anh (chị) hãy phân tích bài kí ai đã đặt tên cho dòng sông- của hoàng phủ ngọc tường để làm rõ nhận định trên.

4 567 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2015, 19:58

. – Tập I). Anh (chị) hãy phân tích bài kí Ai đã đặt tên cho dòng sông?” của H.P.N.T để làm rõ nhận định trên. DÀN BÀI I. Mở bài: - H.P.N.T là một trong những cây bút kí tiêu biểu của VHVN hiện. Phân tích làm nổi bật phong cách nghệ thuật của Hoàng Phủ Ngọc Tường Đề: Kí Hoàng Phủ Ngọc Tường vừa giàu chất trí tuệ, vừa giàu chất thơ, nội. Huế. - Trong số những bút kí đó, Ai đã đặt tên cho dòng sông?” là bài kí độc đáo về sông Hương. Dòng sông khơi gợi cảm hứng cho thơ ca, nhạc họa đã được H.P.N.T cảm nhận từ nhiều góc nhìn,
- Xem thêm -

Xem thêm: anh (chị) hãy phân tích bài kí ai đã đặt tên cho dòng sông- của hoàng phủ ngọc tường để làm rõ nhận định trên., anh (chị) hãy phân tích bài kí ai đã đặt tên cho dòng sông- của hoàng phủ ngọc tường để làm rõ nhận định trên., anh (chị) hãy phân tích bài kí ai đã đặt tên cho dòng sông- của hoàng phủ ngọc tường để làm rõ nhận định trên.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn