Một số kinh nghiệm giúp học sinh học tập tốt bộ môn Vật Lý

9 402 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2015, 10:29

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN NÚI THÀNH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TAM HIỆP ************************** SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÊN ĐỀ TÀI MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT HUY HIỆU QUẢ CỦA PHỊNG BỘ MƠN TRONG CÁC TIẾT HỌC VẬT LÍ Tác giả: LÊ VĂN DUẨN Tổ :khoa học tự nhiên I Đơn vò:Trường THCS Tam Hiệp NĂM HỌC :2006 -2007 PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN NÚI THÀNH ************************** SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÊN ĐỀ TÀI MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT HUY HIỆU QUẢ CỦA PHỊNG BỘ MƠN TRONG CÁC TIẾT HỌC VẬT LÍ NĂM HỌC :2006 -2007 ĐỀ TÀI:MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT HUY HIỆU QUẢ CỦA PHỊNG BỘ MƠN TRONG CÁC TIẾT HỌC VẬT LÍ I/ĐẶT VẤN ĐỀ: Chúng ta đã biết trong phương pháp dạy học mơn vật lí thì phương pháp dạy học bằng thực nghiệm là vơ cùng quan trọng.Kể từ khi đổi mới chương trình và sách giáo khoa từ năm học 2002-2003 đến nay thì chương trình vật lí ln đi sâu vào phần thực hành với rất nhiều thí nghiệm.Vì vậy việc sử dụng các phòng dạy học truyền thống khơng còn có hiệu quả cao nữa mà phải sử dụng phòng học bộ mơn vì phòng học bộ mơn có nhiều ưu điểm hơn so với phòng học truyền thống ở những điểm mà qua bảng so sánh sau ta sẽ thấy được điều đó phòng học truyền thống phòng học bộ mơn -Khơng chứa các thiết bị dùng để phục vụ dạy và học -Học sinh ngồi tại chỗ giáo viên di chuyển đến phòng để dạy - Được gắn cố định cho một lớp học -Chứa các thiết bị và thí nghiệm phục vụ cho việc dạy và học -Giáo viên ngồi tại chỗ học sinh di chuyển đến phòng để học -Khơng gán cố định cho một lớp học Như vậy ưu điểm ở đây là giáo viên không phải mang đồ dùng đến từng lớp rất mất thời gian làm giảm hiệu quả của tiết học (Do phải dành thời gian cho việc bố trí dụng cụ thí nghiệm) Nhờ các ưu điểm trên kết hợp với các điều kiện hiện tại của nhà trường thì muốn nâng cao được chất lượng dạy và học của mơn học vật lí thì phải phát huy tốt tất cả các ưu điểm của phòng học bộ mơn vật lí Trong năm học này khi được ban giám hiệu nhà trường phân cơng phụ trách phòng học bộ mơn vật lí .Tơi đã đề ra các biện pháp sau để nâng cao chất lượng các tiết học vật lí ở phòng bộ mơn ,cũng như nâng cao hiệu quả của việc sử dụng phòng bộ mơn II/GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: Trong các biện pháp mà tơi đưa ra thì biện pháp đầu tiên đó là: 1/Biện pháp 1:Sắp xếp bố trí chỗ ngồi của học sinh một cách hợp lí đảm bảo các yếu tố khoa học: Như chúng ta đã biết hiện nay số lượng học sinh một lớp học thì đơng,cơ sở vật chất của phòng học bộ mơn thì lại chưa đảm bảo .Do đó muốn học sinh vừa có thể theo dõi được các hướng dẫn của giáo viên vừa phải làm thí nghiệm thì khơng thể bố trí có học sinh ngồi xây lưng về phía giáo viên (phía bảng ) được tức là khơng thể bố trí các bàn theo dãy hàng ngang vì bố trí như vậy sẽ có một nữa số học sinh ngồi xây lưng về phía bảng.Do đó phải bố trí các bàn theo hàng dọc ,nhưng bố trí theo mấy hàng là hợp lí.Qua nghiên cứu tơi thấy hợp lí nhất là bố trí các bàn thành hai dãy hàng dọc ,mỗi dãy có 3 bàn nối tiếp nhau,mỗi bàn có từ 6 đến 8 chỗ ngồi (mỗi dãy bàn có hai dãy ngồi) vậy một dãy bàn có từ 18 đến 24 chỗ ngồi.Nên một lớp học có số chỗ ngồi từ 36 đến 48 chỗ ngồi rất hợp lí với số lượng học sinh trong một lớp học hiện nay Sau đây là sơ đồ bố trí chỗ ngồi của phòng bộ mơn vật lí của trường mà tôi đã thực hiện (Trường tôi có phòng chuẩn bò thí nghiệm riêng) Qua hai sơ đồ ta thấy ở bất kỳ sơ đồ nào cũng tạo cho các em một chỗ ngồi thoả mái để vừa có thể tiếp thu bài giảng vừa có thể tiến hành các thí nghiệm. 2/ Biện pháp2:Tham mưu với Ban giám hiệu sắp xếp thời khố biểu để bất kỳ tiết học nào cũng có thể dạy ở phòng bộ mơn. Đây là một cơng việc vơ cùng quan trọng và cũng đầy khó khăn tưởng chừng như khơng có thể thực hiện được vì ở mỗi trường có thể có nhiều giáo viên cùng dạy bộ mơn vật lí.Nhưng qua nghiên cứu tơi nhận thấy việc chia thời khố biểu cho việc tiết nào cũng có thể dạy ở phòng bộ mơn là có thể thực hiện được. Muốn làm được điều này khi chia thời khố biểu cần chú ý mấy điểm sau: -Các giờ cùng bộ mơn vật lí dù là ai dạy cũng khơng được trùng nhau (Điều này có hai cái lợi là sử dụng được phòng bộ mơn và sử dụng được đầy đủ bộ thí nghiệm mà khơng phải chia ra) PCDCTN -Các tiết vật lí của cùng một khối lớp nên chia thành một buổi(Nếu khối đó có 5 lớp trở xuống),hoặc chia thành hai buổi (nếu khối đó có từ 6 đến 10 lớp) Ví dụ ở trường tơi có 20 lớp (5 lớp 6,5 lớp 7,5 lớp 8,5 lớp 9 )với 3 giáo viên dạy bộ mơn vật lí (mỗi đồ chí đều dạy đủ 4 khối lớp) thì tơi đề nghị đồng chí phó hiệu trưởng chia thời khố biểu cho các tiết vật lí như sau: Buổi tiết thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 1 7/1:Hùng 9/1:Tuấn 9/1:Tuấn Sáng 2 7/2:Quang 9/2:Quang 9/2:Quang 3 7/3: Hùng 9/3:Hùng 9/3:Hùng 4 7/4:Quang 9/4:Tuấn 9/4:Tuấn 5 7/5 :Hùng 9/5:Hùng 9/5:Hùng 6 6/1:Tuấn 8/1:Quang 7 6/2:Hùng 8/2:Quang Chiều 8 6/3:Hùng 8/3:Quang 9 6/4:Tuấn 8/4:Hùng 10 6/5:Tuấn 8/5:Quang Để đảm bảo thực hiện được thời khố biểu này tơi là người phải chiụ trách nhiệm quản lí phòng bộ mơn và phải phục vụ thường xun để giáo viên mới lên lớp thường xun được.Thực hiện thời khố biểu này cũng tạo điều kiện cho các bộ mơn khác cũng có thể thực hiện được các qui định như trên 3/Biện pháp 3:Tận dụng,làm thêm đồ dùng dạy học để bất kỳ tiết học nào cũng có thiết bị để làm thí nghiệm: Như chúng ta đã biết nhà nước khơng thể cung cấp đầy đủ trang thiết bị bộ mơn cho tất cả các khối lớp mà có thể khối lớp này có được bộ này lại thiếu bộ kia còn khối lớp khác thì ngược lại. Do đó làm thế nào để mọi tiết học đều có thể sử dụng đồ dùng dạy học để dạy là một đòi hỏi đối với mỗi giáo viên bộ mơn và nhà trường. Để làm được việc này cần thực hiện tốt hai cơng việc sau: a/ Giáo viên phải tự tay làm các thiết bị dạy học không quá phức tạp như: -Lò xo lá tròn để dạy các bài về lực ở lớp 6 -Các loại đĩa để dạy bài sự bay hơi ở lớp 6 -Các tấm bìa có đục lỗ để dạy bài sự truyền thẳng của ánh sáng ở lớp 7 -Các loại thước nhựa để dạy bài sự nhiễm điện do cọ xát và bài hai loại điện tích ở lớp 7 -Các loại hạt me, đậu,ngô để dạy các bài về nguyên tử,phân tử ở lớp 8 Và một số thiết bị khác mà trong bộ dụng cụ không có b/Tận dụng đồ dùng thí nghiệm của khối lớp này để dạy khối lớp khác: Đây là một vấn đề đòi hỏi giáo viên phải tìm hiểu thấu đáo toàn bộ dụng cụ thí nghiệm của toàn bộ chương trình vật lí THCS để tìm hiểu lớp này thiếu cái gì?Lớp khác có dụng cụ đó hay không?Từ đó phát hiện ra các dụng cụ có thể dùng chung cho nhiều khối lớp thì từ đó ta mới có thể tận dụng được Qua tìm hiểu như vậy tôi nhận thấy giữa vật lí lớp 7 và vật lí lớp 9 có nhiều dụng cụ có thể sử dụng chung được. Thật vậy ở lớp 7 tuy được cung cấp bộ nguồn điện nhưng là nguồn điện một chiều nên dùng không ổn định mà lớp 9 lại có bộ biến đổi điện áp rất tốt .Do vậy tôi thường xuyên lấy bộ nguồn này để dạy chương trình lớp 7 hoặc giáo viên có thể lấy các nam châm điện ở lớp 9 để dạy bài tác dụng từ ở lớp 7 hoặc lấy nam châm điện ở lớp 7 dạy các bài về nam châm ở lớp 9 Làm như vâỵ có thể đảm bảo được trong điều kiện khó khăn vẫn có thể tiết vật lí nào cũng có đồ dùng để dạy 4/Biện pháp 4:Tạo cho giáo viên hình thành thói quen nghiên cứu và làm thí nghiệm trước khi thực hiện bài dạy: Đối với người giáo viên vật lí .Làm thành công được các thí nghiệm hay hướng dẫn học sinh làm thành công các thí nghiệm là một điều hết sức quan trọng .Có như vậy học sinh mới tin vào thầy giáo ,mới tin vào khoa học.Nhưng không phải mọi thí nghiệm đều làm lần đầu là thành công ngay mà phải qua nhiều lần thực hiện,nhiều lần chỉnh sửa,thay đổi mới có thể thành công.Do vậy nếu không có sự chuẩn bị kỹ càng thì khó lòng giáo viên có thể hướng dẫn cho các em,hoặc tự mình làm thành công các thí nghiệm được. Do vậy để tiến hành thực hiện tốt các tiết dạy tại phòng bộ môn.Tôi phải đăng kí lịch với cán bộ thiết bị để đến chuẩn bị các thí nghiệm và trực tiếp làm trước các thí nghiệm.Cụ thể tôi chuẩn bị các thí nghiệm này trước một ngày để đến khi lên lớp luôn ở tư thế sẵn sàng.Qua bản thân tôi trường tôi đã thực hiện tốt thói quen này.Chất lượng các tiết học vật lí ngày càng nâng cao hơn,thí nghiệm luôn hiệu quả III/KẾT THÚC VẤN ĐỀ: 1/Kết quả: Qua quá trình thực hiện các biện pháp nêu trên .100% các tiết dạy vật lí tại trường chúng tôi đều thực hiện tại phòng bộ môn.Qua đó chất lượng học tập của học sinh và chất lượng giảng dạy của giáo viên được nâng cao .Học sinh ham thích nghiên cứu vật lí vì thường xuyên được làm thí nghiệm,thường xuyên tìm tòi khám phá cái mới .Các em rất háo hức trước mỗi tiết học Thực hiện tốt các vấn đề trên tạo cho anh em giáo viên vật lí chúng tôi niền vui,niền đam mê khi trở lại nghiên cứu các thí nghiệm mà lúc xưa mà mình đã làm.,hơn nữa giờ đây các tiết dạy của mình được học sinh vui vẻ đón nhận,háo hức chờ đợi nên càng vui hơn. Kết quả học tập của bộ môn vật lí của các lớp vật lí do tôi phụ trách và của trường tôi hai năm vừa qua đã chứng minh điều đó : Năm học :2005-2006:Chưa thực hiện các vấn đề trên Năm học :2006-2007: Đã thực hiện các vấn đề trên: (Ởđây chúng tôi dựa theo kết quả học kỳ 1 của hai năm học Năm học Người thực hiện Giỏi Khá TB TB TL SL TL SL TL SL TL SL TL 2005 2006 cá nhân 9 4,8 75 41,1 87 46,5 171 91,4 TT 69 8,5 186 22,9 403 49,7 658 81,1 2006 2007 cá nhân 31 16.1 133 68.9 29 15 193 100 TT 84 10.4 307 37.9 387 47.8 778 96.2 2/Bài học kinh nghiệm: Qua việc thực hiện các công việc trên.Tôi đã rút ra một số bài học kinh nghiệm sau: <1>Giáo viên phải nhiệt tình,phải đam mê,phải chịu khó thì mới thực hiện thành công các thí nghiệm và thực hiện đầy đủ các tiết dạy tại phòng bộ môn <2>Phải có sự tạo điều kiện ở mức tốt nhất của các đồng chí trong ban giám hiệu (đặc biệt là đồng chí phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn)Vì nếu không có các đồng chí ấy giúp đở thì không thể có thời khoá biểu hợp lí nêu trên <3>Sự giúp đở nhiệt tình của các cán bộ thiết bị ví các đồng chí này đã phục vụ nhiều hơn số giờ qui định mà không phàn nàn <4>Cần có sự hỗ trợ kinh phí từ nhà trường và bản thân giáo viên thì mới có thể làm thêm các dụng cụ thí nghiệm Tuy đã có nhiều cố gắng khi thực hiện các biện pháp nêu trên và đã đem lại nhiều kết quả .Nhưng vì khả năng có hạn nên các biện pháp mà tôi nêu ra chưa phải là tối ưu nhất .Rất mong sự thông cảm từ các đồng nghiệm.Xin chân thành cảm ơn các đồng nghiệp PHIẾU NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRƯỜNG: Tên đề tài SKKN: Tên tác giả: Đơn vò: Nhận xét của hội đồng nghiên cứu khoa học: 1/Hình thức: 2/Nội dung: a)Tính thực tiễn: . b)Tính khoa học: . c)Tính sáng tạo: . d)Tính hiệu quả: . Xếp loại: ,ngày tháng3 năm 2007 Người chấm thứ 1 Người chấm thứ 2 Chủ tòch HDDNCKH PHIẾU NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRƯỜNG: Tên đề tài SKKN: Tên tác giả: Đơn vò: Nhận xét của hội đồng nghiên cứu khoa học: 1/Hình thức: 2/Nội dung: a)Tính thực tiễn: b)Tính khoa học: c)Tính sáng tạo: d)Tính hiệu quả: Xếp loại: ,ngày tháng3 năm 2007 Người chấm thứ 1 Người chấm thứ 2 Chủ tòch HDDNCKH . học -Học sinh ngồi tại chỗ giáo viên di chuyển đến phòng để dạy - Được gắn cố định cho một lớp học -Chứa các thiết bị và thí nghiệm phục vụ cho việc dạy và học -Giáo viên ngồi tại chỗ học sinh di chuyển. là: 1/Biện pháp 1:Sắp xếp bố trí chỗ ngồi của học sinh một cách hợp lí đảm bảo các yếu tố khoa học: Như chúng ta đã biết hiện nay số lượng học sinh một lớp học thì đơng,cơ sở vật chất của phòng. thì lại chưa đảm bảo .Do đó muốn học sinh vừa có thể theo dõi được các hướng dẫn của giáo viên vừa phải làm thí nghiệm thì khơng thể bố trí có học sinh ngồi xây lưng về phía giáo viên (phía
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số kinh nghiệm giúp học sinh học tập tốt bộ môn Vật Lý, Một số kinh nghiệm giúp học sinh học tập tốt bộ môn Vật Lý, Một số kinh nghiệm giúp học sinh học tập tốt bộ môn Vật Lý

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn