nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên đối với các khách sạn cao cấp tại thành phố nha trang

122 991 5
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2015, 14:55

i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả trong luận văn do tác giả trực tiếp thu thập, thống kê và xử lý và chưa được ai công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào trước đây. Các nguồn dữ liệu khác được sử dụng trong luận văn đều có ghi nguồn trích dẫn và xuất xứ. Tác giả Nguyễn Thị Thanh Nhân ii LỜI CẢM ƠN Đề tài luận văn thạc sỹ “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên đối với các khách sạn cao cấp tại thành phố Nha Trang” được hoàn thành là kết quả của cả một quá trình học tập nghiên cứu và vận dụng những kiến thức đã học suốt 2 năm ở lớp cao học Quản trị kinh doanh khóa (2011-2013) -Trường đại học Nha Trang, với mong muốn góp phần nâng cao công tác quản trị nguồn nhân lực của các đơn vị kinh doanh lưu trú cao cấp nói riêng và cho ngành kinh doanh lưu trú tại thành phố Nha Trang nói chung. Kết quả này không chỉ là sự phấn đấu của bản thân mà còn có sự trợ giúp của quý thầy cô, đồng nghiệp, các tổ chức và cá nhân. Trước tiên, tôi xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến TS. Đỗ Thị Thanh Vinh và ThS. Lê Chí Công, những người đã tận hướng dẫn tôi thực hiện đề tài với tất cả sự nhiệt huyết, và đầy trách nhiệm của một nhà giáo, nhà khoa học chân chính. Tôi xin chân thành biết ơn quý Thầy Cô Trường Đại học Nha Trang đã truyền đạt những kiến thức, phương pháp nghiên cứu trong suốt quá trình học tập chương trình cao học vừa qua. Cảm ơn chân thành sự giúp đỡ của PGS.TS. Trần Kim Dung - Trường Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh, người đã cung cấp cho tôi tài liệu và đóng góp nhiều ý kiến quý báu trong quá trình nghiên cứu đề tài. Xin chân thành cảm ơn các chuyên gia: Chị Phạm Thị Kim Phượng - trưởng phòng nhân sự khách sạn Sunrise Nha Trang, Anh Phạm Dũng - Giám đốc nhân sự và Anh Lê Minh Lâm - Giám đốc bộ phận Ẩm thực khách sạn Sheraton đã tạo điều kiện cho cuộc nghiên cứu khoa học, đã dành thời gian quý báu của mình tham gia phỏng vấn, hoàn tất bảng câu hỏi điều tra chuyên gia. Xin chân thành cảm ơn toàn thể cán bộ và công nhân viên hiện đang làm việc tại khách sạn Sheraton, Sunrise, Michelia, Novotel và Vinpearl đã tạo điều kiện hỗ trợ tôi trong quá trình phỏng vấn bảng câu hỏi. Xin chân thành cảm ơn các anh chị học viên Cao học Kinh tế năm 2011 những người đã sát cánh với tôi trong suốt quá trình khóa học và có những lời khuyên thiết thực để hoàn thành tốt khóa học. Tôi cũng không quên cảm ơn những cộng tác viên, những người bạn đã giúp phỏng vấn, mã hóa, nhập dữ liệu và kiểm tra dữ liệu. iii Tôi xin tỏ lòng biết ơn đến gia đình đã giúp đỡ và động viên tinh thần cho tôi, giúp tôi kiên trì hoàn tất bài luận văn này. Xin chân thành cảm ơn! iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iv DANH MỤC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ SƠ ĐỒ xi PHẦN MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của nghiên cứu 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 3 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 3 4. Phương pháp nghiên cứu 3 5. Đóng góp của nghiên cứu 4 6. Kết cấu của nghiên cứu 4 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 6 1.1 Cơ sở lý thuyết 6 1.1.1 Một số khái niệm cơ bản 6 1.1.1.1 Khách sạn 6 1.1.1.2 Khách sạn cao cấp 6 1.1.1.3 Kinh doanh khách sạn 6 1.1.2 Đặc điểm lao động trong kinh doanh KS 7 1.1.2.1 Đặc điểm của bản thân lao động trong kinh doanh KS 7 1.1.2.2 Đặc điểm về cơ cấu lao động trong KS 9 1.1.2.3 Đặc điểm của quá trình tổ chức và quản lý 11 1.1.3 Phân loại lao động trong KS 12 1.1.4 Lòng trung thành của nhân viên đối với tổ chức 13 1.1.4.1 Trung thành hành vi 13 1.1.4.2 Trung thành thái độ 14 1.1.5 Vai trò của động viên nhân viên trong việc tạo dựng lòng trung thành 15 1.1.5.1 Thuyết cấp bậc nhu cầu của Maslow 16 1.1.5.2 Thuyết E.R.G 17 v 1.1.5.3 Thuyết về nhu cầu thúc đẩy của David Mc. Clelland 18 1.1.5.4 Thuyết hai nhân tố của F.Herzberg 18 1.1.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên với tổ chức. 20 1.1.6.1 Bản chất công việc 22 1.1.6.2 Thu nhập và phúc lợi 23 1.1.6.3 Thương hiệu tổ chức 25 1.1.6.4 Điều kiện làm việc 26 1.1.6.5 Mối quan hệ với đồng nghiệp 27 1.1.6.6 Mối quan hệ với cấp trên 28 1.1.6.7 Cơ hội đào tạo và thăng tiến 30 1.1.6.8 Năng lực bản thân 31 1.1.7 Sự ảnh hưởng của các đặc điểm nhân khẩu học đến lòng trung thành của nhân viên 32 1.2 Mô hình nghiên cứu đề xuất 34 Tóm tắt chương 1 35 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 2.1 Giới thiệu về ngành kinh doanh khách sạn ở Nha Trang – Khánh Hòa 36 2.2 Giới thiệu về các khách sạn cao cấp ở thành phố Nha Trang và nhu cầu nhân lực hiện nay 39 2.3 Thiết kế nghiên cứu 41 2.3.1 Phương pháp nghiên cứu 41 2.3.2 Quy trình nghiên cứu 41 2.3.2.1 Xây dựng thang đo 42 2.3.2.2 Nghiên cứu sơ bộ 44 2.3.2.3 Quy trình hiệu chỉnh thang đo 45 2.3.2.4 Nghiên cứu định lượng chính thức 54 Tóm tắt chương 2 58 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 60 3.1 Làm sạch và xử lý dữ liệu 60 3.2 Mô tả dữ liệu thu được 60 3.2.1 Về giới tính 61 vi 3.2.2 Về độ tuổi 61 3.2.3 Về trình độ học vấn 62 3.2.4 Về tình trạng hôn nhân 63 3.2.5 Về thâm niên công tác 63 3.2.6 Về chức danh nghề nghiệp 64 3.3 Đánh giá độ tin cậy của thang đo 64 3.3.1 Thang đo bản chất công việc 65 3.3.2 Thang đo thu nhập và phúc lợi 65 3.3.3 Thang đo thương hiệu tổ chức 66 3.3.4 Thang đo điều kiện làm việc 67 3.3.5 Thang đo quan hệ với đồng nghiệp 68 3.3.6 Thang đo quan hệ với cấp trên 69 3.3.7 Thang đo cơ hội đào tạo và thăng tiến 69 3.3.8 Thang đo năng lực bản thân 70 3.3.9 Thang đo lòng trung thành 70 3.4 Phân tích nhân tố EFA 71 3.4.1 Phân tích nhân tố đối với biến độc lập 72 3.4.2 Phân tích nhân tố đối với biến phụ thuộc 75 3.5 Phân tích tương quan và hồi quy tuyến tính 77 3.5.1 Xem xét ma trận hệ số tương quan (r) 77 3.5.2 Đánh giá độ phù hợp của mô hình hồi quy tuyến tính bội 78 3.5.3 Kiểm định các giả thuyết của mô hình 84 3.5.4 Kiểm định sự khác biệt theo các đặc tính cá nhân đến lòng trung thành của nhân viên 85 3.5.4.1 Khác biệt về giới tính 85 3.5.4.2 Khác biệt về độ tuổi 86 3.5.4.3 Khác biệt về trình độ học vấn 86 3.5.4.4 Khác biệt về trình trạng hôn nhân 87 3.5.4.5 Khác biệt về thâm niên công tác 88 3.5.4.6 Khác biệt về chức danh nghề nghiệp 88 3.6 Kết quả phân tích thống kê mô tả 89 3.6.1 Thang đo lòng trung thành chung của nhân viên 89 vii 3.6.2 Mức độ trung thành theo từng nhóm yếu tố 90 3.6.2.1 Mức độ trung thành theo nhóm yếu tố quan hệ với cấp trên 90 3.6.2.2 Mức độ trung thành theo nhóm yếu tố thương hiệu tổ chức 91 3.6.2.3 Mức độ trung thành theo nhóm yếu tố cơ hội đào tạo 92 3.6.2.4 Mức độ trung thành theo nhóm mối quan hệ đồng nghiệp 93 3.6.2.5 Mức độ trung thành theo nhóm chính sách phúc lợi 94 Tóm tắt chương 3 95 CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN KẾT QUẢ VÀ ĐỀ XUẤT 97 4.1 Tóm tắt nội dung nghiên cứu 97 4.2 Tóm tắt các kết quả nghiên cứu 99 4.3 Tính mới của nghiên cứu 101 4.4 Một số hàm ý chính sách nhằm nâng cao lòng trung thành của nhân viên đối với các KS cao cấp tại thành phố Nha Trang 102 4.4.1 Vấn đề về mối quan hệ với cấp trên 102 4.4.2 Vấn đề về thương hiệu tổ chức 104 4.4.3 Vấn đề về cơ hội đào tạo 105 4.4.4 Về chính sách phúc lợi của KS 107 4.4.5 Quan tâm đến sự khác biệt giữa các nhóm lao động 108 4.5 Hạn chế của nghiên cứu và các hướng nghiên cứu tiếp theo 108 4.5.1 Hạn chế của nghiên cứu 108 4.5.2 Hướng nghiên cứu tiếp theo 109 Tóm tắt chương 4 110 KẾT LUẬN 111 viii DANH MỤC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT AJDI (Adjust Job Descriptive Index) Chỉ số điều chỉnh công việc. BHXH, BHYT, BHTN Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế. CV Công việc CLDV Chất lượng dịch vụ DL Du lịch EFA Phân tích nhân tố khám phá et al. và cộng sự JDI (Job Descriptive Index) Chỉ số mô tả công việc KS khách sạn SPSS (Statistical Package for Social Sciences) Phần mềm xử lý thống kê dùng trong các ngành khoa học xã hội OCQ (Organizational Commitment Questionnaire): Bảng câu hỏi về sự gắn kết với tổchức. WIPO (World Intellectual Property Organization): Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới & và ix DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Các yếu tố trong bậc thang nhu cầu của Maslow 17 Bảng 1.2 Các nhân tố duy trì và động viên 19 Bảng 2.1 Đặc điểm của các khách sạn cao cấp ở Nha Trang 40 Bảng 2.2 Tiến độ thực hiện nghiên cứu 41 Bảng 2.3 Thang đo các thành phần và mã hoá thang đo 52 Bảng 3.1 Bảng phân bố mẫu theo giới tính 61 Bảng 3.2 Bảng phân bố mẫu theo độ tuổi 61 Bảng 3.3 Bảng phân bố mẫu theo trình độ học vấn 62 Bảng 3.4 Bảng phân bố mẫu theo tình trạng hôn nhân 63 Bảng 3.5 Bảng phân bố mẫu theo thâm niên công tác 63 Bảng 3.6 Bảng phân bố mẫu theo chức danh nghề nghiệp 64 Bảng 3.7 Cronbach Alpha của thang đo bản chất công việc 65 Bảng 3.8 Cronbach Alpha của thang đo thu nhập và phúc lợi 65 Bảng 3.9 Cronbach Alpha của thang đo thu nhập và phúc lợi (sau khi đã loại biến TN4) 66 Bảng 3.10 Cronbach Alpha của thang đo thương hiệu tổ chức 66 Bảng 3.11 Cronbach Alpha của thang đo thương hiệu tổ chức (sau khi loại biến TH3) 67 Bảng 3.12 Cronbach Alpha của thang đo điều kiện làm việc 67 Bảng 3.13 Cronbach Alpha của thang đo điều kiện làm việc (sau khi loại biến DK1, DK2, DK3) 68 Bảng 3.14 Cronbach Alpha của thang đo quan hệ đồng nghiệp 68 Bảng 3.15 Cronbach Alpha của thang đo quan hệ với cấp trên 69 Bảng 3.16 Cronbach Alpha của thang đo cơ hội đào tạo và thăng tiến 69 Bảng 3.17 Cronbach Alpha của thang đo năng lực bản thân 70 Bảng 3.18 Cronbach Alpha của thang đo lòng trung thành 70 Bảng 3.19 Cronbach Alpha của thang đo lòng trung thành (sau khi loại biến TT7) 71 Bảng 3.20 Hệ số KMO và kiểm định Bartlett của biến độc lập 73 Bảng 3.21 Hệ số KMO và kiểm định Bartlett của các biến độc lập (sau khi loại biến lần 2) 73 x Bảng 3.22 Kết quả EFA của thang đo thành phần công việc (sau khi loại biến lần 2) 74 Bảng 3.23 Hệ số KMO và kiểm định Bartlett của các biến phụ thuộc 75 Bảng 3.24 Phương sai trích của các biến phụ thuộc 76 Bảng 3.25 Hệ số tương quan tuyến tính giữa lòng trung thành và các thành phần công việc 78 Bảng 3.26 Kết quả hồi quy sử dụng phương pháp Enter 80 Bảng 3.27 Mô hình tóm tắt phương pháp Enter sau khi đã loại biến 81 Bảng 3.28 Mô hình phân tích ANOVA sau khi đã loại biến 81 Bảng 3.29 Kết quả hồi quy sử dụng phương pháp Enter (đã loại biến) 82 Bảng 3.30 Đồ thị phân phối phần dư 83 Bảng 3.31 Đồ thị biểu diễn phần dư 83 Bảng 3.32 Kiểm định phương sai bằng nhau 85 Bảng 3.33 Kết quả Independent t-test thống kê nhóm theo giới tính 86 Bảng 3.34 Kết quả ANOVA nhóm theo tình trạng hôn nhân 87 Bảng 3.35 Bảng tổng hợp kết quả phân tích ANOVA 87 Bảng 3.36 Bảng thống kê mức độ trung thành 90 Bảng 3.37 Bảng thống kê mô tả thang đo quan hệ với cấp trên 90 Bảng 3.38 Bảng tần số, tần suất về thang đo quan hệ với cấp trên 91 Bảng 3.39 Bảng thống kê mô tả thang đo thương hiệu tổ chức 91 Bảng 3.40 Bảng tần số, tần suất về thang đo thương hiệu tổ chức 92 Bảng 3.41 Bảng thống kê mô tả thang đo cơ hội đào tạo 92 Bảng 3.42 Bảng tần số, tần suất về thang đo cơ hội đào tạo và thăng tiến 93 Bảng 3.43 Bảng thống kê mô tả thang đo quan hệ đồng nghiệp 93 Bảng 3.44 Bảng tần số, tần suất về thang đo quan hệ đồng nghiệp 93 Bảng 3.45 Bảng thống kê mô tả thang đo phúc lợi 94 Bảng 3.46 Bảng tần số, tần suất về thang đo phúc lợi 94 [...]... sạn cao cấp tại Nha Trang - Đo lường và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến lòng trung thành của nhân viên đối với các khách sạn cao cấp tại Nha Trang - Đề xuất một số chính sách nhằm giúp các khách sạn cao cấp duy trì lòng trung thành của nhân viên 3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: + Lòng trung thành/ sự gắn bó của nhân viên đối với tổ chức + Khách thể của nghiên cứu. .. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên đối với các khách sạn cao cấp tại thành phố Nha Trang Từ đó, nghiên cứu đề xuất một số gợi ý chính sách cho các khách sạn nhằm quản trị nhân sự có hiệu quả, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả kinh doanh trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh Mục tiêu cụ thể - Xác định các nhân tố chính tác động đến lòng trung thành của nhân viên trong các khách. .. là nhân viên đang làm việc tại các khách sạn cao cấp trên địa bàn thành phố Nha Trang - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu trên cơ sở điều tra các đối tượng hiện đang làm việc trong các khách sạn cao cấp tại Nha Trang (từ 4-5 sao) với vị trí công tác là: nhân viên, tổ trưởng và quản lý Thời gian khảo sát là từ 9/2/2013 đến 30/4/2013 4 Phương pháp nghiên cứu Với mục tiêu nghiên cứu như trên, nghiên cứu. .. khác nhau liên quan đến sự trung thành của nhân viên, cụ thể: (1) Vì sao nhân viên lại thiếu trung thành đối với tổ chức? (2) Đâu là những yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên đối với tổ chức? (3) Làm thế nào để tuyển dụng được nhân sự có năng lực và giữ chân họ lâu dài? Để trả lời cho những câu hỏi 3 trên, tác giả đã quyết định lựa chọn chủ đề nghiên cứu Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng. .. muốn nghiên cứu sâu hơn các yếu tố tạo nên sự thỏa mãn trong công việc và lòng trung thành của nhân viên đối với tổ chức… 6 Kết cấu của nghiên cứu Ngoài phần mở đầu, kết cấu của nghiên cứu có thể chia làm 4 nội dung chính như sau: - Chương 1: Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu (Trình bày một số khái niệm cơ bản, cơ sở lý luận về lòng trung thành của nhân viên đối với tổ chức, các nhân tố ảnh hưởng đến. .. đến lòng trung thành của nhân viên đối với tổ chức, đề xuất mô hình nghiên cứu và các giả thuyết nghiên cứu) - Chương 2: Tổng quan về đối tượng nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu (Khái quát bức tranh tổng thể về nhu cầu nhân lực du lịch tại Nha Trang - Khánh Hòa 5 và nhu cầu nhân lực trong kinh doanh KS cao cấp tại thành phố Nha Trang, quy trình nghiên cứu, các bước xây dựng thang đo nhằm đo lường các. .. nhiều cách tiếp cận khác nhau trong các nghiên cứu khi nói về lòng trung thành của nhân viên Tuy nhiên, nhìn chung là có hai xu hướng trong cách tiếp cận và đưa ra khái niệm về lòng trung thành của nhân viên 1.1.4.1 Trung thành hành vi Khi nói về lòng trung thành của nhân viên, Cook & Wall (1980) chỉ quan tâm đến các khía cạnh hành vi của nhân viên Được thể hiện chủ yếu qua quá trình làm việc lâu dài của. .. hưởng đến lòng trung thành của nhân viên đối với các khách sạn cao cấp tại thành phố Nha Trang làm luận văn tốt nghiệp Tác giả hy vọng rằng những kết quả rút ra từ nghiên cứu sẽ góp phần giúp các đơn vị kinh doanh du lịch có được cái nhìn toàn diện hơn về sự gắn kết của nhân viên với tổ chức từ đó sẽ có những chính sách phù hợp nhằm quản trị nhân sự có hiệu quả 2 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chung: Nghiên. .. nhân viên với tổ chức Lòng trung thành của nhân viên đối với tổ chức” là một trong những chủ đề được rất nhiều học giả trong nước và trên thế giới quan tâm khi nghiên cứu về hành vi tổ chức Tuy nhiên, khái niệm này đến nay vẫn chưa đạt đến một sự nhất trí Ngày nay, sự thừa nhận phổ biến là lòng trung thành của nhân viên có cả khía cạnh trung thành hành vi và trung thành thái độ Lòng trung thành của nhân. .. nhân viên chính là cách để gây dựng lòng trung thành của họ đối với tổ chức/doanh nghiệp, làm cho nhân viên yêu thích công việc, gắn bó với đồng nghiệp, tìm thấy sự lạc quan trong môi trường, từ đó gắn kết họ với mục tiêu của tổ 20 chức và phấn đấu cho mục tiêu đó Nếu nhân viên không thỏa mãn thì họ sẵng sàng từ bỏ tổ chức khi có cơ hội tốt hơn 1.1.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân . lòng trung thành của nhân viên trong các khách sạn cao cấp tại Nha Trang. - Đo lường và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến lòng trung thành của nhân viên đối với các khách sạn cao. 2. Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chung: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên đối với các khách sạn cao cấp tại thành phố Nha Trang. Từ đó, nghiên cứu đề xuất. định lựa chọn chủ đề nghiên cứu Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên đối với các khách sạn cao cấp tại thành phố Nha Trang làm luận văn tốt nghiệp. Tác giả hy
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên đối với các khách sạn cao cấp tại thành phố nha trang, nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên đối với các khách sạn cao cấp tại thành phố nha trang, nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên đối với các khách sạn cao cấp tại thành phố nha trang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn