Báo cáo thực tập tốt nghiệp về đề tài ứng dụng kỹ thuật xét nghiệm hàm lượng PROGESTERONE trong sữa giúp chuẩn đoán tốt

67 805 2
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2015, 21:02

Hàm lượng progesterone trong sữa trung bình theo nhóm cao của bò sinh sản bình thường dao động từ 0,52 đến 2,86 ngml. Đối với nhóm bò có hàm lượng progesterone trong sữa thấp, hàm lượng progesterone trong sữa trung bình dao động từ 0,25 đến 0,60 ngml. Tỷ lệ đậu thai là 40%. “nội dung được trích dẫn từ 123doc.vn cộng đồng mua bán chia sẻ tài liệu hàng đầu Việt Nam” BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC  KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ỨNG DỤNG KỸ THUẬT ELISA XÉT NGHIỆM HÀM LƯỢNG PROGESTERONE SỮA GIÚP CHẨN ĐOÁN SỚM MANG THAI TRÊN BÒ KHÔNG ĐỘNG DỤC HOẶC PHỐI NHIỀU LẦN KHÔNG ĐẬU ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ BẰNG KÍCH THÍCH TỐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÒ SỮA ĐỒNG NAI Ngành học: CÔNG NGHỆ SINH HỌC Niên khóa: 2003 – 2007 Sinh viên thực hiện: TRẦN CAO THÁI Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 9/2007 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC *********************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ỨNG DỤNG KỸ THUẬT ELISA XÉT NGHIỆM HÀM LƯỢNG PROGESTERONE SỮA GIÚP CHẨN ĐOÁN SỚM MANG THAI TRÊN BÒ KHÔNG ĐỘNG DỤC HOẶC PHỐI NHIỀU LẦN KHÔNG ĐẬU ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ BẰNG KÍCH THÍCH TỐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÒ SỮA ĐỒNG NAI Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: TS. DƯƠNG NGUYÊN KHANG TRẦN CAO THÁI BSTY. LÊ THỊ THU HÀ Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 9/2007 LỜI CẢM TẠ Tôi xin chân thành cảm tạ:  Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, Ban chủ nhiệm Bộ Môn Công Nghệ Sinh Học, cùng tất cả quý thầy cô đã truyền đạt kiến thức cho tôi trong suốt quá trình học tại trường.  TS.Dương Nguyên Khang đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ tôi hoàn thành khoá luận này.  Bác sỹ thú y Lê Thị Thu Hà đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong suốt thời gian thực tập.  Ban giám đốc Công ty cổ phần bò sữa Đồng Nai đã tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực tập.  Các bạn bè thân yêu của lớp công nghệ sinh học khóa 28 đã chia xẻ cùng tôi những vui buồn trong thời gian học cũng như hết lòng hỗ trợ, giúp đỡ tôi trong thời gian thực tập.  Xin dâng tặng thành quả học tập của con lên ba mẹ, các anh chị luôn động viên và hy sinh nhiều nhất để con có được ngày hôm nay. TPHCM ngày 05 tháng 09 năm 2007 Trần Cao Thái . TÓM TẮT Đề tài: “Ứng dụng kỹ thuật ELISA xét nghiệm hàm lượng progesterone sữa giúp chẩn đoán sớm mang thai trên bò không động dục hoặc phối nhiều lần không đậu được điều trị bằng kích thích tố tại Công ty cổ phần bò sữa Đồng Nai” được tiến hành tại công ty cổ phần bò sữa Đồng Nai. Thời gian từ tháng 3 đến tháng 7 năm 2007. Số liệu ghi nhận trên 40 sữa sinh sản bình thường, bò sau khi sinh 90 ngày trở lên mà không có biểu hiện động dục hoặc phối nhiều lần không đậu. 30 bò sữa sau khi sinh không có biểu hiện động dục hoặc phối nhiều lần không đậu được điều trị PGF 2 α đối với bò tồn hoàng thể, tiêm Gonestrone đối với bò u nang noãn và tiêm huyết thanh ngựa chửa đối với bò teo buồng trứng. Tiến hành lấy mẫu sữa xét nghiệm hàm lượng progesterone bằng kỹ thuật ELISA vào các ngày 0, 7, 14, 21 và 24 sau khi phối. Kết quả xét nghiệm hàm lượng progesterone sữa chẩn đoán tình trạng mang thai sớm của bò và có kết quả như sau: + Hàm lượng progesterone trong sữa trung bình theo nhóm cao của bò sinh sản bình thường dao động từ 0,52 đến 2,86 ng/ml. Đối với nhóm bò có hàm lượng progesterone trong sữa thấp, hàm lượng progesterone trong sữa trung bình dao động từ 0,25 đến 0,60 ng/ml. Tỷ lệ đậu thai là 40%. + Hàm lượng progesterone trong sữa trung bình theo nhóm cao của bò tồn hoàng thể dao động từ 0,74 đến 2,77 ng/ml. Đối với nhóm có hàm lượng progesterone trong sữa thấp, hàm lượng progesterone trong sữa trung bình dao động từ 0,11 đến 0,95 ng/ml. Tỷ lệ đậu thai là 30%. + Hàm lượng progestereone trong sữa trung bình theo nhóm cao của bò u nang noãn dao động từ 0,59 đến 2,48 ng/ml. Đối với nhóm có hàm lượng progesterone trong sữa thấp, có hàm lượng progesterone trong sữa trung bình dao động từ 0,04 đến 0,29 ng/ml. Tỷ lệ đậu thai là 40%. + Hàm lượng progesterone trong sữa trung bình theo nhóm cao của bò teo buồng trứng dao động từ 0,24 đến 2,22 ng/ml. Đối với nhóm có hàm lượng progesterone trong sữa thấp, có hàm lượng progesterone trong sữa trung bình dao động từ 0,06 đến 0,30 ng/ml. Tỷ lệ đậu thai là 30%. . MỤC LỤC TRANG Lời cảm tạ i Tóm tắt ii Mục lục iv Danh sách các hình vii Danh sách các biểu đồ…………………………………………………………….vii Danh sách các bảng ix Danh sách các chữ viết tắt x Phần 1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1 1.1 Đặt vấn đề 1 1.2 Mục tiêu 2 1.3 Yêu cầu 2 Phần 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 2.1 Chu kỳ sinh sản 3 2.1.1 Sự thành thục tính dục 3 2.1.2 Chu kỳ động dục của bò 3 2.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chu kỳ động dục 5 2.2 Quá trình mang thai và sinh đẻ 5 2.3 Các hormone điều hòa quá trình sinh sản 7 2.3.1 Các hormone sinh sản 7 2.3.2 Chức năng vùng dưới đồi – tuyến yên – buồng trứng trong điều tiết chu kỳ động dục 9 2.4 Một số bệnh sinh sản gây chậm sinh ở bò sữa 10 2.4.1 Buồng trứng không hoạt động 10 2.4.2 U nang buồng trứng 11 2.4.3 Viêm buồng trứng 13 2.4.4 Viêm tử cung 13 2.5 Động thái progesterone trong chu kỳ động dục bình thường, mang thai và một số trường hợp rối loạn sinh sản 14 2.5.1 Động thái progesterone trong chu kỳ động dục bình thường 14 2.5.2 Động thái progesterone lúc mang thai 15 2.5.3 Động thái progesterone u nang noãn và tồn hoàng thể ở bò sữa 16 2.6 Các chỉ định và ứng dụng của xét nghiệm progesterone trong sữa 16 2.6.1 Xác nhận động dục 16 2.6.2 Chẩn đoán bò mang thai và không mang thai 17 2.6.3 Bò có các vấn đề về sinh sản 17 2.6.4 Các chương trình cấy truyền phôi 18 2.7 Nguyên tắc xét nghiệm hàm lượng progesterone bằng kỹ thuật ELISA 18 2.8 Các công trình nghiên cứu liên quan 19 2.8.1 Các nghiên cứu trong nước 19 2.8.2 Các nghiên cứu nước ngoài 19 2.9 Vài nét về điểm thực tập 20 2.9.1 Sơ lược về Công ty cổ phần bò sữa Đồng Nai 20 2.9.2 Tổ chức sản xuất 21 Phần 3 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 26 3.1 Thời gian, địa điểm và đối tượng khảo sát 26 3.2 Nội dung nghiên cứu 26 3.3 Vật liệu hóa chất 26 3.4 Phương pháp tiến hành 27 3.4.1 Bố trí điều trị bò không lên giống hoặc phối nhiều lần không đậu 27 3.4.2 Bố trí số mẫu sữa khảo sát 28 3.5 Kỹ thuật ELISA 30 3.6 Tính toán kết quả và hiệu quả kinh tế 32 3.7 Phương pháp xử lý số liệu 32 Phần 4 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 33 4.1 Hàm lượng progesterone sữa trung bình ở bò sinh sản bình thường, bò tồn hoàng thể, u nang noãn hoặc teo buồng trứng 33 4.1.1 Hàm lượng progesterone sữa theo nhóm ở bò sinh sản bình thường 34 4.1.2 Hàm lượng progesterone sữa theo nhóm ở bò tồn hoàng thể 35 4.1.3 Hàm lượng progesterone sữa ở bò u nang noãn theo nhóm 37 4.1.4 Hàm lượng progesterone sữa ở bò teo buồng trứng theo nhóm 38 4.2 Hàm lượng progesterone sữa theo nhóm máu ở bò sinh sản bình thường, bò chẩn đoán tồn hoàng thể, u nang noãn hoặc teo buồng trứng 39 4.2.1 Hàm lượng progesterone sữa ở bò sinh sản bình thường theo nhóm máu 39 4.2.2 Hàm lượng progesterone ở bò tồn hoàng thể theo nhóm máu 41 4.2.3 Hàm lượng progesterone ở bò u nang noãn theo nhóm máu 43 4.2.4 Hàm lượng progesterone ở bò teo buồng trứng theo nhóm máu 44 4.3 Hàm lượng progesterone theo lứa đẻ ở bò sinh sản bình thường, bò chẩn đoán tồn hoàng thể, u nang noãn và teo buồng trứng 46 4.3.1 Hàm lượng progesterone sữa theo nhóm ở bò lứa 1 47 4.3.2 Hàm lượng progesterone sữa theo nhóm ở bò lứa 2 48 4.3.3 Hàm lượng progesterone sữa theo nhóm ở bò lứa 3 49 4.3.4 Hàm lượng progesterone sữa theo nhóm ở bò lứa 4 50 Phần 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 52 5.1 Kết luận 52 5.2 Đề nghị 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 PHỤ LỤC 55 DANH SÁCH CÁC HÌNH HÌNH TRANG Sơ đồ 2.1 Mối quan hệ giữa các nội tiết tố trong quá trình sinh đẻ 6 Hình 2.1 Hình thái u nang noãn trên buồng trứng 11 Hình 2.2 Diễn biến hình thành u nang noãn 12 Hình 2.3 Hình thái u hoàng thể ở bò 12 Hình 2.4 Sơ đồ phản ứng ELISA 18 Hình 2.4 Sơ đồ phản ứng ELISA 18 Biểu đồ 2.1 Động thái progesterone trong chu kỳ động dục bình thường ở bò 14 Biểu đồ 2.2 Động thái progesterone giúp chẩn đoán sớm có thai 15 Biểu đồ 2.3 Động thái progesterone u nang noãn và u hoàng thể ở bò sữa 16 DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 4.1 Hàm lượng progesterone sữa theo nhóm ở bò sinh sản bình thường . . 34 Biểu đồ 4.2 Hàm lượng progesterone sữa theo nhóm ở bò tồn hoàng thể 35 Biểu đồ 4.3 Hàm lượng progesterone sữa ở bò u nang noãn theo nhóm 37 Biểu đồ 4.4 Hàm lượng progesterone ở bò teo buồng trứng theo nhóm máu 38 Biểu đồ 4.5 Hàm lượng progesterone sữa ở bò sinh sản bình thường theo nhóm máu 40 Biểu đồ 4.6 Hàm lượng progesterone ở bò tồn hoàng thể theo nhóm máu 42 Biểu đồ 4.7 Hàm lượng progesterone ở bò u nang noãn theo nhóm máu 43 Biểu đồ 4.8 Hàm lượng progesterone theo nhóm ở bò teo buồng trứng 45 Biểu đồ 4.9 Hàm lượng progesterone sữa theo nhóm ở bò lứa 1 47 Biểu đồ 4.10 Hàm lượng progesterone sữa theo nhóm ở bò lứa 2 48 Biểu đồ 4.11 Hàm lượng progesterone theo nhóm ở bò lứa 3 49 Biểu đồ 4.12 Hàm lượng progesterone sữa theo nhóm ở bò lứa 4 50 DANH SÁCH CÁC BẢNG B ẢNG TRANG Bảng 2.1 Phân biệt u nang nỗn và u hồng thể 13 Bảng 2.2 Cơ cấu đàn bò của Cơng ty cổ phần bò sữa Đồng Nai 21 Bảng 2.3 Định mức các loại thực liệu trong khẩu phần ăn cho các nhóm bò 24 Bảng 3.1 Bố trí điều trị bò chậm động dục hoặc phối nhiều lần khơng đậu 28 Bảng 3.2 Bố trí chung 28 Bảng 3.3 Số mẫu sữa khảo sát trên bò không lên giống hoặc phối nhiều lần không đậu 28 Bảng 3.4 Số mẫu sữa khảo sát theo lứa đẻ ở bò sinh sản bình thường 29 Bảng 4.1 Hàm lượng progesterone sữa ở bò sinh sản bình thường và bò được chẩn đốn chậm động dục do tổn hồng thể, u nang nỗn hoặc teo bng trứng 33 Bảng 4.2 Hàm lượng progesterone sữa ở bò sinh sản bình thường theo nhóm máu 39 Bảng 4.3 Hàm lượng progesterone ở bò tồn hồng thể theo nhóm máu 41 Bảng 4.4 Hàm lượng progesterone sữa ở bò u nang nỗn theo nhóm máu 43 Bảng 4.5 Bảng 4.5 Hàm lượng progesterone sữa ở bỏ teo buồng trứng theo nhóm máu 45 Bảng 4.6 Hàm lượng progesterone sữa theo lứa đẻ ở bò sinh sản bình thường, bò chẩn đốn tồn hồng thể, u nang nỗn hoặc teo buồng trứng 46 [...]... Việt Nam, có rất ít đề tài nghiên cứu hàm lượng progesterone ứng dụng trong cơng tác quản lý sinh sản của đàn bò sữa, hiện nay đã được thực hiện với phương pháp RIA (Chung Anh Dũng, 2002) và phương pháp ELISA (Phan Văn Kiểm, 2005) Để tiếp tục chứng minh hiệu quả của việc ứng dụng kỹ thuật ELISA trong việc xét nghiệm hàm lượng progesterone sữa để chẩn đốn sớm mang thai trong chăn ni bò sữa theo hướng cơng... chăn ni bò sữa theo hướng cơng nghiêp, chúng tơi thực hiện đề tài Ứng dụng kỹ thuật ELISA xét 2 nghiệm hàm lượng progesterone sữa giúp chẩn đốn sớm mang thai trên bò khơng động dục hoặc phối nhiều lần khơng đậu được điều trị bằng kích thích tố tại Cơng ty cổ phần bò sữa Đồng Nai” 1.2 Mục tiêu Khảo sát hàm lượng progesterone bằng kỹ thuật ELISA trên sữa bò khơng động dục hoặc phối nhiều lần khơng đậu... Blowey (1992) đã sử dụng kỹ thuật RIA để xác lập động thái progesterone ở 4 bò sữa có khối u trên buồng trứng, từ đó tác giả đã có thể phân biệt dễ dàng hơn giữa hai trường hợp u nang nỗn và u hồng thể Nghiên cứu của Roeloft và ctv (2005) về mối tương quan giữa hàm lượng progesterone trong sữa và trong huyết tương vào thời điểm rụng trứng ở bò sữa cho thấy có sự dao động lớn trong thời gianprogesterone giảm... trứng kém hoạt động; 9,52% bò động dục nhưng khơng rụng trứng; 19,04% viêm nội mạc tử cung; 4,67% do tử cung tích mủ và 6,34% u nang buồng trứng Chung Anh Dũng (2002) đã nghiên cứu việc ứng dụng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ (RIA – Radio Immuno Assay) để xác định hàm lượng progesterone trong sữa nhằm nâng cao hiệu quả gieo tinh nhân tạo cho bò lai hướng sữa Phan Văn Kiểm và ctv (2006) đã xác định hàm lượng. .. sữa Phan Văn Kiểm và ctv (2006) đã xác định hàm lượng progesterone trong sữa ở bò lai hướng sữa bằng kỹ thuật miễn dịch enzyme (ELISA) nhằm xác lập diễn biến của progesterone trong chu kỳ động dục, chẩn đốn mang thai và các ngun nhân gây chậm động dục ở bò cái 11.5.2 Các nghiên cứu nước ngồi Dùng kỹ thuật RIA để đo hàm lượng progesterone trong máu, sữa hoặc lơng vào ngày thứ 21 – 24 sau khi gieo tinh... định thời điểm động dục ở bò sữa bằng việc định lượng progesterone trong sữa bò hay nghiên cứu về động thái của progesterone trong chu kỳ động dục bình thường và bất bình thường được thực hiện bởi rất nhiều tác giả (Thatcher và ctv, 1986; Tan và ctv, 1986; Gombe và ctv, 1986…) Sử dụng kỹ thuật EIA và RIA để định lượng progesterone nhằm giám sát chức năng sinh sản của bò sữa là các nghiên cứu của Kalis... thứ 60 sau khi gieo tinh nhân tạo Nếu thực hiện kỹ thuật này sớm hơn, trong giai đoạn 40 ngày sau khi gieo tinh nhân tạo sẽ làm tăng đáng kể tỷ lệ sẩy thai từ 10% đến 11% Đo hàm lượng progesterone trong máu hoặc trong sữa vào ngày thứ 21 đến ngày thứ 24 sau khi gieo tinh đã có thể xác định tình trạng có hay khơng 15 có thai ở bò cái Cơ sở của việc ứng dụng hàm lượng progesterone vào ngày thứ 21 sau khi... gianprogesterone giảm xuống đến rụng trứng, 20 làm cho việc theo dõi hàm lượng progesterone khơng phù hợp để dự đốn thời điểm rụng trứng Tuy nhiên, theo dõi sự giảm của progesterone có tác dụng làm tăng độ nhạy cảm của các dự đốn khác về thời điểm rụng trứng 11.6 Vài nét về điểm thực tập 11.6.1 Sơ lược về Cơng ty cổ phần bò sữa Đồng Nai 3.1 Vị trí địa lý Cơng ty cổ phần bò sữa Đồng Nai nằm trên địa bàn xã... pháp kiểm tra hàm lượng progesterone dựa trên xét nghiệm miễn dịch enzyme pha lỗng nhờ vào phương pháp cạnh tranh bắt buộc Mẫu chứa một lượng progesterone khơng biết sẽ được cạnh tranh với một lượng progesterone đã được gắn enzyme có độ gắn kết cao với một số lượng kháng thể nhất định được gắn ở mặt trong của đĩa Sau khi bỏ đi lượng kháng ngun tự do và lượng kháng ngun được đánh dấu trong mẫu, sẽ suy... vậy, việc sử dụng các test chẩn đốn progesterone một cách có chọn lọc ở những bò cho kết quả khám thể vàng khơng rõ ràng sẽ cải thiện hiệu quả cấy truyền phơi rất nhiều do tình trạng sinh sản của bò chuẩn bị cho cấy truyền phơi được xác định đúng 18 11.4 Ngun tắc xét nghiệm hàm lượng progesterone bằng kỹ thuật ELISA Ngun lý cơ bản của kỹ thuật EIA là phản ứng ELISA Hình 2.4 Sơ đồ phản ứng ELISA Phương . hàm lượng progesterone sữa để chẩn đoán sớm mang thai trong chăn nuôi bò sữa theo hướng công nghiêp, chúng tôi thực hiện đề tài Ứng dụng kỹ thuật ELISA xét 1 nghiệm hàm lượng progesterone sữa giúp. buồng trứng. Tiến hành lấy mẫu sữa xét nghiệm hàm lượng progesterone bằng kỹ thuật ELISA vào các ngày 0, 7, 14, 21 và 24 sau khi phối. Kết quả xét nghiệm hàm lượng progesterone sữa chẩn đoán tình trạng. 46 4.3.1 Hàm lượng progesterone sữa theo nhóm ở bò lứa 1 47 4.3.2 Hàm lượng progesterone sữa theo nhóm ở bò lứa 2 48 4.3.3 Hàm lượng progesterone sữa theo nhóm ở bò lứa 3 49 4.3.4 Hàm lượng progesterone
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tốt nghiệp về đề tài ứng dụng kỹ thuật xét nghiệm hàm lượng PROGESTERONE trong sữa giúp chuẩn đoán tốt, Báo cáo thực tập tốt nghiệp về đề tài ứng dụng kỹ thuật xét nghiệm hàm lượng PROGESTERONE trong sữa giúp chuẩn đoán tốt, Báo cáo thực tập tốt nghiệp về đề tài ứng dụng kỹ thuật xét nghiệm hàm lượng PROGESTERONE trong sữa giúp chuẩn đoán tốt, Phần 9 Oxytoxin (hormone thúc thai), 2 Một số bệnh sinh sản gây chậm sinh ở bò sữa, 3 Động thái progesterone trong chu kỳ động dục bình thường, mang thai và một số trường hợp rối loạn sinh sản, Nguyên lý cơ bản của kỹ thuật EIA là phản ứng ELISA, 2 Quá trình hình thành, 4 Phương pháp tiến hành, 1 Hàm lượng progesterone sữa trung bình ở bò sinh sản bình thường, bò tồn hoàng thể, u nang noãn hoặc teo buồng trứng, 2 Hàm lượng progesterone sữa theo nhóm máu ở bò sinh sản bình thường, bò chẩn đoán tồn hoàng thể, u nang noãn hoặc teo buồng trứng, 3 Hàm lượng progesterone theo lứa đẻ ở bò sinh sản bình thường, bò chẩn đoán tồn hoàng thể, u nang noãn và teo buồng trứng

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn