Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing của công ty Cổ phần Thiết bị Giao thông Vận tải Vietraco

58 429 1
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/02/2015, 10:18

Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới WTO, ngành Thương mại nước ta đang có những thuận lợi để phát triển mạnh mẽ, chính vì lẽ đó một sự cạnh tranh lớn đang thực sự diễn ra giữa các sản phẩm, dịch vụ, doanh nghiệp. Theo xu thế tất yếu của xã hội đó là khi kinh tế ngày càng phát triển thì nhu cầu về sử dụng phương tiện vận chuyển bằng đường bộ của nền kinh tế ngày càng lớn vì vậy nhu cầu về phương tiện giao thông vận tải ngày càng phát triển . Đó là cơ hội rất lớn cho thị trường thiết bị giao thông vận tải phát triển phục vụ cho nhu cầu về phát triển kinh tế xã hội , một sản phẩm không thể thiếu của phương thức vận tải đường bộ.Công ty cổ phần Thiết bị giao thông vận tải Vietraco trong những năm qua luôn hoàn thành tốt chỉ tiêu kinh doanh. Số lượng sản phầm sản xuất ra và tiêu thụ ngày càng tăng , lợi nhuận đạt được có xu hướng ngày càng cao. Nhìn chung hoạt động Marketing của công ty có nhiều ưu điểm . Tuy nhiên sau một thời gian thực tập tại công ty cổ phần thiết bị giao thông vận tải Vietraco em nhận thấy một số vấn đề Marketing đặc biệt là xúc tiến tiêu thụ sản phẩm, còn có nhiều đặt ra cần tốt hơn. Do đó em chọn đề tài “Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing của công ty Cổ phần Thiết bị Giao thông Vận tải Vietraco” Chuyên đề thực tập tốt nghiệp MỤC LỤC SV: Phạm Lan Hương Lớp: QTKD Thương mại K41 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp LỜI NÓI ĐẦU Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới WTO, ngành Thương mại nước ta đang có những thuận lợi để phát triển mạnh mẽ, chính vì lẽ đó một sự cạnh tranh lớn đang thực sự diễn ra giữa các sản phẩm, dịch vụ, doanh nghiệp. Theo xu thế tất yếu của xã hội đó là khi kinh tế ngày càng phát triển thì nhu cầu về sử dụng phương tiện vận chuyển bằng đường bộ của nền kinh tế ngày càng lớn vì vậy nhu cầu về phương tiện giao thông vận tải ngày càng phát triển . Đó là cơ hội rất lớn cho thị trường thiết bị giao thông vận tải phát triển phục vụ cho nhu cầu về phát triển kinh tế xã hội , một sản phẩm không thể thiếu của phương thức vận tải đường bộ. Công ty cổ phần Thiết bị giao thông vận tải Vietraco trong những năm qua luôn hoàn thành tốt chỉ tiêu kinh doanh. Số lượng sản phầm sản xuất ra và tiêu thụ ngày càng tăng , lợi nhuận đạt được có xu hướng ngày càng cao. Nhìn chung hoạt động Marketing của công ty có nhiều ưu điểm . Tuy nhiên sau một thời gian thực tập tại công ty cổ phần thiết bị giao thông vận tải Vietraco em nhận thấy một số vấn đề Marketing đặc biệt là xúc tiến tiêu thụ sản phẩm, còn có nhiều đặt ra cần tốt hơn. Do đó em chọn đề tài “Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing của công ty Cổ phần Thiết bị Giao thông Vận tải Vietraco” để nghiên cứu nhằm mục đích : - Củng cố và phát triển nội dung khoa học về quản trị kinh doanh thương mại đã được học ở trường , mặt khác qua nghiên cứu thực tiễn tập vận dụng đưa lý thuyết vào thực tiễn , phân tích đánh giá thực tiễn trong kinh doanh. - Hy vọng đóng góp ý kiển nhỏ của mình vào việc kinh doanh, đưa ra các giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing giúp công ty cổ phần Thiết bị Giao thông Vận tải Vietraco mở rộng thị trường, tăng khả năng cạnh tranh. Để đạt được mục tiêu trên , trong nghiên cứu em sử dụng phương pháp SV: Phạm Lan Hương Lớp: QTKD Thương mại K41 1 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp logic và lịch sử . Nghĩa là sẽ xem xét vấn đề trong mối quan hệ phức tạp của quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp chứ không đặt chúng ở biệt lập để xem xét. Ngoài ra em còn sử dụng cơ sở lý luận về marketing, phương pháp quan sát, phương pháp thống kê, phương pháp phân tích, phương pháp ngoại suy xu thế trong quá trình phân tích đề xuất của mình. Đối tượng nghiên cứu là thực trạng hoạt động marketing và đưa ra các giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing của công ty Cổ phần Thiết bị Giao thông Vận tải Vietraco. Phạm vi nghiên cứu của đề tài: thời gian khảo sát từ năm 2009-2012. Kết cấu của đề tài: Gồm 3 chương: - Chương 1: Giới thiệu chung về công ty Cổ phần Thiết bị Giao thông Vận tải Vietraco - Chương 2: Thực trạng hoạt động Marketing của công ty Cổ phần Thiết bị Giao thông Vận tải Vietraco giai đoạn 2009-2012 - Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing của công ty Cổ phần Thiết bị Giao thông Vận tải Vietraco Do quy mô chuyên đề có hạn, thời gian nghiên cứu và trình độ còn hạn chế nên em rất mong nhận được sự đóng góp từ cô! SV: Phạm Lan Hương Lớp: QTKD Thương mại K41 2 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIETRACO I.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Cổ phần Thiết bị Giao thông Vận tải Vietraco. I.1.1. Thông tin chung về công ty • Tên công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIETRACO • Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài: VIETRACO TRANSPORT EQUIPMENTS JOINT STOCK COMPANY • Tên công ty viết tắt: Vietraco.,jsc • Trụ sở chính: phòng 201B, tòa nhà Licogi 13, đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0103021750 do Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp ngày 03/01/2008. • Điện thoại: 84-4-3553-7608. • Fax: 84-4-3553-7610. • Email: global@vietraco.vn • Website: http://vietraco.vn/ • Người đại diện pháp luật: ông Đào Minh- Chức danh: Chủ tịch HĐQT. • Logo công ty: SV: Phạm Lan Hương Lớp: QTKD Thương mại K41 3 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp I.1.2. Quá trình thành lập và phát triển của công ty - Công ty TNHH Thiết bị Phụ tùng Giao thông Vận tải thành lập vào năm 1994 là tiền thân của Công ty Cổ phần Thiết bị Giao thông vận tải. - Thực hiện chủ trương về cổ phần hóa của nhà nước, Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thiết bị Phụ tùng Giao thông Vận tải đã ra quyết định chuyển đổi công ty thành Công ty Cổ phần nhằm mục đích thu hút vốn của các nhà đầu tư để tạo nguồn vốn đầu tư mở rộng phát triển kinh doanh đồng thời tập hợp các cổ đông là những người có năng lực đứng ra quản lý điều hành doanh nghiệp, thúc đẩy nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. - Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thiết bị Phụ tùng Giao thông Vận tải thống nhất chủ trương chuyển đổi mô hình Công ty từ TNHH sang mô hình Cổ phần với các sáng lập viên và các cổ đông chiến lược có uy tín, có năng lực, trình độ kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý, có mối quan hệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh. - Đầu năm 2008, Công ty Cổ phần Thiết bị Giao thông Vận tải đã chính thức thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103021750 ngày 03/01/2008 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp với tên gọi: Công ty Cổ phần Thiết bị Giao thông Vận tải VIETRACO. I.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty Các cổ đông sáng lập công ty gồm: - Đào Minh: Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc - Phạm Như Hưng: Trưởng ban kiểm soát và pháp chế - Trần Việt Dũng - Lê Văn Hoặc - Tống Văn Trí SV: Phạm Lan Hương Lớp: QTKD Thương mại K41 4 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp a/ Cơ cấu quản lý lãnh đạo • Đại hội đồng cổ đông Bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty • Hội đồng quản trị Là cơ quan quản lý của Công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty thuộc thẩm quyền của Hội đồng cổ đông, đứng đầu là Chủ tịch hội đồng quản trị. • Ban kiểm soát Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. • Ban giám đốc Là cơ quan điều hành hoạt động công ty gồm có: - Tổng giám đốc: Do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, là người có quyền hạn cao nhất Công ty có trách nhiệm điều hành, chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty và chịu trách nhiệm chính trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và làm nghĩa vụ đối với Nhà nước theo luật định. - Phó tổng giám đốc: Có chức năng giúp việc cho Giám đốc, là bộ máy tham mưu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và trực tiếp chỉ đạo các phòng ban khối nghiệp vụ, phụ trách kỹ thuật công nghệ. - Giám đốc: trực tiếp quản lý phụ trách kinh doanh máy công trình, dịch vụ máy công trình. b/ Cơ cấu đơn vị, phòng ban, bộ phận Nhiệm vụ của các vị trí và các phòng ban chính trong công ty có thể được khái quát như sau: • Văn phòng Tổng giám đốc SV: Phạm Lan Hương Lớp: QTKD Thương mại K41 5 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Là bộ phận quản lý tất cả các công văn giấy tờ quan trọng của công ty và con dấu của công ty. Tham mưu, giúp việc cho giám đốc về công tác tổ chức, nhân sự, hành chính, truyền thông của Công ty. • Phòng tài chính kế toán Đây là phòng ban hết sức quan trọng, gắn kết các phòng ban khác và toàn bộ công ty. Nó quản lý tất cả các hoạt động liên quan đến tài chính, lập báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán, tổng hợp doanh thu, chi phí, lợi nhuận của toàn bộ công ty…duy trì sự ổn định vê vốn, cân đối cơ cấu vốn, đảm bảo cho công ty luôn ở trong trạng thái an toàn về vốn. • Phòng XNK Quản lý nguồn Tạo nguồn hàng cho công ty, thực hiện các hoạt động Xuất nhập khẩu hàng hoá. • Trung tâm Thương mại Kỹ thuật Công nghệ Quản lý kỹ thuật, chất lượng, quản lý tiến độ thi công các công trình, quản lý công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. • Trung tâm kinh doanh máy công trình Xây dựng kế hoạch thị trường, đảm bảo thực hiện các chiến lược kinh doanh phù hợp và hiệu quả trong từng thời kỳ phát triển của công ty, quan hệ khách hàng và các đối tác chiến lược nhằm đảm bảo và gia tăng doanh số cho công ty • Trung tâm dịch vụ máy công trình Thực hiện các hoạt động sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng, thi công bơm bê tông, cào bóc, rải thảm. SV: Phạm Lan Hương Lớp: QTKD Thương mại K41 6 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp I.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần Thiết bị Giao thông Vận tải Vietraco. I.2.1. Đặc điểm về lĩnh vực hoạt động Đặc điểm của các đơn vị kinh doanh thương mại xe máy cơ giới thông thường phải lấy kỹ thuật công nghệ làm nòng cốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo chất lượng tốt và an toàn cho người sử dụng. VIETRACO có đội ngũ cán bộ điều hành, kỹ sư máy, thợ vận hành của chúng tôi am hiểu về cơ khí, kỹ thuật thi công, tinh thần trách nhiệm cao với nghề, có khả năng tư vấn khách hàng lựa chọn các loại thiết bị đúng mục đích thi công, chi phí hợp lý, dịch vụ bán hàng và sau bán hàng chu đáo, tin cậy. Lĩnh vực hoạt động đòi hỏi công ty phải luôn cập nhật công nghệ mới của nước ngoài để áp dụng tại Việt Nam nâng cao chất lượng giao thông đường bộ. Ngành nghề kinh doanh • Kinh doanh các thiết bị phục vụ các công trình giao thông, xây dựng và khai thác mỏ. • Kinh doanh phụ tùng thay thế các thiết bị, xe- máy thi công và ô tô vận chuyển. • Cho thuê các thiết bị thi công máy công trình. • Sửa chữa máy thi công, máy công trình, gia công lắp đặt các sản phẩm cơ khí. • Gia công các công trình giao thông, hạ tầng cơ sở. • Vận tải hàng hóa thiết bị nặng. • Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng. a/Hoạt động kinh doanh dịch vụ thương mại VIETRACO luôn chú trọng uy tín lâu năm của doanh nghiệp về chất lượng máy thi công, đảm bảo an toàn, dịch vụ cung cấp phụ tùng sau bán SV: Phạm Lan Hương Lớp: QTKD Thương mại K41 7 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp hàng chu đáo, chính sách bảo hành chất lượng máy bán ra bao gồm cả máy mới cũng như máy đã qua sử dụng. Công ty có riêng biệt phòng Xuất nhập khẩu trình độ cao do đó nguồn hàng luôn ổn định. Các đối tác của Vietraco là những tập đoàn, công ty lớn có tên tuổi về các chủng loại máy công trình đảm bảo về chất lượng máy. • Đại lý phân phối máy lu SAKAI tại Việt Nam • Đại lý phân phối máy thảm ABG-VOLVO tại Việt Nam • Đại lý phân phối máy xúc VOLVO tại Việt Nam • Đại lý phân phối máy san MITSUBISHI tại Việt Nam • Và một số hãng máy tên tuổi và chủng loại máy khác như máy cẩu, máy khoan - thiết bị bê tông và khí nén b/Hoạt động cho thuê máy VIETRACO là địa chỉ tin cậy, chuyên nghiệp trong việc cung cấp các dịch vụ cho thuê các chủng loại xe máy công trình dưới các hình thức theo thời gian và theo khối lượng. Cụ thể: • Dây truyền thảm và máy thảm asphal- bays • Dây truyền cào bóc lớp mặt asphal • Dây truyền gia cố móng đường, • Dây truyền sản xuất bê tông và các thiết bị bê tông, • Các loại máy xúc, máy ủi, máy sản, máy cẩu , máy lu, vv c/ Hoạt động dịch vụ kỹ thuật Đặc điểm của hoạt động này đòi hỏi đội ngũ nhân viên có trình độ kỹ thuật cao trong việc sửa chữa và vận hành máy. Công ty nâng cao quản lý công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới, tiến bộ khoa học kỹ thuật. SV: Phạm Lan Hương Lớp: QTKD Thương mại K41 8 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp • Dịch vụ kỹ thuật bảo hành bảo trì. • Dịch vụ thương mại kỹ thuật và cung cấp phụ tùng. • Dịch vụ sủa chữa và gia công cơ khí. d/Hoạt động dự án đầu tư Hoạt động này yêu cầu công ty phải có uy tín, hợp tác với những đối tác có tên tuổi trên thế giới, đưa được các ứng dụng công nghệ mới nâng cấp giao thông đường bộ Việt Nam. • Dự án hợp tác chiến lược với hãng SAKAI-Nhật Bản về đại tu đường giao thông bằng công nghệ gia cố móng đường giao thông. • Dự án hợp tác chiến lược với hãng YUASA-Nhật Bản về trung tâm dịch vụ cho thuê máy công trình. • Dự án hợp tác chiến lược với hãng TANAKA-Nhật Bản về chuyển giao công nghệ tái chế nóng sử dụng lại các chất thải lĩnh vực đường bê tông. I.2.2. Đặc điểm về sản phẩm, thị trường, khách hàng của công ty a/ Sản phẩm VIETRACO là địa chỉ đáng tin cậy trong việc cung cấp các chủng loại thiết bị đặc trưng và truyền thống phục vụ các công trình giao thông, xây dựng và khai thác mỏ. Các sản phẩm VIETRACO cung cấp đều có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tốt và đảm bảo an toàn sử dụng. Tất cả các sản phẩm đều được công ty trực tiếp nhập từ các đối tác uy tín tên tuổi trên thế giới. • Các loại máy Lu của SAKAI Nhật Bản gồm: + máy lu rung 1 bánh sắt 2 bánh lốp + máy lu rung 2 bánh sắt + máy lu rung liên hợp 1 bánh sắt 4 bánh lốp + máy lu tĩnh 3 bánh thép SV: Phạm Lan Hương Lớp: QTKD Thương mại K41 9 [...]... giảm do các doanh nghiệp bị thắt chặt tín dụng và vay lãi cao Giá thành sản phẩm nhập khẩu tăng, hang sản xuất dự tăng 7-15% cho năm 2012 Công ty thiếu vốn hoạt động kinh doanh và đầu tư mở rộng sản xuất dịch vụ 2.2 Thực trạng hoạt động Marketing của công ty Cổ phần Thiết bị Giao thông Vận tải Vietraco 2.2.1 Quan điểm Marketing của công ty a/Khái niệm Marketing - Theo I Amsoff: marketing là khoa học về... TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIETRACO GIAI ĐOẠN 2009-2012 2.1 Kết quả kinh doanh của công ty Cổ phần Thiết bị Giao thông Vận tải Vietraco giai đoạn 2009–6 tháng/2012 2.1.1 Kết quả kinh doanh chung của công ty a/ Doanh thu và lợi nhuận Hoạt động kinh doanh của Công ty có sự tăng trưởng đều đặn trong các năm trước 2010 với tốc độ tăng trưởng bình quân 3-5%/năm về doanh thu và tăng khoảng 20%... K41 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 12 Biểu đồ 1: Tăng trưởng nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Thiết bị Giao thông Vận tải VIETRACO Đơn vị: Triệu đồng ( Nguồn:Phòng tài chính kế toán Công ty Vietraco) Nhìn vào biểu đồ ta thấy được sự phát triển ổn định của công ty Năm 2009, vốn chủ sở hữu của công ty tăng từ 2,310,000,000 tỷ đồng lên tới 10,291,021,713 tỷ đồng tăng 4,45 lần so với năm 2008 lúc công. .. công ty Vietraco) Bảng 1c : Cơ cấu lao động theo giới tính của Công ty Cổ phần Thiết bị Giao Thông Vận tải VIETRACO năm 2012 Đơn vị:% Giới tính Nam Nữ Số lượng (người) Tỷ lệ (%) 28 70% 12 30% ( Nguồn: Phòng tài chính kế toán công ty Vietraco) Trong cơ cấu lao động theo độ tuổi năm 2012 thì nam chiếm tỷ lệ chủ yếu 70% còn nữ chỉ chiếm 30% do đặc thù của ngành kinh doanh thiết bị giao thông vận tải Công. .. ty cần nhiều kỹ sư cơ khí, vận hành máy móc, thợ SV: Phạm Lan Hương Lớp: QTKD Thương mại K41 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 14 sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, đội thi công công trình xây dựng nên tỷ lệ nam chiếm tỷ trọng rất cao trong cơ cấu lao động theo giới tính SV: Phạm Lan Hương Lớp: QTKD Thương mại K41 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 15 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT... triệu đồng Trong năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012, do hoạt động kinh doanh của Công ty không có lãi nên Công ty chưa thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp d/ Các chỉ số khả năng sinh lời SV: Phạm Lan Hương Lớp: QTKD Thương mại K41 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 20 Bảng 7: Các chỉ số khả năng sinh lời của Công ty Cổ phần Thiết bị Giao thông Vận tải VIETRACO giai đoạn 2009-6 tháng/2012 6 tháng Năm 2009... thị hiếu và yêu cầu của khách hàng), marketing và dịch vụ xen kẽ vào các hoạt động chủ chốt là bốn hoạt động hỗ trợ, các hoạt động trên chúng đan xen vào nhau SV: Phạm Lan Hương Lớp: QTKD Thương mại K41 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 29 2.2.2 Công tác nghiên cứu marketing của công ty a/Vấn đề cơ bản về phát triển thị trường Kinh tế thị trường phát triển mở ra cho doanh nghiệp nhiều cơ hội và thách thức... 0,99 12,36 8,22 4,14 100 (Nguồn:Phòng tài chính kế toán Công ty Vietraco) Biểu đồ 2: Cơ cấu doanh thu của Công ty Cổ phần Giao thông Vận tải VIETRACO giai đoạn 2009 - 6 tháng/2012 SV: Phạm Lan Hương Lớp: QTKD Thương mại K41 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Năm 2009 17 Năm 2010 Năm 2011 (Nguồn:Phòng tài chính kế toán Công ty Vietraco) Doanh thu của Công ty chủ yếu từ doanh thu bán hàng (các sản phẩm máy lu,... Thương mại K41 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp  11 Thị trường đầu ra Sản phẩm của công ty hướng tới là tất cả các đối tượng có nhu cầu sử dụng máy móc, thiết bị, phụ tùng và vật liệu xây dựng qua các hình thức khác nhau VIETRACO xây dựng, tư vấn và cung cấp thiết bị trong xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư, khu chế xuất, công trình... chiếm khoảng 35% 1.2.3 Đặc điểm về nguồn lực của công ty a/ Nguồn vốn của Công ty Nguồn vốn của công ty Cổ phần Thiết bị Giao thông Vận tải VIETRACO chủ yếu được hình thành từ các nguồn vốn cơ bản đó là: • Nguồn tự bổ sung từ các thành viên sáng lập công ty • Nguồn đi vay từ các tổ chức tín dụng và cơ quan tổ chức khác theo hạn mức trung hạn và ngắn hạn • Huy động vốn nhàn rỗi với lãi suất ngân hàng • . cấu của đề tài: Gồm 3 chương: - Chương 1: Giới thiệu chung về công ty Cổ phần Thiết bị Giao thông Vận tải Vietraco - Chương 2: Thực trạng hoạt động Marketing của công ty Cổ phần Thiết bị Giao thông. thông Vận tải Vietraco giai đoạn 200 9-2 012 - Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing của công ty Cổ phần Thiết bị Giao thông Vận tải Vietraco Do quy mô chuyên đề có. cần tốt hơn. Do đó em chọn đề tài Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing của công ty Cổ phần Thiết bị Giao thông Vận tải Vietraco để nghiên cứu nhằm mục đích : - Củng cố và
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing của công ty Cổ phần Thiết bị Giao thông Vận tải Vietraco, Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing của công ty Cổ phần Thiết bị Giao thông Vận tải Vietraco, Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing của công ty Cổ phần Thiết bị Giao thông Vận tải Vietraco

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay