Hệ thống bài tập Trắc nghiệm hóa học luyện thi đại học

252 736 1
  • Loading ...
1/252 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/02/2015, 14:03

. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn, trắc nghiệm ghép đôi, trắc nghiệm đúng, sai, trắc nghiệm điền khuyết. Nội dung các câu hỏi trắc nghiệm bao trùm các kiến thức cơ bản về hoá học ở phổ thông có mở rộng. 12 và luyện thi đại học theo chơng trình và sách giáo khoa mới. Nội dung mỗi cuốn gồm hai phần: Phần thứ nhất : Gồm các câu hỏi trắc nghiệm đợc biên soạn theo nhiều hình thức nh: Trắc nghiệm. đề. - Trong các câu hỏi trắc nghiệm, nhiệm vụ của ngời học đợc phát biểu rõ ràng hơn là trong các bài luận đề. - Khi làm một bài thi trắc nghiệm, hầu hết thời gian học sinh dùng để đọc và
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống bài tập Trắc nghiệm hóa học luyện thi đại học, Hệ thống bài tập Trắc nghiệm hóa học luyện thi đại học, Hệ thống bài tập Trắc nghiệm hóa học luyện thi đại học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn