bài 26-cảm ứng ở động vật

29 884 14
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/02/2015, 01:00

L/O/G/O BÀI 26 CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT NỘI DUNG BÀI HỌC : • Khái niệm cảm ứng ở động vật. • Cảm ứng ở động vật chưa có tổ chức hệ thần kinh. • Cảm ứng ở động vật có tổ chức hệ thần kinh. -Dạng lưới. -Dạng chuỗi hạch. I.Khái niệm cảm ứng ở động vật. 1. Khái niệm. c a o Ánh sáng Y o u r T e x t H e r e u r T e x t e r e Y o u r T e x t H e r e Khi bị va chạm • Phản ứng chậm. • Khó nhận thấy • Hình thức kém đa dạng CẢM ỨNG Ở THỰC VẬT • Phản ứng nhanh ĐÃ CÓ TỔ CHỨC • Dễ nhận thấy THẦN KINH • Hình thức đa dạng CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT 2. Phản xạ • Phản xạ là những phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích của môi trường thông qua hệ thần kinh. • Phản xạ thực hiện được nhờ cung phản xạ. • Một bạn lỡ chạm tay vào những chiếc gai nhọn và có phản ứng rụt tay lại. Hãy chỉ ra tác nhân kích thích, bộ phận tiếp nhận kích thích, bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin, bộ phận thực hiện phản ứng của hiện tượng trên. Tác nhân kích thích Bộ phận tiếp nhận kích thích Bộ phận thực hiện kích thích Bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin Lưu ý : • Các tế bào và cơ quan trong cơ thể đều có khả năng cảm ứng , nghĩa là phản ứng lại khi bị kích thích. • Nhưng không phải tất cả các phản ứng của chúng đều là phản xạ. [...]...II/ CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT CHƯA CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH III CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH 1.Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng lưới Quan sát hình bên và cho biết cấu tạo của hệ thần kinh thủy tức? Kích thích 2 Cảm ứng ở nhóm động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch Hệ thần kinh chuỗi hạch có ở những động vật nào? Con châu chấu sẽ phản ứng như thế nào khi dùng kim nhọn... được coi là một dạng điển hình của cảm ứng D: Phản xạ là khái niệm rộng hơn của cảm ứng Đáp án :D Câu 2/ Cơ thể động vật đã xuất hiện tổ chức thần kinh, nhưng đáp ứng không hoàn toàn chính xác bằng cách co rút toàn thân, xảy ra ở: A/ Ruột khoang B/ Thân mềm C/ Giáp xác D/ Cá ĐÁP ÁN : A Bài tập về nhà • Trả lời câu hỏi Sgk -110 • Học thuộc bài đã học • Đọc trước bài 27 Thank You! L/O/G/O www.themegallery.com... lượng tế bào TK của động vật tăng lên B/ Do các tế bào TK trong hạch nằm gần nhau và hình thành nhiều mối liên hệ với nhau nên khả năng phối hợp hoạt động giữa chúng được tăng cường C/ Nhờ các hạch TK liên hệ với nhau nên khi bị kích thích nhẹ tại 1 điểm thì gây phản ứng toàn thân và tiêu tốn nhiều năng lượng D/Do mỗi hạch TK điều khiển 1 vùng xác định trên cơ thể nên động vật phản ứng chính xác hơn,... tập trung dần Chưa có hệ thần kinh ở ĐVNS Co rút chất nguyên sinh hoặc chuyển động toàn cơ thể Hệ thần kinh lưới: các tế bào thần kinh nằm rải rác khắp cơ thể Phản ứng toàn thân, thiếu chính xác Hệ thần kinh chuỗi hạch : tế bào TK→hạch TK→chuỗi TK Phản ứng cục bộ, chính xác hơn Chọn câu trả lời đúng Câu 1: Ý nào không đúng với phản xạ? A: Phản xạ chỉ có ở những sinh vật có hệ thần kinh B: Phản xạ được... Do mỗi hạch thần kinh đã trở thành một trung tâm điều khiển 1 vùng xác định của cơ thể.Khi có 1 kích thích xảy ra tại 1 điểm trên cơ thể -> cơ quan thụ cảm sẽ truyền tín hiệu đó đến hạch thần kinh gần nhất để xử lí, gây phản ứng Nếu kích thích đó quá mạnh thì xung thần kinh sẽ tiếp tục lan truyền sang các hạch lân cận để gây đồng phản ứng, làm cho một vùng của cơ thể phản ứng với kích thích đó Ý nào . L/O/G/O BÀI 26 CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT NỘI DUNG BÀI HỌC : • Khái niệm cảm ứng ở động vật. • Cảm ứng ở động vật chưa có tổ chức hệ thần kinh. • Cảm ứng ở động vật có tổ chức hệ thần. CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH 1.Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng lưới Quan sát hình bên và cho biết cấu tạo của hệ thần kinh thủy tức? Kích thích 2. Cảm ứng ở nhóm động vật. thức kém đa dạng CẢM ỨNG Ở THỰC VẬT • Phản ứng nhanh ĐÃ CÓ TỔ CHỨC • Dễ nhận thấy THẦN KINH • Hình thức đa dạng CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT 2. Phản xạ • Phản xạ là những phản ứng của cơ thể trả
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 26-cảm ứng ở động vật, bài 26-cảm ứng ở động vật, bài 26-cảm ứng ở động vật, III. CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH, Cảm ứng ở nhóm động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn