bài 13 cong dân voi cộng đồng

22 728 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2015, 12:00

Em hãy điền các từ còn thiếu vào đoạn thơ sau: Con ong làm mật yêu hoa Con cá bơi yêu nước, con chim ca yêu trời Con người muốn sống, con ơi Phải yêu đồng chí, yêu người anh em. Theo em, các câu th trên nói v i u gì ?ơ ề đ ề BµI 13 C«ng d©n víi céng ®ång Mục tiêu • 1. Hiểu được trách nhiệm đạo đức của công dân trong mối quan hệ với cộng đồng nơi ở và tập thể lớp học, trường học. • 2- Yêu quý, gắn bó với cộng đồng lớp học, trường học, làng xóm, quê hương mình. • 3- Biết c xư đúng đắn và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh NỘI DUNG • 1- Cộng đồng và vai trò cộng đồng đối với cuộc sống của con người. a- Cộng đồng là gì b- Vai trò của cộng đồng • 2- Trách nhiệm công dân đối với cộng đồng. a- Nhân nghóa b- Hòa nhập c- Hợp tác 1- CỘNG ĐỒNG VÀ VAI TRÒ CỦA CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CỦA CON NGƯỜI a- C ng ng là gì ?ộ đồ Cộng đồng gia đình Cộng đồng dân tộc Cộng đồng văn hóa Cộng đồng học tập Qua các bức ảnh này, hãy tìm ra những dấu hiệu của cộng đồng ? Cộng đồng là gì ? 1. Khái ni m:ệ Cộng đồng Cộng = sự kết hợp, gộp vào, thêm vào, cộng vào + Đồng = cùng (cùng nhau, cùng lúc, cùng nơi, cùng sống…), giống Cộng đồng là toàn thể những người cùng sống, có những điểm giống nhau, gắn bó thành một khối trong sinh hoạt xã hội. Các từ đồng nghĩa, gần nghĩa: Đồng bang, đồng bào, đồng chí… = Cộng đồng Dân cư Cộng đồng nghề nghiệp Cộng đồng gia đình Cộng đồng dân tộc Cộng đồng c.trị - xã hội Con người Cộng đồng Văn hóa Sơ đồ cộng đồng [...]... Vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con người Môi trường liên kết, hợp tác → đời sống cá nhân và cộng đồng Chăm lo cuộc sống cá nhân Kết hợp đúng đắn mối quan hệ giữa cá nhân với cộng đồng Cộng đồng công bằng, dân chủ, kỷ luật Cá nhân phát triển → cộng đồng phát triển Cá nhân tuân thủ quy tắc của cộng đồng 2- Trách nhiệm của công dân với cộng đồng a Nhân nghĩa Đoàn trường THPT Dân tộc Nội trú... tham gia nhiều cộng đồng không ? Tại sao ? Lấy ví dụ khác về cộng đồng mà em biết ? Lớp học của em có phải là cộng đồng không ? Tại sao ? b Vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống con người Câu hỏi thảo luận: 1- Điều gì sẽ xảy ra nếu con người phải sống tách biệt khỏi cộng đồng ? 2- Phân tích mối liên hệ giữa cộng đồng với cuộc sống con người ? Từ sự phân tích trên, em hãy cho biết: cộng đồng có vai trò... sinhrènluyện Họ sinh rèn luyện Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ Kính trọng, biết ơn thầy cô giáo Sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn Tích cực tham gia các hoạt động uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa Bài tập Bài tập: Hai dãy bàn thi viết lên bảng các câu ca dao, tục ngữ thể hiện truyền thống nhân nghĩa của dan tộc ... phải = giá trị đạo đức cơ bản của con người Ý nghĩa Giúp cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, có ý nghĩa hơn Giúp con người thêm yêu cuộc sống, có thêm sức mạnh vượt qua khó khăn Là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Biểu hiện của nhân nghĩa Yêu thương, giúp đỡ, nhường nhịn lẫn nhau Vị tha, khoan dung độ lượng Ghi lòng tạc dạ công lao cống hiến của các thế hệ đi trước ? Nêu những việc làm thể hiện sự nhân nghĩa... phát triển → cộng đồng phát triển Cá nhân tuân thủ quy tắc của cộng đồng 2- Trách nhiệm của công dân với cộng đồng a Nhân nghĩa Đoàn trường THPT Dân tộc Nội trú tặng quà bà mẹ liệt sỹ Tặng quà Tết cho đồng bào nghèo Cõng bạn đến trường Chăm sóc mộ liệt sỹ Nhân nghĩa là gì ? Thanh niên tình nguyện làm đường giao thông nông thôn - Khái niệm: Nhân nghĩa = Nhân = lòng yêu thương con người, (lòng nhân ái) . hội. Các từ đồng nghĩa, gần nghĩa: Đồng bang, đồng bào, đồng chí… = Cộng đồng Dân cư Cộng đồng nghề nghiệp Cộng đồng gia đình Cộng đồng dân tộc Cộng đồng c.trị - xã hội Con người Cộng đồng Văn. nhập c- Hợp tác 1- CỘNG ĐỒNG VÀ VAI TRÒ CỦA CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CỦA CON NGƯỜI a- C ng ng là gì ?ộ đồ Cộng đồng gia đình Cộng đồng dân tộc Cộng đồng văn hóa Cộng đồng học tập Qua các. của cộng đồng ? Cộng đồng là gì ? 1. Khái ni m:ệ Cộng đồng Cộng = sự kết hợp, gộp vào, thêm vào, cộng vào + Đồng = cùng (cùng nhau, cùng lúc, cùng nơi, cùng sống…), giống Cộng đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 13 cong dân voi cộng đồng, bài 13 cong dân voi cộng đồng, bài 13 cong dân voi cộng đồng, b. Vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống con người.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn