Nghiên cứu giải pháp và đánh giá hiệu quả giáo dục thể chất theo hệ thống tín chỉ cho sinh viên cao đẳng sư phạm giáo dục thể chất trường Đại học Hồng Đức Thanh Hóa

232 523 3
  • Loading ...
1/232 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2015, 09:59

1. Lý do chọn đề tài. Đảng ta đã nhận định: Chỉ có đổi mới giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ mới thúc đẩy nhanh được quá trình phát triển kinh tế xã hội, nhanh chóng đưa đất nước ta thoát khỏi tình trạng chậm phát triển; coi giáo dục đại học là cơ sở để bứt phá, đồng thời tranh thủ hợp tác, học tập, tiếp thu nền khoa học công nghệ của các nước tiên tiến [2]. Điều đó đòi hỏi hoạt động đào tạo đại học phải: “Đổi mới để hội nhập quốc tế; đổi mới theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội; đổi mới theo hướng tích cực hoá quá trình học tập của sinh viên; đổi mới để hình thành năng lực tự học cho lực lượng lao động tương lai, có khả năng tự học suốt đời” [25]. Chuyển đổi phương thức đào tạo từ niên chế sang học chế tín chỉ là một bước ngoặt lớn của nền giáo dục đại học Việt Nam, là sự thay đổi căn bản về tổ chức hoạt động đào tạo, là điều kiện để hội nhập quốc tế và góp phần hiện thực hóa quan điểm, đường lối của Đảng về phát triển giáo dục [22]. Đổi mới phương thức đào tạo từ niên chế sang học chế tín chỉ được coi là một cuộc cách mạng lớn trong lĩnh vực giáo dục đại học. Giai đoạn chuyển đổi phương thức đào tạo từ năm 2008 đến nay, chính là những bước đi đầu tiên của quá trình đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục đại học Việt Nam [12], [28]. Học chế tín chỉ, một phương thức đào tạo hiện đại, đang trở thành xu thế chung của giáo dục đại học ở nhiều quốc gia tiên tiến trên thế giới. Bản chất của đổi mới từ phương thức đào tạo theo niên chế sang học chế tín chỉ: - Là quá trình hiện thực hóa triết lý giáo dục: coi người học là trung tâm; coi đào tạo của nhà trường là khởi nguồn để hình thành năng lực tự học cho mỗi con người, hướng tới hình thành và phát triển một xã hội học tập [14]. Là quá trình thay đổi tận gốc phương thức tổ chức hoạt động đào tạo, biến mỗi giờ học thành một giờ hoạt động học tập của sinh viên; sinh viên tham gia và thực hiện hoạt động học tập với vai trò của chủ thể [17]. - Là quá trình lấy hoạt động tự học của sinh viên làm nền tảng cho đổi mới phương pháp và định hướng thiết kế chương trình; coi năng lực tự học của sinh viên vừa là động lực, vừa là sản phẩm của đào tạo bậc đại học. - Là trao quyền chủ động, quyền tự quyết cho người học về quá trình học tập của mình tại nhà trường [76], [89]. Phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ đòi hỏi mỗi nhà trường và cơ sở đào tạo phải thay đổi triệt để về: công tác tổ chức và quản lý đào tạo; phương pháp tổ chức và triển khai hoạt động dạy học của giảng viên và phương pháp học tập của sinh viên; sử dụng và đào tạo năng lực tự học cho sinh viên phải trở thành quan điểm và mục tiêu đào tạo của nhà trường, của mỗi thầy cô giáo, là sản phẩm và là động lực để tích cực hóa hoạt động đào tạo; phát huy tính chủ động của sinh viên trong xây dựng và thiết kế kế hoạch học tập toàn khoá, năng động và sáng tạo trong học tập, có trách nhiệm cao trước tương lai của bản thân [29], [50]. Trong phạm vi nhà trường, hoạt động giáo dục nói chung và đổi mới giáo dục nói riêng không chỉ phải tuân theo những qui luật và nguyên tắc chuyên biệt, mà còn luôn chịu sự tác động và chi phối của các yếu tố về con người, về điều kiện cơ sở vật chất và thiết bị, về năng lực đáp ứng của các lực lượng giáo dục hiện hữu… Vì vậy, đổi mới đối với lĩnh vực giáo dục dù lớn hay nhỏ luôn được coi là một cuộc cách mạng, một cuộc cải cách sâu rộng của toàn bộ hệ thống và luôn được đặt trong một tiến trình gồm nhiều giai đoạn, nhiều năm [81], [100]. Những khó khăn cơ bản của giáo dục đại học Việt Nam khi tiến hành chuyển đổi sang phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ là: - Vừa tiến hành đổi mới, vừa hoàn thiện cơ chế tổ chức và quản lý đào tạo theo yêu cầu của học chế tín chỉ. - Giảng viên thiếu điều kiện và năng lực tổ chức, triển khai giờ học theo phương pháp tích cực hóa người học. - Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, tài liệu và giáo trình giảng dạy chưa đáp ứng yêu cầu tổ chức giờ học và tổ chức đào tạo theo phương thức đào tạo mới. - Quan điểm đổi mới chưa thực sự thấm nhuần và trở thành động lực trong mọi mặt hoạt động của sinh viên, giảng viên và nhà trường. Bản chất của những tồn tại nêu trên là việc sử dụng “chất liệu” của phương thức đào tạo theo niên chế để thực hiện “mệnh lệnh” đổi mới hoạt động đào tạo sang học chế tín chỉ; thiếu sự tích cực và chủ động tạo ra tiềm lực cho các lực lượng tham gia sự nghiệp đổi mới. Trường đại học Hồng Đức là một cơ sở đào tạo đa ngành, đa nghề, đa lĩnh vực thuộc hệ thống các nhà trường công lập, có nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật cho các tỉnh miền Trung và cả nước. Từ năm 2008, nhà trường đã triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi phương thức đào tạo từ niên chế sang học chế tín chỉ. Tuy nhiên, trong quá trình chuyển đổi đã nảy sinh nhiều bất cập, hạn chế đáng kể đến chất lượng đào tạo của nhà trường nói chung và khoa GDTC nói riêng. Những khó khăn mà khoa GDTC trường đại học Hồng Đức đang trải qua cũng là thực trạng chung cần khắc phục của giáo dục đại học trong giai đoạn hiện nay [88]. Vì vậy, để có hiệu quả đích thực cho quá trình chuyển đổi phương thức đào tạo, đòi hỏi phải có những giải pháp tích cực nhằm đồng bộ hóa các khâu, các lực lượng tham gia đào tạo để khắc phục những vấn đề tồn tại nêu trên. Nghiên cứu về GDTC trường học và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng đã được rất nhiều tác giả quan tâm và nghiên cứu như: Hồ Đắc Sơn, Kiều Tất Vinh, Nguyễn Trọng Hải, Đỗ Đình Quang, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Lê Anh Vinh, Vũ Đức Văn... Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu chủ yếu được tiến hành trong điều kiện đào tạo theo niên chế. Bên cạnh đó đã có một số công trình nghiên cứu về học chế tín chỉ trong tổ chức đào tạo và giảng dạy theo học chế tín chỉ của một số tác giả như: Trần Thanh Ái, Vũ Đình Bảy, Đào Ngọc Cảnh - Trịnh Duy Oánh, Tôn Quang Cường, Nguyễn Kim Dung, Ngô Thu Dung, Diệp Ngọc Dũng, Trần Văn Dũng, Ngô Doãn Đãi, Nguyễn Thị Bích Hạnh, Nguyễn Kế Hào, Nguyễn Tấn Hùng, Mai Trọng Nhuận, Trịnh Duy Oánh, Vũ Quốc Phóng, Lâm Quang Thiệp, Lê Văn Trưởng, Hoàng Văn Vân, Vũ Quang Việt. Đó là một số công trình khoa học nghiên cứ về học chế tín chỉ ở Việt Nam trong những năm gần đây, có giá trị phổ biến kinh nghiệm, cung cấp thông tin phục vụ cho công cuộc đổi mới phương thức đào tạo ở các nhà trường trong các Hội thảo khoa học. Tuy nhiên, việc nghiên cứu thực trạng, đánh giá hiệu quả đào tạo sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất theo học chế tín chỉ chưa có tác giả nào nghiên cứu. Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, tôi lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu giải pháp và đánh giá hiệu quả giáo dục thể chất theo hệ thống tín chỉ cho sinh viên cao đẳng sư phạm giáo dục thể chất trường Đại học Hồng Đức Thanh Hoá” 2. Mục đích nghiên cứu: Thông qua hoạt động nghiên cứu về thực trạng chuyển đổi phương thức đào tạo và giải pháp khắc phục thực trạng, đề tài hướng tới mục đích: Góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo sinh viên cao đẳng sư phạm Giáo dục thể chất của trường Đại học Hồng Đức theo học chế tín chỉ.   VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO NGUYỄN VĂN TOÀN NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIÁO DỤC THỂ CHẤT THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG SƯ PHẠM GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC THANH HÓA LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC  Hà Nội 2015   VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO NGUYỄN VĂN TOÀN NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIÁO DỤC THỂ CHẤT THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG SƯ PHẠM GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC THANH HÓA Chuyên ngành: Giáo dục thể chất Mã số: 62.14.01.03 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC  1. GS.TS. Lê Quý Phượng 2. TS. Vũ Thái Hồng Hà Nội 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả trình bày trong luận án là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ một công trình nghiên cứu nào khác. Tác giả luận án Nguyễn Văn Toàn MỤC LỤC  !"#  !"#$%!&'("'  !"#$%!)'* +,&!-./!" 0*&1*& !"'-*&&'23,4556578',9:3;.<"3=./1>+"#?@A*"#5 /"#1:B"C" !"'-*&$D"#$,E:.F'%"'3G5 /"#1:B"C" PHẦN MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 4 3. Mục tiêu nghiên cứu 5 4. Giả thiết khoa học 5 5. Phạm vi nghiên cứu 6 6. Những đóng góp mới của đề tài 7 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 8 1.1. Quan điểm đổi mới giáo dục đại học của Đảng và Nhà nước 8 HIHIHIJ:!".,E-.K,-L,#,C/A*&.M,'N& O HIHIPI/M5.Q"#.K,-L,5 /"##,C/A*&.M,'N& HH 1.2. Những đặc điểm cơ bản của phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ 23 HIPIHIR'><"#5'S&.;/5M/5'T/5("&'U PV HIPIPIW&.,E-&<$D"&X!#,D"#AMY5'T/5("&'U PZ HIPIVI'2"#>:.,E-3;'M"&'43[5K&'S&.;/5M/5'T/'N&&'45("&'U 5 /"#.,[:7,9",95!- P\ 1.3. Những kết quả đã đạt được của giáo dục đại học trong giai đoạn ban đầu chuyển sang đào tạo theo học chế tín chỉ 29 1.4. Các khái niệm về tín chỉ và lịch sử vấn đề nghiên cứu 34 HI]IHIC&7'C,",9-3[5("&'U V] HI]IPI=&'?@3^".["#',_"&S: V` 1.5. Vai trò và sứ mạng của trường Đại học Hồng Đức trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo 41 HIZIHI'C,a:C53[5 >+"#M,'N&F"#S& ]H HIZIPIbS-M"##,C5 =&c51d,3;)'><"#&'e-';"'.Q"#&X!5 >+"#M, 'N&F"#S&#,!,./M"PfHfgPfPf ]P HIZIVI'C,a:C53['/!,C/A*&5'E&'^5&X!5 >+"#M,'N&F"#S& ]Z CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯZNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 47 2.1. Đối tượng và khách thể nghiên cứu 47 2.2. Tổ chức nghiên cứu 47 2.3. Phương pháp nghiên cứu 48 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 57 3.1. Đánh giá thực trạng hoạt động đào tạo trong giai đoạn chuyển đổi sang 57 phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ của Khoa Giáo dục thể chất trường Đại học Hồng Đức VIHIHI'h&5 M"#&'><"#5 %"'.;/5M/5'T/'N&&'45("&'U&X!'/!,C/ A*&5'E&'^55 >+"#M,'N&F"#S& Z` VIHIPI'h&5 M"#5K&'S&3;a:D"18'/M5.Q"#.;/5M/5'T/'N&&'45("&'U \P VIHIVI'h&5 M"#5K&'S&3;a:D"18'/M5.Q"#7,E-5 !.C"'#,C5'T/'N& &'45("&'U&X!'/!5 >+"#M,'N&F"#S& `V VIHI]I'h&5 M"#3["i"#1h&5h'N&&X!?,"'3,_"5'T/Y_:&j:&X!'N&&'4 5("&'U OH VIHIZI'h&5 M"#3[745a:D'N&5B)&X!?,"'3,_"'/!,C/A*&5'E&'^5 5 >+"#M,'N&F"#S&5 /"#.;/5M/5'T/'N&&'45("&'U kH 3.2. Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo theo học chế tín chỉ của Khoa Giáo dục thể chất trường Đại học Hồng Đức 95 VIPIHI="''>L"#1h!&'N"#,D,)'C) kZ VIPIPI#:Y_"56&1h!&'N"#,D,)'C) k\ VIPIVI,D,)'C)"'l-"e"#&!/',9:a:D.;/5M/5'T/'N&&'45("&'U&X! '/!,C/A*&5'E&'^55 >+"#M,'N&F"#S& kO VIPI]I>L&.j:.C"'#,C3[&C&#,D,)'C)"e"#&!/',9:a:D .;/5M/#,C/3,_"&X!'/!,C/A*&5'E&'^55 >+"# M,'N&F"#S& HHP 3.3. Thực nghiệm và đánh giá hiệu quả các giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo theo học chế tín chỉ của Khoa Giáo dục thể chất trường Đại học Hồng Đức 113 VIVIHIK&'S&5'h&"#',9-3;5,_:&'(.C"'#,C',9:a:DS"#A*"#&C&#,D, )'C)5 /"#5'h&5,m".;/5M/ HHV VIVIPI45a:D5'h&"#',9-&C&#,D,)'C)5'n"#a:!5'h&5,m".;/5M/5'T/ 'N&&'45("&'U&X!'/!5 >+"#M,'N&F"#S& HH] VIVIVI;"1:B"3[&C&#,D,)'C)"e"#&!/',9:a:D.;/5M/5'T/'N&&'45(" &'U&X!'/!5 >+"#M,'N&F"#S& HVk KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 148 451:B" H]O ,4""#'= H]k !"'-*&&C&&n"#5 %"'&n"#$c1,_"a:!".4"1:B"C" ;,1,9:5'!-7'D/ R'*1*& DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ob !"&'^)';"' :"#><"#D"#Q"#?D" Qp Q,C/A*&3;;/5M/ bR !/.q"#?>)'M- g n"#"#',9)'/Cg',9".M,'/C  n"#5C&.Q, bR M,'N&?>)'M-  ,C/A*&5'E&'^5 bb N&?,"'?,"'3,_"  N&&'45("&'U  ,C/3,_"&'X"',9-  ,E-5 !.C"'#,C  #',_"&S:7'/!'N& r rs"1:Y9"5'E1h&  'EA*&5'E5'!/ b  :"#'N&&<?t   DANH MỤC CÁC BẢNG Số Tên bảng Trang VIH ^:5 u&"Q,A:"#3;5'+,1>v"#&'><"#5 %"'.;/5M/ 5'T/",_"&'4I ZO VIP ^:5 u&"Q,A:"#3;5'+,1>v"#&'><"#5 %"'.;/5M/ 5'T/5("&'UI Zk VIV b/?C"'?h7'C&$,95&<$D"#,2!'!,&'><"#5 %"'.;/ 5M/5'T/",_"&'43;'N&&'45("&'UI \f VI] C"'#,C3!,5 w&X!!"&'X"',9-7'/!5 /"#5K&'S& 3;a:D"18'/M5.Q"#.;/5M/5'T/'N&&'45("&'UI b!:5 !"# \] VIZ C"'#,C-S&.Q.C)S"#&X!3,9&xeYAh"#5'+,7'y! $,E:5'T/Y_:&j:'N&&'45("&'UI \\ VI\ '2"#7'y7'i"&X!#,D"#3,_"5 /"#5K&'S&#,+'N& b!:5 !"# 5'T/'N&&'45("&'UI \` VI` 'c"#7_#,C/5 %"'3;$;,#,D"#)'*&3*.;/5M/&':Y_" "#;"'5'T/&X!5 >+"#M,'N&F"#S&I b!:5 !"# \O VIO 'c"#7_&<?t3B5&'^5)'*&3*#,D"#AMY&C&-n"5'E5'!/ &'/?,"'3,_"&':Y_""#;"'I b!:5 !"# `f VIk 'c"#7_5j"?:^5?@A*"#"';5',.^:)'*&3*#,D"#AMY &C&-n"5'E5'!/&'/?,"'3,_"&':Y_""#;"' z&'/H7'/C.;/5M/{I b!:5 !"# `f VIHf <&^:3;1/M,'%"'7,E-5 !.C"'#,C5'T/'N&&'45(" &'U&X!5 >+"#M,'N&F"#S&I `V VIHH 'h&5 M"#5K&'S&3;a:D"18'/M5.Q"#7,E-5 !.C"' #,C&X!'/!I `\ VIHP '2"#&<&'4&<$D""DY?,"'5 /"#'/M5.Q"#7,E-5 ! .C"'#,CA/5',4:&<&'45K&'S&3;a:D"185'(&''v)I `` VIHV h.C"'#,C&X!?,"'3,_"3["i"#1h&5h'N&&C&'N&)'j"18 1:B"5'T/Y_:&j:&X!'N&&'45("&'UI OP VIH] C"'#,C&X!#,D"#3,_"'/!3["i"#1h&5h'N& &C&'N&)'j"181:B"&X!?,"'3,_"I OV VIHZ #:Y_""'e"&<$D"'M"&'4"i"#1h&5h'N&&X!?,"'3,_"I OZ VIH\ 'h&5 M"#5B)1:Y9""#/M,7'y!&C&-n"5'E5'!/&X! ?,"'3,_"'/!5 >+"#M,'N&F"#S&I b!:5 !"# O\ VIH` C&Y4:5c&',)'c,'/M5.Q"#5h5B)1:Y9""#/M,7'y! &C&-n"5'E5'!/&X!?,"'3,_"I b!:5 !"# O` VIHO 45a:D'N&5B)&C&-n"181:B"&':"#&X!?,"'3,_"Pk 3;Vf'/! b!:5 !"# kP VIHk 45a:D'N&5B)&C&-n"181:B"&':Y_""#;"'&X!?,"' 3,_"Pk3;Vf'/! b!:5 !"# kP VIPf 45a:D'N&5B)&C&-n"5'E5'!/&X!?,"'3,_"Pk3; Vf'/!I b!:5 !"# kP VIPH b/?C"'745a:D'N&5B)&X!?,"'3,_"Pk3;Vf '/!I b!:5 !"# kP VIPP '2"##,C5 =&<$D"&j".>v&.C)S"#5|&C&#,D,)'C) 5 >L&Y_:&j:&X!5'h&5,m".;/5M/5'T/'N&&'45("&'UI b!:5 !"# HHP VIPV '2"#5C&.Q"#5(&'&h&.c,3L,'/M5.Q"#&X!5/;" HH\ 7'/!5'n"#a:!3,9&.K,-L,&<&'45K&'S&3;a:D" 18'/M5.Q"#.;/5M/5'T/'N&&'45("&'UI VIP] C"'#,C745a:D.K,-L,'/M5.Q"##,D"#AMY&X! #,D"#3,_"5'T/Y_:&j:&X!)'><"#5'S&.;/5M/5("&'UI HHO VIPZ C"'#,C&X!?,"'3,_"3[.K,-L,'/M5.Q"##,D"#AMY &X!#,D"#3,_"5'T/Y_:&j:&X!)'><"#5'S&.;/5M/5("&'UI HPf VIP\ K"#'v)87,4".C"'#,C&X!#,D"#3,_"5 h&5,4)#,D"#AMY 3["i"#1h&5h'N&&X!?,"'3,_"5 /"#P"i-5'h&"#',9-I HPV VIP` h.C"'#,C&X!?,"'3,_"3["i"#1h&5h'N&5 /"#a:C5 %"' .;/5M/5'T/'N&&'45("&'UI HP] VIPO C&.Q"#5(&'&h&&X!3,9&'/;"5',9"a:,5 %"'7,E-5 !.C"' #,C.c,3L,5,4"5 %"'.K,-L,)'><"#5'S&.;/5M/5'T/'N& &'45("&'UI HP\ VIPk C"'#,C-S&.Q)'}'v)#,2!.K,-L,'/M5.Q"#7,E-5 ! .C"'#,C5'>+"#x:Y_"3;#,2!7~.c,3L,5,4"5 %"'.;/5M/ &X!#,D"#3,_"7'/!I b!:HP` VIVf C"'#,C-S&.Q)'}'v)#,2!.K,-L,'/M5.Q"#7,E-5 ! .C"'#,C5'>+"#x:Y_"3;#,2!7~.c,3L,5,4"5 %"'.;/5M/ &X!?,"'3,_"7'/!I b!:5 !"# HP` VIVH C"'#,C&X!#,D"#3,_"3[',9:a:D3,9&'/;"5',9"a:, 5 %"'7,E-5 !.C"'#,C5'>+"#x:Y_"3;#,2!'N&7~I b!:5 !"# HPO VIVP C"'#,C&X!?,"'3,_"3[',9:a:D3,9&'/;"5',9"a:,5 %"' 7,E-5 !.C"'#,C5'>+"#x:Y_"3;#,2!'N&7~I HVf VIVV 'c"#7_?c1>v"#&C&1/M,'%"''/M5.Q"#"#/M,7'/C&C& -n"5'E5'!/I HVP VIV] C"'#,C',9:a:D5K&'S&&C&1/M,'%"''/M5.Q"#"#/M, 7'y!&'/?,"'3,_"I HV] VIVZ 'c"#7_745a:D'N&5B)&X!?,"'3,_"Vf3;VH'/! zC&-n"181:B"&':"#{I b!:5 !"# HVZ VIV\ 'c"#7_745a:D'N&5B)&X!?,"'3,_"Vf3;VH'/! zC&-n"181:B"&':Y_""#;"'{I b!:5 !"# HVZ VIV` 'c"#7_745a:D'N&5B)&X!?,"'3,_"Vf3;VH'/! zC&-n"5'E5'!/&':Y_""#;"'{I b!:5 !"# HVZ VIVO b/?C"'745a:D'N&5B)5/;"7'y!&X!?,"'3,_""'y-5'h& "#',9-zVH{3;&X!?,"'3,_"VfI b!:5 !"# HVZ VIVk b/?C"'5'E1h&#,2!?,"'3,_"VHz'h&"#',9-{3;?,"' 3,_"Vfz'+,.,E-&:c,"i-5'SH&X!-•,7'y!&'>!5,4" ';"'5'h&"#',9-{I b!:5 !"# HVk VI]f b/?C"'5'E1h&#,2!?,"'3,_"VHz'h&"#',9-{3;?,"' 3,_"Vfz'+,.,E-&:c,"i-5'SP&X!-•,7'y!5,4"';"' 5'h&"#',9-.>v&H"i-{I b!:5 !"# HVk VI]H b/?C"'5'E1h&#,2!?,"'3,_"VHz'h&"#',9-{3;?,"' 3,_"Vfz'+,.,E-&:c,"i-5'SV&X!-•,7'y!5,4"';"' 5'h&"#',9-.>v&P"i-{I b!:5 !"# HVk VI]P C"'#,C?h)'C55 ,E"3['%"'5'C,3;5'E1h&&X!?,"'3,_" VH?!:P"i-5'h&"#',9-z&:c,"i-5'SH3;&:c,"i- 5'SP{I b!:5 !"# HVk VI]V C"'#,C?h)'C55 ,E"3['%"'5'C,3;5'E1h&&X!?,"'3,_" VH?!:P"i-5'h&"#',9-z&:c,"i-5'SP3;&:c,"i- 5'SV{I b!:5 !"# HVk VI]] C"'#,C?h)'C55 ,E"3['%"'5'C,3;5'E1h&&X!?,"'3,_" VH?!:P"i-5'h&"#',9-z:c,"i-5'S"'^53;&:c,"i- 5'SV{I b!:5 !"# HVk VI]Z ,E-  .="'  "'=)  5i"#  5 >t"#  5|"#  "i-  'N&  "'y-  5'h& "#',9-VHI b!:5 !"# HVk [...]... học chế tín chỉ của khoa Giáo dục thể chất trường Đại học Hồng Đức - Giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo giáo viên TDTT của Khoa Giáo dục thể chất trường Đại học Hồng Đức - Thực nghiệm và đánh giá hiệu quả của các giải pháp trong thực tiễn đào tạo theo học chế tín chỉ của Khoa Giáo dục thể chất trường Đại học Hồng Đức 4 Giả thiết khoa học của đề tài Công tác đào tạo giáo viên trình độ Cao đẳng chuyên... chọn nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu giải pháp và đánh giá hiệu quả giáo dục thể chất theo hệ thống tín chỉ cho sinh viên cao đẳng sư phạm giáo dục thể chất trường Đại học Hồng Đức Thanh Hoá” 2 Mục đích nghiên cứu: Thông qua hoạt động nghiên cứu về thực trạng chuyển đổi phương thức đào tạo và giải pháp khắc phục thực trạng, đề tài hướng tới mục đích: Góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo sinh viên cao đẳng. .. chức và quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên + Thực trạng về năng lực tự học của sinh viên + Thực trạng về kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên Khoa Giáo dục thể chất trường Đại học Hồng Đức - Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo theo học chế tín chỉ của Khoa Giáo dục thể chất trường Đại học Hồng Đức + Giải pháp thứ nhất: Xây dựng cơ chế tổ chức và quản... đội hệ cao đẳng - Thực trạng về tổ chức và quản lý hoạt động đào tạo theo học chế tín chỉ - Thực trạng về tổ chức và quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên - Thực trạng về năng lực tự học của sinh viên - Thực trạng về kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên Khoa Giáo dục thể chất trường Đại học Hồng Đức Mục tiêu 2: Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo theo học. .. đẳng sư phạm Giáo dục thể chất của trường Đại học Hồng Đức theo học chế tín chỉ 5 3 Mục tiêu nghiên cứu: Để thực hiện được mục đích nghiên cứu đề tài giải quyết những mục tiêu sau đây Mục tiêu 1: Đánh giá thực trạng hoạt động đào tạo trong giai đoạn chuyển đổi sang phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ của Khoa Giáo dục thể chất trường Đại học Hồng Đức - Thực trạng về chương trình đào tạo sinh viên. .. cơ sơ ban đầu cho một hệ thống giáo dục mơ, được thể chế hóa bước đầu vào Nghị định 90/CP (24-11-1993) về với khung của hệ thống giáo dục quốc dân và những nét cơ bản đã được ghi vào Luât giáo dục và Quốc Hội thông qua ngày 2-12-1998 Đó là một hệ thống giáo dục quốc dân xây dựng trên nguyên tắc giáo dục cho mọi người, thường xuyên suốt đời”, một hệ thống giáo dục hoàn chỉnh (về bậc cấp học) , đa dạng... giảng viên, cơ sơ vật chất, giáo trình bài giảng chưa đáp ứng; năng lự tự học của sinh viên hạn chế; kết quả học tập có chỉ số tốt hơn nhưng sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê với p> 0,05 * Kết quả nghiên cứu đã lựa chọn được 3 giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo theo học chế tín chỉ của Khoa Giáo dục thể chất trường Đại học Hồng Đức gồm: - Xây dựng cơ chế tổ chức và quản lý hoạt động đào... nghiên cứu Căn cứ vào điều kiện và thời gian tiến hành nghiên cứu, đề tài xác định phạm vi nghiên cứu gồm các vấn đề sau: - Đánh giá thực trạng hoạt động đào tạo theo học chế tín chỉ của Khoa Giáo dục thể chất trường Đại học Hồng Đức + Thực trạng về chương trình đào tạo sinh viên chuyên ngành GDTCCông tác đội hệ cao đẳng + Thực trạng về tổ chức và quản lý hoạt động đào tạo theo học chế tín chỉ + Thực trạng... về việc làm cho người tốt nghiệp đại học nhất là có sự bùng nổ sĩ số Dạng nào cũng có chuẩn về chất lượng, về hiện đại hóa và về xã hội hóa, chứ không phải là đa dạng hóa tùy tiện [51], [99] - Quá trình đào tạo đại học theo hướng hệ thống giáo dục mở Quá trình này tiếp tục được tổ chức theo hướng xây dựng một hệ thống giáo dục mơ, bao gồm trong đó giáo dục đại học Vừa qua, hệ thống giáo dục đổi mới... dụng đúng đắn những công nghệ mới cho giáo dục, sẽ mơ ra một tương lai rất sáng sủa cho nền giáo dục nước ta Giáo dục đại học cần đi đầu trong việc này, cần tận dụng tiềm năng của công nghệ mới thông tin và lưu thông đang được chuyển giao vào xã hội ta, sớm chuẩn bị cho việc áp dụng vào giáo dục, không nên đi chậm hơn kinh tế, đặc biệt là giáo dục đại học Hội nghị giáo dục đại học thế kỷ 21 có đưa ra . TOÀN NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIÁO DỤC THỂ CHẤT THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG SƯ PHẠM GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC THANH HÓA Chuyên ngành: Giáo dục thể chất . KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO NGUYỄN VĂN TOÀN NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIÁO DỤC THỂ CHẤT THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG SƯ PHẠM GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC. _"5n,1h!&'N""#',_"&S:.[5;, Nghiên cứu giải pháp và đánh giá hiệu quả giáo dục thể chất theo hệ thống tín chỉ cho sinh viên cao đẳng sư phạm giáo dục thể chất trường Đại học Hồng Đức Thanh Hoá” 2. Mục đích nghiên cứu:  'n"#a:!'/M5.Q"#"#',_"&S:3[5'h&5
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu giải pháp và đánh giá hiệu quả giáo dục thể chất theo hệ thống tín chỉ cho sinh viên cao đẳng sư phạm giáo dục thể chất trường Đại học Hồng Đức Thanh Hóa, Nghiên cứu giải pháp và đánh giá hiệu quả giáo dục thể chất theo hệ thống tín chỉ cho sinh viên cao đẳng sư phạm giáo dục thể chất trường Đại học Hồng Đức Thanh Hóa, Nghiên cứu giải pháp và đánh giá hiệu quả giáo dục thể chất theo hệ thống tín chỉ cho sinh viên cao đẳng sư phạm giáo dục thể chất trường Đại học Hồng Đức Thanh Hóa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn