Giới thiệu về công ty dụng cụ đo lường cơ khí

26 535 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2013, 08:19

Giới thiệu về công ty dụng cụ đo lường cơ khí Chơng I Giới thiệu về công ty dụng cụ đo lờng khí 2.1. Giơi thiệu về Công ty dụng cụ cắt và đo lờng khí Công ty Dụng cụĐo lờng khí đợc thành lập ngày 25 tháng 3 năm 1968, khi đó Công ty mang tên là Nhà náy Dụng cụ cắt gọt thuộc Bộ khí luyện kim. Ngày 17/8/1970 Nhà máy Dụng cụ cắt gọt đợc đổi tên thành Nhà máy Dụng cụ số 1. Ngày 22/5/1995 Bộ trởng Bộ Công nghiệp nặng Quyết định thành lập tại Nhà máy Dụng cụ số 1 theo quyết định số 292 QĐ/TCNSĐT. Theo Quyết định của Bộ trởng Bộ Công nghiệp nặng số 702/TCCBĐT ngày 12/7/1995 Nhà máy Dụng cụ số 1 đợc đổi tên thành Công ty Dụng cụ cắtvà Đo l- ờng khí thuộc Tổng Công ty máy thiết bị Công nghiệp. Bộ Công nghiệp. Tên viết tắt của Công ty là DUFUDOCO tên giao dịch tiếng Anh là Cnting a . Sảm phẩm chính hiện tại của Công ty là các loại dụng cụ cắt gọt kim loại bao gồm: bàn rèn, tarô, mũi khoan, dao phay, dạo tiện, lỡi ca, calíp với sản phẩm sản lợng22 tấn/năm. Ngoài ra công ty còn sản xuất một số sản phẩm phục vụ cho nhu cầu của thị trờng nh: tấm sàn chống trợt, neo cầu, dao cắt tấm hợp, thanh trợt với sản lợng 200 tấn/ năm. Trải qua quá trình hoạt động gần 30 năm với nhiều biến động đặc biệt trong thời buổi kinh tế thị trờng, hàng loạt các Công ty khí bị đình trệ thì hoạt động sản xuất của Công ty vẫn duy trì ổn định, sản phẩm Công ty vẫn tín nhiệm đối với thị trờng trong và ngoài nớc. Năm 1996 sản phẩm của Công ty tiêu thụ trong nớc là 79% và xuất khẩu sang Nhật bản là 23%. 2.2. Tình hình sản xuất kinh doanh Cuối những năm 80 do mới chuyển đổi từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trờng sản phẩm của Công ty tiêu thụ chậm và giảm sút do trình độ công nghệ 1 còn thấp, thiết bị sử dụng đã quá lâu, sản phẩm làm ra chất lợng cha cao so với hàng nhập ngoại và giá thành còn cha hợp lý. Trớc tình hình đó Công ty đã nghiên cứu thay thế một số thiết bị bằng thiết bị mới nghiên cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lợng sản phẩm, hạ giá thành, vì vậy hoạt động sản xuất của Công ty ngày càng tăng.Bảng 1 dới đây trình bày tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 1992 đến nay. Bảng 1: Tình hình sản xuất kinh doanh STT Tiên chỉ tiêu Đơn vị 1992 1993 1994 1995 1996 1 Doanh thu Triệu đồng 4.830 6.666 9.521 7.731 16.040 2 Nộp ngân sách Triệu đồng 214 337 346 420 418 3 Lãi Triệu đồng 2,2 74 214 230 169 4 Thu nhập bình quân Nghìn đồng 276 276 363 416 68 Dự kiến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty từ năm 1997 đến năm 2000 Doanh thu : Từ 17,5 tỷ đến 24 tỷ đồng Nộp ngân sách : Từ 450 triệu đến 600 triệu đồng Lãi : Từ 469 triệu đến 2000 triệu đồng Thu nhập bình quân : Từ 700 nghìn đến 1 triệu đồng 2.3. Tổ chức sản xuất 2.3.1. Tổng số cán bộ công nhân viên Tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty là 700 CNV ngời trong đó nữ là 133 ngời. 2.3.2. Trình độ chuyên môn Trình độ đại học: 74 ngời (trong đó nữ 8 ngời) Công nhân kỹ thuật: 300 ngời, trong đó Công nhân bậc 7: 96 ngời (trong đó nữ: 3 ngời) Công nhân bậc 6: 91 ngời ( trong đó nữ:21 ngời) Công nhân bậc 5: 42 ngời (trong đó nữ: 14 ngời) Công nhân bậc 3: 19 ngời (trong đó nữ: 04 ngời) Công nhân bậc 2: 03 ngời (trong đó nữ: 01 ngời) 2.3.3. Tổ chức sản xuất 2 Lánh đạo Công ty gồm Giám đốc. Phó giám đốc kỹ thuật, Phó giám đốc sản xuất và Phó giám đốc kinh doanh. Các phòng ban nghiệp vụ gồm: Phòng Thiết kế Phòng Công nghệ Phòng điện Phòng KCS Phòng Kiến thiết bản Phòng vật t Phòng Hành chính quản trị Phòng Y tế Phòng Tài vụ Phòng Kế hoạch kinh doanh Phòng Tổ chức lao động Phòng Bảo vệ Trung tâm dịch vụ vật t CN Các phân xởng sản xuất gồm: Phân xởng Khởi phẩm Phân xởng khí I Phân xởng khí II Phân xởng điện Phân xởng Mạ Phân xởng Nhiệt luyện Phân xởng Bao gói Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty đợc trình bày ở hình 1. Hình 1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 2.4. Công nghệ sản xuất 2.4.1. Sản phẩm Sản phẩm của Công ty bao gồm 3 Các loại dụng cụ cắt gọt kim loại: bàn rèn, tarô, mũi khoan, dao tiện, lỡi ca, calíp với sản lợng 22 tấn/năm Tấm sàn chống trợt, neo cầu, dao cắt tấm hợp, thanh trợt với sản lợng 200 tấn/ năm 2.4.2. Quy trình công nghệ sản xuất 2.4.2.1. Quy trình công nghệ sản xuất Bàn rèn Thép cả cây đợc đa vào máy tiện chuyên dùng sau đó lần lợt đợc mài mặt trên máy mài phẳng, khoan lỗ thoát phoi và lỗ bên trên máykhoan phay rãnh định vị trên máy phay vạn nặng. Tiếp đến chi tiết đợc cắt ren bên máy cắt ren chuyên dùng, tiện hốt lng và lỡi cắt trên máy tiện chuyên dùng. Sau đó chi tiết đợc đa đi đóng sổ, nhiệt luyện, tẩy rửa và nhuộm đen. Tiếp đến lại đợc màu phẳng hai mặt, mài lỡi cắt, đánh bóng ren, chống rỉ và cuối cùng là nhập kho. Hình 2: Sơ đồ công nghệ sản xuất Bàn rèn 2.4.2.2. Quy trình công nghệ sản xuất Taroo Thép cả cây đợc đa lên máy tiện chuyên dùng tự động. Sau đó đợc phay cạnh đuôi trên máy phay vạn nặng. Tiếp đến đợc phay rãnh thoái phoi trên máy phay chuyên dùng rồi đến lăn số và nhiệt luyện (tôi trong lò muối). Sau khi nhiệt luyện xong, chi tiết đợc đem đi tẩy rửa, nhuộn đen, tiếp đến đợc mài rèn trên máy 4 Thép Máy mài Máy khoan Máy phay Máy cắt ren Tẩy rửa Nhiệt luyện Đóng sổ Máy tiện Nhuộm đen Mài hai mặt Mãi lưỡi cắt Đánh bóng Nhập kho Chống gỉ mài rèn chuyên dùng, mài lỡi cắt trên máy mài chuyên dùng và nhập kho. Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất Tarô đợc trình bày trên hình 3. Hình 3: Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất Tarô 2.4.2.3. Quy trình công nghệ sản xuất Mũi khoan. Thép đợc cắt đoạn trên máy tiện tự động. Sau đó đợc cắt thẳng phôi (đối với loại phôi nhỏ ), phay rãnh và lng trên máy phay chuyên dùng tự động. Tiếp đến chi tiết đợc lăn số, nhiệt luyện (tôi trong lò muối), sau đó trên máy mài không tâm (đối với loại nhỏ), trên máy mài tròn vạn năng (đối với loại lớn). Tiếp đến chi tiết đợc mài sắc đầu trên máy mài không dùng hoặc mài hai đá. Cuối cùng chi tiết đợc đem đi chống gỉ rồi nhập kho Hình 4: Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất mũi khoan. 2.4.2.4. Quy trình công nghệ sản xuất Dao phay cắt Thép tấm đem dập đờng kính ngoài và đờng kính trong trên máy dập 130 tấn hoặc 250 tấn. Sau đó đợc tiện lỗ và tiện ngoài trên máy tiện vạn năng, xọc rãnh then trên máy xọc, mài hai mặt trên máy mài phẳng. Tiếp đến chi tiết đợc lồng giá tiện đờng kính ngoài, phay răng trên máy phay vạn năng, rồi đợc đa vào nhiệt 5 Thép Máy tiện Máy phay vạn năng Máy phay chuyên dùng Máy phay chuyên dùng Nhập kho Mài lưỡi cắt Mài rèn Tẩy rửa Nhiệt luyện Lăn sổ Nhiệt luyện Thép Máy tiện tự động Máy cán Máy phay Chống gỉ Máy mài sắc Máy mài tròn Tẩy rửa, nhộm đen Nhập kho luyện (tôi trong lò muối), mài phẳng mặt 2 trên máy mài phẳng mâm tròn. Tiếp đến đợc mài góc trớc, góc sau trên máy mài sắt, in sổ, chống gỉ và nhập kho. Hình 5: Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất dao phay cắt 2.4.2.5. Quy trình công nghệ sản xuất Lỡi ca máy Thép tấm đợc dập đúng chiều dài, chiều rộng lên máy dập 250 tấn. Sau đó lần lợt đợc phay răng trên máy phay vạn nặng, dập đầu và lỗ trên máy dập 130 tấm, nắm phần răng tạo góc thoát phoi trên máy ép. Tiếp đến chi tiết đợc đem vào nhiệt luyện (tôi trong lò mối). Nhiệt luyện xong chi tiết đợc làm non hai đầu trong là tần số, tiếp đến đợc tẩy rửa, sơn và nhập kho. Sơ đồ quy trình công nghệ đợc trình bày ở hình 6. Hình 6: Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất Lỡi ca máy 2.4.2.6. Quy trình công nghệ sản xuất Dao điện cắt thanh Thép tấm đợc đem dập đúng chiều dài và chiều rộng trên máy dập 130 tấn. Sau đó đợc mài phẳng sơ bộ hai mặt trên máy mài phẳng. Tiếp đến đợc phay hai góc nghiêng và phay lỡi trên máy phay rồi đợc dựa vào nhiệt luyện trong lò muối. 6 Thép tấm Máy dập Máy tiện vạn năng Máy xọc Máy mài phẳng Máy mài phẳng mâm tròn Máy mài lỗ Nhiệt luyện Máy phay Lồng trục Máy mài sắc In sổ Chống gỉ Nhập kho Thép tấm Máy dập 250 tấn Máy phay vạnnăng Máy dập 130 tấn Máy ép Nhập kho Sơn Tẩy rửa Làm non trong lò tần số Nhiệt luyện Sau khi nhiệt luyện chi tiết đợc đem đi tẩy rửa lần lợt đợc mài phẳng hai mặt trên máy mài phẳng, mài hai góc nghiêng và mài lỡi trên máy mài sắt. Sau đó chi tiết đợc đem đi viết hoặc in số rồi cuối cùng là nhập kho Hình 7: Quy trình công nghệ sản xuất Dao tiện cắt thanh 2.4.2.7. Quy trình công nghệ sản xuất Dao cắt tấm lợp Dao cắt tấm lợp gồm hai phần : thân dao và lỡi dao Thân dao đợc làm bằng thép tấm, đợc dập cắt trên máy dập 250 tấm. Sau đó đợc tiện đờng kính ngoài và đờng kính lỗ, tiếp đến đợc khoan các lỗ bắt lỡi trên máy khoan. Sau khi khoan lỗ, chi tiết đợc mài phẳng trên máy mài phẳng, mài lỗ trên máy mài lỗ. Lỡi dao làm bằng thép tấm đợc dập cắt trên máy dập i 30 tấn. Sau đó lần lợt đợc phay các mặt bên trên máy phay vạn năng và đợc khoan lỗ. Tiếp đến đợc đem vào nhiệt luyện rồi đến mài phẳng. Sau khi hoàn thành hai công đoạn riêng rẽ, lỡi và thân đợc lắp ráp với nhau rồi đợc đem đi mài lỡi, mài tròn lần cuối trớc khi nhập kho 7 Thép tấm Máy dập 130 tấm Máy mài phẳng 1 Máy phay Nhiệt luyện Nhập kho Viết hoặc in số Máy mài sắc Máy mài phẳng 2 Tẩy rửa (Lỡi) Hình 8: Quy trình công nghệ sản xuất dao cắt tấm lợp 2.4.2.9. Quy trình công nghệ sản xuất Thanh trợt (Nhật0 Phôi cán sẵn đợc dập nóng trên máy dập 400 tấn. Sau đó đợc cắt đầu hoặc cắt đoạn trên máy dập 130 tấn. Tiếp đến đợc nắn thẳng, nắn phẳng trên máy 8 Thép tấm Máy dập 250 tấn Máy tiện Máy khoan Máy mài phẳng Thép tấm Máy dập 130 tấn Máy phay vạn năng Khoan lỗ Nhiệt luyện Máy mài lỗ Mài phẳng Lắp ráp Mài lỡi Mài tròn Nhập kho ép rồi đợc đa vào phay trên máy phay vạn năng. Sau khi phay xong chi tiết đợc mài phẳng trên máy mài phẳng. Tiếp đến đợc đột lỗ, mạ đen rồi nhập kho. Hình 9: Quy trình công nghệ sản xuất thanh trợt (Nhật) 2.4.2.10. Quy trình công nghệ nhuộm đen * Thành phần dung dịch nhộm đem Hoà tan trong một lít nớc 0,6Kg KOH và 0,22 KG N a NO 2 , sau đó đun nóng ở 130 ữ 140 o C * Thứ tự nhuộm đen sản phẩm Rửa sản phẩm bằng nớc nóng 1% Na 2 CO 3 . Sau đó tẩy lớp ô xit bằng cách ngâm vào HCl loãng hoặc phun cát. Tiếp đến đợc rửa kỹ bằng nớc rồi đợc chuyển vào thùng nhuộm từ 30 đến 40 phút. Sau khi nhuộm xong, sản phẩm đợc chống rỉ bằng dầu hoặc dung dịch N a2 CO 3 và N a NO 2 2.4.3. Trang thiết bị sản xuất Trang thiết bị sản xuất của Công ty đợc liệt kê ở bảng 2 9 Thép Dập nóng (máy dập 400T) Cắt đoạn (máy dập 130T) Máy ép Máy phay vạn nặng Máy mài phẳng Đột lỗ Mạ đenNhập kho Bảng 2: Trang thiết bị sản xuất chính. STT Tên thiết bị, máy móc Số lợng, cái Đặc điểm Nớc sản xuất chế tạo 1 2 3 4 5 1 Máy tiện các loại 16 50% Việt Nam 34 60% Liên Xô 06 55% Tiệp Khắc 04 55% Đức 01 55% Hung 2 Máy khoan các loại 05 40% Việt Nam 07 55% Liên Xô 03 60% Rumani 03 70% Đức 3 Máy mài các loại 07 40% Việt Nam 85 60% Liên Xô 01 55% Trung Quốc 11 55% Đức 02 55% Hunggari 04 55% Tiệp Khắc 01 70% Thuỵ sỹ 02 70% Đài Loan 02 60% Ba Lan 01 80% Nhật 4 Máy phay 46 50% Liên Xô 05 50% Đức 01 50% Hung 02 50% Rumani 5 Máy ép, máy lăn số, máy cán cắt ren và máy xọc 04 40% Việt Nam 14 45% Liên Xô 01 55% Tiệp Khắc 02 55% Đức 6 Máy ca 04 30% Việt Nam 02 50% Liên Xô 01 55% Rumani 01 70% Nhật 7 Máy dập Loại2,5 tấn 03 30% Việt Nam Loại 5 tấn 01 30% Việt Nam Loại 130 01 50% Liên Xô Loại 260 01 60% Liên Xô Loại 400 tấn 01 80% Liên Xô 8 Máy cắt tôn 01 50% Việt Nam 10 [...]... nghiệp và tổ chức công tác điều độ sản xuất phối hợp phân công nội bộ công ty và gia công đặt hàng ngoại Năm 2000 Ngoài nhiệm vụ thờng xuyên công tác KH đã tham mu cho Giám đốc xây dựng mục tiêu chủ yếu của KH 5 năm 2001 2005 và xây dựng cấu lại sản phẩm giới thiệu năng lực sản xuất của Công ty để tham gia đấu thầu với các nhà thầu trong nớc và một số báo cáo đột xuất khác 2 Công tác quản lý tổ... 1> Dụng cụ cắt Công ty chủ trơng tăng dần sản phẩm truyền thống cả về giá trị tuyệt đối, cả về tỷ lệ % trong tổng sản lợng Vì vậy đầu năm công ty xây dựng kế hoạch bằng 31% TSL Chú trọng năng sản lợng lỡi ca máy chế tạo từ thép của CHLB Đức và dao tiện gắn hợp kim WIDIA của Đức Đồng thời đã thực hiện một số giải pháp để mở rộng thị trờng nh tăng cờng quảng cáo chào mời giới thiệu khách hàng sử dụng. .. hàng thu vốn cho công ty Giúp giám đốc thực hiện đợc nộp nghĩa vụ nhà nớc và ngời lao động 4 Công tác quản lý chất lợng sản phẩm Năm 2000 công tác quản lý chất lợng của công ty đã sự thay đổi là giao quyền tự quản về chất lợng nguyên công về cho các phân xởng mặt khác, do cấu sản phẩm phức tạp SP mới, khó nhiều, vật nguồn những đặc tính kỹ thuật và mức chất lợng khác nhau nên công tác quản... SP tạo thêm doanh thu cho công ty: tham gia vận hành 1 số thiết bị là SP của Công ty 5.2> Công tác thiết kế Đã hoàn thành các nhiệm vụ về thiết kế thử, khảo nghiệm SP mới Xây dựng KH và chủ động thực hiện KH, chơng trình tham gia, triển lãm, các tài liệu quảng cáo chào hàng giới thiệu sản phẩm mới Đã chủ trì và cùng với các phòng công nghệ điện, KCS hớng dẫn chế tạo thành công 11 SP mới giá trị... phần tăng doanh thu SXCN cho công ty 5.3> Công tác công nghệ: Cùng với các phòng thiết kế, điện, KCS năm 2000 công tác công nghệ đã đầu t nghiên cứu nhiều để nâng số lợng, chất lợng và mỹ thuật cho 1 số SP công ty dự kiến phát triển và thị trờng nhu cầu nh: dao tiện hàn hợp kim WIDIA của Đức, neo cầu, neo cáp bê tông dự ứng lực - đã nghiên cứu ứng dụng1 số giải pháp công nghệ vào sản xuất, phục... khu vực dầu khí công ty chúng ta đã thành công trong năm 2000 Nếu nh quá trình tổ chức chỉ đạo sản xuất tốt hơn nữa, sự phối hợp giữa các phòng ban phân xởng nhịp nhàng hơn nữa thì giá trị sản lợng sản phẩm cung cấp cho dầu khí không dừng ở mức nói trên mà còn thể tăng thêm khoảng 200 triệu 2.3> Các sản phẩm khác Trong cấu PASP của Công ty ngoài các mảng sản phẩm chính nh DCC, dụng cụ phụ tùng... la neo cấp bê tông dự ứng lực 13 Công ty đang đặt nhiều hy vọng sẽ bớc chuyển mạnh mẽ về giá trị TSL cũng nh doanh số đối với sản phẩm nói trên vì nhu cầu đang lớn và cho đến nay công ty chúng ta là đơn vị trong nớc duy nhất sản xuất neo cáp bê thông dự ứng lực hội sự đột biến của Công ty đang đợc mở Việc bién hội thành đích thực đòi hỏi sự đóng góp cả về trí tuệ và sức lực của toàn thể... tăng cờng công tác bảo vệ tự vệ đảm bảo an toàn về ngời và tài sản cho khách hàng đến công tác và cho CBCNV năm 2000 - đối với cán bộ CNV bảo vệ đã nhiều cố gắng.Đảm bảo đợc an ninh chính trị và trật tự trong công ty, không để xảy ra cháy nổ, và cùng với một số đơn vị tham gia tốt công tác kiểm kê vật t tài sản, quản lý khá tốt ngời và vật t tài sản ra vào công ty và giám sát hàng hoá công ty kinh... Năm 2000 phòng bảo vệ của công ty đợc Công an thành phố tặng bằng khen, công tác tự vệ đợc quận Thanh xuân tặng cờ thi đua quyết thắng 5 5.7> Công tác hành chính quản trị và ý tế * Công tác hành chính quản trị: Tuy sự thay đổi về cán bộ lãnh đạo đơn vị song đã nhiều cố gắng tổ chức và phối hợp các mặt công tác trong đơn vị hoàn thành đợc nhiệm vụ giám đốc giao về các công tác tiếp nhận thông tin... Công tác xây dựng bản: năm 2000, công tác XDCB đã thực hiện một số hạng mục công việc lớn vừa nhỏ, đáp ứng những yêu cầu của SX KD dịch vụ của công ty và yêu cầu cần thiết cho đời sống và an toàn cho ngời lao động và tổng kinh phí thực hiện là 260,6 triệu đồng trong đó công trình sửa chữa và cải tạo nhà KTCB và kho để kinh doanh dịch vụ 5.6> Công tác bảo vệ tự vệ: Công ty thờng xuyên quan . Chơng I Giới thiệu về công ty dụng cụ đo lờng cơ khí 2.1. Giơi thiệu về Công ty dụng cụ cắt và đo lờng cơ khí Công ty Dụng cụ và Đo lờng cơ khí đợc thành. máy Dụng cụ số 1 đợc đổi tên thành Công ty Dụng cụ cắtvà Đo l- ờng cơ khí thuộc Tổng Công ty máy thiết bị Công nghiệp. Bộ Công nghiệp. Tên viết tắt của Công
- Xem thêm -

Xem thêm: Giới thiệu về công ty dụng cụ đo lường cơ khí, Giới thiệu về công ty dụng cụ đo lường cơ khí, Giới thiệu về công ty dụng cụ đo lường cơ khí, Giơi thiệu về Công ty dụng cụ cắt và đo lờng cơ khí

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay