bài 11: lực hấp dẫn. định luật vạn vật hấp dẫn

20 604 3
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/02/2015, 20:00

         GIÁO VIÊN: TRẦN THỊ GIANG [...].. .Lực hấp dẫn Định luật vạn vật hấp dẫn III Trọng lực là trường hợp riêng của lực hấp dẫn - Vật ở gần mặt đất : Khi đó h . lực là trường hợp riêng của lực hấp dẫn 2 GM g R = Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn Vận dụng định luật vạn vật hấp dẫn để giải thích hiện tượng thủy triều. Vận dụng định luật vạn vật hấp. ? 1hd F r 2hd F r Phương, chiều của lực hấp dẫn: Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn I. LỰC HẤP DẪN Lực hấp dẫn là lực hút lẫn nhau giữa mọi vật trong vũ trụ. Đặc điểm của lực hấp dẫn: - Trùng phương với. '"#B Củng cố bài Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn I. LỰC HẤP DẪN 0( 1234"//0( [%/4"" ;#5*H6+%%F"#6i%Fb II. ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN 1. Định luật: (SGK) 2.
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 11: lực hấp dẫn. định luật vạn vật hấp dẫn, bài 11: lực hấp dẫn. định luật vạn vật hấp dẫn, bài 11: lực hấp dẫn. định luật vạn vật hấp dẫn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn