đề thi học kì 1 môn toán lớp 9-bùi thị ngọc anh

54 331 6
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/02/2015, 13:00

. (2xy – 2) = = x(xy – 1) + 2(xy – 1) = = (xy – 1) (x + 2) 3.Rút gọn biểu thức: D = (2x – 3) 2 – 4x 2 + 13 x – 12 = 4x 2 – 12 x + 9 – 4x 2 + 13 x – 12 = x – 3 Câu 2 (3,0 đ) 2 .1 Cho biểu thức   " + − = xx x P a.P. 5T@'d#G8, /@' XN Câu Nội dung yêu cầu Câu 1 (3,0 đ) 1. Thực hiện phép tính: a. A = 4x.(2x 2 + 1) = 8x 3 + 4x b. B = ( y – 2) 2 = y 2 – 4y + 4 2.Phân tích đa thức. ,5BC@' b ABC Z "  CBZ "  "W#Z#W "  DE 7 Câu 1 ( 1, 0 điểm)  <NO,&P ,5UQK$`, :' 1  / &,:KU@' $ / ,5BCUBZWGXPlC ⊥ B ∈ BP 
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi học kì 1 môn toán lớp 9-bùi thị ngọc anh, đề thi học kì 1 môn toán lớp 9-bùi thị ngọc anh, đề thi học kì 1 môn toán lớp 9-bùi thị ngọc anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay