bai tap toan hinh 7

1 634 1
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2015, 23:00

Bai 1 Cho tam giác ABC có ba cạnh thảo mãn hệ thức AC nhỏ hơn BC nhỏ hơn BA , gọi I là giao điểm của các tia phân giác của góc A và B và . Chứng minh IB nhỏ hơn IA nhỏ hơn IC. Bài 2: Cho tam giác ABC kẻ AH vuông góc với BC tại H, kẻ BK vuông góc với AC tại K. Biết AH không nhỏ hơn BC và BK không nhỏ hơn AC. Hãy tìm số đo các góc ABC Bài 3: Chứng minh nếu tam giác ABC và MNO có AC<MO và BC<NO, và các đ- ờng chung tuyến AH=MK thì chúng bằng nhau. . Bai 1 Cho tam giác ABC có ba cạnh thảo mãn hệ thức AC nhỏ hơn BC nhỏ hơn BA , gọi I là giao điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: bai tap toan hinh 7, bai tap toan hinh 7, bai tap toan hinh 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn