RÈN KỸ NĂNG THỰC HÀNH PHÉP NHÂN CHO HỌC SINH LỚP 3

39 2,568 19
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/02/2015, 04:00

Hoàng Xuân Điển – Trường Tiểu học San Thàng - thị xã Lai Châu RÈN KỸ NĂNG THỰC HÀNH PHÉP NHÂN CHO HỌC SINH LỚP 3 A. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài: 1.1. Xuất phát từ vị trí và tầm quan trọng của dạy phép nhân trong việc dạy môn Toán trong tiểu học. Việc dạy học ở các trường tiểu học nước ta có một quá trình phát triển lâu. Chương trình môn Toán ở bậc Tiểu học gồm có 5 tuyến kiến thức chính là: Số đại số, các yếu tố hình học, đo các đại lượng, giải toán.Trong đó số lớn nhất trọng tâm đóng vai trò “cái trục chính” mà bốn mạch chuyển động chung quanh nó, phụ thuộc vào nó.Các biện pháp tính, của phép nhân và dãy tính.Trong ba mảng kiến thức này thì mảng các biện pháp tính là quan trọng nhất, đặc biệt là việc rèn luyện kỹ năng thực hành phép nhân , chia đóng vai trò hết sức chủ đạo, nó là trọng tâm của tuyến kiến thức số học, đại số và là hạt nhân của toàn bộ chương trình tiểu học. Bắt đầu từ năm 2003-2004, bảng nhân 2, 3, 4, 5 chính thức được đưa vào chương tình Toán lớp hai ở bậc tiểu học.Nói như vậy thấy tầm quan trọng và vai trò của phép nhân trong môn Toán.Trong các kỳ thi môn Toán của lớp 2, 3, 4, 5 đặc biệt là thi học sinh giỏi bậc tiểu học luôn xuất hiện các bài toán có liên quan đến phép tính nhân.Vì vậy tính nhân, chính là “ chìa khoá “ và “ cầu nối” giữa toán học và thực tiễn đời sống.Nó chiếm vị trí rất quan trọng trong chương trình môn toán lớp 3 và môn toán tiểu học nói chung nhất là về mặt thực hành tính toán. 1.2. Xuất phát từ nhu cầu đặt ra trong công cuộc đổi mới giáo dục nói chung và đổi mới dạy học môn toán ở tiểu học nói riêng. Công cuộc đổi mới kinh tế, xã hội đang diễn ra từng ngày từng giờ trên khắp đất nước. Nó đòi hỏi phải có những lớp người lao động mới có bản lĩnh, có năng lực, chủ động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, thích ứng được với thực tiễn đời sống xã hội luôn luôn phát triển.Nhu cầu này làm cho mục tiêu đào tạo của nhà trường phải được điều chỉnh một cách hợp lý dẫn đến sự thay đổi tất yếu về nội dung và phương pháp dạy học. Đặc điểm của phương pháp dạy học cũ là có sự mất cân đối rõ rệt giữa hoạt động dạy của giáo dục và hoạt động của học sinh.Trong đó: - Giáo viên thường chỉ truyền đạt, giảng giải các tài liệu đã có sẵn trong sách giáo khoa, sách giáo viên (hướng dẫn giảng dạy).Vì vậy giáo viên thường làm việc một cách máy móc và ít quan tâm đến việc phát huy khả năng sáng tạo của học sinh. - Học sinh học tập một cách thụ động, chủ yếu chỉ nghe giảng ghi nhớ rồi làm theo bài mẫu. Do đó học sinh ít có hứng thú học tập, nội dung các hoạt động học Hoàng Xuân Điển – Trường Tiểu học San Thàng - thị xã Lai Châu tập thường rất nghèo nàn, đơn điệu, các năng lực vốn có của học sinh ít có cơ hội phát triển. - Giáo viên là người duy nhất có quyền đánh giá kết quả học tập của học sinh. Học sinh ít khi được tự đánh giá mình và đánh giá lẫn nhau.Tiêu chuẩn đánh giá học sinh là kết quả ghi nhớ, tái hiện những điều giáo viên đã giảng. - Cách dạy học như vậy đang cản trở việc đào tạo những người lao động năng động, tự tin, linh hoạt, sáng tạo, sẵn sàng với những đổi mới đang diễn ra hàng ngày. Do đó chúng ta phải có cố gắng đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng nhu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước trong thế kỷ XXI. - Một trong những mục tiêu của môn Toán của bậc tiểu học là hình thành các kỹ năng thực hành tính toán. Bởi vậy, ngay từ lớp 2, học sinh đã được làm quen với bảng nhân với 2, 3, 4, 5 trong phạm vi 100.Sang lớp ba, học sinh học bảng nhân với 6, 7, 8, 9 và nhân chia ngoài bảng trong phạm vi 100.000 (với số có một chữ số).Việc rèn luyện các kỹ năng thực hành phép nhân giúp cho học sinh nắm chắc một số tính chất cơ bản của các phép tính viết, thứ tự thực hiện các phép tính trong các biểu thức có nhiều phép tính , mối quan hệ giữa các phép tính (đặc biệt giữa phép cộng và phép nhân, phép nhân và phép chia). Đồng thời dạy học phép nhân , phép chia tên tập hợp số tự nhiên nhằm củng cố các kiến thức có liên quan đến môn toán như đại lượng và phép đi đại lượng các yếu tố hình học, giải toán. Ngoài ra rèn kỹ năng thực hành phép nhân, phép chia con góp phần trọng yếu trong việc phát triển năng lực tư duy, năng lực thực hành, đặc biệt là khả năng phân tích, suy luận lôgíc và phẩm chất không thể thiếu được của người lao động mới. - Xuất phát từ những lý do thực tế trên, qua nghiên cứu quá trình dạy học môn toán lớp 3 ở bậc tiểu học, là một giáo viên đang trực tiếp giảng dạy cần phải “áp dụng dạy học tích cực để rèn kỹ năng thực hành phép nhân cho học sinh lớp 3” góp phần chất lượng nâng cao giảng dạy. 2. Mục đích nghiên cứu: Đề tài nhằm: - Tìm hiểu những vấn đề lí luận về đổi mới dạy học tích cực nói chung và dạy học tích cực trong môn Toán nói riêng. - Vận dụng dạy học tích cực để thiết kế bài dạy để rèn luyện kỹ năng thực hành phép nhân góp phần nâng cao chất lượng dạy và học Toán Tiểu học nói chung và lớp 3 nói riêng. - Đề tài này biểu hiện kết quả tự học, tự rèn luyện nâng cao tay nghề của bản thân, tôi rất mong nhận được sự góp ý của các bạn đồng nghiệp, quý thầy cô của Hoàng Xuân Điển – Trường Tiểu học San Thàng - thị xã Lai Châu trường Đại học Sư phạm để đổi mới , nâng cao hiệu quả dạy học rèn luyện kỹ năng thực hành phép nhân, phép chia cho học sinh lớp 3. 3. Đối tượng nghiên cứu: “Áp dụng dạy học tích cực để rèn luyện kỉ năng thực hành phép nhân cho học sinh lớp 3”. 4. Khách thể, phạm vi nghiên cứu: 3.1. Khách thể: Do dạy học trước đó là giáo viên làm nhiều học sinh làm theo nên học học sinh dễ nhàm chán. Do vậy tôi áp dụng dạy tích cực để học sinh hứng thú học tập như : Học sinh hoạt động theo nhóm, quan sát vật thật, học tập hợp tác.v.v 3.2 Phạm vi nghiên cứu: Do thời gian có hạn nên tôi chỉ nghiên cứu học sinh lớp 3 Trường Tiểu học San Thàng 5. Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Đọc các tài liệu giáo trình có liên quan đến vấn đề nghiên cứu.Tham khảo sáng kiến, kinh nghiệm của đồng nghiệp. - Phương pháp quan sát: Thông qua dự giờ. - Phương pháp điều tra: Tìm hiểu thực trạng việc dạy phép nhân lớp 3 (chương trình Toán 2000). - Phương pháp thực nghiệm: Kiểm nghiệm tính khả thi của đề tài và tác dụng của những ý kiến đề xuất về rèn kỹ năng thực hành phép nhân, phép chia cho học sinh lớp 3 theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh. Hoàng Xuân Điển – Trường Tiểu học San Thàng - thị xã Lai Châu B: NỘI DUNG ĐỀ TÀI Chương 1: Cơ sở lí luận về những vấn đề chung dạy học tích cực: 1. Dạy học tích cực là gì ?: Tính tích cực là một phẩm chất vốn có của con người trong đời sống xã hội. Nhờ có tính tích cực mà con người đã lao động sản xuất sáng tạo ra nhiều của cải vật chất cần thiết cho sự tồn tại, phát triển của xã hội, sáng tạo ra nền văn hoá, cải tạo môi trường, chinh phục thiên nhiên, cải tạo xã hội. Bởi vậy hình thành và phát triển tính tích cực xã hội là một trong các nhiệm vụ chủ yếu của giáo dục nhằm đào tạo những con người năng động thích ứng và góp phần phát triển cộng đồng. Tính tích cực được xem là một điều kiện , đồng thời là một kết quả của sự phát triển nhân cách trong quá trình giáo dục. 1.1.Tính tích cực của học sinh trong học tập: Tính tích cực của con người được biểu hiện trong hoạt động, đặc biệt trong những hoạt động chủ động của chủ thể. Học tập là hoạt động chủ đạo ở lứa tuổi đi học. Tính tích cực trong hoạt động học tập tính tích cực nhận thức, đặc trưng ở khát vọng hiểu biết, cố gắng trí tuệ và nghị lực cao trong quá trình chiếm lĩnh tri thức. Khác với quá trình nhận thức trong nghiên cứu khoa học, quá trình nhận thức trong học tập không nhằm phát hiện những điều loài người chưa biết mà nhằm lĩnh hội những tri thức mà loài người đã tích luỹ được. Tuy nhiên, trong học tập, học sinh cũng phải khám phá ra những gì đã nắm được qua hoạt động chủ động, nỗ lực của chính mình. Đó là chưa nói lên tới một trình độ nhất định sự học tập tích cực sẽ mang tính nghiên cứu khoa học và người học cũng làm ra những tri thức mới cho khoa học. Tính tích cực nhận thức trong hoạt động học tập liên quan trước hết với động cơ học tập. Động cơ có đúng đắn tạo ra hứng thú. Hứng thú là tiền đề của tự giác. Hứng thú và tự giác là 2 yếu tố tạo nên tính tích cực. Tính tích cực sản sinh tư duy độc lập suy nghĩ, độc lập suy nghĩ là mầm mống của sáng tạo. Ngược lại phong cách học tập tích cực độc lập sáng tạo sẽ phát triển tự giác, hứng thú, bồi dưỡng động cơ học tập. Hoàng Xuân Điển – Trường Tiểu học San Thàng - thị xã Lai Châu Tính tích cực học tập biểu hiện ở những dấu hiệu hăng hái trả lời các câu hỏi của giáo viên, bổ sung các câu trả lời của bạn, thích phát biểu ý kiến của mình trước vấn đề nêu ra, hay nêu thắc mắc, đòi hỏi giải thích cặn kẽ những vấn đề chưa rõ, không chủ động vận dụng kiến thức kỹ năng đã học, kiên trì hoàn thành các bài tập, không nản trước những tình huống khó khăn. Tính tích cực học tập đạt những cấp độ từ thấp lên cao như: Bắt chước: gắng sức làm theo các mẫu hoạt động của thầy, của bạn Tìm tòi: Độc lập giải quyết các vấn đề nêu ra, tìm kiếm những cách giải quyết khác nhau về một số vấn đề Sáng tạo: Tìm ra cách giải quyết mới độc đáo, hữu hiệu. 2. Độc lập với tính tích cực là tính thụ động: Tính thụ động học tập của học sinh được biểu hiện ở chỗ: Học sinh chủ yếu ít nghe giảng, ghi nhớ rồi làm bài theo mẫu. Học sinh ít hứng thú học tập, không thích phát biểu ý kiến. Trong lớp học sinh ít chú ý vào vấn đề đang học, không kiên trì nên không hoàn thành các bài tập. Khi gặp khó khăn học sinh dễ chán nản, buông xuôi. Học sinh không tự giác đánh giá kết quả học tập của mình và của bạn. Do cách học như vậy nên học sinh thiếu năng động, tự tin , làm việc máy móc, không thể thích ứng được với những đổi mới đang diễn ra hàng ngày. 3. Những dấu hiệu đặc trưng của phương pháp dạy học tích cực: 3.1. Dạy và học thông qua các tổ chức các hoạt động học tập của học sinh: Trong phương pháp tích cực, người học được cuốn hút vào các hoạt động học tập do giáo viên tổ chức và chỉ đạo, thông qua đó tự lực khám phá những điều mình chưa rõ chứ không phải thụ động tiếp thu nhưng tri thức đã được giáo viên sắp đặt. Được đặt vào những tình huống của đời sống thực tế, người học trực tiếp quan sát, thảo luận, làm thí nghiệm, giải quyết vấn đề đặt ra theo cách suy nghĩ của mình, từ đó nắm được kiến thức kỹ năng mới, vừa nắm phương pháp “làm ra” kiến thức, kỹ năng đó không rập theo những khuôn mẫu có sẵn, được bộc lộ và phát huy tiềm năng sáng tạo. Dạy theo cách này thì giáo viên không chỉ đơn giản truyền đạt tri thức mà còn hướng dẫn hành động. Chương trình dạy học giải pháp giúp cho từng học sinh biết hành động và tích cực tham gia vào các chương trình hành động của cộng đồng. 3.2. Dạy và học chú trọng phương pháp rèn luyện tự dạy và học: Phương pháp tích cực xem việc rèn luyện phương pháp học tập cho học sinh không chỉ là một biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học mà còn là một mục tiêu dạy học. Trong xã hội hiện đại đang biến đổi nhanh với sự bùng nổ thông tin, khoa học, kỹ thuật, công nghệ phát triển như vũ bão thì không thể nhồi nhét vào đầu óc Hoàng Xuân Điển – Trường Tiểu học San Thàng - thị xã Lai Châu trẻ khối lượng lớn kiến thức ngày càng nhiều. Phải quan tâm dạy cho trẻ phương pháp học ngay từ bậc Tiểu học và càng lên bậc học cao hơn càng phải được chú trọng. Trong các phương pháp học thì cốt lõi là phương pháp tự học. Nếu rèn luyện cho người học có được phương pháp , kỹ năng, thói quen, ý chí tự học thì tạo ra cho họ lòng tham học, khơi dậy nội lực vốn có trong mỗi người, kết quả học tập sẽ được nhân lên gấp bội. Vì vậy, 3.3.Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác: Trong một lớp học mà trình độ kiến thức tư duy của học ngày nay người ta nhấn mạnh mặt hoạt động học trong quá trình dạy, nỗ lực tạo ra sự chuyển biến từ học tập bị động sang học tập chủ động, đặt vấn đề phát triển tự học ngay trong trường phổ thông, không chỉ tự học ở nhà sau bài lên lớp mà tự học cả trong tiết học có sự hướng dẫn của giáo viên.sinh không thể đồng đều tuyệt đối thì khi áp dụng phương pháp tích cực buộc phải chấp nhận sự phân hoá về trình độ, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ học tập, nhất là khi bài học được thiết kế thành một chuỗi công tác độc lập. Áp dụng dạy học tích cực ở trình độ cao thì sự phân hoá ngày càng lớn. Việc sử dụng các công nghệ thông tin trong nhà trường sẽ đáp ứng yêu cầu cá thể học tập theo nhu cầu và khả năng của mỗi học sinh. Tuy nhiên, trong học tập, không phải mọi tri thức, kỹ năng, thái độ đều được hình thành bằng những hoạt động độc lập cá nhân.Lớp học là môi trường giao tiếp giữa thầy và trò, tạo nên mối quan hệ hợp tác giữa các cá nhân trên con đường chiếm lĩnh nội dung học tập. Thông qua thảo luận, tranh luận trong tập thể, ý kiến mỗi cá nhân được bộc lộ, khẳng định hay bác bỏ, qua đó người học nâng mình lên một trình độ mới.Bài học vận dụng được hiểu biết và kinh nghiệm của mỗi học sinh và của cả lớp chứ không phải dựa trên vốn hiểu biết và kinh nghiệm của thầy giáo. Trong nhà trường, phương pháp học tập hợp tác được tổ chức ở cấp cao nhóm, tổ, lớp hoặc nhà trường.Được sử dụng phổ biến trong dạy học là hoạt động hợp tác trong nhóm 4 đến 6 người. Học tập hợp tác làm tăng hiệu quả học tập nhất là lúc giải quyết những vấn đề gay cấn, lúc xuất hiện thực sự nhu cầu phối hợp giữa các cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ chung. Trong hoạt động theo nhóm nhỏ sẽ không thể có hiện tượng ỷ lại, tính cách năng lực của mỗi thành viên được bộc lộ, uốn nắn , phát triển tình bạn, ý thức tổ chức, tinh thần tương trợ. Mô hình hợp tác trong xã hội đưa vào đời sống học đường sẽ làm cho các thành viên quen dần với sự phân công hợp tác trong lao động xã hội. Trong nền kinh tế thị trường đã xuất hiện nhu cầu hợp tác xuyên quốc gia, liên quốc gia, năng lực hợp tác phải trở thành một mục tiêu giáo dục mà nhà trường cần phải chuẩn bị cho học sinh. Hoàng Xuân Điển – Trường Tiểu học San Thàng - thị xã Lai Châu 3.4.Kết hợp đánh giá của thầy và sự đánh giá của trò: Trong dạy học đánh giá học sinh không chỉ nhằm mục đích nhận định thực trạng và điều chỉnh hoạt động của học sinh mà còn đồng thời tạo điều kiện nhận định thực trạng và điều chỉnh hoạt động dạy của thầy. Trước đây giáo viên giữ độc quyền đánh giá học sinh. Trong phương pháp tích cực, giáo viên phải hướng dẫn cho học sinh phát triển kỹ năng tự tạo điều kiện thuận lợi để học sinh tham gia đánh giá lẫn nhau. Tự đánh giá đúng và điều chỉnh hoạt động kịp thời là năng lực rất cần cho sự thành đạt trong cuộc sống mà nhà trường phải trang bị cho học sinh. Theo hướng phát triển các phương pháp tích cực để đào tạo những con người năng động sớm thích nghi với đời sống xã hội, thì việc kiểm tra, đánh giá không thể chỉ dừng lại ở yêu cầu tái hiện các kiến thức, lặp lại các kỹ năng đã học mà phải khuyến khích trí thông minh, óc sáng tạo trong giải quyết các vấn đề thực tế. Với sự trợ giúp của các thiết bị kỹ thuật, kiểm tra, đánh giá sẽ không còn là một công việc nặng nhọc đối với giáo viên, mà lại cho nhiều thông tin kịp thời để linh hoạt điều chỉnh hoạt động dạy, chỉ đạo hoạt động học. Từ dạy và dạy thụ động sang dạy và học tích cực, giáo viên không còn đóng vai trò đơn thuần là người truyền đạt kiến thức mà trở thành người thiết kế, tổ chức, hướng dẫn hoạt động độc lập theo nhóm nhỏ để học sinh tự lực chiếm lĩnh nội dung học tập, chủ động đạt các mục tiêu kiến thức, kỹ năng , thái độ theo yêu cầu của chương trình.Trên lớp, học sinh hoạt động là chính, giáo viên có vẻ nhàn nhã.Trước đó, khi soạn giáo án giáo viên đã phải đầu tư công sức thời gian rất nhiều so với kiểu dạy và học thụ động mới có thể tổ chức, hướng dẫn các hoạt động của học sinh mà nhiều khi diễn biến bên ngoài tầm dự kiến của giáo viên. 4. Vị trí và tầm quan trọng của dạy phép nhân cho học sinh lớp 3: 4.1.Vị trí của môn toán học ở tiểu học: Mỗi môn học ở tiểu học đều góp phần vào và phát triển những cơ sở ban đầu rất quan trọng của nhân cách con người Việt Nam cùng các môn học khác, môn Toán có vị trí quan trọng vì: Các kiến thức , kỹ năng của môn Toán ở Tiểu học có nhiều ứng dụng trong đời sống, chúng rất cần thiết cho mọi người lao động, rất cần thiết để học tập các môn học khác ở Tiểu học và học tập tiếp môn Toán ở trung học. Môn Toán giúp học sinh nhận biết được các mối quan hệ về số lượng và hình dạng không gian của thế giới thực. Nhờ đó mà học sinh có phương pháp nhận thức một số mặt của thế giới xung quanh và biết cách hoạt động có hiệu quả trong đời sống. Hoàng Xuân Điển – Trường Tiểu học San Thàng - thị xã Lai Châu - Môn Toán góp phần rất quan trọng trong việc rèn luyện phương pháp suy nghĩ, phương pháp suy luận, phương pháp giải quyết vấn đề, nó góp phần phát triển trí thông minh, cách suy nghĩ độc lập, linh hoạt, sáng tạo, nó đóng góp vào việc hình thành các phẩm chất cần thiết và quan trọng của người lao động: cần cù, cẩn thận, có ý chí vượt khó khăn, làm việc có kế hoạch, có nền nếp tác phong khoa học. 4.2.Vị trí và tầm quan trọng của dạy phép nhân trong dạy học toán lớp3: - Dạy học các phép tính nhân là một chủ đề quan trọng trong chương trình Toán lớp 3 và bậc Tiểu học, vì : + Đây là một trọng tâm lớn xuyên suốt trong trương trình Toán lớp 2, 3, 4, 5. +Đây là những kỹ năng rất cần thiết để học lên các cấp học trên (không chỉ trong môn Toán) và để giải quyết những bài toán do thực tiễn cuộc sống đặt ra. + Đây là một mảng rất khó, trù tượng và rất hấp dẫn, nó ảnh hưởng lớn đến kết quả dạy Toán đại trà và việc bồi dưỡng phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh giỏi bậc Tiểu học. + Những kiến thức, kỹ năng về phép nhân là “cầu nối” giữa Toán học trong nhà trường và ứng dụng trong đời sống xã hội. + Nhờ được rèn luyện các kỹ năng thực hành phép nhân mà học sinh giải toán nhanh hơn, tìm ra nhiều cách giải khác nhau của bài toán. + Việc củng cố cho học sinh về tính chất của phép nhân, mối quan hệ giữa các phép tính giúp học sinh có khả năng tính nhanh rất tốt.Thông thường muốn tính nhanh ta phải thực hiện “trong óc” những phép biến đổi khác nhau để thực hiện phép tính về một dạng mới cho phép tránh được các tính toán cồng kềnh bằng bút, có thể thực hiện dễ dàng “trong óc”. Có thể nói tính toán (trong đó có tính nhanh) là một môn thể thao về tư duy. Không nên nghĩ rằng trong thời đại tin học ngày nay, các máy tính bỏ túi xuất hiện nhiều với giá rẻ, khi mà các máy tính với tốc độ tính toán với hàng triệu phép tính trong một giây đã trở nên một đồ dùng sinh hoạt bình thường trong gia đình thì việc tính nhanh, tính miệng , tính nhẩm không còn cần thiết nữa. Bởi vì các phương tiện tính toán không thể trợ lực hết cho ta trong mọi công việc hàng ngày. Nếu sử dụng một cách thái quá các công cụ ấy sẽ làm cho bộ óc trở nên lười biếng và trì trệ. Ví dụ: 413 x 3 2.1 Cách làm thông thường là tính viết: 413 x 3 1239 2.2. Song nếu để ý nhận xét 413 = 400 + 10 + 3 thì có thể tính nhanh bằng cách nhẩm như sau: 413 x 3 = (400 + 10 + 3) x 3 Hoàng Xuân Điển – Trường Tiểu học San Thàng - thị xã Lai Châu = 400 x 3 + 10 x 3 + 3 x 3 = 1200 + 30 + 9 = 1239 Trong cách tính nhanh trên ta đã dùng tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng để tách phép nhân 413 x 3 thành nhiều phép nhân đơn giản có thể làm bằng miệng. Chương 2: Thực trạng trong việc dạy học và phép nhân, chia trong nhà trường tiểu học hiện nay 1. Dạy học theo nhóm nhỏ: Ưu điểm của cách dạy học theo nhóm: -Góp phần rèn luyện tinh thần tự chủ của học sinh: Một số hoạt động có thể giao cho học sinh tự làm, giáo viên không cần can thiệp trực tiếp vào. - Tạo ra cơ hội để học sinh hoà nhập cộng đồng. Học sinh tập lắng nghe ý kiến của người khác, tập lắng nghe ý kiến của chính mình. - Tạo ra cơ hội để học sinh nâng cao năng lực hợp tác, học sinh tự xác định trách nhiệm cá nhân đối với công việc chung của nhóm, nhận xét đánh giá ý kiến của bạn điều chỉnh suy nghĩ của mình. - Tạo điều kiện để học sinh phát huy hết khả năng của mình theo hướng phân hoá trong dạy học. 1.1. Cấu tạo của một tiết học theo nhóm như sau: * Làm việc chung cả lớp: Hoàng Xuân Điển – Trường Tiểu học San Thàng - thị xã Lai Châu - Nêu vấn đề, xác định nhiệm vụ nhận thức. - Tổ chức các nhóm: chia thành từng nhóm nhỏ(4-6 học sinh) - Giao nhiệm vụ: giáo viên giao việc cho mỗi nhóm và nhóm trưởng, cần nói rõ yêu cầu về nội dung công việc và thời gian thực hiện. * Làm việc theo nhóm: - Phân công trong nhóm: Mỗi nhóm bầu ra một nhóm trưởng, ngoài ra có thể bầu thư kí. - Các nhóm làm việc: Nhóm trưởng điều khiển nhóm hoạt động , mỗi thành viên trong nhóm đều phải hoạt động, không được ỷ lại vào nhóm trưởng và các thành viên khác trong nhóm, cần làm việc, suy nghĩ độc lập trước khi trao đổi, giúp đỡ lẫn nhau, giáo viên theo dõi giúp đỡ các nhóm trưởng và giải quyết vướng mắc của các nhóm nếu có. - Cử đại diện(hoặc phân công) trình bày kết quả làm việc theo nhóm. * Tổng kết trước lớp: - Các nhóm lần lượt báo cáo kết quả - Thảo luận chung - Giáo viên tổng kết, đặt vấn đề cho bài tiếp theo, hoặc vấn đề tiếp theo trong bài. 1.2. Một số cách chia nhóm: Nhìn sơ bộ có thể chia nhóm theo cách ngẫu nhiên hoặc có chủ định, có thể giao cùng một nhiệm vụ cho các nhóm hoặc giao nhiệm vụ khác nhau cho mỗi nhóm. Xét theo các tiêu chí chia nhóm này, trong tiết học Toán ở Tiểu học có thể có một số cách chia nhóm như sau: - Chia ngẫu nhiên: chia ngẫu nhiên thường được tiến hành khi không cần sự phân biệt giữa các đối tượng học sinh, mọi học sinh đều phải hoạt động để cùng giải quyết vấn đề, cùng chiếm lĩnh tri thức, nhiệm vụ được giao khác nhau không nhiều về nội dung, ít có sự chênh lệch về độ khó, cùng chung nhu cầu. Để không tốn thời gian vào việc chia nhóm theo tổ, chia theo bàn, có thể chia ngầu nhiên “bằng đếm vòng tròn”. - Chẳng hạn muốn chia lớp thành bốn nhóm: Ta cho học sinh lần lượt đếm 1, 2, 3, 4 rồi lại đếm 1, 2, 3 ,4 lặp đi lặp lại cho đến học sinh cuối cùng. Sau đó xác định 4 nhóm là tất cả học sinh mang số 1, nhóm 2 là tất cả học sinh mang số 2, nhóm 3 là tất cả học sinh mang số 3, nhóm 4 là tất cả học sinh mang số 4. * Chia thành các nhóm cùng trình độ: - Chia thành các nhóm có cùng trình độ khi cần có sự phân hoá về mức độ khó-dễ của nội dung bài học, bài tập cho từng đối tượng. - Thường chia thành 4 nhóm: Nhóm gồm các học sinh giỏi, nhóm gồm các học sinh khá, nhóm gồm các học sinh trung bình, nhóm gồm các học sinh yếu. [...]... có phép tính nhân, chia * Ví dụ 1: Bài 1( trang 80 – Toán 3) Tính giá trị biểu thức: a 2 53 + 10 x 4 = 2 53 + 40 = 2 93 b 500 + 6 x 7 = 500 + 42 = 542 41 x 5 – 100 = 205 – 100 = 105 30 x 8 + 50 = 240 + 50 = 290 93 – 48 : 8 = 93 – 6 = 87 69 + 20 x 4 = 69 + 80 = 149 * Ví dụ 2: Bài 2 trang 81 – Toán 3 Tính giá trị biểu thức: a 37 5 – 10 x 3 = 37 5 – 30 = 34 5 b 30 6 + 93 : 3 = 30 6 + 31 =33 7 64 : 8 + 30 = 8 + 30 ... trái số 8) * 6 nhân 4 bằng 24, viết 4 nhớ 2 * 6 nhân 5 bằng 30 , thêm 2 bằng 32 , viết 32 32 4 Đặt tính rồi tính: a 38 11 b 42 x3 x 6 x2 96 66 84 * Ví dụ 2: Bài 2(Sách Toán 3 – trang 23) a 38 27 b 53 45 x2 x6 x4 x5 76 162 212 225 13 x3 39 c 84 32 x3 x4 252 128 * Ví dụ 3: Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số Bài 2 (Sách Toán 3 – trang 55) - Đặt tính rồi tính: a 437 205 b 31 9 171 x2 x6 x3 x5 874 820... một bộ phận của tiết học 3 Dạy học các nội dung có liên quan đến phép nhân: 1 Phép nhân hai số tự nhiên: - Trong trường Tiểu học, Phép nhân được xây dựng trên cơ sở phép cộng các số hạng bằng nhau - Phép nhân được tiến hành theo các vòng số 3. 1 Khái niệm phép nhân: - Phép nhân hai số tự nhiên được định nghĩa như là phép cộng các số hạng bằng nhau.Với hai số tự nhiên a b đã cho phép cộng: a + a + a... hợp còn lại để học sinh tự làm 4 .3. 5 So sánh các biểu thức - Đây là dạng bài tập nhằm mục đích rèn kỹ năng tính giá trị biểu thức, so sánh số - Cách dạy: Giáo viên yêu cầu học sinh phải tính(hoặc nhẩm) giá trị của mỗi biểu thức, rồi mới so sánh các giá trị đó Ví dụ : Bài 3 trang 82 – Toán 3 (70 + 23) : 3 > 30 484 : (2 + 2) > 180 > (12 + 11) x 3 > 45 < = 33 x 3 93 : 3 484 : 4 99 31 121 4 .3. 6 Bài tập trắc... Tiểu học San Thàng - thị xã Lai Châu 4 .3. 7 Đúng ghi Đ, sai ghi S: - Mục đích: Rèn kỹ năng tính giá trị biểu thức cho học sinh - Yêu cầu : học sinh phải tính ( hoặc nhẩm) giá trị của mỗi biểu thức rồi mới ghi đúng hoặc sai * Ví dụ: Bài 2 trang 80 – Toán 3 a 37 – 5 x 5 = 12 b 13 x 3 – 2 = 13 180 : 6 + 30 = 60 80 + 30 : 6 = 35 30 + 60 x 2 = 150 30 + 60 x 2 = 150 282 – 100 : 2 = 91 282 – 100 : 2 = 232 Cách... mang nặng dạy học theo phương pháp cổ truyền nên học sinh tiếp nhận kiến thức giải các bài toán riêng lẻ mà chưa có phương pháp tổng quát để áp dụng cho các bài toán khác nhau Hoàng Xuân Điển – Trường Tiểu học San Thàng - thị xã Lai Châu Chương III: Giải pháp áp dụng dạy học tích cực để rèn kỹ năng thực hành phép nhân cho học sinh lớp 3: 1.Nội dung chủ yếu: - Các bảng nhân 6, 7, 8, 9 - Bảng nhân tổng... 18 23 X = 1527 x 3 X = 18 23 x 3 X = 4581 X = 7292 - Mở rộng: Muốn tìm số bị chia trong trường hợp phép chia có dư, ta lấy thương nhân với số chia rồi cộng với số dư.Trường hợp này dành cho học sinh khá, giỏi (không có trong sách) * Ví dụ: X : 4 = 1296(dư 3) X = 1296 x 4 + 3 X = 5184 + 3 X = 5187 4 .3. 3.Dạng 3: Tìm số chia - Cách dạy: + Giáo viên yêu cầu học sinh gọi tên đúng thành phần và kết quả của phép. .. 68 + Kỹ thuật tính: Nhân từ phải sang trái: 34 2 nhân 4 bằng 8, viết 8 x2 2 nhân 3 bằng 6, viết 6 bên trái số 8 68 23 4 nhân 3 bằng 12, viết 2 nhớ 1 x4 4 nhân 2 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết bên trái số 2 92 Về phép nhân số có một chữ số với số có hai chữ số Nhờ tính chất giao hoán của phép nhân mà đưa về trường hợp nhân số có hai chữ số với số có một chữ số * Chẳng hạn: 2 x 34 = 34 x 2 - Nhân số 3, 4,... cho học sinh khá giỏi” Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho các thừa số đã biết Chẳng hạn ta lấy tích chia cho các thừa số đã biết Chẳng hạn tìm X? X x 2 x 3 = 18 - Học sinh có thể làm như sau: Cách 1: X x 2 x 3 = 18 Cách 2: X x 2 x3 = 18 X = 18 : 2 : 3 X = 18 : 3: 2 Hoàng Xuân Điển – Trường Tiểu học San Thàng - thị xã Lai Châu X=9 :3 X =3 X=6:2 X =3 Cách 3: X x 2 x 3 = 18 Cách 4: X x 2 x 3. .. (t/c kết hợp phép nhân) X = 18 : (2 x 3) X = 18 : 6 X = 18 : 6 X =3 X =3 4 .3. 2 Dạng 2: Tìm số bị chia - Cách dạy: + Giáo viên yêu cầu học sinh gọi tên đúng thành phần và kết quả của phép tính.Ví dụ: 6 : 2 = 3 trong đó 6 là số bị chia, 2 là số chia, 3 là thương + Học sinh nhắc lại quy tắc tìm số bi chia: Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia * Ví dụ: Bài 3 trang 116 – Toán 3 a X : 3 = 1527 b . Đại học Sư phạm để đổi mới , nâng cao hiệu quả dạy học rèn luyện kỹ năng thực hành phép nhân, phép chia cho học sinh lớp 3. 3. Đối tượng nghiên cứu: “Áp dụng dạy học tích cực để rèn luyện kỉ năng. tiểu học là hình thành các kỹ năng thực hành tính toán. Bởi vậy, ngay từ lớp 2, học sinh đã được làm quen với bảng nhân với 2, 3, 4, 5 trong phạm vi 100.Sang lớp ba, học sinh học bảng nhân. luyện kỉ năng thực hành phép nhân cho học sinh lớp 3 . 4. Khách thể, phạm vi nghiên cứu: 3. 1. Khách thể: Do dạy học trước đó là giáo viên làm nhiều học sinh làm theo nên học học sinh dễ nhàm
- Xem thêm -

Xem thêm: RÈN KỸ NĂNG THỰC HÀNH PHÉP NHÂN CHO HỌC SINH LỚP 3, RÈN KỸ NĂNG THỰC HÀNH PHÉP NHÂN CHO HỌC SINH LỚP 3, RÈN KỸ NĂNG THỰC HÀNH PHÉP NHÂN CHO HỌC SINH LỚP 3

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay