DẠY kỹ NĂNG nói TIẾNG ANH CHO học SINH KHỐI 12 – TRƯỜNG THPT PHAN bội CHÂU THÔNG QUA VIỆC ỨNG DỤNG PHẦN mềm SOẠN GIẢNG ACTIVINSPIRE

27 578 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/02/2015, 09:24

1 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài DẠY KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CHO H ỌC SINH KHỐI 12 – TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU THÔNG QUA VI ỆC ỨNG DỤNG PHẦN MỀM SOẠN GIẢNG ACTIVINSPIRE  PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ Dạy học là một nghệ thuật. Dạy cái gì, dạy như thế nào và sử dụng nh ững phương tiện thích hợp nào để làm cho bài dạy sinh động và có hiệu qu ả? Đây là một trong những vấn đề rất quan trọng đối với mỗi giáo viên. Để thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy học, người giáo viên phải tìm tòi các ph ương pháp, các thủ thuật và đặc biệt là các phương tiện soạn gi ảng để làm cho bài giảng của mình có chất lượng và hiệu quả hơn. Ngày nay, nhờ công nghệ thông tin, việc dạy và học đã đạt được những kết quả đáng ghi nhậ n. I. LÝ DO CH ỌN ĐỀ TÀI. Thứ nhất, một trong những mối quan tâm hiện nay của giáo viên và cán bộ quản lý giáo d ục là nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Đây là nhiệm vụ hàng đầu ở trường THPT nhằm giáo dục nhân cách toàn diện cho học sinh. Bên c ạnh đó, xu hướng mở rộng hợp tác và giao lưu quốc tế, tiếng Anh được xem là phương tiện cần thiết giúp học sinh có thể giao tiếp hiệu quả, học hỏi kinh nghi ệm và tiến xa hơn trên con đường học vấn. Việc dạy và học môn tiếng Anh đã trở thành một trong những nhu cầu rất bức xúc. Thời gian qua, nhìn chung vi ệc giảng dạy môn tiếng Anh đã có nhiều cải tiến nhằm đáp ứng nhiệm v ụ rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ cho học sinh THPT. Tuy nhiên vi ệc giảng dạy môn tiếng Anh ở các trường THPT vẫn chưa đáp ứng hi ệu quả những yêu cầu trên do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trước hết là do hạn chế về thời gian, nội dung chương trình nhiều đòi hỏi giáo viên ph ải đảm bảo truyền đạt đầy đủ trong từng tiết dạy do vậy giáo viên không có nhi ều thời gian cho học sinh rèn luyện, đặc biệt là kỹ năng nói tiếng Anh. Bên c ạnh đó, các hoạt động giáo viên tổ chưa phong phú và chưa phát huy hứng thú rèn luy ện kỹ năng nói của học sinh. Khả năng nói tiếng Anh của học sinh THPT nói chung còn r ất nhiều hạn chế, các em thường có tâm lý sợ nói sai, nhút nhát và th ụ động trong hoạt động giao tiếp bằng tiếng Anh do có rất ít cơ hội rèn luy ện kỹ năng nói. Thứ hai, sự bùng nổ của Công nghệ thông tin (CNTT) đã và đang tác động m ạnh mẽ vào sự phát triển của tất cả các ngành trong đời sống xã hội. Việc ứng d ụng CNTT trong việc dạy và học là yêu cầu bức thiết của ngành giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Cũng như các môn học khác, việc áp dụng CNTT trong vi ệc dạy học tiếng Anh góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao hiệu quả của việc dạy và học. Càng được quan tâm hơn bao giờ hết nhờ ứng dụng nghệ thông tin mà các bài giảng trở nên sinh động, cu ốn hút người học hơn, giúp cho người học mạnh dạn tham gia vào các hoạt 2 động trong giờ học. Với đặc thù là một môn học luôn cần có sự hỗ của các phương tiện dạy học như tranh ảnh, đồ vật thật, biểu đồ minh hoạ v.v thì việc ứng dụng CNTT vào việc dạy học bộ môn tiếng Anh không những giúp cho người dạy phần nào tiết kiệm được thời gian chuẩn bị đồ dùng dạy học cho các ti ết học mà còn giúp cho người học tiếp cận được bài giảng một cách dễ dàng. Nh ằm giúp cho học sinh lĩnh hội tri thức một cách tốt nhất và giúp cho quá trình d ạy học có hiệu quả hơn thì đã có rất nhiều các phương pháp dạy học được áp d ụng vào quá trình giảng dạy như: phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm, phương pháp dạy học trong hoạt động và bằng hoạt động, phương pháp d ạy học phát hiện và giải quyết vấn đề, phương pháp dạy học tương tác, Trong đó, phương pháp dạ y học tương tác (hay còn gọi là sư phạm tương tác) là một phương pháp dạy học tương đối mới hiện nay, nó vẫn chưa được áp dụng nhi ều vào quá trình dạy học trong các trường phổ thông cũng như các giảng đường đại học. Để có thể phát huy tốt phương pháp dạy học tương tác thì yếu tố công nghệ thông tin, các thiết bị công nghệ được sử dụng trong quá trình giảng d ạy là không thể thiếu và một trong những phần mềm công cụ mới hỗ trợ cho rất t ốtchoquá trình dạy học theo phương pháp tương tác đó là phần mềm ActivInspire- Đây là phần mềm soạn bài giảng nằm trong hệ thống dạy và học tương tác (Digital Interative Classroom) của tập đoàn Giáo dục quốc tế Promethean (Vương quốc Anh). Ti ếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ Chí Minh” và cuộc vân động “Mỗi Thầy giáo, Cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Tôi cho rằng việc nâng cao chất lượng giảng dạy, đổi m ới phương pháp giảng dạy học của mỗi giáo viên góp phần chủ yếu trong việc th ực hiện cuộc vận động này. T ừ những thực tế đã trình bày trên đây, tôi quyết định chọn đề tài cho sáng ki ếnkinh nghiệm của mình là DẠY KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CHO H ỌC SINH KHỐI 12 – TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU THÔNG QUA VI ỆC ỨNG DỤNG PHẦN MỀM SOẠN GIẢNG ACTIVINSPIRE. 3 II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU. Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Bộ giáo dục, Sở giáo dục và đào tạo Khánh Hòa , các giáo viên nh ận thức được rằng việc ứng dụng CNTT phục vụ cho việc đổi mới phương pháp dạy học là một trong những hướng tích cực. Nhưng làm thế nào để ứng dụng CNTT hiệu quả trong các tiết dạy đó là vấn đề mà nhiều giáo viên quan tâm. Trong n ội dung sáng kiến kinh nghiệm này tôi xin trình bài v ề đề tài làm thế nào để DẠY KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CHO H ỌC SINH KHỐI 12 – TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU THÔNG QUA VI ỆC ỨNG DỤNG PHẦN MỀM SOẠN GIẢNG ACTIVINSPIRE. III. ĐIỂM MỚI TRONG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU. Sau một năm ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, tôi nhận thấy việc ứng dụng phần mềm Activinspire vào bài giảng đã tạo sự hứng thú, tích cực học t ập trong học sinh đồng thời giáo viên rất nhẹ nhàng khi lên lớp. Đặc biệt kỹ năng nói Tiế ng Anh của các em trong lớp thực nghiệm được cải thiện và có nhi ều tiến bộ rõ rệt. Trong quá trình ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng d ạy tôi đã rút ra được một số nhận xét chung cũng như bài học kinh nghiệm để các bạn đồng nghiệp cùng tham khảo và tìm ra những giải pháp tốt nhất cho các ti ết dạy của mình. 4 PHẦN NỘI DUNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN Hiện nay, việc ứng dụng Công nghệ thông tin nhằm đổi mới phương pháp dạy h ọc đang là vấn đề được giáo viên và nhà trường quan tâm hàng đầu. Trong xu th ế đó, trong những năm gần đây, rất nhiều giáo viên đã sử dụng máy tính để tiến hành soạn thảo và thiết kế bài giảng điện tử. Và hầu hết, các chương trình t ập huấn đều hướng dẫn giáo viên thiết kế bài giảng bằng phần mềm PowerPoint. Tuy vậy, chương trình này thiên về tính trình chiếu hơn là giúp ngườ i học tương tác . Bên cạnh đó, các bài giảng soạn trên PowerPoint đều không th ể chuẩn hóa theo chuẩn SCORM (Sharable Content Object Reference Model) . Chính vì vậy, trong thời gian qua, đã có rất nhiều phần mềm thiết kế bài gi ảng điện tử đã xuất hiện như: Violet (Bạch Kim – Việt Nam): tận dụng các tính năng của Flash để thiết kế bài gi ảng. Adobe Presenter:bộ addins của Adobe được nhúng vào chương trình PowerPoint để cung cấp, bổ sung các tính năng tương tác cũng như biên dịch thành bài gi ảng theo chuẩn SCORM. Chương trình này đã được Cục Công ngệ thông tin (CNTT) – Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai, tập huấn đến các địa phương và xem đây như là 1 bước đệm để chuyển sang các phần mềm thiết kế bài giảng điện tử theo đúng chuẩn.Lecture Maker & Teaching Mate(Hàn Qu ốc) – hệ thống thiết kế bài giảng điện tử và quản lý tài nguyên, tạo ngân hàng đề thi… Phần mềm này hiện đang được Cục CNTT triển khai, tập huấn cho các giáo viên c ốt cán của các địa phương.Microsoft LCDs: chương trình thiết kế bài gi ảng điện tử theo chuẩn SCORM của hãng Microsoft.ActivInspire: phần mềm h ỗ trợ dạy học tương tác của hãng Promethean (Anh). Trong s ố các phần mềm trên, có lẽ, ActivInspire là 1 cái tên khá xa lạ đối với các giáo viên Vi ệt Nam. Tuy nhiên, theo cảm nhận chủ quan của tôi, thì đây là phần mềm hỗ trợ tốt việc tương tác giữa thầy và trò trong quá trình dạy học, c ũng như giúp giáo viên dễ dàng thiết kế các ý tưởng sư phạm phục vụ tốt cho bài gi ảng.Vậy ActivInspire có gì nổi bật? ActivInspire là phiên bản mới nhất tích h ợp 2 phần mềm ActivStudio và ActivPrimary trước đây. Đây là phần mềm so ạn bài giảng nằm trong hệ thống Dạy và học tương tác (Digital Interative Classroom) của tập đoàn Giáo dục quốc tế Promethean (Vương quốc Anh). Hệ thống này bao gồm: ActivBoard - bảng từ tương tác; ActivPen - bút từ tương tác, vừa có tính năng như bút viết bảng, vừa hoạt động như con 1 con chuột máy tính; ActivSlate - có tính năng như bạn con của HS và có thể tương tác với bảng ActivBoard ở bất cứ nơi nào trong lớp; ActivVote– hệ thống phản hồi trắc nghi ệm của HS (giống trò chơi truyền hình đấu trường 100)… tạo thành 1 hệ thống kết nối hỗ trợ tốt việc dạy học tương tác giữa học sinh và giáo viên. Trong đó, phần mềm ActivInspire đã đạt 2 giải thưởng Worlddidac cho sản phẩm giáo d ục tốt nhất. Đặc biệt, chương trình đã được Việt hóa hoàn toàn giúp giáo viên Vi ệt Nam có thể dễ dàng tiếp cận công nghệ giáo dục này. Vốn đã quen với các hi ệu ứng trình chiếu của PowerPoint nên khi tiếp cận với ActivInspire, ban đầu, M4Ps, ngh ĩ rằng phần mềm này cũng khá bình thường (do không có những hiệu 5 ứng như PowerPoint). Tuy vậy, khi được trực tiếp khám phá phần mềm với các chuyên gia Kate Bonana và Stewart Hargreaves của chính tập đoàn Promethean, M4Ps đã thật sự bất ngờ. Những ý tưởng vốn không thể thực hiện ho ặc phải lập trình tương đối phức tạp trên các phần mềm khác, thì giờ đây, giáo viên dễ dàng thực hiện các ý tưởng đó với ActivInspire. II.1.Những tiện ích : a. Tạo môi trường tương tác toàn diện b. Thu hút sự tập trung chú ý, tham gia của học sinh (HS) ngay cả những HS thụ độ ng, e ngại nhất. Kích hoạt khả năng tư duy, sáng tạo của HS. c.Tạo bài giảng phù hợp với nhu cầu của các HS. d. Giúp HS có thể dễ dàng hình dung và có khái niệm chính xác về các hình ảnh, sự vật, âm thanh,… e. Khuyến khích HS xây dựng các khái niệm thông qua thực hiện và thử nghiệm f. Tạo bài học vui nhộn g. Nâng cao năng lực của HS và chuyên môn của giáo viên h. Có thư viện tài nguyên rộng lớn và đầy đủ công cụ hỗ trợ giáo viên soạn giáo án m ột cách dễ dàng, nhanh chóng, hiệu quả. i. Ngoài ra, Promethean thiết kế một trang web prometheanplanet, và diễn đàn, nơi đó các nhà sư phạ m trên toàn thế giới có thể chia sẻ giáo án, kinh nghiệm gi ảng dạy, và có hơn 2.000 bài học mẫu mà giáo viên có thể tải xuống tham kh ảo. II.2.Những chức năng: a. Thay thế bảng thông thường, không dùng phấn, chỉ dùng bút điện tử tương tác tr ực tiếp lên bảng. b. Tạo giáo án thông qua các trang trình bày, có thể sao lưu từ các tập tin đã có như word, excel, powerpoint,… c. Có các giáo cụ điện tử hỗ trợ giáo viên soạn giáo án nhanh chóng, dễ dàng. d. Các công cụ trình bày bài giảng sinh động như: tô sáng, tô màu tạo điểm nh ấn, công cụ đèn chiếu điểm, màng khám phá, kính lúp. e. Có các công cụ ghi âm, ghi hình, ghi lại các thao tác thực hiện trên bảng. f. HS trực tiếp tương tác trên bảng (làm bài tập) cũng bằng bút điện tử g. Giáo viên có thể kiểm tra, đánh giá năng lực HS sau mỗi phần bài học thông 6 qua hệ thống trả lời của trẻ bằng Activote, kết quả được thể hiện trên máy, có bi ểu đồ đánh giá và có thể lưu và in ra để xem. Qua đó, đánh giá được khả năng của HS và chuyên môn của giáo viên. h. Có các nguồn tài nguyên lớn hỗ trợ giáo viên soạn giáo án i. Cho phép kết nối trực tiếp đến các trang web, bạn có thể lấy tài nguyên ngay trên web đưa vào trang trình bày hoặc lưu vào thư viện, cho phép chèn tập tin âm thanh, hình ảnh, word, excel, powerpoint, … II. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ Môn tiếng Anh là môn học đòi hỏi nhiều trực quan. Theo tiết dạy truyền th ống, muốn đạt hiệu quả, giáo viên phải chuẩn bị nhiều thứ như tranh ảnh, posters máy cassette, các cards, b ảng phụ tổ chức trò chơi… Khi đã ứng dụng CNTT vào bài gi ảng hay còn gọi là giáo án điện tử, giáo viên đỡ phải vất vả chỉ cần dùng bút chọn là có ngay những thứ mà thay vì giáo viên phải khệ nệ mang lên l ớp rồi treo lên gở xuống. Vì vậy việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy bộ môn thì không ai có thể phủ nhận ưu điểm của nó. Khảo sát hiệu quả từ phía h ọc sinh cho thấy đa số các em rất thích học tiếng Anh ở phòng nghe nhìn. Tuy nhiên nhi ều giáo viên ngại ứng dụng công nghê thông tin vào giảng d ạy vì họ cho rằng sẽ tốn nhiều thời gian để chuẩn bị. Thực ra, để soạn một tiết d ạy bằng giáo án điện tử, ngoài kiến thức căn bản về vi tính, sử dụng thành thạo ph ần mềm power point, giáo viên cần phải có niềm đam mê, sự sáng tạo, nhạy bén, tính th ẩm mỹ để có thể thiết kế được một giáo án hay. Hơn nữa, trong quá trình thi ết kế, giáo viên còn gặp không ít khó khăn trong việc đi tìm hình ảnh minh h ọa, âm thanh, tư liệu phim ảnh dẫn chứng phù hợp… Còn m ột vấn đề nảy sinh nữa là dạy xong học sinh không ghi được bài. Chính t ừ những khó khăn trên mà các giáo viên chỉ soạn giảng giáo án điện tử khi có yêu cầu thao giảng, dự giờ. III. CÁC GIẢI PHÁP TIẾN HÀNH. III.1. Các yêu cầu để soạn giảng giáo án điện tử. Để có tiết dạy hiệu quả, giáo viên cần phải: a. Có kiến thức về vi tính - Biết một ít kiến thức về việc sử dụng máy tính, khá thạo về Microsoft word. - Bi ết sử dụng phần mềm Activinspire. - Bi ết cách truy cập Internet. - S ử dụng được phần mềm chỉnh sửa ảnh, đổi đuôi, cắt file âm thanh… Các nhu c ầu trên đây nếu chúng ta đáp ứng được thì rất tuyệt vời. Tuy nhiên n ếu chúng ta chưa thạo lắm về máy tính thì chúng ta vẫn có thể dể dàng học hỏi ở bạn đồng nghiệp để soạn các phần đơn giản, quen dần từ từ chúng ta sẽ học h ỏi thêm. Chúng ta không nên nản lòng khi mới nhìn vào thấy quá nhiều trình duy ệt, tùy chỉnh…Thực ra chúng không quá khó để chúng ta thực hiện. b. Sự am hiểu và kỹ năng sử dụng. Giáo viên cần nắm vững các thao tác sử dụng, phối hợp kiểu chữ, màu sắc, âm thanh, hình ảnh phù hợp.Tránh lạm dụng việc biểu diễn. X ử lý tốt các tình huống sư phạm khi sử dụng. T ổ chức cho học sinh ghi chép được bài. 7 c. Kỹ năng tổ chức hoạt động học tập cho học sinh. Chúng ta không xem giáo án điện tử là một phương pháp dạy mà xem nó là một phương tiện để dạy. Vì vậy mọi hoạt động của học sinh chúng ta vẫn t ổ chức bình thường. Nhằm tích cực hóa hoạt động của học sinh, giáo viên vẫn ph ải nêu thêm các câu hỏi tương tác, vẫn tổ chức hoạt động theo cặp, theo nhóm tùy theo n ội dung bài. III.2. Ứng dụng phần mềm Activinspire vào việc soạn giảng một tiết dạy kỹ năng nói Tiếng Anh. Hầu hết một tiết dạy kỹ năng nói cho học sinh gồm 4 phần cơ bản sau: 1. Warm-up (Ph ần khởi động) 2. Pre-Speaking ( Ph ần trước khi nói) 3. While - Speaking (Ph ần trong khi nói) 4. Post – Speaking (Ph ần sau khi nói) Ở mỗi phần chúng ta có thể sử dụng nhiều thủ thuật khác nhau để soạn giảng. V ới phần mềm ActivInspire, qua nghiên cứu và ứng dụng vào thực tế tôi nhận th ấy một số thủ thuật sau đây mang lại hiệu quả cao và giúp học sinh rất nhiều trong vi ệc giải quyết những khó khăn trong việc rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh mà c ụ thể là giúp học sinh tiếp cận với nội dung bài học : như từ mới, cấu trúc hay ch ủ đề mới dễ dàng hơn ,tập trung hơn vào bài giảng, tích cực, chủ độ ng tham gia vào các hoạt động. Từ đó làm cho giờ học lý thú hơn, học sinh m ạnh dạn thể hiện mình hơn và cơ hội luyện kỹ năng nói cho các em cũng nhờ đó mà phát triể n. 8 III.2.1 Ứng dụng phần mềm Activinspire vào việc soạn giảng phần Warm- up. Chúng ta có thể sử dụng các thủ thuật sau: 1. TRÌNH DUYỆT THAO TÁC (ACTION BROWSER) THU ỘC TÍNH ẨN/HIỆN & CÔNG CỤ TRANSLUCENCY SLIDER Ví d ụ : Crosswords (Trò chơi Ô chữ) (UNIT 3) Ô chữ gồm 8 từ hàng ngang (các từ này sẽ xuất hiện trong bài học) và từ khóa là SPEAKING. HS làm việc theo 4 nhóm : chọn số bất kỳ, sẽ có một bức tranh hi ện ra và các em trả lời tên gọi của bức tranh đó. Các bướ c tiến hành như sau: + Chuẩn bị 8 bức tranh về các từ sẽ học. + T ạo các ô số và các từ hàng ngang + T ạo liên kết ẨN/HIỆN từ ô số đến các bức tranh tương ứng. + Các t ừ nằm ngang sẽ được làm mờ đi bằng công cụ Translucency Slider, sau khi HS cho câu tr ả lời sẽ dùng lại công cụ Translucency Slider để làm hiện ra đáp án. 2. TRÌNH DUYỆT THUỘC TÍNH (PROPERTIES BROWSER) THU ỘC TÍNH CHỨA (CONTAINER) Ví d ụ : Put the mixed letters into the right words. (Sắp xếp các chữ cái thành các t ừ có nghĩa) (UNIT 4) Cụm từ đáp án là : SCHOOL EDUCATION SYSTEM Đây không phải là dạng bài tập mới, tuy nhiên điểm mới ở dây là : HS trực tiếp di chuy ển các chữ cái bằng Activpen và điều làm cho HS cảm thấy hứng thú và b ị lôi cuốn vào hoạt động này là mỗi ô chữ chỉ chấp nhận đúng chữ cái của nó, n ếu đưa chữ cái không đúng vào thì nó tự động trở về vị trí ban đầu. Các bước tiến hành như sau: 9 + Dùng Text để tạo các chữ cái. + Dùng công c ụ Hình dạng trong hộp công cụ chính (Main Toolbox) để tạo 21 hình vuông khác nhau. + Dùng thu ộc tính chứa trong Trình duyệt thuộc tính để tạo ra hoạt động : chỉ chứa chữ cái đã được định trước, nếu không đúng thì trở về vị trí ban đầu. 3. TRÌNH DUYỆT ĐỐI TƯỢNG (OBJECT BROWSER) Ví d ụ: How many animals and insects below are in danger of becoming extinct?What are they? (Có bao nhiêu động vật và côn trùng dưới đây đang bị đe dọa tuyệt chủng? Chúng là những loài nào?) (UNIT10) Chia lớp thành 4 nhóm. Các em thảo luận và trả lời câu hỏi. GV ghi câu trả lời c ủa các nhóm lên bảng và đánh dấu vào các loài mà các nhóm chỉ ra. Sau đó yêu cầu 1 HS lên bảng và kiểm tra đáp án. Điều thú vị ở đây là : khi HS đưa các loài vât/côn trùng vào trong hình vuông thì loài nào không ph ải là loài đang có nguy cơ tuyệ t chủng sẽ bị biến mất. Các bước tiến hành như sau: + Dùng công cụ Hình dạng trong hộp công cụ chính (Main Toolbox) để tạo 1 hình vuông. + Dùng Insert để chèn 20 bức tranh của các loài động vật và côn trùng vào Flipchart. + Dùng Trình duyệt đối tượng : Hình vuông sẽ có vị trí Tầng giữa – 10 loài có nguy cơ bị tuyệt chủng ở tầng trên cùng và 10 loài không bị đe dọa sẽ ở tầng dưới cùng. 10 III.2.2 Ứng dụng phần mềm Activinspire vào việc soạn giảng phần Pre-Speaking . Chúng ta có thể sử dụng các thủ thuật sau: 1. TRÌNH DUYỆT ĐỐI TƯỢNG (OBJECT BROWSER) CÔNG C Ụ HÌNH DẠNG, CÔNG CỤ MỰC THẦN KỲ, VÀ CÔNG C Ụ TÔ ĐẦY. Ví d ụ : Matching the names of the sports with the suitable pictures. (N ối tên các môn thể thao với bức tranh minh họa tương ứng) (UNIT13) HS lên bảng dùng Activpen nối tên với bức tranh tương ứng. GV sẽ dùng “kính lúp” để soi đáp án ở dưới mỗi bức tranh. Các bước tiến hành như sau: + Dùng công cụ hình dạng, công cụ mực thần kỳ và công cụ tô đầy để tạo ra 1 Kính lúp. (Th ực chất công dụng của mực thần kỳ là tạo ra được một lớp trong su ốt cho phép xem được nội dung phía dưới một đối tượng. Công cụ này chúng ta ch ỉ tạo ra một lần, sau đó lưu lại trong Trình duyệt tài nguyên và có thể lấy ra s ử dụng cho những lần sau) + Dùng Insert để đưa các bức tranh vào Flipchart. + Dùng Text để tạo tên của các môn thể thao. Mỗi tên sẽ được copy thêm 1 lần, chúng s ẽ được đặt bên dưới của bức tranh. (Lưu ý là phải đặt ở tầng trên cùng) [...]... đã đem lại kết quả khả quan trong việc cải thiện kỹ năng nói cho học sinh Mặc dù thời gian thực nghiệm còn hạn chế và một số ứng dụng của phần mềm Activinspire chưa được khai thác triệt để nhưng qua kết quả trên cho 22 thấy khả năng nói của nhóm thực nghiệm tiến bộ hơn nhóm đối chứng là 2% Các hoạt động dạy kỹ năng nói được soạn giảng bằng phần mềm Activinspire đã giúp các em sử dụng ngôn ngữ tự tin... 6 6 12 12 Khoa 6 8 16 16 Lan 7 8 14 14 Lành 5 5 12 12 Minh 7 5 14 12 Nguyên 5 8 14 8 Nhân 4 6 14 12 Nhi 6 6 14 12 Nhung 5 6 12 14 Oanh 7 7 14 10 Quân 4 7 12 12 Quốc 5 6 14 14 Sang 8 7 16 16 Sáng 8 5 14 14 Thảo 6 8 14 14 Thảo 4 6 14 16 Thảo 7 6 16 14 Thảo 7 7 14 12 Thảo 6 7 12 12 Thảo 7 8 10 12 Thi 6 8 12 10 Thư 6 7 14 12 Thương 5 6 14 12 Thúy 6 8 12 12 Thùy 5 8 12 14 Thủy 4 7 12 12 Tiên 5 6 12 12 Trâm... Trà 6 7 12 12 10 35 Nguyễn Thị Thu Trang 8 6 12 12 10 36 Trần Trung Trực 6 5 8 8 8 37 Nguyễn Minh Tuyên 8 8 12 12 14 38 Vũ Lê Thảo Uyên 8 8 14 16 12 39 Hoàng Trần Anh Nguyễn Thị Hoàng Vũ 9 8 14 16 14 Vy 8 8 12 16 12 40 Average (Điểm Trung bình) Sau 4 tiết thực nghiệm và kiểm tra kết quả thực nghiệm, tôi nhận thấy việc tổ chức cho học sinh rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh thông qua bài giảng Activinspire. .. 12 16 12 14 14 12 12 12 14 16 10 8 12 12 12 10 14 14 14 16 16 14 12 12 12 KẾT QUẢ CỦA LỚP ĐỐI CHỨNG - LỚP 12A2 STT HỌ VÀ TÊN Grammar Vocabulary Length Pronunciation Independence 1 Nguyễn Hoàng Anh 5 4 8 8 10 2 Nguyễn Hoàng Anh 6 5 12 6 8 3 Trần Bích Diệp 7 7 12 12 12 4 Nguyễn Quang Dương 4 4 8 8 8 5 Nguyễn Thị Thuỳ Duyên 8 8 12 12 12 6 Lâm Tiểu Đan 10 9 18 18 18 7 Lương Hải Đăng 7 6 12 12 14 8 Đào Lê... lấy học sinh làm trung tâm của quá trình dạy học Việc ứng dụng công nghệ thông tin là một việc tất yếu cho giai đoạn hiện nay đáp ứng chủ đề của năm học 2 012 -2013 “ Năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” Qua kinh nghiệm giảng dạy tôi thấy GV có thể dùng phần mềm Activinspire trong việc thiết kế bài giảng điện tử đặc biệt có thể tạo ra các dạng bài tập phong phú , với GV Tiếng. .. kế để tạo các bài giảng hoàn chỉnh - Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy bộ môn Tiếng Anh nói riêng và các môn học khác nói chung cần đến sự làm việc nghiêm túc , say mê , sáng tạo , và tinh thần tự học của mỗi giáo viên Bên cạnh đó cần có sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp quản lý giáo dục Nếu có được các yếu tố như vậy , việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học của chúng ta... và tập trung đầu tư để nâng cao vốn tiếng Anh của mình, bao gồm cả kỹ năng nói Và lớp đối chứng là 12A2, đây là lớp chuyên ban A nhưng hầu như các em đều là Học sinh giỏi và học đều các môn, kể cả môn tiếng Anh Mặc dù vậy, vẫn có một số em môn tiếng Anh chỉ đạt mức Trung bình, có vài em yếu Và tôi đã áp dụng phương pháp truyền thống để dạy lớp 12A2 Vì đây là kỹ năng nói, HS không thể được kiểm tra ,... Nguyễn Anh Trần Huỳnh Đinh Thị Mỹ Lê Hoài Phương Ngô Huỳnh Thảo Ngô Thị Y Nguyễn Thị Hồng Phan Thị Thu Võ Thị Thanh Quãng Thị Anh Trần Võ Anh Phạm Thị Thu Võ Thị Diễm Nguyễn Thị Ngọc Nguyễn Thị Thu Hoàng Anh Hà Trần Thùy Grammar Vocabulary Length Pronunciation 8 10 14 Bích 5 8 12 12 Châu 5 7 14 12 Dung 4 8 14 12 Dung 5 8 12 12 Dung 4 6 12 12 Duyên 4 8 12 14 Đài 5 5 12 16 Hiền 5 8 14 12 Hồng 5 7 12 12 Huyền... Tiếng Anh là việc dạy từ mới , dạy các kỹ năng ngôn ngữ Nghe – Nói - Đọc - Viết Tuy nhiên GV cần phải lưu ý các vấn đề về chuyên môn trong việc thiết kế bài giảng điện tử như không nên lạm dụng các hiệu ứng , cần phải biết kết hợp với phương pháp truyền thống , tạo các slice mang tính sư phạm cao… Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông nhằm đổi mới nội dung, phương pháp dạy học. .. đạt tiếng Anh của học sinh ở nhóm thực nghiệm có tiến bộ, không có sự chênh lệch nhiều giữa học sinh giỏi, khá, và trung bình Các em có thể cải thiện được những nhược điểm như thiếu tự tin, nhút nhát qua việc tham gia vào các hoạt động được thiết kế bằng phần mềm Activinspire trên PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I KẾT LUẬN Việc ứng dụng CNTT vào bài giảng giúp cho GV chuyển tải nội dung bài dạy một cách sinh . tài DẠY KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CHO H ỌC SINH KHỐI 12 – TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU THÔNG QUA VI ỆC ỨNG DỤNG PHẦN MỀM SOẠN GIẢNG ACTIVINSPIRE  PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ Dạy học là một nghệ thuật. Dạy cái. định chọn đề tài cho sáng ki ếnkinh nghiệm của mình là DẠY KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CHO H ỌC SINH KHỐI 12 – TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU THÔNG QUA VI ỆC ỨNG DỤNG PHẦN MỀM SOẠN GIẢNG ACTIVINSPIRE. . viên quan tâm. Trong n ội dung sáng kiến kinh nghiệm này tôi xin trình bài v ề đề tài làm thế nào để DẠY KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CHO H ỌC SINH KHỐI 12 – TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU THÔNG QUA VI ỆC
- Xem thêm -

Xem thêm: DẠY kỹ NĂNG nói TIẾNG ANH CHO học SINH KHỐI 12 – TRƯỜNG THPT PHAN bội CHÂU THÔNG QUA VIỆC ỨNG DỤNG PHẦN mềm SOẠN GIẢNG ACTIVINSPIRE, DẠY kỹ NĂNG nói TIẾNG ANH CHO học SINH KHỐI 12 – TRƯỜNG THPT PHAN bội CHÂU THÔNG QUA VIỆC ỨNG DỤNG PHẦN mềm SOẠN GIẢNG ACTIVINSPIRE, DẠY kỹ NĂNG nói TIẾNG ANH CHO học SINH KHỐI 12 – TRƯỜNG THPT PHAN bội CHÂU THÔNG QUA VIỆC ỨNG DỤNG PHẦN mềm SOẠN GIẢNG ACTIVINSPIRE

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay