chuyên đề hàm số mũ và hàm số loga luyện thi đại học – nguyển minh hiếu

26 697 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/02/2015, 15:05

Hàm Số Lũy Thừa. Hàm Số Mũ & Hàm Số Lôgarit §1. Lũy Thừa A. Kiến Thức Cần Nhớ 1. Các định nghĩa. • Lũy thừa với số mũ nguyên dương: a n = a.a a    n thừa số (a ∈ R, n ∈ N ∗ ). • Lũy thừa với số mũ 0: a 0 = 1 (a = 0). • Lũy thừa với số mũ nguyên âm: a −n = 1 a n (a = 0, n ∈ N ∗ ). • Căn bậc n: b là căn bậc n của a ⇔ b n = a. Lưu ý: Khi n lẻ thì a có đúng một căn bậc n là n √ a. Khi n chẵn thì a < 0 không có căn bậc n. a = 0 có một căn bậc n là 0. a > 0 có hai căn bậc n là ± n √ a. • Lũy thừa với số mũ hữu tỷ: a m n = n √ a m (a > 0; m, n ∈ Z; n ≥ 2). • Lũy thừa với số mũ thực: a α = lim n→+∞ a r n  a > 0; (r n ) ⊂ Q; lim n→+∞ r n = α  . 2. Các tính chất của lũy thừa với số mũ thực. Cho hai số a, b > 0 và α, β là những số thực tuỳ ý. Ta có • a α .a β = a α+β . • a α a β = a α−β . • (a α ) β = a αβ . • (ab) α = a α .b α . •  a b  α = a α b α . • Nếu a > 1 thì a α > a β ⇔ α > β. • Nếu 0 < a < 1 thì a α > a β ⇔ α < β. • Nếu α > 0 thì 0 < a < b ⇔ a α < b α . • Nếu α < 0 thì 0 < a < b ⇔ a α > b α . B. Bài Tập 5.1. Tính giá trị các luỹ thừa sau a) (0, 04) −1,5 − (0, 125) − 2 3 . b)  1 16  −0,75 +  1 8  − 4 3 . c) 27 2 3 +  1 16  −0,75 − 25 0,5 . d) (−0, 5) −4 − 625 0,25 −  2 1 4  −1 1 2 . e) 81 −0,75 +  1 125  − 1 3 −  1 32  − 3 5 . f) 10 2+ √ 7 2 2+ √ 7 .5 1+ √ 7 . g)  4 2 √ 3 − 4 √ 3−1  .2 −2 √ 3 . h)  6  25 + 4 √ 6 − 3  1 + 2 √ 6  3  1 −2 √ 6. 5.2. Rút gọn các biểu thức sau a) x 5 4 y + xy 5 4 4 √ x + 4 √ y . b) a 1 3 √ b + b 1 3 √ a 6 √ a + 6 √ b . Chuyên đề 1 VINAMATH.COM VINAMATH.COM . Hàm Số Lũy Thừa. Hàm Số Mũ & Hàm Số Lôgarit §1. Lũy Thừa A. Kiến Thức Cần Nhớ 1. Các định nghĩa. • Lũy thừa với số mũ nguyên dương: a n = a.a a    n thừa số (a ∈ R, n ∈. với số mũ hữu tỷ: a m n = n √ a m (a > 0; m, n ∈ Z; n ≥ 2). • Lũy thừa với số mũ thực: a α = lim n→+∞ a r n  a > 0; (r n ) ⊂ Q; lim n→+∞ r n = α  . 2. Các tính chất của lũy thừa với số mũ. nguyên dương: a n = a.a a    n thừa số (a ∈ R, n ∈ N ∗ ). • Lũy thừa với số mũ 0: a 0 = 1 (a = 0). • Lũy thừa với số mũ nguyên âm: a −n = 1 a n (a = 0, n ∈ N ∗ ). • Căn bậc n: b là căn bậc
- Xem thêm -

Xem thêm: chuyên đề hàm số mũ và hàm số loga luyện thi đại học – nguyển minh hiếu, chuyên đề hàm số mũ và hàm số loga luyện thi đại học – nguyển minh hiếu, chuyên đề hàm số mũ và hàm số loga luyện thi đại học – nguyển minh hiếu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay