận lợi hơn rất nhiều so với các quốc gia mà ở đó, các quy định về hoạt động triển khai dự án FDI dài dòng, không rõ ràng và đồng bộ cũng nh không thực sự . Một số biện pháp thúc đẩy hoạt động triển khai thực hiện dự án FDI trong các KCN ở Việt Nam lý luận chung về hoạt động triển khai thực hiện dự án FDI Một. Nghiệp Một số biện pháp thúc đẩy hoạt động triển khai thực hiện dự án FDI trong các KCN ở Việt Nam mạnh hoạt động triển khai các dự án FDI đầu t vào
- Xem thêm -

Xem thêm: biện pháp thúc đẩy hoạt động triển khai thực hiện dự án FDI, biện pháp thúc đẩy hoạt động triển khai thực hiện dự án FDI, biện pháp thúc đẩy hoạt động triển khai thực hiện dự án FDI, Phân loại dự án FDI:, Các giai đoạn trong chu trình dự án FDI:, Các công việc cần thực hiện khi triển khai dự án FDI:, Các nhân tố ảnh hởng tới hoạt động triển khai dự án FDI:, Sự khác biệt giữa triển khai dự án FDI trong và ngoài KCN:, Thủ tục hình thành doanh nghiệp có vốn FDI:, Lập hồ sơ xin thuê đất: Lập hồ sơ xin duyệt thiết kế xây dựng và triển khai xây dựng công trình:, Xin duyệt kế hoạch nhập khẩu để xây dựng cơ bản tạo tài sản cố định TSCĐ: Vấn đề đăng ký kinh doanh: Tuyển lao động:, Xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật KCN: Vấn đề cho thuê đất trong các KCN:, Thu hút đầu t:, Lao động và các vấn đề liên quan đến cơ sở hạ tầng xã hội:, Tình hình triển khai thực hiện dự án FDI trong các KCN xét theo lĩnh vực đầu t:, Tình hình triển khai thực hiện dự án FDI trong KCN xét theo địa ph- ơng:, Tình hình triển khai thực hiện dự án FDI trong KCN xét theo hình thức đầu t:, Tình hình triển khai thực hiện dự án FDI trong KCN xét theo đối tác đầu t:, Nguyên nhân:, Một số giải pháp khác:, Nhóm kiến nghị về vấn đề lao động trong KCN:, Sách: Báo, Tạp chí: Tài liệu khác:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn