Luận văn thạc sỹ: Nghiên cứu một số đặc điểm về sinh lý, hình thái và năng suất của một số dòng, giống đậu tương trong điều kiện vụ Đông tại Thanh Trì – Hà Nội

91 554 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/02/2015, 22:46

Đậu tương (Glycine max (L) Merrill) là một loại cây trồng kết hợp được nhiều giá trị kinh tế lớn. Trên thế giới, đậu tương được phát triển mạnh mẽ, đó trở thành một trong bốn loại cõy trồng chớnh trong nụng nghiệp (lỳa mỡ, lỳa nước, ngô, đậu tương). Bốn cây này đó gúp phần quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của con người về chất bột và Protein.Cây đậu tương đó được trồng ở nước ta từ lâu đời, theo tài liệu cổ nhất cũn lại là của Lờ Quý Đôn viết về cây đậu tương, trong đó ông cho rằng cách làm cho đất tốt lên không gỡ bằng cày bừa rồi vói đậu tương, khi cây tốt lên thỡ cày dập xuống để trồng lúa, trồng màu tốt không kém được bón phân tằm (Cây đậu tương, Trường Đại học NNII, 1980).Nước ta không những có lịch sử trồng đậu tương lâu đời, mà cũn cú điều kiện thiên nhiên thích hợp với cây đậu tương, và thường trồng 3 vụ trong một năm. Do đó, đây là một loại cây trồng có thể xen canh, gối vụ trong nhiều công thức luân canh ở nhiều vùng của Việt Nam. Tuy nhiên, cho đến nay đậu tương vẫn là cây trồng phụ với diện tích và sản lượng còn rất khiêm tốn và chưa tương xứng được với vị trí và giá trị của nó. Mặc dù trong những năm gần đây, do áp dụng một số giống đậu tương mới có tiềm năng, năng suất cao, kết hợp với việc ỏp dụng các biện pháp thâm canh mới, nên năng suất bỡnh quân của cả nước đó tăng từ 12,6 tạ ha lên 18 tạ ha. Nhưng nếu so với năng suất bỡnh quõn của thế giới và ở Mỹ thỡ năng suất đậu tương của nước ta cũn quỏ thấp. Đó cũng là lý do tại sao trong những năm qua diện tích và sản lượng đậu tương ở nước ta tăng chậm. . một số đặc điểm sinh lý h nh thỏi, khả năng sinh trởng, khả năng chống chịu và năng suất của một số dòng, giống đậu tơng Đông. * Trên cơ sở đó xác định mối quan h giữa một số chỉ tiêu sinh lý,. lý, h nh thái với năng suất đậu tơng, Từ đó đề xuất các giống đậu tơng có tiềm năng, năng suất cao phục vụ cho sản xuất đậu tơng vụ Đông trong điều kiện tại Thanh Trì và một vài các vùng khác. h p cho từng thời vụ gieo trồng khác nhau: miền Nam chọn bộ giống thích h p cho 2 vụ : mùa khô và mùa mưa. Ở các tỉnh phía Bắc, chọn bộ giống thích h p cho vụ Xuân, H và vụ Đông. - Xác định các
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sỹ: Nghiên cứu một số đặc điểm về sinh lý, hình thái và năng suất của một số dòng, giống đậu tương trong điều kiện vụ Đông tại Thanh Trì – Hà Nội, Luận văn thạc sỹ: Nghiên cứu một số đặc điểm về sinh lý, hình thái và năng suất của một số dòng, giống đậu tương trong điều kiện vụ Đông tại Thanh Trì – Hà Nội, Luận văn thạc sỹ: Nghiên cứu một số đặc điểm về sinh lý, hình thái và năng suất của một số dòng, giống đậu tương trong điều kiện vụ Đông tại Thanh Trì – Hà Nội, 3 NHNG NGHIấN CU V YU T SINH Lí - HèNH THI V NNG SUT U TNG, VT LIU, nội dung V PHNG PHP NGHIấN CU, 1 Đánh giá một số C IM HèNH THI CA CC DềNG, GING U TNG nghiên cứu (V ễNG NM 2006)., 2 Các thời kỳ sinh trưởng, phát triển của các dòng, giống đậu tương trong vụ Đông (2006)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn