Theo dõi tỷ lệ mắc bệnh lợn con ỉa phân trăng và thử nghiệm phác đồ điều trị lợn con ỉa phân trắng bằng thuốc NOVAENNOCIN 10% kết hợp với ATROPIN

48 1,578 0
  • Loading ...
1/48 trang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn