Đề Cương Môn Sinh Học Lớp 6

1 590 1
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/02/2015, 13:00

. ĐỀ CƯƠNG MÔN SINH HỌC LỚP 6 NĂM HỌC 2013-2014 Câu 1:Cho biết cấu tạo của tế bào thực vật? Câu 2:Viết sơ đồ quang. xấu? Câu 6: Cho biết đặc điểm của thực vật? Hãy phân tích đặc điểm về thân, lá của cây xương rồng thich nghi với đời sống khô hạn. Câu 7:Cho biết các biện pháp nhân giống bằng cách sinh sản sinh. các biện pháp nhân giống bằng cách sinh sản sinh dưỡng do người? Câu 8:Cho biết các cơ quan sinh sản ,sinh dưỡng của cây? Câu 9:Căn cứ vào bộ phận rễ,cây xanh được chia thành mấy nhóm? Câu 10:Hãy
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề Cương Môn Sinh Học Lớp 6, Đề Cương Môn Sinh Học Lớp 6, Đề Cương Môn Sinh Học Lớp 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn