Bài 23C. Chúng ta cùng xem biểu diễn nghệ thuật !

2 1,652 2
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/01/2015, 19:00

GIÁO ÁN THAO GIẢNG Ngày dạy : 20/03/2013 Người dạy : Trần Thị Châu Môn : Tiếng Việt Bài : Chúng ta cùng xem biểu diễn nghệ thuật (tiết 1) I. Mục tiêu: - Đọc và hiểu bài “Chương trình xiếc đặc sắc” II. chuẩn bị: Phiếu học tập bài tập hoạt động 3 trang 71. III. Các hoạt động dạy và học - Khởi động. - Học sinh lấy đồ dùng học tập. - Giới thiệu bài - Học sinh ghi đề bài vào vở. - Sách trang 69 : Học sinh đọc mục tiêu. - Các hoạt động : HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC Hoạt động 1: Nói tên môn nghệ thuật mà em biết. GV hỏi học sinh về hai môn nghệ thuật trông hình. Ngoài hai môn nghệ thuật đó em còn biết những môn nghê thuật nào? Giới thiệu hình ảnh của một số môn nghệ thuật khác. Hoạt động 2 :GV đọc mẫu bài “Chương trình xiếc đặc sắc” Hình ảnh trong bài có gì đáng chú ý ? Đọc mẫu bài “Chương trình xiêc đặc sắc”. Nói về cách đọc 50%, 10%, số điện thoại 5180360. Hoạt động 3: Chọn lời giải nghĩa ở 2 học sinh đọc lại yêu cầu Học sinh hoạt động nhóm xem tranh và tìm môn nghệ thuật mà em biết. HS trả lời : nghệ thuật múa rối nước, nghệ thuật hát chèo. Học sinh trả lời. Quan sát. Trả lời. Lắng nghe. Lắng nghe Học sinh hoạt động cá nhân làm vào cột B phù hợp với từ ngữ ở cột A. Hoạt động 4 : Học sinh đọc nối tiếp từng đoạn trong nhóm cho đếm hết bài. Thi đọc giữa các nhóm đoạn 3. Nhận xét, tuyên dương. Thi đọc toàn bài. Nhận xét, tuyên dương. Hoat động 5 : Khi đi xem xiếc ta cần chú ý điều gì ? Nhận xét chung. phiếu bài tập. Đọc tiếp nối trong nhóm. Tham gia trò chơi. 2 HS thi đọc. HS đọc yêu cầu. Thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi “Rạp xiếc in tờ quảng cáo này để làm gì ?”. . Thị Châu Môn : Tiếng Việt Bài : Chúng ta cùng xem biểu diễn nghệ thuật (tiết 1) I. Mục tiêu: - Đọc và hiểu bài “Chương trình xiếc đặc sắc” II. chuẩn bị: Phiếu học tập bài tập hoạt động 3 trang. về hai môn nghệ thuật trông hình. Ngoài hai môn nghệ thuật đó em còn biết những môn nghê thuật nào? Giới thiệu hình ảnh của một số môn nghệ thuật khác. Hoạt động 2 :GV đọc mẫu bài “Chương. 2 học sinh đọc lại yêu cầu Học sinh hoạt động nhóm xem tranh và tìm môn nghệ thuật mà em biết. HS trả lời : nghệ thuật múa rối nước, nghệ thuật hát chèo. Học sinh trả lời. Quan sát. Trả lời. Lắng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 23C. Chúng ta cùng xem biểu diễn nghệ thuật !, Bài 23C. Chúng ta cùng xem biểu diễn nghệ thuật !, Bài 23C. Chúng ta cùng xem biểu diễn nghệ thuật !

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay