Luận văn thạc sỹ: Hoàn thiện chính sách ngoại thương của Việt Nam sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO

111 341 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2015, 12:33

Ngày 7112006, Việt Nam được chính thức công nhận là thành viên thứ 150 của tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Sự kiện này được coi là một dấu mốc lớn, mang tính bước ngoặt trong tiến trình phát triển và hội nhập của Việt Nam vào đời sống kinh tế chính trị thế giới. Tác động của việc gia nhập WTO không chỉ ảnh hưởng lớn trên bình diện quốc gia mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến mọi mặt đời sống của người dân Việt Nam chúng ta.Để được công nhận là thành viên chính thức của WTO Việt Nam đã phải trải qua quá trình đàm phán liên tục, kéo dài 12 năm, bắt đầu từ ngày 411995 khi Việt Nam nộp đơn xin gia nhập WTO. Trong suốt thời gian đó, chính sách thương mại của Việt Nam đã xây dựng và thường xuyên điều chỉnh, hoàn thiện cho phù hợp vói các cam kết quốc tế trong quá trình đưa nền kinh tế Việt Nam hội nhập với kinh tế khu vực và thế giới. Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam được đánh dấu bởi những điểm mốc chính là: Việt Nam gia nhập ASEAN và tham gia AFTA CEPT Ký kết hiệp định thương mại Việt Mỹ (BTA) Chính thức gia nhập WTO.Việc nghiên cứu một cách có hệ thống sự hoàn thiện của chính sách ngoại thương của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế; đề xuất các chính sách, các giải pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các khó khăn, thách thức, tận dụng triệt để các cơ hội, thuận lợi sau khi gia nhập WTO, đưa nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, mạnh và bền vững là hết sức cần thiết.Vì những lý do trên, tác giả đã lựa chọn đề tài nghiên cứu là: Hoàn thiện chính sách ngoại thương của Việt Nam sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Lêi c¶m ¬n Trong quá trình học tập ở trường cũng như trong khi viết luận văn, tôi đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các thầy cô giáo trong khoa Mác - Lênin, Khoa sau Đại học và bộ môn Kinh tế Chính trị, đặc biệt là của Giáo sư tiến sĩ - thầy giáo Phạm Quang Phan đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn tôi hoàn thành luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn các Vụ: Vụ Chính sách Thương mại đa biên, Vụ Quản lý Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương đã cung cấp tài liệu giúp tôi thực hiện luận văn này. Có thể nói, luận văn này là kết quả của quá trình nghiên cứu nghiêm túc của bản thân song, do hạn chế về thời gian và do khả năng cũng như trình độ có hạn nên không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Tác giả chân thành mong muốn nhận được sự quan tâm, đóng góp của các thầy cô. Tác giả Lê Thành Lương MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ TÓM TẮT LUẬN VĂN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT I. Các từ viết tắt tiếng Anh WTO Tổ chức thương mại thế APEC Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương ASEM Diễn đàn hợp tác Á - Châu ASEAN Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á AFTA Khu vực mậu dịch tự do ASEAN BTA Hiệp định thương mại song phương Việt Nam - Hoa Kỳ DSB Cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO CEPT Chương trình thuế quan ưu đãi có hiệu lực chung của ASEAN EU Liên minh Châu Âu FDI Đầu tư trực tiếp nước ngoài FTA Khu vực mậu dịch tự do GATS Hiệp định chung về Thương mại dịch vụ của WTO GATT Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại của WTO IMF Quỹ tiền tệ thế giới IPIC Hiệp ước về sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực mạch tích hợp ITA Hiệp định về Công nghệ thông tin LDCs Các nước kém phát triển GDP Tổng sản phẩm quốc nội MFN Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc NT Nguyên tắc đối xử quốc gia NTB Hàng rào phi thuế quan NTM Biện pháp phi thuế phổ thông RTA Thoả thuận thương mại khu vực TBTs Các hàng rào kỹ thuật đối với thương mại TNC Công ty xuyên quốc gia TRIMs Các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại TRIPs Các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ TRQ Hạn ngạch thuế quan UNCTAD Hội nghị Liên Hiệp quốc về thương mại và phát triển WB Ngân hàng thế giới WIPO Tổ chức về Quyền sở hữu trí tuệ thế giới II. Các từ viết tắt tiếng Việt DNNN Doanh nghiệp nhà nước HĐ Hiệp định HNKTQT Hội nhập kinh tế quốc tế SHTT Sở hữu trí tuệ T/s Thuế suất DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU 1. Sự cần thiết của Luận văn. Ngày 7/11/2006, Việt Nam được chính thức công nhận là thành viên thứ 150 của tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Sự kiện này được coi là một dấu mốc lớn, mang tính bước ngoặt trong tiến trình phát triển và hội nhập của Việt Nam vào đời sống kinh tế- chính trị thế giới. Tác động của việc gia nhập WTO không chỉ ảnh hưởng lớn trên bình diện quốc gia mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến mọi mặt đời sống của người dân Việt Nam chúng ta. Để được công nhận là thành viên chính thức của WTO Việt Nam đã phải trải qua quá trình đàm phán liên tục, kéo dài 12 năm, bắt đầu từ ngày 4/1/1995 khi Việt Nam nộp đơn xin gia nhập WTO. Trong suốt thời gian đó, chính sách thương mại của Việt Nam đã xây dựng và thường xuyên điều chỉnh, hoàn thiện cho phù hợp vói các cam kết quốc tế trong quá trình đưa nền kinh tế Việt Nam hội nhập với kinh tế khu vực và thế giới. Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam được đánh dấu bởi những điểm mốc chính là: - Việt Nam gia nhập ASEAN và tham gia AFTA/ CEPT - Ký kết hiệp định thương mại Việt- Mỹ (BTA) - Chính thức gia nhập WTO. Việc nghiên cứu một cách có hệ thống sự hoàn thiện của chính sách ngoại thương của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế; đề xuất các chính sách, các giải pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các khó khăn, thách thức, tận dụng triệt để các cơ hội, thuận lợi sau khi gia nhập WTO, đưa nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, mạnh và bền vững là hết sức cần thiết. Vì những lý do trên, tác giả đã lựa chọn đề tài nghiên cứu là: "Hoàn thiện chính sách ngoại thương của Việt Nam sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO". 2. Tình hình nghiên cứu luận văn. Đề tài chính sách thương mại của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, trước đây cũng đã có nhiều tác giả nghiên cứu. Gần đây nhất có 6 luận vănThạc sỹ kinh tế : " Chính sách thương mại của Việt Nam trong quá trình hội nhập ASEAN" của tác giả Võ Văn Quyền hoàn thành năm 2003. Tuy nhiên, việc nghiên cứu đề tài này chỉ dừng lại ở giai đoạn Việt Nam gia nhập ASEAN, tham gia AFTA/CEPT. Việc nghiên cứu luận văn " Hoàn thiện chính sách ngoại thương của Việt Nam sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới" đến nay, chưa có tác giả nào thực hiện. 3. Mục đích nghiên cứu. Trên cơ sở những kiến thức chung về chính sách ngoại thương và phân tích thực trạng chính sách ngoại thương của Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế để tìm ra những điểm còn hạn chế, tồn tại, những điểm khác biệt với các cam kết gia nhậpWTO. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách ngoại thương của Việt Nam trong thời gian tới, phù hợp với các cam kết WTO, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước trong việc chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, đưa nền kinh tế nước ta phát triển nhanh và bền vững. 4. Đối tượng nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu là chính sách ngoại thương của Việt Nam trong tiến trình nền kinh tế Việt Nam hội nhập vào kinh tế khu vực và thế giới, nhất là sau khi Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. 5. Phạm vi nghiên cứu. Chính sách thương mại nói chung của một quốc gia bao gồm : chính sách thương mại trong nước và chính sách thương mại quốc tế (hay còn gọi là chính sách ngoại thương) . Do thời gian và điều kiện thực hiện đề tài có hạn, Luận văn này chỉ nghiên cứu quá trình hoàn thiện chính sách ngoại thương của Việt Nam liên quan đến các cam kết quốc tế trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, đặc biệt là các cam kết WTO của Việt Nam. 6. Phưong pháp nghiên cứu. 7 Trong quá trình nghiên cứu, tác giả sủ dụng tổng hợp nhiều phương pháp để thực hiện nhiệm vụ khoa học của đề tài luận văn, nhưng luận văn đã sử dụng triệt để phương pháp luận của chủ nghĩa Mác- Lênin như phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp lôgíc kết hợp với lịch sử. Bên cạnh đó, tác giả còn sử dụng các phương pháp thống kê, so sánh, tổng hợp và phân tích Ngoài ra tác giả còn sử dụng các công cụ khác như bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ để minh hoạ. 6. Những đóng góp của Luận văn. - Luận văn đã góp phần hệ thống hoá, làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận về thương mại quốc tế và chính sách thương mại quốc tế. Làm rõ khái niệm, bản chất, nội dung của quá trình hoàn thiện chính sách ngoại thương trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. - Luận văn cũng đã hệ thống hoá các cam kết quốc tế về ngoại thương , chỉ rõ được các quyền và nghĩa vụ của Việt Nam khi xây dựng và áp dụng chính sách ngoai thương phù hợp với các cam kết khi tham gia AFTA/ CEPT, thực hiện hiệp định thương mại Việt- Mỹ cũng như việc xây dựng, điều chỉnh chính sách ngoại thương của Việt Nam trong quá trình đàm phán gia nhập WTO. - Luận văn đã phân tích, đánh giá thực trạng quá trình hoàn thiện chính sách ngoại thương của Việt Nam, chỉ ra những thành tựu đã đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại hạn chế trong quá trình hoàn thiện chính sách ngoại thương ở nước ta thời gian vừa qua. - Luận văn đã đề xuất các quan điểm và giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện chính sách ngoại thương của Việt Nam sau khi trở thành thành viên chính thức của WTO. 8. Kết cấu của luận văn. Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn được kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về chính sách ngoại thương của Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. 8 Chương 2: Thực trạng chính sách ngoại thương của Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và sau khi gia nhập WTO. Chương 3: Các quan điểm và giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách ngoại thương của Việt Nam sau khi gia nhập WTO. CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHÍNH SÁCH NGOẠI THƯƠNG CỦA VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 1.1.1. Thương mại quốc tế 1.1.1.1. Khái niệm và nội dung của thương mại quốc tế * Khái niệm thương mại quốc tế Thương mại quốc tế là sự trao đổi hàng hóa và dịch vụ (hàng hoá hữu hình và hàng hoá vô hình)giữa các quốc gia, thông qua mua bán, lấy tiền tệ làm môi giới, tuân theo nguyên tắc trao đổi ngang giá nhằm đưa lại lợi ích cho các bên. Thương mại quốc tế có lịch sử ra đời từ rất sớm, nó ra đời trước cả ngành công nghiệp và hiện nay nó vẫn giữ vị trí trung tâm trong các quan hệ kinh tế quốc tế. Thương mại quốc tế thường được nghiên cứu dưới ba góc độ: - Góc độ thứ nhất, nhìn nhận hoạt động thương mại trên quan điểm toàn cầu, tìm ra những quy luật, xu hướng, vấn đề mang tính chất chung nhất trên thế giới, không phụ thuộc vào lợi ích của từng quốc gia. - Góc độ thứ hai, đứng trên lợi ích và quan điểm của từng quốc gia để xem xét hoạt động buôn bán chủ yếu của quốc gia đó đối với phần còn lại của thế giới. - Góc độ thứ ba, gắn với hoạt động kinh doanh quốc tế của các công ty 9 nhằm mục đích thu lợi cao nhất cho công ty. * Nội dung của thương mại quốc tế Thương mại quốc tế bao gồm nhiều hoạt động khác nhau. Trên góc độ một quốc gia đó chính là hoạt động ngoại thương. Nội dung của thương mại quốc tế bao gồm: - Xuất và nhập khẩu hàng hóa hữu hình (nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị, lương thực, thực phẩm, các loại hàng tiêu dùng…) thông qua xuất - nhập khẩu trực tiếp hoặc xuất - nhập khẩu ủy thác. - Gia công thuê cho nước ngoài và thuê nước ngoài gia công. Khi trình độ phát triển còn thấp, thiếu vốn, thiếu công nghệ, thiếu thị trường thì cần phải chú trọng các hoạt động gia công thuê cho nước ngoài, nhưng khi trình độ phát triển ngày càng cao thì nên chuyển qua hình thức thuê nước ngoài gia công cho mình và cao hơn là phải sản xuất và xuất khẩu trực tiếp (trong ngoại thương gọi là hình thức xuất khẩu FOB). Hoạt động gia công mang tính chất công nghiệp nhưng chu kỳ gia công thường rất ngắn, có đầu vào và đầu ra gắn liền với thị trường nước ngoài, nên nó được coi là một bộ phận của hoạt động ngoại thương. - Tái xuất khẩu và chuyển khẩu. Trong hoạt động tái xuất khẩu người ta tiến hành nhập khẩu tạm thời hàng hóa từ bên ngoài vào, sau đó lại tiến hành xuất khẩu một nước thứ ba với điều kiện hàng hóa đó không qua gia công, chế biến. Như vậy, ở đây có cả hành động mua và hành động bán nên mức rủi ro có thể lớn và lợi nhuận có thể cao. Còn trong hoạt động chuyển khẩu không có hành vi mua bán mà ở đây chỉ thực hiện các dịch vụ như vận tải quá cảnh, lưu kho, lưu bãi, bảo quản… Bởi vậy, mức độ rủi ro trong hoạt động chuyển khẩu nói chung là thấp và lợi nhuận cũng không cao. - Xuất khẩu tại chỗ. Trong trường hợp này, hàng hóa và dịch vụ có thể 10 [...]... cường lợi ích quốc gia Chính sách ngoại thương là một bộ phận trong chính sách kinh tế đối ngoại của một quốc gia Chính sách kinh tế đối ngoại bao gồm chính sách thương mại quốc tế (chính sách ngoại thương) ; chính sách đầu tư nước ngoài; chính sách cán cân thanh toán quốc tế… Chính sách kinh tế đối ngoại cùng với chính sách ngoại giao tạo thành chính sách đối ngoại của một quốc gia Chúng lại là một... hình thành chính sách ngoại thương ở Việt Nam 1.2.3.1 Nội dung chính sách ngoại thương Chính sách ngoại thương bao gồm nhiều bộ phận khác nhau và có liên quan hữu cơ với nhau: chính sách mặt hàng, chính sách thị trường và các chính sách hỗ trợ Các chính sách này có thể gây tác động thúc đẩy hay điều chỉnh sự phát triển của hoạt động thương mại quốc tế Một là, Chính sách mặt hàng 26 Chính sách mặt hàng... ngoại thương ở Việt Nam Thứ nhất, Đường lối chính trị và quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước Mọi chính sách kinh tế - xã hội của Nhà nước, trong đó có cơ chế, chính sách ngoại thương đều mang tính chính trị Ở Việt Nam, chủ thể ban hành cơ chế, chính sách ngoại thương là Nhà nước XHCN, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam Vì vậy, việc hoạch định các cơ chế, chính sách ngoại thương, trước hết... với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của quốc gia 1.2.2 Vai trò của chính sách ngoại thương Môi trường kinh tế thế giới còn chịu sự chi phối và tác động của nhiều mối quan hệ chính trị và các mục tiêu phi kinh tế khác, cho nên chính sách ngoại thương của mỗi quốc gia cũng phải đáp ứng nhiều mục tiêu khác nhau Nhiệm vụ của chính sách ngoại thương của mỗi quốc gia có thể thay đổi qua mỗi thời kỳ nhưng... gia Chúng lại là một bộ phận cấu thành của chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước Vai trò của chính sách ngoại thương thể hiện: Thứ nhất, Là một bộ phận của chính sách phát triển kinh tế - xã hội Chính sách ngoại thương là một bộ phận của chính sách kinh tế - xã hội của Nhà nước, có quan hệ chặt chẽ và phục vụ cho sự phát triển của kinh tế - xã hội của đất nước, tác động mạnh mẽ đến quá... vẫn chưa có lý thuyết nào giải thích một cách đầy đủ về bản chất của thương mại quốc tế Vì vậy, các lý thuyết này còn tiếp tục được bổ sung, hoàn chỉnh và kiểm nghiệm trong thực tiễn hoạt động thương mại 1.2 CHÍNH SÁCH NGOẠI THƯƠNG CỦA MỘT QUỐC GIA 1.2.1 Khái niệm chính sách ngoại thương Có nhiều quan niệm khác nhau về chính sách ngoại thương, tùy theo quan điểm, mục đích, nội dung nghiên cứu và cách... triển * Đặc điểm của thương mại quốc tế - Thương mại quốc tế những năm gần đây có xu hướng tăng nhanh, cao 12 hơn so với tốc độ tăng trưởng của nền sản xuất, điều đó đưa đến tỷ trọng kim ngạch ngoại thương trong tổng sản phẩm quốc dân của mỗi quốc gia ngày càng lớn, thể hiện mức độ mở cửa gia tăng của nền kinh tế mỗi quốc gia ra thị trường thế giới - Tốc độ tăng trưởng của thương mại "vô hình" nhanh... thương mại, nhất là trong điều kiện thương mại quốc tế, chính sách ngoại thương tạo ra một động lực quan trọng để phát triển kinh tế 25 Thứ ba, Là một trong những yếu tố cấu thành của chiế n lược phát triển công nghiệp và thúc đẩy xuất khẩu Chính sách ngoại thương là một trong các yếu tố cấu thành của chiến lược phát triển công nghiệp và thúc đẩy xuất khẩu Cùng với các chính sách liên quan khác, chính. .. cảnh lịch sử của quá trình vận động từ một xã hội chậm phát triển sang xã hội văn minh, hiện đại; từ một nền kinh tế tập trung, quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế thi trường cạnh tranh và mở cửa với bên ngoài, có sự quản lý của Nhà nước, phải luôn luôn được đổi mới và hoàn thiện Thứ tư, Xu hướng phát triển của chính sách thương mại thế giới Trong giai đoạn hiện nay, cơ chế, chính sách ngoại thương chịu... tế học cho rằng: Chính sách ngoại thương đó là một hệ thống hoàn chỉnh bao gồm luật lệ, quy định, hiệp định quốc tế và các quan điểm đàm phán được chính phủ các quốc gia thông qua nhằm mở cửa thị trường hợp pháp cho các công ty trong và ngoài nước tham gia vào các hoạt động kinh tế Hay theo hiệp định Rome của Uỷ ban Châu Âu lại nhấn mạnh: Chính sách ngoại thương là tổng thể các chính sách chung về thuế . " ;Hoàn thiện chính sách ngoại thương của Việt Nam sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO& quot;. 2. Tình hình nghiên cứu luận văn. Đề tài chính sách thương mại của Việt Nam trong. và sau khi gia nhập WTO. Chương 3: Các quan điểm và giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách ngoại thương của Việt Nam sau khi gia nhập WTO. CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHÍNH SÁCH. tế Việt Nam hội nhập vào kinh tế khu vực và thế giới, nhất là sau khi Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. 5. Phạm vi nghiên cứu. Chính sách thương
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sỹ: Hoàn thiện chính sách ngoại thương của Việt Nam sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, Luận văn thạc sỹ: Hoàn thiện chính sách ngoại thương của Việt Nam sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, Luận văn thạc sỹ: Hoàn thiện chính sách ngoại thương của Việt Nam sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay