Thực trạng về việc huy động và giải ngân vốn ODA trong nông nghiệp và phát triên nông thôn ở Việt Nam hiện nay

32 365 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2013, 15:54

Sự nghiệp công nghiệp hoá (CNH), hiện đại hoá (HĐH) đất nước với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp đã đi được một chặng đường khá dài LỜI MỞ ĐẦU Sự nghiệp công nghiệp hoá (CNH), hiện đại hoá (HĐH) đất nước với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp đã đi được một chặng đường khá dài. Nhìn lại chặng đường đã qua chúng ta có thể thấy rằng chúng ta đã đạt được những thành tựu đáng tự hào: về cơ bản chúng ta đã thoát ra khỏi tình hình khủng khoảng kinh tế, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao không những đạt được những thành tựu về mặt kinh tế mà các mặt của đời sống văn hoá- xã hội, giáo dục, y tế cũng được nâng cao rõ rệt, tình hình chính trị ổn định, an ninh- quốc phòng được giữ vững, các mối quan hệ hợp tác quốc tế ngày càng được mở rộng. Đạt được những thành công đó bên cạnh sự khai thác hiệu quả các nguồn lực trong nước thì sự hỗ trợ từ bên ngoài cũng đóng một vai trò quan trọng trong đó viện trợ phát triển chính thức (ODA) của các quốc gia tổ chức quốc tế giữ vai trò chủ đạo. Thực tế tiếp nhận, thực hiện giải ngân các dự án ODA thời gian qua cho thấy ODA thực sự là một nguồn vốn quan trọng đối với phát triển đất nước nói chung phát triển nông nghiệp nói riêng ODA đã giúp chúng ta tiếp cận, tiếp thu những thành tựu khoa học công nghệ hiện đại, phát triển nguồn nhân lực để đẩy mạnh hóa công nghiệp trong nông nghiệp. Tuy vậy, để đạt được mục tiêu trở thành nước công nghiệp vào năm 2020 chúng ta cần phải huy động sử dụng hiệu quả hơn nữa các nguồn lực cho phát triển, trong đó ODA có một vai trò quan trọng. Do đó, một câu hỏi được đặt ra là liệu chúng ta có thể huy động được nhiều hơn giải ngân được mạnh hơn nguồn vốn ODA đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp phát triển nông thôn không? Có thể khẳng định ngay điều đó là hoàn toàn có thể. Vậy những giải pháp nào cần được xúc tiến thực hiện để nâng cao hiệu quả thu hút giải ngân vốn ODA trong nông nghiệp phát triển nông thôn. Với 1 mong muốn trả lời câu hỏi trên có một cái nhìn toàn diện hơn về ODA tôi đã chọn đề tài: Thực trạng về việc huy động giải ngân vốn ODA trong nông nghiệp phát triên nông thôn Việt Nam hiện nay . 2 CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ODA I) Nguồn vốn ODA. 1) Khái niệm ODA Viện trợ phát triển chính thức (ODA) là nguồn vốn hỗ trợ chính thức từ bên ngoài bao gồm các khoản viện trợ cho vay với các điều kiện ưu đãi: ODA được hiểu là nguồn vốn dành cho các nước đang kém phát triển, được các cơ quan chính thức của các chính phủ trung ương địa phương hoặc các cơ quan thừa hành của chính phủ, các tổ chức liên chính phủ, các tổ chức phi chính phủ tài trợ. Vốn ODA phát sinh từ nhu cầu cần thiết của một quốc gia, một địa phương, một ngành, được tổ chức quốc tế hay nước bạn xem xét cam kết tài trợ thông qua một hiệp định quốc tế được đại diện có thẩm quyền hai bên nhận hỗ trợ vốn ký kết. Hiệp định quốc tế hỗ trợ này được chi phối bởi công pháp quốc tế. Các đồng vốn bên ngoài chủ yếu chảy vào các nước đang phát triển chậm phát triển gồm có: ODA, tín dụng thương mại từ các ngân hàng, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) , viện trợ cho không của các tổ chức phi chính phủ (NGO) tín dụng tư nhân. Các dòng vốn quốc tế này có những mối quan hệ rất chặt chẽ với nhau. Nếu một nước kém phát triển không nhận được vốn ODA đủ mức cần thiết để cải thiện các cơ sở hạ tầng kinh tế- xã hội thì cũng khó có thể thu hút được các nguồn vốn FDI cũng như vay vốn tín dụng để mở rộng kinh doanh nhưng nếu chỉ tìm kiếm các nguồn ODA mà không tìm cách thu hút các nguồn vốn FDI các nguồn tín dụng khác thì không có điều kiện tăng trưởng nhanh sản xuất, dịch vụ sẽ không có đủ thu nhập để trả nợ vốn vay ODA. 3 2) Đặc điểm của ODA Như đã nêu trong khái niệm ODA là các khoản viện trợ không hoàn lại, viện trợ có hoàn lại hoặc tín dụng ưu đãi. Do vậy, ODA có những đặc điểm chủ yếu sau: Thứ nhất, Vốn ODA mang tính ưu đãi Vốn ODA có thời gian cho vay (hoàn trả vốn dài), có thời gian ân hạn dài. Chẳng hạn, vốn ODA của WB, ADB, JBIC có thời gian hoàn trả là 40 năm thời gian ân hạn là 10 năm. Thông thường, trong ODA có thành tố viện trợ không hoàn lại (cho không), đây cũng chính là điểm phân biệt giữa viện trợ cho vay thương mại. Thành tố cho không được xác định dựa vào thời gian cho vay, thời gian ân hạn so sánh lãi suất viện trợ với mức lãi suất tín dụng thương mại. Sự ưu đãi đây là so sánh với tập quán thương mại quốc tế. Sự ưu đãi còn thể hiện chỗ vốn ODA chỉ dành riêng cho các nước đang chậm phát triển, vì mục tiêu phát triển. Có hai điều kiện cơ bản nhất để các nước đang chậm phát triển có thể nhận được ODA là: Điều kiện thứ nhất: Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người thấp. Nước có GDP bình quân đầu người càng thấp thì thường được tỷ lệ viện trợ không hoàn lại của ODA càng lớn khả năng vay với lãi suất thấp thời hạn ưu đãi càng lớn. Điều kiện thứ hai: Mục tiêu sử dụng vốn ODA của các nước này phải phù hợp với chính sách phương hướng ưu tiên xem xét trong mối quan hệ giữa bên cấp bên nhận ODA. Thông thường các nước cung cấp ODA đều có những chính sách ưu tiên riêng của mình, tập trung vào một số lĩnh vực mà họ quan tâm hay có khả năng kỹ thuật tư vấn. Đồng thời, đối tượng ưu tiên của các nước cung cấp ODA cũng có thể thay đổi 4 theo từng giai đoạn cụ thể. Vì vậy, nắm bắt được xu hướng ưu tiên tiềm năng của các nước, các tổ chức cung cấp ODA là rất cần thiết. Về thực chất, ODA là sự chuyển giao có hoàn lại hoặc không hoàn lại trong những điều kiện nhất định một phần tổng sản phẩm quốc dân từ các nước phát triển sang các nước đang phát triển. Do vậy, ODA rất nhạy cảm về mặt xã hội chịu sự điều chỉnh của dư luận xã hội từ phía nước cung cấp cũng như từ phía nước tiếp nhận ODA. Thứ hai, vốn ODA mang tính ràng buộc ODA có thể ràng buộc (hoặc ràng buộc một phần hoặc không ràng buộc) nước nhận về địa điểm chi tiêu. Ngoài ra mỗi nước cung cấp viện trợ cũng đều có những ràng buộc khác nhiều khi các ràng buộc này rất chặt chẽ đối với nước nhận. Ví dụ, Nhật Bản quy định vốn ODA của Nhật đều được thực hiện bằng đồng Yên Nhật. Vốn ODA mang yếu tố chính trị: Các nước viện trợ nói chung đều không quên dành được lợi ích cho mình vừa gây ảnh hưởng chính trị vừa thực hiện xuất khẩu hàng hoá dịch vụ tư vấn vào nước tiếp nhận viện trợ. Chẳng hạn, Bỉ, Đức Đan Mạch yêu cầu khoảng 50% viện trợ phải mua hàng hoá dịch vụ của nước mình. Canada yêu cầu tới 65%. Nhìn chung 22% viện trợ của DAC phải được sử dụng để mua hàng hoá dịch vụ của các quốc gia viện trợ. Kể từ khi ra đời cho tới nay, viện trợ luôn chứa đựng hai mục tiêu cùng tồn tại song song. Mục tiêu thứ nhất là thúc đẩy tăng trưởng bền vững giảm nghèo các nước đang phát triển. Động cơ nào đã thúc đẩy các nhà tài trợ đề ra mục tiêu này? Bản thân các nước phát triển nhìn thấy lợi ích của mình trong việc hỗ trợ, giúp đỡ các nước đang phát triển để mở mang thị trường tiêu thụ sản phẩm thị trường đầu tư. Viện trợ thường gắn với các điều kiện kinh tế xét về lâu dài, các nhà tài trợ sẽ có lợi về mặt 5 an ninh, kinh tế, chính trị khi kinh tế các nước nghèo tăng trưởng. Mục tiêu mang tính cá nhân này được kết hợp với tinh thần nhân đạo, tính cộng đồng. Vì một số vấn đề mang tính toàn cầu như sự bùng nổ dân số thế giới, bảo vệ môi trường sống, bình đẳng giới, phòng chống dịch bệnh, giải quyết các xung đột sắc tộc, tôn giáo v.v đòi hỏi sự hợp tác, nỗ lực của cả cộng đồng quốc tế không phân biệt nước giàu, nước nghèo. Mục tiêu thứ hai là tăng cường vị thế chính trị của các nước tài trợ. Các nước phát triển sử dụng ODA như một công cụ chính trị: xác định vị thế ảnh hưởng của mình tại các nước khu vực tiếp nhận ODA. Ví dụ, Nhật Bản hiện là nhà tài trợ hàng đầu thế giới cũng là nhà tài trợ đã sử dụng ODA như một công cụ đa năng về chính trị kinh tế. ODA của Nhật không chỉ đưa lại lợi ích cho nước nhận mà còn mang lại lợi ích cho chính họ. Trong những năm cuối thập kỷ 90, khi phải đối phó với những suy thoái nặng nề trong khu vực, Nhật Bản đã quyết định trợ giúp tài chính rất lớn cho các nước Đông nam á là nơi chiếm tỷ trọng tương đối lớn về mậu dịch đầu tư của Nhật Bản, Nhật đã dành 15 tỷ USD tiền mặt cho các nhu cầu vốn ngắn hạn chủ yếu là lãi suất thấp tính bằng đồng Yên dành 15 tỷ USD cho mậu dịch đầu tư có nhân nhượng trong vòng 3 năm. Các khoản cho vay tính bằng đồng Yên gắn với những dự án có các công ty Nhật tham gia. Viện trợ của các nước phát triển không chỉ đơn thuần là việc trợ giúp hữu nghị mà còn là một công cụ lợi hại để thiết lập duy trì lợi ích kinh tế vị thế chính trị cho các nước tài trợ. Những nước cấp tài trợ đòi hỏi nước tiếp nhận phải thay đổi chính sách phát triển cho phù hợp vơí lợi ích của bên tài trợ. Khi nhận viện trợ các nước nhận cần cân nhắc kỹ lưỡng những điều kiện của các nhà tài trợ không vì lợi ích trước mắt mà đánh mất những quyền lợi lâu dài. Quan hệ hỗ trợ phát triển phải đảm bảo tôn trọng 6 toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng cùng có lợi. Thứ ba, ODA là nguồn vốn có khả năng gây nợ Khi tiếp nhận sử dụng nguồn vốn ODA do tính chất ưu đãi nên gánh nặng nợ thường chưa xuất hiện. Một số nước do không sử dụng hiệu quả ODA có thể tạo nên sự tăng trưởng nhất thời nhưng sau một thời gian lại lâm vào vòng nợ nần do không có khả năng trả nợ. Vấn đề là chỗ vốn ODA không có khả năng đầu tư trực tiếp cho sản xuất, nhất là cho xuất khẩu trong khi việc trả nợ lại dựa vào xuất khẩu thu ngoại tệ. Do đó, trong khi hoạch định chính sách sử dụng ODA phải phối hợp với các nguồn vốn để tăng cường sức mạnh kinh tế khả năng xuất khẩu. 3) Mục đích của ODA ODA là nguồn vốn quốc tế dành hỗ trợ các nước nghèo phát triển kinh tế - xã hội. Từ Hội nghị Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc ngày 6 tháng 9 năm 2000, ODA được cộng đồng quốc tế xác định để phục vụ sự nghiệp phát triển toàn thế giới đạt được Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs) đã được các nhà lãnh đạo cấp cao các nước chính phủ thông qua với 8 tiêu chí cần phải đạt được cho tới năm 2015 là: - Xoá bỏ đói nghèo: cụ thể là giảm cơ bản tỷ lệ số người có mức thu nhập thấp dưới 1USD/ngày xóa đi tình trạng đói nghèo thường xuyên các nước đang phát triển. - Phổ cập giáo dục tiểu học: đảm bảo đến 2015 tất cả trẻ em, kể cả nam nữ, đều được đi học các lớp trong bậc tiểu học. - Thúc đẩy công tác bình đẳng về giới quyền của phụ nữ: cụ thể là loại bỏ sự chênh lệch về giới các cấp học cho tới năm 2015. - Giảm tỷ lệ chết trẻ sơ sinh : đến 2015 giảm 2/3 tỷ lệ chết trẻ em dưới 5 tuổi. - Nâng cao sức khỏe bà mẹ : giảm ¾ tỷ lệ chết bà mẹ vào năm 7 2015. - Đấu tranh chống bệnh HIV/AIDS, bệnh sốt rét các bệnh khác: đến năm 2015 loại trừ sự lây lan của bệnh HIV/AIDS loại trừ phạm vi ảnh hưởng của bệnh sốt rét một số bệnh quan trọng khác. - Đảm bảo sự ổn định về môi trường: Thực hiện các nguyên tắc phát triển bền vững vào các chương trình, chính sách phát triển của quốc gia bảo tồn các nguồn tài nguyên bị đánh mất các nước đang phát triển. Đồng thời giảm tỷ lệ người dân không được dùng nước sạch nâng cao chất lượng cuộc sống cho ít nhất khoảng 100 triệu người dân hiện đang phải sống trong các khu nhà chuột. - Phát triển quan hệ đối tác toàn cầu: Mở rộng quan hệ hợp tác, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế phát triển bền vững các nền kinh tế đang phát triển. Xây dựng hệ thống quản lý nhà nước có hiệu quả trên cơ sở pháp luật mở cửa với bên ngoài. Phát triển hệ thống tài chính thương mại trở thành một hệ thống không có sự phân biệt, có thể dự đoán liên kết với hệ thống tài chính, thương mại quốc tế. Đẩy mạnh phát triển khu vực tư nhân, đào tạo dạy nghề tạo việc làm cho giới trẻ. 4) Thu hút giải ngân vốn ODA - Thu hút ODA là hoạt động bao gồm các nội dung chuẩn bị danh mục chương trình, dự án ưu tiên vận động ODA, xúc tiến vận động các nhà tài trợ xem xét cung cấp ODA cuối cùng là đàm phán, kí kết điều ước quốc tế khung về ODA. Liên quan đến vấn đề thu hút ODA có một số khái niệm: + Danh mục chương trình, dự án vận động ODA: là danh mục chương trình, dự án ưu tiên đầu tư có sử dụng nguồn vốn ODA 8 được các ngành địa phương xây dựng đề cương trong đó nêu rõ sự cần thiết, mục tiêu, kết quả dự kiến đạt được, các hoạt động chủ yếu, thời hạn thực hiện, mức vốn ODA vốn đối ứng, cơ chế tài chính trong nước đối với việc sử dụng vốn ODA của chương trình, dự án để trình Chính phủ xem xét đưa vào vận động ODA tại các Hội nghị Thường niên Nhóm tư vấn các Nhà tài trợ. + Vận động ODA: là các hoạt động xúc tiến quan hệ đàm phán với các nhà tài trợ là các tổ chức quốc tế, các nước cung cấp ODA của các cơ quan có trách nhiệm của Chính phủ để được tiếp nhận ODA. + Điều ước quốc tế về ODA: là thoả thuận bằng văn bản được ký kết giữa đại diện của Nhà nước hoặc Chính phủ Việt Nam với đại diện của Nhà tài trợ về các vấn đề có liên quan đến ODA, bao gồm các Hiệp định, Nghị định thư, văn kiện chương trình, dự án các văn bảo trao đổi giữa các bên có giá trị tương đương. + Điều ước quốc tế khung về ODA: là điều ước quốc tế về ODA có tính nguyên tắc, có nội dung liên quan tới chiến lược, chính sách, khung khổ hợp tác, phương hướng ưu tiên trong cung cấp sử dụng ODA, những nguyên tắc về thể thức kế hoạch quản lý thực hiện các chương trình, dự án ODA. + Điều ước quốc tế cụ thể về ODA: là điều ước quốc tế về ODA thể hiện cam kết về nội dung chương trình, dự án cụ thể được tài trợ về mục tiêu, hoạt động, kết quả đạt được, kế hoạch thực hiện, điều kiện tài trợ, vốn, cơ cấu vốn, nghĩa vụ, quyền hạn trách nhiệm của mỗi bên cũng như các nguyên tắc, chuẩn mực cần tuân thủ trong quản lý, thực hiện chương trình, dự án điều kiện giải ngân, điều kiện trả nợ đối với khoản vay. - Giải ngân ODA: Giải ngân ODA là hoạt động phối hợp giữa Nhà 9 tài trợ bên tiếp nhận ODA để (thực hiện quá trình đưa vốn vào) sử dụng/chi tiêu vốn cho chương trình, dự án đầu tư theo những điều kiện đã được hai bên kí kết. Giải ngân đối với bên tiếp nhận ODA là quá trình rút vốn sử dụng vốn/ tiêu vốn từ Nhà tài trợ. Do đó khái niệm giải ngân ODA đề cập đây không chỉ đơn thuần nội dung tài chính là thủ tục giải ngân hay điều kiện giải ngân mà nó bao gồm tất cả những nội dung liên quan đến quá trình giải ngân đó là nội dung quản lý, kỹ thuật, đầu tư tài chính của dự án. II) Vai trò của vốn ODA đối với nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Đối với lĩnh vực phát triển nông nghiệp nông thôn nước ta, do đất nước còn nghèo, dân số làm nông nghiệp sống nông thôn chiếm tỷ lệ lớn hơn 70%, sản xuất nông nghiệp còn lạc hậu. Vì vậy thúc đẩy thu hút giải ngân ODA trong NN&NT ngoài ý nghĩa chung còn có những ý nghĩa phục vụ cho PTNN&NT như: - Tận dụng hiệu quả điều kiện ưu đãi của nguồn vốn ODA để đầu tư các công trình công cộng mà ngoài Nhà nước các tổ chức phi lợi nhuận ra không có thành phần kinh tế nào làm như các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng lớn thủy lợi, đường giao thông, điện nông thôn, nước sạch. - Thúc đẩy thu hút ODA sẽ tạo ra nguồn vốn khá lớn để đầu tư cho các chương trình, dự án phát triển nông nghiệp nông thôn dài hạn cần nguồn vốn lớn như chương trình xóa đói giảm nghèo, phát triển mạng lưới điện nông thôn, nước sạch nông thôn… trong điều kiện vốn ngân sách Nhà nước còn hạn hẹp phải bố trí cho nhiều mục tiêu lĩnh vực. 10 [...]... sống nông dân phần lớn đang còn gặp rất nhiều khó khăn nước ta 12 CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG THU HÚT GIẢI NGÂN VỐN ODA TRONG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN I) Tình hình thu hút giải ngân vốn ODA vào ngành nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam trong thời gian qua Thời gian qua, song hành đóng góp lớn vào thành công chung của ngành nông nghiệp có hiệu quả từ sử dụng nguồn vốn ODA. .. chung tạo điều kiện cho việc giải ngân đúng tiến độ các bên cần có thông tin chính xác tôn trọng lợi ích của nhau 30 KẾT LUẬN Qua việc nghiên cứu đề tài Thực trạng về việc huy động giải ngân vốn ODA trong nông nghiệp phát triên nông thôn Việt Nam hiện nay tôi có thể khẳng định vốn ODA có vai trò vô cùng quan trọng trong nông nghiệp phát triển nông thôn, ODA - với những ưu điểm như quy mô... khung về ODA cho nông nghiệp phát triển nông thôn ODA là một nguồn vốn quan trọng trong đầu tư phát triển NN&NT, bởi vậy, việc huy động ODA cho phát triển NN&NT cần có một chiến lược cụ thể trong vận động thu hút ODA vào các lĩnh vực của cả nước - Kiên trì kiên quyết đấu tranh với các nhà tài trợ để loại bỏ các ràng buộc hài hòa về thủ tục đối với nguồn ODA cho phát triển NN&NT Kinh nghiệm trong. .. án phát triển nông thôn tổng hợp như phát triển toàn diện mô hình một xã còn ít Phát triển nông thôn hiệu quả thường phải là các dự án đa mục tiêu có nhiều hợp phần đầu tư nhưng số dự án có vốn đầu tư từ 5 triệu USD trở lên vào PTNT chưa nhiều mới chỉ có 34 dự án chiếm 29,8% tổng số các dự án ODA phát triển nông thôn II) Tình hình giải ngân vốn ODA vào nông nghiệp phát triển nông thôn Tổng nguồn vốn. .. hút điều phối các dự án ODA trong NN&NT theo qui hoạch, kế hoạch góc độ cả nước còn chưa chặt chẽ hoàn thiện Thiếu qui hoạch về ODA dài hạn cho PTNN&NT nhất là việc lồng ghép qui hoạch ODA với qui hoạch phát triển tổng thể NN&NT, kế hoạch về ODA với kế hoạch ngân sách chương trình đầu tư công cộng 23 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT GIẢI NGÂN VỐN ODA TRONG NÔNG NGHIỆP PHÁT... dự án Đặc biệt trong số các dự án phát triển nông thôn có 9 dự án tín dụng nông thôn như về xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, tín dụng cho người nghèo, phát triển quĩ tín dụng vừa nhỏ nông thôn, tín dụng dành cho phát triển nông thôn với tổng số vốn 391,7 triệu USD Số lượng các dự án ODA thu hút vào phát triển nông thôn tuy nhiều nhưng nhìn chung còn manh mún, nhỏ lẻ, số dự án có vốn đầu tư dưới... trong việc tiếp nhận thực hiện nguồn vốn ODA, trao quyền nhiều hơn cho các chủ dự án trong việc thẩm định, phê duyệt kết quả đấu thầu; phối hợp với các cơ quan liên quan nhà tài trợ trong việc giải quyết dứt điểm thiếu hụt vốn ODA do tình trạng lạm phát trước đây, đảm bảo bố trí kịp thời đầy đủ vốn đối ứng theo tiến độ thực hiện các chương trình, dự án ODA II) Một số giải pháp trong vận động. .. Bản (JICA) Ngân hàng tái thiết Đức (KWF) thực hiện Hầu hết vốn ODA tập trung vào lĩnh vực thủy lợi (40%), nông nghiệp (23%), lâm nghiệp (19%) Cụ thể : - Tình hình thu hút các dự án ODA trong ngành lâm nghiệp Các dự án ODA thu hút vào ngành lâm nghiệp thời kỳ vừa qua có số lượng đúng bằng số các dự án thu hút vào nông nghiệp với 44 dự án Về số lượng các dự án ODA lâm nghiệp cũng như nông nghiệp chỉ... dân các vùng nông thôn, các vùng sâu vùng xa như nước sạch, phòng chống bệnh dịch,cứu hạn, chống lũ lụt, mà nếu chậm trễ có thể ảnh hưởng đến an toàn tính mạng thiệt hại nặng nề về tài sản của nhân dân - Giải ngân nhanh các dự án ODA trong nông nghiệp nông thôn cũng có nghĩa tăng nhanh tốc độ dòng vốn, dự án đầu tư vào nông 11 nghiệp nông thôn từ đó thúc đẩy nhanh hơn tốc độ phát triển cải thiện... gì trong khi đó các dự án tín dụng lại không có hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất xây dựng mô hình III) Một số nguyên nhân dẫn đến thành công, hạn chế trong thu hút giải ngân vốn ODA trong nông nghiệp phát triển nông thôn thời gian qua Phát triển NN&NT là một trong những lĩnh vực được Nhà nước ta các Nhà tài trợ rất quan tâm ưu tiên dành cho nhiều dự án ODA Việc thu hút các dự án ODA . trên và có một cái nhìn toàn diện hơn về ODA tôi đã chọn đề tài: Thực trạng về việc huy động và giải ngân vốn ODA trong nông nghiệp và phát triên nông thôn. khăn ở nước ta. 12 CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG THU HÚT VÀ GIẢI NGÂN VỐN ODA TRONG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN I) Tình hình thu hút và giải ngân vốn
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng về việc huy động và giải ngân vốn ODA trong nông nghiệp và phát triên nông thôn ở Việt Nam hiện nay, Thực trạng về việc huy động và giải ngân vốn ODA trong nông nghiệp và phát triên nông thôn ở Việt Nam hiện nay, Thực trạng về việc huy động và giải ngân vốn ODA trong nông nghiệp và phát triên nông thôn ở Việt Nam hiện nay, I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ODA I Nguồn vốn ODA.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay