Chương 1: Tổng quan về thanh toán điện tử Thanh toán trong Thương mại điện tử

29 621 10
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2015, 04:04

Chương 1: Tổng quan về thanh toán điện tử Thanh toán trong Thương mại điện tửSự hình thành và phát triển của thanh toán điện tử Sự phát triển của các hình thái thanh toán TT bằng hóa tệ (Commodity money) TT bằng tiền giấy TT bằng tiền điện tử (Electronic money) TT bằng Hóa tệ kim loạiTT bằng Hóa tệ phi kim . CHÍNH 1. 1. Sự hình thành và phát triển của thanh toán điện tử 1. 2. Khái niệm và các yếu tố cấu thành của thanh toán điện tử 1. 3. Sự khác biệt giữa thanh toán điện tử và thanh toán trực tuyến 1. 4 hóa tệ kim loại Thanh toán bằng tiền giấy Sự phát triển của thanh toán điện tử Năm 19 50 Năm 19 94 Năm 19 74 Năm 19 84 1. 2. Khái niệm và các yếu tố cấu thành của thanh toán điện tử • Khái niệm thanh. tuyến 1. 4. Lợi ích và hạn chế của thanh toán trong TMĐT (Thanh toán trực tuyến) 1. 5. Phân loại các hình thức thanh toán điện tử 1. 1. Sự hình thành và phát triển của thanh toán điện tử Sự phát triển của
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương 1: Tổng quan về thanh toán điện tử Thanh toán trong Thương mại điện tử, Chương 1: Tổng quan về thanh toán điện tử Thanh toán trong Thương mại điện tử, Chương 1: Tổng quan về thanh toán điện tử Thanh toán trong Thương mại điện tử

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay