Bai 21. Dinh luat bao toan khoi luong

19 643 0

Max Born Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 12,280 tài liệu

  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/02/2015, 06:00

Giáo viên : Hoàng Thuý Hà Trường THCS Bạch Ngọc Tiết 21. Bài 15: ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG 1.Thí nghiệm Thí nghiệm: - Đặt vào khay hai cốc: - Cốc (1) chứa dung dịch Bari clorua (BaCl 2 ) và cốc (2) chứa dung dịch Natri sunfat (Na 2 SO 4 ) . - Đổ cốc (2) vào cốc (1), rồi lắc cho hai dung dịch trộn lẫn vào nhau. 1. Có phản ứng hóa học xảy ra không? Nếu có thì dựa vào dấu hiệu nào? Trả lời câu hỏi : * Có phản ứng hóa học xảy ra. - Dấu hiệu: Có chất rắn màu trắng xuất hiện, đó là bari sunfat(BaSO 4 ), chất này không tan. 2. Biết sau phản ứng tạo ra hai chất mới là: Bari sunfat và Natri clorua. Hãy viết phương trình chữ của phản ứng? *Phương trình chữ của phản ứng: Bari clorua + Natri sunfat  Bari sunfat + Natri clorua TRƯỚC PHẢN ỨNG Dung dịch: Bari clorua BaCl 2 Dung dịch natri sunfat : Na 2 SO 4 0 A B Quan sát thí nghiệm sau: 0 Dung dịch natri sunfat : Na 2 SO 4 SAU PHẢN ỨNG Quan sát thí nghiệm sau: * Tổng khối lượng của các chất tham gia và tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng nhau. 1. Vị trí của kim cân trước và sau phản ứng có thay đổi không? * Kim cân giữ nguyên vị trí cân bằng 2. Có nhận xét gì về tổng khối lượng của chất tham gia và tổng khối lượng của chất sản phẩm? Trả lời câu hỏi 1.Thí nghiệm: 2. Định luật: a. Nội dung: Tiết 21. Bài 15: ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG Trong một phản ứng hoá học, tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng. La-voa-diê (1743-1794) Lô-mônô-xôp (1711-1765) Hai nhà khoa học Lô-mô-nô-xôp (người Nga) và La-voa-diê (người Pháp) đã tiến hành độc lập với nhau những thí nghiệm được cân đo chính xác, từ đó phát hiện ra định luật Bảo toàn khối lượng. Trong phản ứng hoá học, chất biến đổi nhưng tại sao khối lượng không thay đổi ? . Giáo viên : Hoàng Thuý Hà Trường THCS Bạch Ngọc Tiết 21. Bài 15: ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG 1.Thí nghiệm Thí nghiệm: - Đặt vào khay hai cốc: -. khối lượng của chất sản phẩm? Trả lời câu hỏi 1.Thí nghiệm: 2. Định luật: a. Nội dung: Tiết 21. Bài 15: ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG Trong một phản ứng hoá học, tổng khối lượng của các chất. bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng. b. Giải thích: (SGK/53) 3. Áp dụng: Tiết 21. Bài 15: ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG Có phản ứng: A + B C + D Theo định luật bảo toàn khối
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 21. Dinh luat bao toan khoi luong, Bai 21. Dinh luat bao toan khoi luong, Bai 21. Dinh luat bao toan khoi luong

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay