Giáo án toán lớp 2- tuần 26

12 2,219 24
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/02/2015, 00:00

. GIÁO ÁN TOÁN LỚP 2 – TUẦN 26 TOÁN TIẾT 122: LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU: Giúp HS: - Biết xem đồng hồ khi kim phút chỉ. cả. TOÁN TIẾT 123: TÌM SỐ BỊ CHIA I. MỤC TIÊU: Giúp HS: - Biết cách tìm số bị chia khi biết thương và số chia. - Biết cách trình bày bài giải dạng toán này. - Giáo dục HS lòng ham mê học toán. II bài toán có lời văn bằng cách tìm số bị chia. - Giáo dục HS có tính tích cực, tự giác trong thực hành làm toán. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng phụ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy của giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán lớp 2- tuần 26, Giáo án toán lớp 2- tuần 26, Giáo án toán lớp 2- tuần 26

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn