Bài : Chúng ta cung xem biểu diễn nghệ thuật tiết 1(VNEN)

22 922 1
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2015, 11:00

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỨA TẠO Giáo viên thực hiện: Trần Thị Châu MÔN : TIẾNG VIỆT Thứ tư ngày 20 tháng 03 năm 2013 TIẾNG VIỆT  69 MÚA RỐI NƯỚC HÁT CHÈO MÚA BA LÊ MÚA LÂN MÚA KIẾM NGHỆ THUẬT ĐIÊU KHẮC [...]... thỳ Làm trò ảo thuật TRề O THUT XIC NHO LN A a)Tit mc b)Tu b c) M mn d)Hõn hnh B 1) bt u bui biu din ngh thut 2) ly lm may mn v vui mng 3) tng phn nh ca chng trỡnh biu din 4) sa li v thờm cỏi mi cho tt hn, p hn on 1 : T u n khộo lộo, do dai on 2 : T Rp mi c tu b n cỏc on i tp th on 3 : Cũn li Rp xic in t qung cỏo ny lm gỡ ? Rp xic in t qung cỏo lụi cun mi ngi n rp xem xic Khi i xem xic em cn chỳ . thuËt TRÒ ẢO THUẬT XIẾC NHÀO LỘN A B a )Tiết mục b)Tu bổ c) Mở màn d)Hân hạnh 1) bắt đầu buổi biểu diễn nghệ thuật. 2) lấy làm may mắn và vui mừng. 3) từng phần nhỏ của chương trình biểu diễn 4). thực hiện: Trần Thị Châu MÔN : TIẾNG VIỆT Thứ tư ngày 20 tháng 03 năm 2013 TIẾNG VIỆT  69 MÚA RỐI NƯỚC HÁT CHÈO MÚA BA LÊ MÚA LÂN MÚA KIẾM NGHỆ THUẬT ĐIÊU KHẮC NGHỆ THUẬT CẮM. Đoạn 1 : Từ đầu đến khéo léo, dẻo dai. Đoạn 2 : Từ Rạp mới được tu bổ đến các đoàn đi tập thể. Đoạn 3 : Còn lại. Rạp xiếc in tờ quảng cáo để lôi cuốn mọi người đến rạp xem xiếc.
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài : Chúng ta cung xem biểu diễn nghệ thuật tiết 1(VNEN), Bài : Chúng ta cung xem biểu diễn nghệ thuật tiết 1(VNEN), Bài : Chúng ta cung xem biểu diễn nghệ thuật tiết 1(VNEN)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay