MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI - BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

28 387 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/02/2015, 14:00

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2012 SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG Thể chế hoá mục tiêu, quan điểm, định hướng xây dựng đất nước của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 và định hướng sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992,. Sự phù hợp với các luật chuyên ngành và các luật khác liên quan đã sửa đổi, đồng thời nội luật hoá các quy định của các Công ước ILO và phù hợp pháp luật trên thế giới trong bối cảnh hội nhập. Đáp ứng yêu cầu thực tiễn và sự phát triển KT-XH trong tình hình mới. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG BỘ LUẬT LAO ĐỘNG Cụ thể hoá Hiến pháp 1992, phù hợp với định hướng sửa đổi Hiến pháp và thể chế hoá mục tiêu, quan điểm, định hướng xây dựng đất nước. Bảo vệ NLĐ, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của NSDLĐ. Đổi mới QLNN về LĐ, tôn trọng quyền tự chủ SXKD của DN, quyền thương lượng, tự định đoạt của các bên. Kế thừa và phát triển các quy định phù hợp đã đi vào cuộc sống, sửa đổi các quy định chưa phù hợp. Tham khảo và tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm xây dựng PLLĐ của các quốc gia trên thế giới. NHỮNG VẤN ĐỀ MỚI CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2012 [...]... nhiệm của mình đại diện… GIẢI QUY T TRANH CHẤP LAO ĐỘNG - Mở rộng cơ chế giải quy t tranh chấp lao động và đình công đến tất cả các đơn vị có sử dụng lao - Bỏ quy định về Hội đồng hoà giải cơ sở - Không cho phép đình công đối với các tranh chấp lao động tập thể về quy n - Bổ sung quy n đóng cửa tạm thời doanh nghiệp của NSDLĐ trong thời gian đình công - Bổ sung thẩm quy n hoãn và ngừng đình công cho... tuổi nghỉ hưu của người lao động, Bộ luật lao động năm 2012 cơ bản giữ quy định hiện nay: nam đủ 60 tuổi và nữ đủ 55 tuổi Sửa đổi, bổ sung: - Riêng đối với lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, người lao động làm công tác quản lý và một số trường hợp đặc biệt khác có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 năm BẢO HIỂM XÃ HỘI Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29/06/2006 quy định BẢO HIỂM XÃ HỘI... BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP CÔNG ĐOÀN - Bỏ thời hạn (6 tháng) phải thành lập tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp - Bỏ quy định định BCH công đoàn lâm thời - Đại diện, bảo vệ NLĐ ở những nơi chưa thành lập CĐCS là công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở - Quy định quy n của cán bộ CĐCS: có quy n gặp gỡ NSDLĐ để đối thoại, trao đổi, thương lượng về những vấn đề lao động và sử dụng lao động; đến với nơi làm việc để... luyện ATVSLĐ LAO ĐỘNG NỮ Bổ sung: - Lao động nữ bình đẳng trong đào tạo, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương và các chế độ khác - Tăng thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản từ 4 tháng lên 6 tháng - Lao động nữ sau khi sinh trong trường hợp không có việc làm cũ thì bố trí công việc khác không thấp hơn lương trước khi sanh LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN, LAO ĐỘNG KHÁC Bổ sung: - Không được sử... LẦN 3 HĐLĐ KHÔNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN HĐLĐ KHÔNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN HĐLĐ 24 THÁNG CHÚ THÍCH: HĐLĐ CÓ THỜI HẠN LÀ HĐLĐ MÙA VỤ, HĐLĐ XÁC ĐỊNH THỜI HẠN 1 2-3 6T HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CHẤM DỨT 1- Hết hạn hợp đồng lao động 2- Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng 3- Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng 4- NLĐ bị kết án tù giam, cấm theo QĐ của TA 5- NLĐ chết, mất tích theo tuyên bố của Tòa án 6- NLĐ đủ ĐK về thời... tác động đến tinh thần và các chất gây nghiện khác - Lao động từ 15 – 18 tuổi không làm quá 8giờ/ngày và 40 giờ/tuần - Lao động dưới 15 tuổi không làm quá 4giờ/ngày, 20 giờ/tuần, không làm thêm giờ, làm đêm - Lao động nước ngoài: giấy phép không quá 02 năm - Người giúp việc gia đình phải ký HĐLĐ bằng văn bản Mỗi bên có quy n đơn phương chấm dứt HĐLĐ nhưng phải báo trước 15 ngày BẢO HIỂM XÃ HỘI - Về... (bỏ) 2 bên còn tranh chấp, hết thời hạn UBND giải quy t QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LAO ĐỘNG, THANH TRA LAO ĐỘNG, XỬ LÝ VI PHẠM (Tương tự luật hiện hành) ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH - BLLĐ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/05/2013 - Các HĐLĐ, TU&LĐTT, những thoả thuận hợp pháp khác đã thoả thuận có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của BLLĐ 2012 được tiếp tục thực hiện - Lao động nữ nghỉ sinh đến ngày 01/05/2013 vẫn đang... hưu 7- DN chấm dứt hoạt động, cá nhân SDLĐ chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự 8- NLĐ bị sa thải vì nghỉ quá thời gian quy định 9- NLĐ đơn phương chấm dứt HĐ 1 0- NSDLĐ đơn phương chấm dứt HĐ HỌC NGHỀ Sửa đổi, bổ sung: -Trách nhiệm của NSDLĐ về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề; - Học nghề, tập nghề để làm việc cho NSDLĐ; - Hợp đồng đào tạo nghề giữa NSDLĐ, NSLĐ và quy định. .. chi phí dạy nghề - Tuổi học nghề đủ 14 tuổi - Hết thời gian học nghề, tập nghề nếu đủ các điều kiện theo quy định của BLLĐ năm 2012, thì hai bên phải ký kết HĐLĐ; ĐỐI THOẠI, THƯƠNG LƯỢNG TƯLĐTT Bổ sung, sửa đổi: - Mục mới Đối thoại tại nơi làm việc, trong đó quy định rõ mục đích, hình thức đối thoại và việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc - Mục Thương lượng tập thể quy định về mục đích,... NSDLĐ: - Nơi sản xuất nguy hiểm có 10 lao động phải cử cán bộ chuyên trách về ATVSLĐ; - Xây dựng phương án xử lý, ứng cứu sự cố; nội quy, quy trình ATVSLĐ theo QC, TC ATVSLĐ - Nơi làm việc, ĐKLV; đổi mới công nghệ; sản xuất, sử dụng máy, thiết bị vật tư phải bảo đảm ATVSLĐ; - NSDLĐ huấn luyện, khám sức khỏe, bồi dưỡng hiện vật, trang bị PTBVCN, bồi thường TNLĐ cho NLĐ; - NSDLĐ và người làm công tác ATVSLĐ . NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2012 SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG Thể chế hoá mục tiêu, quan điểm, định hướng xây dựng đất nước của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã. ĐỀ MỚI CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2012
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI - BỘ LUẬT LAO ĐỘNG, MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI - BỘ LUẬT LAO ĐỘNG, MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI - BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay