DE THI THU DHSP HA NOI

14 234 1
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/02/2015, 05:00

. tiếp gồm điện trở thu n R=100, cuộn cảm thu n và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch có tần số 50Hz. Khi thay đổi C thì thấy có hai giá trị C 1 . chọn sóng thu được nhiều sóng điện từ có tần số khác nhau, để thu được một tần số xác định, cần điều chỉnh để mạch thu có tần số bằng tần số sóng cần thu => Xảy ra cộng hưởng, tín hiệu thu được. hồi có sóng dừng với hai tần số liên tiếp là 30Hz; 50Hz. Hỏi dây thu c loại một đầu có định hay hai đầu cố định? Tính tần số nhỏ nhất để có sóng dừng? Chọn đáp án đúng. A. hai đầu cố định, f min =30Hz.
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI THU DHSP HA NOI, DE THI THU DHSP HA NOI, DE THI THU DHSP HA NOI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn