giáo án cả năm sinh học lớp 6

137 348 0
  • Loading ...
1/137 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/03/2015, 19:05

. quan nào 2. Thực vật có hoa và thực vật không có hoa - Thực vật có hai cơ quan chính : Cơ quan sinh dường và cơ quan sinh sản. Sinh Học 6 - 9 - HS quan sát cây đậu: bộ phận nào là cơ quan sinh. Chuẩn bò vật mẫu củ hành ,quả cà chua Sinh Học 6 - 13 Sinh Hoïc 6 - 14 Tuần:3 - Tiết :6 BÀI 6 : QUAN SÁT TẾ BÀO THỰC VẬT I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1- Kiến thức Học sinh tự làm được một tiêu bản tế bào. . Ví dụ một số cây khác Chức năng của cơ quan sinh dưỡng - Quan sát cây đậu cho biết cơ quan sinh sản của chúng? Và một số cây khác. - Chức năng cơ quan sinh sản * HS đánh dấu thích hợp vào bảng
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án cả năm sinh học lớp 6, giáo án cả năm sinh học lớp 6, giáo án cả năm sinh học lớp 6, IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY, GV: treo tranh hình 4.1, IV. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG, I. MỤC TIÊU YÊU CẦU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn