Phương pháp dạy học các nội dung cụ thể trong chương trình môn toán tiểu học

23 580 1
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2015, 18:50

Gi¶ng viªn: NguyÔn ThÞ Thóy V©n Phương pháp dạy học các nội dung cụ thể trong chương trình môn Toán tiểu học Dạy học số và các phép tính Dạy học yếu tố hình học Dạy học yếu tố đại lượng và đo đại lượng Dạy học yếu tố thống kê Dạy học giải toán có lời văn MỤC TIÊU Kiến thức Thái độ Kĩ năng Hiểu được phương pháp tổ chức dạy học giải toán có lời văn cho học sinh tiểu học. Phân tích được các bước cần thiết của quá trình giải toán có lời văn. Vận dụng được các bước cần thiết của quá trình giải toán có lời văn vào trong giảng dạy. Có kĩ năng phân tích được các dạng toán có lời văn và từ đó xây dựng được các đề toán. Có ý thức vận dụng phương pháp tổ chức dạy học giải toán vào trong giảng dạy. Có sự tự tin và tính chuyên nghiệp trong hướng dẫn học sinh tiểu học giải toán có lời văn. Tài liệu chính: Tài liệu tham khảo: Lớp Ví dụ minh họa Dạng toán Phân loại 1 Lúc đầu tổ em có 6 bạn, sau đó có thêm 3 bạn nữa. Hỏi tổ em có tất cả mấy bạn? (Trang 118) Các bài toán về thêm, bớt BT đơn thể hiện ý nghĩa cụ thể của phép tính số học 2 Thùng thứ nhất có 16l dầu, thùng thứ hai có ít hơn thùng thứ nhất 2l dầu. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu? (Trang 43) Các bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị BT đơn thể hiện ý nghĩa mới của phép tính số học … NV1: Hoàn thiện các nội dung của phiếu học tập sau: Tổ 1 làm lớp 1, 2; Tổ 2 làm lớp 3; Tổ 3 làm lớp 4; Tổ 4 làm lớp 5. Hướng dẫn: Đọc cuốn tài liệu chính và cuốn giáo trình Phương pháp dạy học toán ở Tiểu học trang 251, 252, 253 và SGK Toán 1, 2, 3, 4, 5. NV2: Hướng dẫn học sinh tiểu học giải bài toán sau: Một cửa hàng có 50kg đường. Buổi sáng đã bán 10kg đường, buổi chiều bán 3/8 số đường còn lại. Hỏi cả hai buổi cửa hàng đã bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường? (Toán 4, trang 138) [...]... của việc tổ chức dạy học giải toán có lời văn 2) Hoàn thành sơ đồ tư duy tổng hợp kiến thức về phương pháp dạy học các mạch kiến thức trong chương trình môn Toán tiểu học Hướng dẫn: Nghiên cứu nội dung học phần hai trong cuốn tài liệu chính và SGK Toán 1, 2, 3, 4, 5 3) Làm bài tập trong cuốn tài liệu chính trang 132, 133 Hướng dẫn: Vận dụng qui trình hướng dẫn HS giải toán có lời văn trong tài liệu chính... 4) Lập kế học dạy học cho các bài sau: + Bài “Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)” (SGK Toán 3 trang 166) + Bài “Một số dạng bài toán đã học (SGK Toán 5 trang 170) Hướng dẫn: + Vận dụng phương pháp tổ chức dạy học giải toán có lời văn trong cuốn tài liệu chính trang 130, 131, 132 + Nghiên cứu SGK và sách giáo viên môn Toán 3 và Toán 5 Bài học đến đây kết thúc Xin cám ơn các thầy cô... của lời giải; - Tìm cách giải khác (nếu có) và so sánh các cách giải; - Khai thác đề toán để xây dựng hệ thống bài toán tương tự, bài toán ngược Trò chơi: HÃY CÙNG SUY NGHĨ Giải ô chữ gồm 14 chữ cái Đây là một bước không thể thiếu trong dạy học giải toán và cũng là bước thể hiện rõ vai trò của giáo viên trong dạy học giải toán K I Ể M T R A Đ Á N H G I Á Củng cố bài học: Nhiệm vụ tự học: 1) Đọc cuốn... hiểu kĩ đề toán - Đọc kĩ đề toán, hiểu rõ một số từ khóa quan trọng trong đề - Hỏi học sinh: Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì? - Tóm tắt đề toán Nêu các cách tóm tắt đề toán? Trò chơi: HÃY CÙNG SUY NGHĨ Giải ô chữ gồm 13 chữ cái Đây là một công việc có ý nghĩa hết sức quan trọng để giúp học sinh hiểu và giải được bài toán T Ì M H I Ể U Đ Ề T O Á N Bước 2: Lập kế hoạch giải Phân tích cách lập kế... cái Đây là bước quan trọng nhất trong quá trình giải một bài toán và cũng là một bước khó khăn nhất đối với học sinh L Ậ P K Ế H O Ạ C H G I Ả I Trò chơi: HÃY CÙNG SUY NGHĨ Giải ô chữ gồm 15 chữ cái Đây là có thể coi là bước trình bày sản phẩm của tư duy T R Ì N H B À Y B À Nội dung của Bước 3: Thực hiện kế hoạch giải I G I Ả I Bước 4: Kiểm tra lời giải và đánh giá cách giải Mục đích, ý nghĩa của Bước... kế hoạch giải trong phần trình bày NV2 Từ đó rút ra cách làm chung cho Bước 2 Bước 2: Lập kế hoạch giải Phân tích đi lên Xuất phát từ giả thiết đề bài Muốn tìm cái chữ biết cần dựa vào đâu? Làm thế nào? Cái này biết chưa? Còn cái này thì sao? Muốn tìm cái đó cần biết gì? Bài toán hỏi gì? Phân tích đi xuống Xuất phát từ giả thiết đề bài Đặt hệ thống câu hỏi … Trả lời được câu hỏi của bài toán Trò chơi:... lời văn trong cuốn tài liệu chính trang 130, 131, 132 + Nghiên cứu SGK và sách giáo viên môn Toán 3 và Toán 5 Bài học đến đây kết thúc Xin cám ơn các thầy cô đã về dự giờ thăm BIỆT CHÀO TẠMlớp Cám ơn các em đã tÝch cùc häc tËp ! TRƯỜNG THCS TÂY SƠN QUẬN HẢI CHÂU ĐN . Thóy V©n Phương pháp dạy học các nội dung cụ thể trong chương trình môn Toán tiểu học Dạy học số và các phép tính Dạy học yếu tố hình học Dạy học yếu tố đại lượng và đo đại lượng Dạy học yếu. kê Dạy học giải toán có lời văn MỤC TIÊU Kiến thức Thái độ Kĩ năng Hiểu được phương pháp tổ chức dạy học giải toán có lời văn cho học sinh tiểu học. Phân tích được các bước cần thiết của quá trình. cuốn tài liệu chính và cuốn giáo trình Phương pháp dạy học toán ở Tiểu học trang 251, 252, 253 và SGK Toán 1, 2, 3, 4, 5. NV2: Hướng dẫn học sinh tiểu học giải bài toán sau: Một cửa hàng có 50kg
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp dạy học các nội dung cụ thể trong chương trình môn toán tiểu học, Phương pháp dạy học các nội dung cụ thể trong chương trình môn toán tiểu học, Phương pháp dạy học các nội dung cụ thể trong chương trình môn toán tiểu học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay