Tiểu luận môn độc học môi trường PHÂN TÍCH QUYẾT ĐỊNH SỐ 432007 CỦA BỘ Y TẾ VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ

17 470 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2015, 23:12

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA MÔI TRƯỜNG K19 KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG BÀI TẬP 2 PHÂN TÍCH QUYẾT ĐỊNH SỐ 43/2007 CỦA BỘ Y TẾ VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ Nhóm 9: Trần Thị Hồng Phan Thị Thanh Nhàn Trần Thị Hằng Vũ Thị Hồng Hà Lê Ngọc Hào Trương Công Đức Cao Minh Điềm 1 ĐẶT VẤN ĐỀ Trong những năm gần đây, tốc độ đô thị hóa, công nghiệp gia tăng mạnh mẽ cùng với sự phát triển, nhiều loại chất thải khác nhau sinh ra từ các hoạt động của con người có đặc biệt là các chất thải độc hại như rác thải y tế. Trong tổng lượng phát sinh chất thải rắn, chất thải rắn công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất (54,8%). Tất cả các loại chất thải sinh hoạt, công nghiệp và y tế thu gom được, đều chôn lấp lẫn lộn tại các bãi chôn chưa hợp vệ sinh. Năng lực thu gom chất thải tính trung bình trong cả nước chỉ đạt 20-30% và lượng chất thải không được thu gom đang là yếu tố gây ô nhiễm môi trường tiềm tàng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ của người dân. Trong đó, hàng ngày các bệnh viện và cơ sở y tế khám và chữa bệnh thải ra một lượng chất thải y tế khá lớn vì xu thế sử dụng các sản phẩm chỉ dùng một lần. Chất thải y tế là một trong những chất thải nguy hại vào bậc nhất, việc xử lý các loại chất thải này rất phức tạp và gặp rất nhiều khó khăn. Do vậy, vấn đề xử lý chất thải y tế tại các bệnh viện luôn là vấn đề quan tâm của toàn xã hội. Nếu không có các biện pháp quản lý hợp lý, xử lý không tốt thì đây sẽ là nguồn lây lan các mầm bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe của con người, gây ra những vấn đề ô nhiễm môi trường một cách nghiêm trọng. Quan tâm về vấn đề quản lý rác thải y tế trên chúng tôi chọn đề tài “ Phân tích quyết định số 43/2007 của Bộ Y Tế về việc ban hành quy chế quản lý chất thải y tế” với mục đích giúp cho mọi người hiểu được cách thức quản lý chất thải y tế của nhà nước từ đó hướng tới nền kinh tế bền vững về mặt môi trường. 2 CHƯƠNG I . TỔNG QUAN TÀI LIỆU QĐ 43/2007/QĐ-BYT có hiệu lực từ ngày 15/12/2007 ban hành kèm theo quy chế Quản lý chất thải y tế và bãi bỏ Quyết định số 2575/1999/QĐ-BYT ngày 27 tháng 8 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế Quản lý chất thải y tế, là quyết định mới nhất về quản lý chất thải y tế. Quy chế Quản lý chất thải y tế bao gồm 10 chương, 34 điều. Quy chế này đã bổ sung và thay thế một số quy định từ QĐ năm 1999. Trong chương 1 của Quy chế này nêu rõ quy định về hoạt động quản lý chất thải y tế, quyền và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý chất thải. Quyết định này được được áp dụng đối với các cơ sở khám, chữa bệnh, nhà hộ sinh, trạm y tế, cơ sở nghiên cứu y dược, y tế dự phòng, đào tạo cán bộ y tế, sản xuất, kinh doanh dược phẩm, vắc-xin, sinh phẩm y tế (gọi chung là các cơ sở y tế) và các tổ chức, cá nhân tham gia vận chuyển, xử lý, tiêu hủy chất thải y tế, thể hiện chi tiết trong điều 2. 1. Các khái niệm Tại điều 3 của quyết định giải thích 1 số từ ngữ liên quan đến chất thải y tế như: Chất thải y tế (CTYT) là chất thải từ các hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc, xét nghiệm, nghiên cứu… Chất thải y tế nguy hại là chất thải y tế chứa yếu tố nguy hại cho sức khoẻ con người và môi trường như dễ lây nhiễm, gây ngộ độc, phóng xạ, dễ cháy, dễ nổ, dễ ăn mũn hoặc có đặc tính nguy hại khác nếu những chất thải này không được tiêu huỷ an toàn. Quản lý chất thải y tế là hoạt động quản lý việc phân loại, xử lý ban đầu, thu gom, vận chuyển, lưu giữ, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế, xử lý, tiêu huỷ chất thải y tế và kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Giảm thiểu chất thải y tế là các hoạt động làm hạn chế tối đa sự phát thải chất thải y tế, bao gồm: giảm lượng chất thải y tế tại nguồn, sử dụng các sản phẩm có thể tái chế, tái 3 sử dụng, quản lý tốt, kiểm soát chặt chẽ quá trình thực hành và phân loại chất thải chính xác. 2. Thành phần và tính chất của chất thải y tế Tại điều 5và điều 6 của quyết định dựa vào đặc điểm về lý học, hóa học, sinh học và tính nguy hại mà chất thải y tế được chia ra thành 5 loại sau: 1. Chất thải lây nhiễm 2. Chất thải hoá học nguy hại 3. Chất thải phóng xạ 4. Bình chứa áp suất 5. Chất thải thông thường Nhóm chất thải lây nhiễm: Có 4 nhóm loại chất thải, trong đó: - Nhóm A: Tất cả các vật sắc nhọn, bao gồm: bơm tiêm, kim tiêm, lưỡi và cán dao mổ, đinh mổ, cưa, các ống tiêm, mảnh thuỷ tinh vỡ và mọi vật liệu có thể gây ra các vết cắt hoặc chọc thủng, cho dù chúng có thể bị nhiễm khuẩn hoặc không nhiễm khuẩn. - Nhóm B (Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn) : Là chất thải bị thấm máu, thấm dịch sinh học của cơ thể và các chất thải phát sinh từ buồng bệnh cách ly - Nhóm C (Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao): Là chất thải phát sinh trong các phòng xét nghiệm như: bệnh phẩm và dụng cụ đựng, dính bệnh phẩm. - Nhóm D: Chất thải giải phẫu): Bao gồm các mô, cơ quan, bộ phận cơ thể người; rau thai, bào thai và xác động vật thí nghiệm Nhóm chất thải hóa học nguy hại: - Dược phẩm quá hạn, kém phẩm chất không còn khả năng sử dụng. - Chất hoá học nguy hại sử dụng trong y tế (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quy chế này) - Chất gây độc tế bào, gồm: vỏ các chai thuốc, lọ thuốc, các dụng cụ dính thuốc gây độc tế bào và các chất tiết từ người bệnh được điều trị bằng hoá trị liệu (Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quy chế này). 4 - Chất thải chứa kim loại nặng: thuỷ ngân (từ nhiệt kế, huyết áp kế thuỷ ngân bị vỡ, chất thải từ hoạt động nha khoa), cadimi (Cd) (từ pin, ắc quy), chì (từ tấm gỗ bọc chì hoặc vật liệu tráng chì sử dụng trong ngăn tia xạ từ các khoa chẩn đoán hình ảnh, xạ trị). Chất thải phóng xạ: Gồm các chất thải phóng xạ rắn, lỏng và khí phát sinh từ các hoạt động chẩn đoán, điều trị, nghiên cứu và sản xuất Nhóm các bình chứa khí có áp suất: Bình đựng oxy, CO 2 , bình ga, bình khí dung và các bình đựng khí dùng một lần. Các bình này dễ gây cháy, nổ khi thiêu đốt vì vậy phải thu gom riêng. Chất thải thông thường là chất thải không chứa các yếu tố lây nhiễm, hoá học nguy hại, phóng xạ, dễ cháy, nổ, bao gồm: - Chất thải sinh hoạt phát sinh từ các buồng bệnh (trừ các buồng bệnh cách ly). - Chất thải phát sinh từ các hoạt động chuyên môn y tế như các chai lọ thuỷ tinh, chai huyết thanh, các vật liệu nhựa, các loại bột bó trong gẫy xương kín. Những chất thải này không dính máu, dịch sinh học và các chất hoá học nguy hại. - Chất thải phát sinh từ các công việc hành chính: giấy, báo, tài liệu, vật liệu đóng gói, thùng các tông, túi nilon, túi đựng phim. - Chất thải ngoại cảnh: lá cây và rác từ các khu vực ngoại cảnh. Tính chất của các chất thải Y tế nguy hại là: rất độc, dễ ăn mòn, dễ cháy, dễ nổ, gây độc tới gen, lây nhiễm (HIV/ASD, viêm gan,…),… 5 CHƯƠNG II. TIÊU CHUẢN VỀ DỤNG CỤ, BAO BÌ ĐỰNG, CÔNG TÁC THU GOM VÀ VẬN CHUYỂN RÁC THẢI Y TẾ 1. Công tác thu gom, lưu trữ rác thải y tế a. Các túi và vật chứa để thu gom chất thải y tế được quy định theo mã màu sắc. Rác thải được phân loại vào các túi với màu sắc riêng biệt: Màu vàng đựng chất thải lây nhiễm, màu đen đựng chất thải hóa học nguy hại và chất thải phóng xạ, màu xanh đựng chất thải thông thường và các bình áp suất nhỏ, màu trắng đựng chất thải tái chế quy định rõ trong điều 6. Các túi đựng này thì túi màu vàng và màu đen phải làm bằng nhựa PE hoặc PP, không dùng nhựa PVC,túi đựng chất thải y tế có thành dầy tối thiểu 0,1mm, kích thước túi phù hợp với lượng chất thải phát sinh, thể tích tối đa của túi là 0,1 m3, bên ngoài túi phải có đường vạch đánh dấu mức 2/3. Các dụng cụ chứa chất thải sắc, nhọn theo tiêu chuẩn quy định là phải được làm từ vật liệu rắn, có thể tiêu hủy bằng đốt. Các dụng cụ chứa loại chất thải này phải có dung tích phù hợp cho nhiều loại chất thải sắc, nhọn khác nhau và phải có tay cầm, nắp đậy. Thùng đựng rác loại này phải có màu vàng và có vạch ngang đánh dấu mức 2/3. Tiêu chuẩn đối với dụng cụ chứa chất thải là vật chứa chất thải phải được làm từ polyethylene và có nắp. Nếu dụng cụ chứa to thì phải có bánh xe đẩy. Dụng cụ chứa phải cùng màu với túi đựng và phải được đánh dấu ở mức 2/3. b. Phân loại, thu gom, lưu trữ chất thải Việc quản lý các chất thải nguy hại có ý nghĩa cực kì quan trọng. Mỗi công đoạn đều có thể xảy ra các rủi ro và đều đòi hỏi kinh phí để hoạt động. Do đó, công tác quản lý đòi hỏi phải phân tích và kiểm soát một cách chủ động từ khâu phát sinh chất thải cho đến khâu tiêu huỷ cuối cùng. Các chất thải nguy hại thường phát sinh từ các nguồn thải khác nhau, do đó cần phải xử lý và thải bỏ theo một trình tự nhât định. Việc thu gom chất thải rắn nguy hại từng các nguồn khác nhau tùy thuộc vào điều kiện, khả năng cụ thể của nguồn thải. 6 Rác thải nguy hại trước khi xử lý phải được phân loại để giảm chi phí cho vấn đề xử lý tiếp theo, trước khi thu gom được phân loại theo điều 13: - Người làm phát sinh chất thải phải thực hiện phân loại ngay tại nơi phát sinh chất thải. - Từng loại chất thải phải đựng trong các túi và thùng có mã mầu kèm biểu tượng theo đúng quy định. Việc thu gom chất thải phải gọn gàng từ nơi thải ra đến nơi chứa. Các chất thải y tế phải được đựng trong túi nhựa có màu theo quy định và phải được buộc chặt lại, điều này được quy định chặt chẽ trong điều 14 như sau : - Nơi đặt thùng đựng chất thải: Mỗi khoa, phòng phải định rõ vị trí đặt thùng đựng chất thải y tế cho từng loại chất thải, nơi phát sinh chất thải phải có loại thùng thu gom tương ứng và có hướng dẫn cách phân loại và thu gom. Sử dụng thùng đựng chất thải theo đúng tiêu chuẩn quy định và phải được vệ sinh hàng ngày. - Túi sạch thu gom chất thải phải luôn có sẵn tại nơi chất thải phát sinh để thay thế cho túi cùng loại đã được thu gom chuyển về nơi lưu giữ tạm thời chất thải của cơ sở y tế. - Mỗi loại chất thải được thu gom vào các dụng cụ thu gom theo mã mầu quy định và phải có nhãn hoặc ghi bên ngoài túi nơi phát sinh chất thải. - Các chất thải y tế nguy hại không được để lẫn trong chất thải thông thường. Nếu vô tình để lẫn chất thải y tế nguy hại vào chất thải thông thường thì hỗn hợp chất thải đó phải được xử lý và tiêu hủy như chất thải y tế nguy hại. - Lượng chất thải chứa trong mỗi túi chỉ đầy tới 3/4 túi, sau đó buộc cổ túi lại. - Tần suất thu gom: Hộ lý hoặc nhân viên được phân công hàng ngày chịu trách nhiệm thu gom các chất thải y tế nguy hại và chất thải thông thường từ nơi chất thải phát sinh về nơi tập trung chất thải của khoa ít nhất 1 lần trong ngày và khi cần. - Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao trước khi thu gom về nơi tập trung chất thải của cơ sở y tế phải được xử lý ban đầu tại nơi phát sinh chất thải. Theo báo cáo của Tổng cục Môi trường tổng lượng chất thải rắn phát sinh từ các cơ sở y tế của đạt hơn 500 tấn/ngày, chất thải rắn y tế nguy hại phải xử lý khoảng 60 - 70 tấn/ngày (số liệu của năm 2010). 7 Nhưng hiện nay, công tác quản lý CTYT còn nhiều bất cập. Cụ thể, việc phân loại chưa đúng quy định hầu hết cán bộ đều phải thực hiện 1 hoặc toàn bộ quy trình xử lý CTYT. Phần lớn bệnh viện huyện và một phần bệnh viện tỉnh vẫn còn dùng biện pháp chôn lấp chất thải nguy hại trong khuôn viên hoặc chôn lấp tại bãi chất thải chung của địa phương. Nhìn rộng ra toàn tuyến y tế cấp tỉnh, có tới trên 61% cơ sở y tế vẫn thuê xử lý chất thải và 6,4% sử dụng lò đốt 1 buồng và 9% cơ sở tự đốt hoặc chôn lấp. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do còn thiếu nguồn kinh phí đầu tư xây dựng và vận hành hệ thống xử lý chất thải nguy hại. Mặc dù, các BV đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ, nhưng việc kiểm tra chưa thường xuyên.Các BV chưa có phương tiện thu gom và phân loại rác thích hợp để giảm thiểu chi phí, nhân viên thu gom rác chưa có kiến thức cơ bản để phân loại rác, chưa nhận thức đúng nguy cơ của chất thải BV. Phương tiện thu gom như túi, thùng đựng chất thải còn thiếu, chưa đồng bộ và chưa đạt tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, lưu giữ chất thải y tế sau khi thu gom phải được lưu giữ cụ thể trong điều 16: - Chất thải y tế nguy hại và chất thải thông thường phải lưu giữ trong các buồng riêng biệt - Chất thải để tái sử dụng, tái chế phải được lưu giữ riêng phải cách xa nhà ăn, buồng bệnh, lối đi công cộng và khu vực tập trung đông người tối thiểu là 10m. Có đường để xe chuyên chở chất thải từ bên ngoài đến, nhà lưu giữ chất thải phải có mái che, có hàng rào bảo vệ, có cửa và có khóa. Không để súc vật người không có nhiệm vụ tự do xâm nhập. Diện tích phù hợp với lượng chất thải phát sinh của cơ sở y tế. Có phương tiện rửa tay, phương tiện bảo hộ cho nhân viên, có dụng cụ, hóa chất làm vệ sinh. Có hệ thống cống thoát nước, tường và nền chống thấm, thông khí tốt. Khuyến khích các cơ sở y tế lưu giữ chất thải trong nhà có bảo quản lạnh. - Thời gian lưu giữ chất thải y tế nguy hại tại cơ sở y tế không quá 48 giờ, với bảo quản lạnh thời gian lưu giữ có thể đến 72 giờ. Riêng chất thải giải phẫu phải chuyển đi chôn 8 hoặc tiêu hủy hàng ngày. Đối với các cơ sở y tế có lượng chất thải y tế nguy hại phát sinh dưới 5kg/ngày, thời gian thu gom tối thiểu hai lần trong một tuần. Hiện tại Công tác quản lý việc thu gom, lưu trữ kém nên hiện tượng rác thải thu gom sau đó đem bán ra ngoài như vụ việc bán rác của bệnh viện K và Bệnh viện Bạch Mai vào năm 2007 phát hiện 700 kg rác chủ yếu là vỏ thuốc, ống nhựa truyền dịch, kim tiêm 2. Vận chuyển CTYT trong và ngoài các cơ sở y tế Xe vận chuyển chất thải phải đảm bảo các tiêu chuẩn: có thành, có nắp, có đáy kín, dễ cho chất thải vào, dễ lấy chất thải ra, dễ làm sạch, dễ tẩy uế, dễ làm khô (Điều 12). Rác thải lưu giữ theo quy định và được vận chuyển bằng phương tiện chuyên dụng bảo đảm vệ sinh, đáp ứng yêu cầu tại Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại. Trong Điều 18 Mỗi cơ sở y tế phải có hệ thống sổ theo dõi lượng chất thải phát sinh hàng ngày; có chứng từ chất thải y tế nguy hại và chất thải thông thường được chuyển đi tiêu hủy theo mẫu quy định tại Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại. Tuy nhiên, hiện nay trong quá trình vận chuyển chất thải nguy hại thì chỉ có 53% số bệnh viện sử dụng xe có nắp đậy… là những kẽ hở phát tán ô nhiễm, lây lan mầm bệnh. Vận chuyển chất thải y tế nguy hại và chất thải thông thường từ BV, cơ sở y tế đến nơi xử lý, chôn lấp hầu hết do Công ty môi trường đô thị đảm nhiệm. 9 CHƯƠNG III MÔ HÌNH, CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ I. Mô hình, công nghệ xử lý và tiêu hủy chất thải rắn y tế NĐ 43/2007 của bộ y tế đã nêu ra những mô hình xử lý chất thải rắn y tế một cách tổng quát nhất và nêu cụ thể, chi tiết các phương pháp xử lý từng loại chất thải rắn khiến cho việc áp dụng dễ dàng và đạt hiệu quả cao. Cụ thể 1. Các mô hình xử lý, tiêu hủy chất thải rắn y tế nguy hại và áp dụng mô hình theo đều 19 chỉ ra rằng: Các cơ sở y tế căn cứ vào quy hoạch, yếu tố địa lý, điều kiện kinh tế và môi trường để áp dụng một trong các mô hình xử lý và tiêu hủy chất thải y tế. Các mô hình xử lý, tiêu hủy chất thải rắn y tế nguy hại bao gồm: + Mô hình 1: Trung tâm xử lý và tiêu hủy chất thải y tế nguy hại tập trung áp dụng ở những thành phố lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. + Mô hình 2: Cơ sở xử lý và tiêu hủy chất thải y tế nguy hại cho cụm cơ sở y tế cấp tỉnh và huyện. + Mô hình 3: Xử lý và tiêu hủy chất thải rắn y tế nguy hại tại chỗ. 2.Công nghệ xử lý và tiêu hủy chất thải y tế nguy hại cũng được quy định trong điều 20 của QĐ 43/2007 đã yêu cầu việc lựa chọn công nghệ xử lý chất thải phải đạt được tiêu chuẩn môi trường và đáp ứng các yêu cầu của các Công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Theo thống kê của Bộ Y Tế, tỷ lệ bệnh viện xử lý chất thải rắn y tế bằng lò đốt là 35,9%, số bệnh viện hợp đồng với công ty môi trường thuê xử lý là 39,2% và 26,9% bệnh viện xử lý bằng cách thiêu đốt thủ công hoặc tự chôn lấp trong khuôn viên của bệnh viện (chủ yếu ở bệnh viện tuyến huyện và một vài bệnh viện chuyên khoa tại các tỉnh miền núi). Trong đó, đa số các lò đốt chưa có hệ thông xử lý khí thải, công suất lò đốt sử dụng chưa hợp lý, gây ô nhiễm môi trường và hiệu quả sử dụng chưa cao. Ngoài ra, một số bệnh viện còn áp dụng xử lý bằng nồi hấp, tiệt trung bằng hóa chất, công nghệ lò vi song hoặc bằng công nghệ sinh học khác với mong muốn thải bỏ những đặc tính nguy hiểm như lây nhiễm, truyền bệnh để biến chúng thành rác thải thông thường có thể xử lý giống như các loại rác phổ thông khác thế nhưng hiệu quả chưa cao. Vì vậy, công nghệ xử lý đốt bằng mô hình xử lý tập trung bằng lò đốt cố định được coi là phương pháp xử lý an toàn hiện nay đối với những chất thải y tế lây nhiễm, nguy hại, tuy nhiên nếu không được xử lý và tiêu hủy đúng cách có thể gây ra các tác động tiêu cực với môi trường và sức khỏe con người. 10 [...]... 12/2006/TTBTNMT ng y 26/12/2006 của Bộ tài nguyên môi trường hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại Điều n y giúp cho việc quản lý, xử lý chất thải y tế một cách rõ ràng, tập trung đúng nơi có đ y đủ điều kiện xử lý chất thải đồng thời việc quản lý các nguồn thải cũng dễ dàng hơn Kinh phí cho việc quản lý chất thải y tế được quy định tại... tư vào hệ thống xử lý còn hạn hẹp, chưa được sự quan tâm chặt chẽ của các nhà quản lý, ý thức bảo vệ môi trường của một số nhân viên y tế và cộng đồng còn hạn chế Chính vì v y, QĐ 43/2007 về quản lý chất thải y tế của Bộ y tế là căn cứ, cơ sở cho việc kiểm soát ô nhiễm chất thải y tế tại nguồn, giúp các cơ sở thực hiện tốt hơn việc quản lý chất thải, đặc biệt là chất thải y tế nguy hại 17 ... và x y dựng kế hoạch xử lý chất thải y tế của cơ sở và các đơn vị trực thuộc trình Bộ trưởng Bộ chủ quản để xem xét, phê duyệt và tổ chức thực hiện 4 Các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ Y tế chịu trách nhiệm trong việc quản lý chất thải y tế theo chức năng, nhiệm vụ do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định Điều 33 của NĐ 443/2007 đã quy định phải đăng ký chủ nguồn thải và xử lý chất thải theo hướng dẫn tại thông tư số 12/2006/TTBTNMT... khí độc đảm bảo tiêu chuẩn quy định b Các thiết bị sử dụng khí hóa chất độc hại phải có hệ thống xử lý khí đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường c Khí thải lò đốt chất thải rắn y tế phải được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường Việt Nam CHƯƠNG IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ KIẾN NGHỊ Trách nhiệm quản lý chất thải y tế Trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong việc quản lý, xử lý chất thải y tế được quy định. .. h y cuối cùng b) Khâu vận chuyển, xử lý và tiêu h y chất thải y tế, có thể hợp đồng với tổ chức, cá nhân có tư cách pháp nhân thực hiện c) Lập kế hoạch quản lý chất thải y tế và x y dựng đề án đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng cho quản lý chất thải y tế của đơn vị trình cấp có thẩm quy n phê duyệt Việc đầu tư x y dựng cơ sở hạ tầng cho các dự án xử lý, tiêu h y chất thải y tế phải thực hiện theo các quy. .. hiện theo các quy định về quản lý đầu tư x y dựng cơ bản hiện hành d) Mua và cung cấp đủ các phương tiện chuyên dụng, đạt tiêu chuẩn cho việc phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải; phối hợp với các cơ quan môi trường, các cơ sở xử lý chất thải của địa phương để xử lý và tiêu h y chất thải y tế theo quy định đ) Thực hiện các biện pháp làm giảm lượng chất thải y tế phải tiêu h y thông qua các... điều 34: việc quy định rõ ràng kinh phí sẽ giúp cho việc xử lý chất thải dễ dàng hơn, khi cần kinh phí thì luôn có nguồn kinh phí dự trữ dành riêng cho việc quản lý và xử lý, không g y ảnh hưởng hay bị ảnh hưởng bởi các hoạt động khác KẾT LUẬN Trước hiện trạng hàng trăm tấn chất thải y tế thải ra mỗi ng y, g y nhiều vấn đề về môi trường và sức khỏe con người Mặt khác công tác quản lý chất thải y tế còn... tái chế và tái sử dụng sau khi xử lý đúng quy định 16 2 Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm quản lý và x y dựng kế hoạch xử lý chất thải y tế trên địa bàn trình Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét phê duyệt, và tổ chức thực hiện 3 Thủ trưởng các cơ sở y tế trực thuộc Bộ Y tế; Thủ trưởng y tế các ngành chịu trách nhiệm quản lý. .. nhóm chất thải y tế đã được phân loại, có thể áp dụng hình thức chôn lấp an toàn, tái chế tái sử dụng Ngoài ra, chất thải phóng xạ cũng phải được xử lý theo quy định riêng đối với chất đặc biệt nguy hại Ngoài việc sử dụng công nghệ thiêu đốt (lò đốt rác thải y tế ALFA-50/97) và chôn lấp để xử lý chất thải y tế nguy hại như ở QĐ 2575/1999/NĐ-BYT, QĐ 43/2007/ NĐBYT đã đưa thêm vào các công nghệ xử lý và... nghệ phù hợp, xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn môi trường; 2 Công suất phù hợp với lượng nước thải phát sinh của bệnh viện; 3 Cửa xả nước thải phải thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát; 4 Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải phải được xử lý như chất thải rắn y tế 5 Định kỳ kiểm tra chất lượng xử lý nước thải Có sổ quản lý vận hành và kết quả kiểm tra chất lượng liên quan Sơ đồ quản lý nước thải bệnh viện
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận môn độc học môi trường PHÂN TÍCH QUYẾT ĐỊNH SỐ 432007 CỦA BỘ Y TẾ VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ, Tiểu luận môn độc học môi trường PHÂN TÍCH QUYẾT ĐỊNH SỐ 432007 CỦA BỘ Y TẾ VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ, Tiểu luận môn độc học môi trường PHÂN TÍCH QUYẾT ĐỊNH SỐ 432007 CỦA BỘ Y TẾ VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn