Đề cương ôn thi môn Chiến lược và chính sách Môi trường

65 407 1
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2015, 00:08

1 Chi trả dịch vụ môi trường I. Khái niệm: Dịch vụ HST là những lợi ích ( trực tiếp hoặc dán tiếp) mà con người hưởng thụ từ các chức năng của HST và Chi trả dịch vụ HST ( Payments for Ecosystems Services- PES) hay còn gọi là chi trả dịch vụ môi trường ( Payments for Environment Services -PES) là một công cụ kinh tế, sử dụng để những người được hưởng lợi từ các dịch vụ HST chi trả cho những người tham gia duy trì, bảo vệ và phát triển các chức năng của HST đó. Ví dụ, rừng đầu nguồn có tác dụng giữ nước, duy trì chất lượng nước, chống sạt lở đất và lũ lụt cho hạ lưu Vì vậy những người được hưởng lợi ở hạ lưu cần chi trả một khoản tương xứng cho những người trực tiếp tham gia duy trì và bảo vệ các chức năng của rừng đầu nguồn. II. Các loại dịch vụ môi trường: Dựa vào vai trò, chức năng khác nhau của HST, các nhà sinh thái học đã phân thành 4 nhóm chức năng hay 4 loại dịch vụ của HST với mục đích khác nhau về KT-XH: - Dịch vụ sản xuất: thực phẩm, nước sạch, nguyên liệu, chất đốt, nguồn gen - Dịch vụ điều tiết: phòng hộ đầu nguồn, hạn chế lũ lụt, điều hoà khí hậu - Dịch vụ văn hoá: giá trị thẩm mỹ, quan hệ xã hội, giải trí và du lịch sinh thái, lịch sử, khoa học và giáo dục - Dịch vụ hỗ trợ: cấu tạo đất, điều hoà dinh dưỡng III. Mục tiêu và Nội dung của PES: Bản chất và nội dung của PES là tạo cơ chế khuyến khích và mang lại lợi ích cho cộng đồng cung cấp dịch vụ HST nhằm tạo nguồn tài chính bền vững cho công tác bảo tồn Đ DSH . Mục tiêu của PES là: - Tăng cường hoặc tạo thị trường, giá cả cho các dịch vụ HST bằng cách lượng giá kinh tế của chúng - Tạo nguồn tài chính bền vững để bảo tồn - Nâng cao nhận thức của cộng đồng về giá trị của dịch vụ HST và - Cải thiện sinh kế của người cung cấp dịch vụ và nâng cao chất lượng cuộc sống của toàn xã hội. Dựa vào chức năng chi trả của dịch vụ, người ta chia PES thành 4 loại, bao gồm: - Bảo vệ đầu nguồn ( Watershed protection): cung cấp dịch vụ chất lượng nước, điều tiết nước, bảo vệ nơi cư trú dưới nước và kiểm soát ô nhiễm đất. - Bảo tồn ĐDSH ( Biodiversity conservation): phòng trừ dịch bệnh, giá trị HST. - Hấp thụ cacbon ( Carbon sequestration): biến đổi khí hậu ( rừng hấp thụ cacbon làm giảm khí hậu nhà kính; - Vẻ đẹp cảnh quan; du lịch sinh thái ( Landscape beauty/ ecotourism): giá trị thẩm mỹ và giá trị văn hoá. IV. Tổng quan về chi trả dịch vụ HST ở một số nước trên thế giớ Tuy mới được đưa vào sử dụng gần một thập kỷ trở lại đây, song sự phát triển của PES ngày càng được lan rộng và ở một số nước PES còn được thể chế hoá trong các văn bản pháp luật. Hiện nay PES đã nổi lên như một giải pháp chính sách để khuyến khích, chia sẻ các lợi ích trong cộng đồng và xã hộCa. Các nước phát triển ở Mỹ la tinh đã sử dụng các mô hình PES sớm nhất. PES cũng đã bắt đầu được thực hiện ở các nước châu á. ở châu Phi tiềm năng còn rất hạn chế. ở Châu Âu, Chính phủ một số nước cũng đã quan tâm đầu tư và thực hiện nhiều Chương 2 trình, mô hình PES. ở Châu úc,Australia đã luật pháp hóa quyền phát thải cacbon từ năm 1998, cho phép các nhà đầu tư đăng ký quyền sở hữu hấp thụ cacbon của rừng. Costa Rica, Mexico và Trung Quốc đã xây dựng các Chương trình PES quy mô lớn, chi trả trực tiếp cho các chủ đất để thực hiện các biện pháp sử dụng đất nhằm tăng cường nhằm tăng cường cung cấp các dịch vụ thuỷ văn, bảo tồn ĐDSH, chống xói mòn, hấp thụ cacbon và vẻ đẹp cảnh quan. 1. Các hoạt động PES ở Mỹ La tinh: Hoa kỳ là quốc gia nghiên cứu và tổ chức thực hiện các mô hình PES sớm nhất, ngay từ giữa thập kỷ 80. Bộ nông nghiệp Mỹ đã thực hiện " Chương trình duy trì bảo tồn", đã chi trả cho nông dân để trồng thảm thực vật lưu niên trên đất trồng nhạy cảm về MT. Hiện nay, cơ chế PES được áp dụng thành công và hiệu quả, tạo ra cơ chế quản lý bền vững các TNTN. Ví dụ, ở Hawaii, việc bảo vệ rừng đầu nguồn để duy trì nguồn nước mặt và nước ngầm, phục vụ đời sống sinh hoạt và tạo điều kiện cho phát triển du lịch, nông nghiệp và các ngành nghề khác. ở Oregon , Portland, bảo tồn và phát triển cá hồi và MT sinh hái của chúng. Từ việc xác định và đầu tư đúng mục tiêu đã hình thành các dịch vụ HST như phát triển du lịch sinh thái, lấy dòng sông nơi cá Hồi đẻ là nơi tham quan về sinh thái, lấy các khu rừng bị khai thác quá mức xưa kia là nơi giáo dục cho học sinh, sinh viên và du khách về ý thức bảo vệ rừng. Costa Rica, năm 1996 Luật Rừng quy định PES thông qua quỹ tài chính quốc gia về rừng ( FONAFIFO) đã chi trả cho các chủ rừng và các khu bảo tồn để phục hồi, quản lý và bảo tồn rừng. FONAFIFO hoạt động như một người trung gian giữa chủ đất và người mua các dịch vụ HST khác nhau. Nguồn tài chính thu được từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm: thuế nhiên liệu hoá thạch, bán tín chỉ cacbon, tài trợ nước ngoài và khoản chi trả từ các dịch vụ HST. Ecuador, các Công ty nước đô thị ở Quito và Pimampiro xây dựng một quỹ nước bằng cách áp phí lên nước sinh hoạt. Những quỹ này được đầu tư cho việc bảo tồn lưu vực đầu nguồn và chi trả trực tiếp cho các chủ rừng. Bolivia, hai Công ty năng lượng Myxphoois hợp với một tổ chức phi Chính phủ của Bolivia và UB bảo vệ thiên nhiên để tài trợ cho việc ngừng khai thác gỗ và các hoạt động khác nhằm mở rộng diện tích và chất lượng của Vườn quốc gia Noel Kempff với mục đích tăng cường hấp thụ cacbon. Mexico thành lập quỹ lâm nghiệp Mexico năm 2002, thực hiện PES từ việc sử dụng đất. UB lâm nghiệp Quốc gia ký hợp đồng với chủ đất để quản lý nhằm duy trì các dịch vụ đầu nguồn. Brazil, Chính phủ đã công bố " Chương trình ủng hộ môi trường", trong đó, chi trả được sử dụng để thúc đẩy sự bền vững môi trường của khu vực Amazôn. Một số sáng kiến cacbon cũng đã được thực hiện, ví dụ, Dự án Plantar được tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới nhằm cung cấp các biện pháp kinh tế cho việc cung cấp gỗ bền vững để sản xuất gang ở bang Minas Gerais. Một số thành phố ở miền Nam Brazil cũng quan tâm đến PES để bảo vệ vùng đầu nguồn. 2. ở Châu Âu: Pháp, Công ty nước đóng chai Perrier Vittel đã cung cấp tài chính cho nông dân ở vùng đầu nguồn và vùng lọc nước để xây dựng cơ sở vật chất cho nông nghiệp và chuyển đổi sang hoạt động nông nghiệp hữu cơ. Chính phủ Đức đã đầu tư một loạt Chương trình để chi trả cho các chủ đất tư nhân với mục đích thay đổi cách sử dụng đất của họ nhằm tăng cường hoặc duy trì dịch vụ 3 HST. Những dự án này bao gồm trợ cấp cho sản xuất cà phê và ca cao trong bóng râm, quản lý rừng bền vững, bảo tồn và cải tạo các cánh đồng chăn thả ở các nước Mỹ La tinh gồm Honduras, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Peru, Paraguay và Cộng hoà Domanica. 3. ở Châu á: Trong những năm gần đây, các Chương trình về PES đã được phát triển và thực hiện thí điểm tại Châu á như Indonesia, Philippine, Trung Quốc, ấn Độ, Nepal và Việt nam nhằm xác định điều kiện để hành lập cơ chế PES. đặc biệt là Indonesia và Philippine đã có nhiều nghiên cứu điển hình về PES đối với quản lý lưu vực đầu nguồn. Trong khuôn khổ hỗ trợ của Quỹ quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD), Trung tâm nông lâm thế giới ( ICRAF) đã đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức về khái niệm PES bằng Chương trình chi trả cho người nghèo vùng cao dịch vụ MT (RUPES) ở châu á. RUPES đang tích cực thực hiện các Chương trình thí điểm ở Indonesia, Philippine và Nepal. ở Indonesia, thành phố Mataram và huyện Tây Lombok thiết lập cơ chế chuyển giao dịch vụ từ các chức năng rừng phòng hộ đầu nguồn. Khách hàng của Công ty PDAM ( 40.000 hộ gia đình) ở Mataram đồng ý trả 0,15-0,20 USD hàng tháng cho công tác bảo tồn chức năng phòng hộ đầu nguồn tại huyện Tây Lombok. Trung quốc năm 1998 bổ sung sửa đổi Luật rừng, quy định hệ thống bồi thường sinh thái rừng. Triển khai thí điểm hệ thống bồi thường giai đoạn 2001-2004. Năm 2004 thành lập Quỹ bồi thường lợi ích sinh thái rừng. Bakun (Phillipine), Chính phủ công nhận các quyền sở hữu không chính thức về đất đ ai do tổ tiên để lại. BITO ( một tổ chức của người dân bản địa) đã được giao đất và thực hiện kế hoạch quản lý. Việc được giao đất ở Bakun được xem là một hoạt động chi trả cho cho việc quản lý đất bền vững. Về phía cộng đồng, việc chi trả vì người nghèo có nghĩa là tất cả mọi người đều được lợi trong việc trao đổi để tiếp tục cung cấp các dịch vụ đầu nguồn. Kulekhani ( Nepal), Ban QL rừng địa phương và UB phát triển thôn bản xây dựng kế hoạch quản lý và hoạt động trình lên UB phát triển huyện để phê chuẩn. Kế hoạch này được coi là một văn bản pháp lý quy định về QL rừng và các biện pháp sử dụng đất hợp lý đối với PES. Hiệp hội điện lực Quốc gia trả phí từ công trình thuỷ điện đang hoạt động cho việc bảo tồn đầu nguồn, được sủ dụng làm nguồn chi tả cho cộng đồng vì các hoạt động sử dụng đất bền vững. Từ các mô hình PES ở các nước chothấy, QL và bảo vệ đầu nguồn đóng vai trò quan trọng trong việc QL và bảo vệ tài nguyên và ĐDSH. Dịch vụ bảo vệ đầu nguồn được hầu hết các nước thí điểm áp dụng, nhằm tạo nguồn tài chính bền vững và chia sẻ lợi ích cho cộng đồngtrong công tác bảo tồn ĐDSH. 4. Chi trả dịch vụ HST ở Việt Nam: Tại VN, PES ngày càng được quan tâm nghiên cứu và triển khai thí điểm. - Về chính sách: một số văn bản pháp luật đã đề cập đến dịch vụ HST, đặc biệt HST rừng. Quyết định số 380/TTg ngày 10 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách thí điểm PES rừng. Theo đó, PES sẽ được triển khai thí điểm tại2tỉnh Lâm Đồng và Sơn la với các loại dịch vụ: điều tiết nguồn nước, hạn chế xói mòn, bồi lấp và cảnh quan du lịch. 4 Theo Luật ĐDSH được Quốc Hội thông qua tại Kỳ họp thứ 4 ngày 18/10/2008, trong đó quy định về tài chính cho bảo tồn và PTBV đa dạng sinh học đề cập đến các nguồn thu từ PES. - Về nghiên cứu triển khai: Cho đến nay một số nghiên cứu về giá trị rừng, lượng giá kinh tế các HST đã và đang được đề xuất thực hiện. Một số nghiên cứu dự án, đánh giá tiềm năng và thí điểm các mô hình PES ở Việt Nam bước đầu được đề xuất thực hiện đối với 4 loại dịch vụ bảo vệ đầu nguồn, bảo tồn ĐDSH, du lịch sinh thái và hấp thụ cacbon : 1. Bảo vệ đầu nguồn: một số dự án chính đã và đang triển khai. Cụ thể: a. Tạo nguồn hỗ trợ cho hoạt động bảo vệ rừng đầu nguồn hồ Trị An b. Thanh toán cho nước sông Đồng Nai. Hai Dự án trên do Quỹ bảo tồn hoang dã Thế giới (WWF) đề xuất và tổ chức thực hiện. c. Chương trình bảo tồn ĐDSH khu vực châu á, đánh giá tiềm năng và xây dựng mô hình PES rừng ở 3 tỉnh Lâm Đồng, Đồng nai và Bình Phước. Bộ NN&PTNT phối hợp với tổ chức Winrock International tổ chức thực hiện từ năm 2006-2009 và d. Chương trình môi trường trọng điểm và sáng kiến hành lang bảo tồn Đ DSH do Ngân hàng PT châu á (ADB) tài trợ từ năm 2006-2010. Bộ TN&MT phối hợp với 2 tỉnh Quảng Nam và Quảng Trị thực hiện. Dự án này hỗ trợ một số hoạt động đánh giá và tìm cơ hội thị trường cho PES ở tỉnh Quảng Nam và Quảng Trị. 2. Bảo tồn ĐDSH: Một số dự án chính là: a. Thúc đẩy trồng cacao trong bóng râm tại Lâm đồng b. MSC- Trai Bến Tre và nước mắm Phú Quốc c. VFTN - Thúc đẩy kinh doanh gỗ bền vững.3 dự án trên đều do WWF đề xuất và tổ chức thực hiện, và d. Dự án chi trả dịch vụ môi trường- ứng dụng tại khu vực ven biển do tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) tổ chức thực hiện. Các dịch vụ cung cấp bao gồm: bảo vệ RNM, bảo vệ rạn san hô- nuôi trồng; bảo tồn ĐDSH và bảo vệ nguồn giống. 3. Vẻ đẹp cảnh quan: a. Tạo nguồn tài chính bền vững để bảo vệ cảnh quan Vườn QG Bạch Mã b. Lập quỹ phát triển cho khu bảo tồn biển ở Côn Đảo. Các Dự án này đều do WWF đề xuất và tổ chức thực hiện. 4. Hấp thụ cacbon: Dự án xây dựng cơ chế chi trả cho hấp thụ cacbon trong lâm nghiệp, thí điểm tại huyện Cao Phong tỉnh Hoà Bình. Dự án thí điểm trồng 350 ha rừng keo với 300 hộ tham gia. Nguồn tài chính bền vững của Dự án sẽ gồm nguồn thu bán lâm sản và thương mại tín chỉ cacbon cho thị trường quốc tế. Dự án này do Trung tâm NCST và MT rừng (RCFEE)- Viện Khoa học Lâm nghiệp tổ chức thực hiện. Hiện tại, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và MT thuộc Bộ TN&MT đang đề xuất nghiên cứu đề tài khoa học-công nghệ " Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất cơ chế chi trả dịch vụ MT đất ngập nước ở Việt Nam" với mục tiêu đề xuất cơ chế PES phù hợp với điều kiện Việt Nam nhằm bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước. 5 Hai quan điểm về biến đổi khí hậu toàn cầu BĐKH đã trở thành một vấn đề thời sự mang tính toàn cầu. Trong những năm cuối thế kỷ 20, còn nhiều hoài nghi về khả năng BĐKH có xảy ra hay không, hoặc BĐKH có phải do tác động của con người hay do quy luật của tự nhiên. Cho đến những năm đầu thế kỷ 21 này, các hoài nghi trên đã phần nào được giải đáp. Các bằng chứng khoa học đã chứng minh rằng BĐKH đang diễn ra, và các hoạt động của con người là nguyên nhân thúc đẩy nhanh quá trình đó. Các tranh luận khoa học đã chuyển trọng tâm vào tác động của BĐKH đến hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. Trên thế giới hiện có hai nhóm quan điểm chính trong đánh giá tác động của BĐKH. Nhóm quan điểm thứ nhất cho rằng BĐKH có cả mặt tích cực và tiêu cực và nếu tính tổng thể tích tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội là không nhiều. Cũng theo trường phái này, chi phí để cắt giảm khí gây hiệu ứng nhà kính (tác nhân chính của BĐKH) là quá trình lớn so với lợi ích của việc cắt giảm khí nhà kính. Vì vậy, không nên dành quá nhiều nguồn lực vào hạn chế phát thải và đối phó với BĐKH. Nhóm quan điểm thứ hai cho rằng thiệt hại do BĐKH là rất lớn, và rằng các nỗ lực cắt giảm khí nhà kính sẽ đem lại lợi ích lớn cho phát triển kinh tế - xã hội. Bài viết này tổng hợp và phân tích những luận cứ chính của hai trường phái quan điểm nêu trên, đồng thời phân tích một số chính sách ứng phó với BĐKH. BĐKH là yếu tố cản trở quá trình phát triển và cần khẩn trương triển khai các cơ chế chính sách ứng phó với BĐKH nhằm đảm bảo PTBV. I. Tác động của BĐKH đến phát triển: 1. Hai trường phái học thuật: Nordhaus và Stern: Hiện trên thế giới có 2 quan điểm chính đánh giá tác động kinh tế của BĐKH: - Nhóm quan điểm cho rằng BĐKH không gây tác động tiêu cực nhiều đến phát triển và nhóm quan điểm cho rằng BĐKH gây thiệt hại lớn cho phát triển. Người chủ xướng của nhóm quan điểm thứ nhất là nhà kinh tế học người Mỹ William Nordhaus. Sử dụng mô hình DICE ( mô hình tổng hợp động về khí hậu và kinh tế- Dynamic Integrated Model ò Climate and Economy), Nordhaus(1994) ước tính tác hại của BĐKH vào khoảng 1% GDP toàn cầu. Trên cơ sở phân tích chi phí và lợi ích của việc hạn chế phát thải, Nordhaus khuyến nghị mức cắt giảm khí nhà kính tối ưu về mặt kinh tế là 5% năm 2005, 14% năm 2050 và 25% vào năm 2100. Cũng theo quan điểm này, một nhà kinh tế học người Đan Mạch Bjorn Lomborg đã viết 2 cuốn sách gây chấn động trong giới quan tâm đến BĐKH. Hai cuốn sách có tên Skeptical Environmentalist: Measuring the Real State of the World (2001) và Cool it, The Skeptical Environmentlist, a guide to Global Warming (2007). Theo Lomborg, BĐKH đã và đang xảy ra. Tuy nhiên, chi phí cho việc cắt giảm khí nhà kính lớn hơn nhiều so với lợi ích đem lại vì vậy không nên tiêu tốn quá nhiều kinh phí cho việc cắt giảm khí nhà kính bởi như vậy sẽ không đạt được lợi ích tối ưu về kinh tế. Ông cho rằng, các ưu tiên ngân sách cần được dành cho các vấn đề toàn cầu khác như AIDS, suy dinh dưỡng và thiếu nước ngọt. Trên cơ sở các phân tích này, các học giả thuộc nhóm quan điểm thứ nhất đồng ý cần thực hiện cắt giảm khí nhà kính nhưng với mức thuế phát thải CO 2 vào khoảng từ 2-14 USD/tấn thay vì mức 20-40USD như khuyến nghị trong Nghị Định thư KYOTO. Nhóm quan điểm thứ hai cho rằng thiệt hại do BĐKH gây ra là rất lớn và không thể phục hồi. Người đứng đầu quan điểm này là nhà kinh tế học người Anh Nicholas 6 Stern. Trong bản công bố năm 2006 Stern Rivew : the Economics ò clamate Change, ông khẳng định: " nếu chúng ta không triển khai hành động ngay, thiệt hại và rủi ro của BĐKH sẽ tương đương với ít nhất là 5% GDP toàn cầu/năm, và các thiệt hại này sẽ không thể khắc phục được"(Stern 2006). Sử dụng mô hình PAGE đánh giá tổng thể tác động của BĐKH có kết hợp nhiều kịch bản rủi ro và các yếu tố bất định.Stern cho rằng, chi phí để ứng phó với BĐKH là 1% GDP toàn cầu/năm, và lợi ích tìm các biện pháp ứng phó ( tránh được thiệt hại 5% GDP) sẽ lớn hơn chi phí 1% GDP này. Theo ông đến năm 2050 cần cắt giảm 50% lượng phát thải so với năm 1990. Stern khuyến nghị áp dụng mức thuế 85 USD/tấn CO 2 nhằm hạn chế phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính. Điểm khác biệt lớn nhất giữa 2 nhóm quan điểm của Nordhaus và Stern là việc sử dụng tỷ lệ chiết khấu để ước tính thiệt hại của BĐKH. Tỷ lệ chiết khấu của Nordhaus là 4% trong khi tỷ lệ chiết khấu của Stern là 1,4%. Với tỷ lệ 4% (Nordhaus) giá trị của 1 USD trong 100 năm tới chỉ là 0,0018 USD ngày hôm nay. Trái lại, với tỷ lệ 1,4% (Stern), giá trị của 1 USD trong 100 năm tới sẽ là 0,25 USD ngày hôm nay. Vì vậy, thiệt hại của BĐKH do Stern ước tính cao hơn mức của Nordhaus. Nordhaus hay Stern đúng? Do sự phức tạp và đặc tính dự báo của vấn đề, khó có thể có câu trả lời chính xác trường phái nào đúng. Tuy nhiên, so với nhóm quan điểm của Nordhaus, nhóm quan điểm của Stern được hưởng ứng rộng rãi hơn. Nhiều học giả cũng ủng hộ quan điểm của Stern. Khi phân tích 2 trường phái, Hanemann ( 2008) ủng hộ phương pháp mà Stern sử dụng. Ông cho rằng nên sử dụng tỷ lệ chiết khấu thấp khi ước tính thiệt hại, bởi vì khi xã hội phát triển hơn, con người sẽ giảm tỷ lệ chiết khấu xã hội ( social rate of time preference) của mình. Ngoài ra, mô hình của Nordhaus đã bỏ qua nhiều thiệt hại về nông nghiệp, vùng ven biển, tài nguyên nước, năng lượng và sức khoẻ. Một nghiên cứu của Chính phủ Australia thực hiện cũng ủng hộ trường phái của Stern, thậm chí còn chỉ ra rằng ước tính thiệt hại còn có thể lớn hơn mức mà Stern dự báo ( Garnaut 2008). ủng hộ quan điểm của Stern, nhà kinh tế học được giải thưởng Nobel Kenenth Arrow cho rằng, dù có sử dụng tỷ lệ chiết khấu nào để ước tính thiệt hại thì chúng ta cũng cần hành động cắt giảm khí nhà kính ngay, chứ không nên đương đầu với rủi ro của việc trì hoãn hành động ( Arrow 2007). Cách phân tích của Stern cũng giống với kết quả đánh giá lần thứ 4 của Tổ chức Liên Chính phủ về BĐKH của LHQ (IPC,2007). Theo kết quả nghiên cứu này, các nước đang phát triển chịu nhiều ảnh hưởng nhất. BĐKH sẽ là cản trở chính trong cuộc giảm đói nghèo của các nước đang phát triển, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp và sức khoẻ. Ví dụ như hàng triệu người sẽ chịu Stress của tăng nhiệt độ, lũ lụt, suy dinh dưỡng, các bệnh vector truyền nhiễm. Theo ước tính, sốt xuất huyết ở Mỹ la tinh có thể tăng gấp 2-5 lần vào năm 2050. Thiệt hại của BĐKH ở ấn độ và Đông Nam á có thể ở mức 9-13% GDP năm 2100. Thế giới sẽ có thêm 145-220 triệu người sống dưới mức 2 USD/ngày và 165.000 đến 250.000 trẻ em tử vong do giảm thu nhập ( Stern 2006). Theo Ngân hàng phát triển Châu á (ADB), riêng châu á, BĐKH sẽ làm giảm 2,5-10% sản lượng lương thực đến năm 2020, thêm 1 triệu người thiếu nước ngọt đến năm 2050, lũ lụt xảy ra thường xuyên hơn,ĐDSH sẽ bị suy giảm, tần suất cháy rừng gia tăng, bệnh tiêu chảy và bệnh do vector truyền nhiễm sẽ gia tăng. 7 Trong một nghiên cứu về tác động của dâng mực nước biển do BĐKH, Ngân hàng Thế giới dự báo rằng, VN là nước đang phát triển chịu ảnh hưởng lớn nhất của dâng cao mực nước biển 8 KP và CDM KP của UNFCCC được thông qua tại Hội nghị lần thứ 3 các Bên của Công Ước (COP3) tại Kyoto, Nhật Bản vào tháng 12/ 1997. - Các khí nhà kính bị kiểm soát bởi KP là CO 2 , CH 4 , N 2 0, HFCs, PFCs và SF6 - KP đưa ra 3 cơ chế mềm dẻo cho phép các nước phát triển thực hiện cam kết giảm phát thải KNK, đó là: + Cơ chế Đồng thực hiện (JI) + Cơ chế Buôn bán quyền phát thải (IET) + Cơ chế Phát triển sạch (CDM) - KP có hiệu lực kể từ ngày 16/02/2005 Sau khi được phê chuẩn vào tháng 12, 1997, "cơ chế phát triển sạch" (Clean Development Mechanims - CDM) được ưu tiên bắt đầu ngay. Trong khuôn khổ chương trình CDM, nếu Việt Nam giảm được một lượng khí phát thải KNK thì sẽ được cấp giấy chứng nhận gọi là giảm phát thải được xác nhận (Certified Emissions Reduction Units - CERs). Giảm phát thải được xác nhận (CERs) có thể dùng để bán như một thứ hàng hoá mới có giá trị. Việc buôn bán CERs trong các dự án dựa trên cơ sở giảm phát thải theo cam kết của Nghị định thư Kyoto đã tăng lên nhanh chóng trong những năm vừa qua, nhất là trong 2 năm 2003 và 2004. CDM là một trong 3 cơ chế linh hoạt của Nghị định thư Kyoto (1997), trong đó nó cho phép các nước công nghiệp phát triển đạt được các chỉ tiêu về giảm phát thải khí nhà kính bắt buộc thông qua đầu tư thương mại các dự án trồng rừng tại các nước đang phát triển, để hấp thụ khí CO 2 từ khí quyển và làm giảm lượng phát thải khí nhà kính. Hiện tại các nước đang phát triển chưa phải bắt buộc hạn chế mức phát thải, do mức phát thải còn thấp so với chỉ tiêu. Bằng cách phối hợp với các nước phát triển để đầu tư triển khai các dự án CDM và như vậy sẽ đóng góp làm giảm lượng phát thải toàn cầu và thu lợi nhuận kinh tế. Các dự án CDM có 2 mục tiêu bao trùm chính là: - Giúp các nước đang phát triển đạt được sự phát triển bền vững đồng thời góp phần vào mục tiêu cuối cùng của UNFCCC. - Nhằm cung cấp cho các nước công nghiệp phát triển "cơ hội linh hoạt" để làm giảm chỉ tiêu phát thải khí nhà kính, và cho phép họ thu được các chứng chỉ giảm phát thải từ các dự án CDM đầu tư tại các nước đang phát triển. Hiện nay, các nước phát triển để giảm 1 tấn CO 2 mất khoảng 30-40 USD, vì vậy giá cả có thể thoả thuận với các đối tác nước ngoài dao động trong khoảng 8-20 USD. Đây sẽ là những hợp đồng mua bán với giá trị và quy mô rất lớn kéo dài từ 5-10 năm. 11.3. Lợi ích cơ chế phát triển sạch ở Việt Nam 9 - Trong 3 cơ chế của KP, CDM là cơ chế quan trọng và thiết thực nhất đối với các nước đang phát triển như Việt Nam. CDM khuyến khích các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước và tư nhân của các nước phát triển đầu tư và thực hiện dự án giảm phát thải KNK tại các nước đang phát triển và nhận được tín dụng dưới dạng "Giảm phát thải được chứng nhận (CERs)". Khoản tín dụng này được tính vào chỉ tiêu giảm phát thải KNK của các nước phát triển. Cụ thể, Ngân hàng Thế giới (WB), Nhật Bản, Hà Lan và một số các nước Châu Âu khác đang xúc tiến các chương trình CDM là những thị trường có nhu cầu lớn về CERs. - Việc buôn bán trong các dự án dựa trên cơ sở giảm phát thải theo cam kết của Nghị định thư Kyoto đã tăng lên nhanh chóng trong những năm vừa qua. Sự thay đổi về phân bố địa lý cũng thay đổi đáng kể. Phần của Châu á trong các vụ buôn bán tăng từ 21% trong các năm 2002-2003 đến 51% trong các năm 2003-2004. Giá của CERs trên thị trường hiện nay vào khoảng 4-6 USD/tấn CO 2 tương đương. Giá thực tế sẽ phụ thuộc vào số lượng CERs được phát hành kể cả các rủi ro khi phát triển dự án. - Việt Nam là một trong 10 nước được đánh giá có tiềm năng về CDM với 10 dự án CDM đăng ký. Theo ước tính của nhóm nghiên cứu Chiến lược Quốc gia về CDM do Bộ TN&MT mới công bố, dự kiến Việt Nam có thể thu nhập thêm đến 250 triệu USD từ việc bán chứng chỉ giảm phát thải trong giai đoạn từ 2008 đến 2012. + Việt Nam có nhiều tiềm năng, triển vọng CERs và sẽ có nhiều lợi ích khi tham gia chương trình CDM vì nó không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà quan trọng hơn là cải thiện điều kiện sinh thái, bảo vệ được tài nguyên đất, nước, ĐDSH và giảm thiểu các KNK và các loại khí khác. Trong ngành lâm nghiệp Chính phủ đang khuyến khích các dự án bảo vệ bể chứa cacbon và nâng cao hiệu quả của các bể chứa cacbon. + Giá trị thương mại cacbon được hiểu là giá trị tiền tệ tiềm năng khi bán cacbon do rừng tích luỹ theo cơ chế CDM trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto. Giá trị thương mại cacbon được coi là cao hoặc chấp nhận được khi hiệu quả kinh doanh rừng CDM lớn hơn hiệu quả kinh doanh rừng lấy gỗ thuần tuý và có lãi sau một chu kỳ kinh doanh nhất định. Vì vậy, ngoài việc xác định giá trị thương mại cacbon của rừng tại năm cuối của chu kỳ kinh doanh, cần thiết phải đánh giá hiệu quả kinh doanh rừng và so sánh hiệu quả này với hiệu quả kinh doanh rừng với mục đích sản xuất gỗ. Hiệu quả kinh doanh rừng trồng CDM là cơ sở quan trọng để đề xuất các giải pháp phát triển rừng trồng theo hướng thương mại hoá và cơ chế CDM. + Việt Nam phê chuẩn UNFCCC ngày 16/11/1994 và phê chuẩn KP ngày 25/9/2002. Bộ Tài nguyên và Môi trường được Chính phủ giao làm Cơ quan đầu mối của Chính phủ Việt Nam tham gia và thực hiện UNFCCC, KP và CDM. Chính Phủ đã thành lập cơ quan đầu mối Quốc gia về CDM do Vụ Hợp tác Quốc tế Bộ TN và MT (3/2003), thực hiện các nhiệm vụ về tư vấn kỹ thuật, chính sách, đầu tư và quản lý Nhóm tư vấn bao gồm nhiều Bộ, ngành, nhưng ngành Lâm nghiệp là một ngành có tiềm năng để thực hiện các dự án về CDM nhằm làm giảm phát thải khí nhà kính thông qua trồng rừng và tái tạo rừng. 10 - Lợi ích rõ ràng nhất của Việt Nam khi tham gia vào CDM là thu nhập thêm từ việc bán CERs. Theo các tính toán, khoản thu nhập kinh tế dự kiến sẽ nằm trong khoảng 250 triệu USD trong giai đoạn I thực hiện cam kết từ 2008 đến 2012, đồng thời làm giảm tác động xấu đến môi trường ở địa phương như giảm ô nhiễm không khí. Bên cạnh lợi ích về kinh tế, nước ta còn được chuyển giao các công nghệ thân thiện với môi trường cho một số lĩnh vực được chọn lọc liên quan tới CDM. 11.4. Một số tiêu chí của cơ chế phát triển sạch của Việt Nam Mục tiêu chính của cơ chế CDM là giảm thiểu lượng phát thải khí nhà kính trên phạm vi toàn cầu và hướng tới PTBV. Do đó, các tiêu chí sẽ hàm chứa các nội dung của PTBV.Đất được quy hoạch để trồng rừng CDM là đất trống đồi núi trọc, được ưu tiên trồng các loài cây bản địa có chu kỳ kinh doanh dài và lượng hấp thụ CO 2 cao, diện tích tối thiểu là 0,5 ha với độ che phủ rừng ít nhất là 30% và chiều cao cây bụi khoảng 3m. Các vấn đề được khảo sát, nghiên cứu gồm: a. Về mặt môi trường Tiến hành điều tra khảo sát và thu thập các chỉ tiêu về năng suất sinh học, sự thay đổi độ che phủ rừng, thực bì dưới tán của một số loại rừng trồng; đánh giá mối quan hệ của các loại rừng trồng đến một số yếu tố môi trường như: đặc điểm đất, thực bì, cấu trúc rừng, lượng rơi rụng, điều kiện tiểu khí hậu, khả năng phòng hộ và tính lượng CO 2 do cây hấp thụ theo phương pháp ô tiêu chuẩn b. Về mặt kinh tế Nghiên cứu sự thay đổi cơ cấu, chi phí và nguồn thu của các loại rừng để xem xét hiệu quả kinh tế.Cụ thể tính bằng giá trị hiện tại của tất cả các thu nhập trừ đi giá trị hiện tại của tất cả các chi phí trong chu kỳ kinh doanh. Tính tỷ lệ thu nhập trên chi phí là thương số giữa toàn bộ thu nhập với toàn bộ chi phí sau khi đã chiết khấu đưa về giá trị hiện tại. Tính tỷ lệ thu hồi nội bộ để biết khả năng thu hồi vốn đầu tư, khả năng hoàn trả vốn, làm cơ sở để so sánh, lựa chọn các phương án với quy mô và kết cấu đầu tư khác nhau và phương án nào có tỷ lệ thu hồi nội bộ lớn hơn thì được lựa chọn. c. Về xã hội Nghiên cứu mức độ tham gia của người dân với quá trình thực hiện dự án CDM, khả năng giải quyết công ăn việc làm, những sáng kiến, những ứng dụng các kinh nghiệm bản địa trong trồng và tái tạo rừng và tác động của dự án đến nhận thức của người dân trong công tác trồng, quản lý sử dụng và bảo vệ tài nguyên rừng, khả năng cải thiện đời sống. Trên cơ sở đó, đề xuất các tiêu chí, các chỉ tiêu để đánh giá tác động của các loại rừng trồng CDM đến môi trường, kinh tế và xã hội. 11.5. Các hoạt động về cơ chế phát triển sạch tại Việt Nam - Thành lập Cơ quan đầu mối trong nước về CDM (CNA), Ban Tư vấn - Chỉ đạo về CDM, Đội công tác và Đội chuyên gia kỹ thuật quốc gia về CDM. [...]... dung công tác quản lý nhà nước về môi trường của Việt Nam được thể hiện trong Điều 37, Luật Bảo vệ Môi trường, gồm các điểm: • Ban hành và tổ chức việc thực hiện các văn bản pháp quy về bảo vệ môi trường, ban hành hệ thống tiêu chuẩn môi trường • Xây dựng, chỉ đạo thực hiện chiến lược, chính sách bảo vệ môi trường, kế hoạch phòng chống, khắc phục suy thoái môi trường, ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường. .. hành chính, quy định xử phạt v.v và công cụ kinh tế Công cụ hành động là vũ khí quan trọng nhất của các tổ chức môi trường trong công tác bảo vệ môi trường Thuộc về loại này có các công cụ kỹ thuật như GIS, mô hình hoá, đánh giá môi trường, kiểm toán môi trường, quan trắc môi trường Công cụ quản lý môi trường có thể phân loại theo bản chất thành các loại cơ bản sau: • Công cụ luật pháp chính sách. .. một chiến lược môi trường Quốc gia Phương pháp luận tiếp cận xây dựng chiến lược môi trường quốc gia 4 Biến đổi khí hậu toàn cầu và các tác động Dự báo của WB cho Việt Nam và các giải pháp ứng phó với BĐKH 5 ĐTM và ĐMC 6 Các công ước quốc tế về môi trường mà VN đã tham gia Phân tích quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia các công ước quốc tế về môi trường 7 Hiện trạng luật quốc tế về môi trường Yêu cầu: Đề. .. môi trường có hiệu quả hơn, khuyến khích việc nghiên cứu triển khai kỹ thuật công nghệ có lợi cho bảo vệ môi trường, gia tăng nguồn thu nhập phục vụ cho công tác bảo vệ môi trường và cho ngân sách nhà nước, duy trì tốt giá trị môi trường của quốc gia Về đầu trang Thuế và phí môi trường được quy định như thế nào? Thuế và phí môi trường là các nguồn thu ngân sách do các tổ chức và cá nhân sử dụng môi trường. .. bảo vệ môi trường, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về bảo vệ môi trường, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường • Đào tạo cán bộ về khoa học và quản lý môi trường 16 • • Tổ chức nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Thi t lập quan hệ quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Công cụ quản lý môi trường gồm những gì? Công cụ quản lý môi trường. .. động thực hiện công tác quản lý môi trường của nhà nước, các tổ chức khoa học và sản xuất Mỗi một công cụ có một chức năng và phạm vi tác động nhất định, liên kết và hỗ trợ lẫn nhau Công cụ quản lý môi trường có thể phân loại theo chức năng gồm: Công cụ điều chỉnh vĩ mô, công cụ hành động và công cụ hỗ trợ Công cụ điều chỉnh vĩ mô là luật pháp và chính sách Công cụ hành động là các công cụ có tác động... Thuế và phí hành chính nhằm đóng góp tài chính cho việc cấp phép, giám sát và quản lý hành chính đối với môi trường Về đầu trang Phí dịch vụ môi trường là gì? "Phí dịch vụ môi trường là một dạng phí phải trả khi sử dụng một số dịch vụ môi trường Mức phí tương ứng với chi phí cho dịch vụ môi trường đó Bên cạnh đó, phí dịch vụ môi trường còn có mục địch hạn chế việc sử dụng quá mức các dịch vụ môi trường" ... ở Việt Nam và xây dựng một số ví dụ thành công điển hình - Giai đoạn 2: Thực hiện toàn diện trên quy mô lớn, tập trung vào việc phổ biến và nhân rộng các kết quả của giai đoạn thử nghiệm cho các tổ chức liên quan trong nước Noi dung on thi Một số nội dung thi môn Chiến lược và CSMT cho lớp cao học khóa 16: 1 Các vấn đề môi trường bức xúc của thế giới và Việt Nam 2 Đặc điểm các vấn đề môi trường Việt... Có hai dạng dịch vụ môi trường chính và theo đó 2 dạng phí dịch vụ môi trường là dịch vụ cung cấp nước sạch, xử lý nước thải và dịch vụ thu gom chất thải rắn Đối với một số nước nông nghiệp, dịch vụ cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cũng là một vấn đề cần quan tâm nghiên cứu để có chính sách áp dụng phù hợp a Phí dịch vụ cung cấp nước sạch và xử lý nước thải Vấn đề cần quan tâm là mức... cho môi trường Các công cụ kinh tế trong quản lý môi trường gồm: • Thuế và phí môi trường • Giấy phép chất thải có thể mua bán được hay "cota ô nhiễm" • Ký quỹ môi trường • Trợ cấp môi trường • Nhãn sinh thái Việc sử dụng các công cụ kinh tế trên ở các nước cho thấy một số tác động tích cực như các hành vi môi trường được thuế điều chỉnh một cách tự giác, các chi phí của xã hội cho công tác bảo vệ môi . chứa cacbon. + Giá trị thương mại cacbon được hiểu là giá trị tiền tệ tiềm năng khi bán cacbon do rừng tích luỹ theo cơ chế CDM trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto. Giá trị thương mại cacbon được. thụ cacbon 4,5 C.tấn ~ 9,8 tấn C.ha Nguồn kinh phí Chương trình 661 + vốn tư nhân Tổ chức dự án Các xã + huyện Cao Phong với sự hỗ trợ kỹ thuật của chi cục lâm nghiệp Hiệu quả mong đợi - Thi t. cây trồng. Lợi ích mong đợi thể hiện ở bảng 45. Bảng 45. Lợi ích mong đợi theo các cấp Quốc gia Huyện Hộ Chính thức Gia tăng độ che phủ rừng và tính đa dạng sinh học -Cải thi n đời sống - Phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn thi môn Chiến lược và chính sách Môi trường, Đề cương ôn thi môn Chiến lược và chính sách Môi trường, Đề cương ôn thi môn Chiến lược và chính sách Môi trường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay