Bài : Chúng ta cung xem biểu diễn nghệ thuật tiết 1(VNEN)

22 893 1
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2015, 11:00

. thuËt TRÒ ẢO THUẬT XIẾC NHÀO LỘN A B a )Tiết mục b)Tu bổ c) Mở màn d)Hân hạnh 1) bắt đầu buổi biểu diễn nghệ thuật. 2) lấy làm may mắn và vui mừng. 3) từng phần nhỏ của chương trình biểu diễn 4). thực hiện: Trần Thị Châu MÔN : TIẾNG VIỆT Thứ tư ngày 20 tháng 03 năm 2013 TIẾNG VIỆT  69 MÚA RỐI NƯỚC HÁT CHÈO MÚA BA LÊ MÚA LÂN MÚA KIẾM NGHỆ THUẬT ĐIÊU KHẮC NGHỆ THUẬT CẮM. Đoạn 1 : Từ đầu đến khéo léo, dẻo dai. Đoạn 2 : Từ Rạp mới được tu bổ đến các đoàn đi tập thể. Đoạn 3 : Còn lại. Rạp xiếc in tờ quảng cáo để lôi cuốn mọi người đến rạp xem xiếc.
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài : Chúng ta cung xem biểu diễn nghệ thuật tiết 1(VNEN), Bài : Chúng ta cung xem biểu diễn nghệ thuật tiết 1(VNEN), Bài : Chúng ta cung xem biểu diễn nghệ thuật tiết 1(VNEN)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay